Handbook of Machine Design P22

Chia sẻ: Thach Sau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
45
lượt xem
5
download

Handbook of Machine Design P22

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cross-sectional area of rim, in2 (m2) Cross-sectional area of spoke, in2 (m2) Difference coefficients Constant, Ib-ft (J) Coefficient of speed fluctuation Coefficient of energy fluctuation Difference coefficient, Ib (kN) Intermediate variable Stress function (= rtar), Ib (kN) Geometric shape factor Acceleration of gravity, 32.2 ft/s2 (9.80 m/s2) Second moment of area, in4 (m4) Index Polar-mass moment of inertia, Ib • s2 • ft (N • s2 • m)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Handbook of Machine Design P22

Đồng bộ tài khoản