Handbook of Micro and Nano Tribology P3

Chia sẻ: Hung Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
57
lượt xem
9
download

Handbook of Micro and Nano Tribology P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Experimental Determinations of Surface Structure Low-Energy Electron Diffraction • High-Resolution Electron Microscopy • Field Ion Microscopy Chemical Analysis of Surfaces Auger Electron Spectroscopy • X-Ray Photoelectron Spectroscopy • Secondary Ion Mass Spectroscopy • Infrared Spectroscopy • Thermal Desorption

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Handbook of Micro and Nano Tribology P3

Đồng bộ tài khoản