Hãng WARREN

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
16
download

Hãng WARREN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thddeus Warren quản lý một hãng kinh doanh bất động sản chuyên môi giới tìm người mua tài sản đang chào bán. Một hôm, có một khách hàng đến gặp Warren với 3 tài sản bà ta muốn bán với giá cả như sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hãng WARREN

  1. Tình huống 21-8 Hãng WARREN Thddeus Warren quản lý một hãng kinh doanh bất động sản chuyên môi giới tìm người mua tài sản đang chào bán. Một hôm, có một khách hàng đến gặp Warren với 3 tài sản bà ta muốn bán với giá cả như sau: Tài sản Giá A 25.000$ B 50.000$ C 100.000$ Warren sẽ nhận được hoa hồng 4% theo giá trị tài sản mà ông ta bán được. Bà khách hàng này đưa ra các điều kiện sau đây: " Thưa ngài Warren, ngài phải bán tài sản A trước tiên. Nếu như ngài không bán được nó trong vòng một tháng thì thương vụ này coi như chấm dứt - không có tiền hoa hồng và không còn cơ hội bán tài sản B và tài sản C. Nếu ngài bán được tài sản A trong vòng một tháng thì tôi sẽ trả tiền hoa hồng theo giá trị tài sản A và tiếp đó là hai khả năng: (a) Kết thúc thương vụ này tại đây; (b) Bán tiếp hoặc tài sản B hoặc tài sản C với cùng điều kiện (có nghĩa là bán trong vòng một tháng hoặc không bán được thì không có tiền hoa hồng và không có cơ hội để bán tài sản thứ ba). Nếu ngài thành công trong việc bán hai tài sản đầu tiên thì ngài sẽ có cơ hội để bán tiếp tài sản thứ ba ". Sau khi bà khách hàng ra về, ông Warren tiến hành phân tích ý kiến đề nghị của bà khách hàng để xem có nên chấp nhận hay không. Ông ta tìm ra chi phí bán tài sản và các cơ hội bán được các tài sản ở các mức giá mà khách hàng đã đưa ra như sau: Xác suất bán được TS của ông Tài sản Chi phí cho việc bán tài sản Warren A 800$ 0.7 B 200$ 0,6 C 400$ 0,5 Warren tin rằng việc bán một tài sản riêng biệt không ảnh hưởng gì đến khả năng bán được của hai tài sản còn lại. Chi phí cho việc bán tài sản vẫn cứ phát sinh dù cho tài sản có bán được hay không. Tuy nhiên, có thể giảm bớt được chi phí bằng việc không tập trung quá mức vào việc bán tài sản đó.
  2. Vì tài sản A phải được bán trước khi có những hoạt động tiếp theo nên ông Warren lập ra bảng tính sau đây nhằm mục đích xác định xem có nên chấp nhận bán tài sản A hay không: Hành động Chấp nhận Từ chối Kết quả Xác suất A A Bán được A 0,7 200$ 0$ Không bán được 0,3 -800$ 0$ Giá trị dự kiến -100$ 0$ Do đó, việc chấp nhận bán tài sản A sẽ không có lợi nhuận khi chỉ nhìn vào riêng nó. Ông Warren không hài lòng với kết luận này. Tuy nhiên, vì ông thấy rằng thành công trong việc bán tài sản A sẽ cho phép ông ta bán tiếp tài sản B hoặc C và dường như một trong hai tài sản này sẽ tạo ra một khoản lợi nhuận mong đợi. Ông cảm thấy cần phải xem xét thêm giá trị thu được từ cơ hội này. Câu hỏi: 1. Hãy xây dựng một sơ đồ quyết định hình cây để giải quyết vấn đề của Warren (Gợi ý: cây này sẽ có 11 điểm nút) 2. Dựa vào phân tích sơ đồ quyết định hình cây hãy cho biết Warren nên làm gì? 3. Giả định rằng trước khi đưa bất kỳ tài sản nào vào danh sách chào bán đã có một nhà buôn bất động sản khác tiếp kiến Warren và đề nghị Warren bán lại quyền kinh doanh thương vụ này (tức là kèm theo tất cả các điều kiện mà khách hàng đưa ra). Warren nên bán những quyền này với giá là bao nhiêu?
Đồng bộ tài khoản