Harry Potter and the Deathly HallowHarry Hallows

Chia sẻ: Nguyễn Hưng Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:635

0
381
lượt xem
315
download

Harry Potter and the Deathly HallowHarry Hallows

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Harry bạn bè nang bi bóng tôi, s nguy hiem và mot s menh dư#ng như bât kh& thi: ó là viec tìm ra và phá hu, nh-ng trư#ng sinh linh giá c.a chúa te hac ám – Voldermort. Chưa bao gi# cau c&m thây mình cô ơn hoac ph&i ôi mat vi mot tương lai ây ray nguy hiem. Nhưng Harry bang cách này hay cách khác ph&i t mình tìm thâý s c m@nh e hoàn thành s menh ưAc giao phó. Câu ph&i bB l@i ang sau s âm áp, s an toàn và c& tình b@n trang tr@i Hang Sóc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Harry Potter and the Deathly HallowHarry Hallows

 1. Harry Potter and the Deathly Hallows Harry translated by Hp7vn.4ever. Home page: http://hp7vn.com Blog: http://360.yahoo.com/hp7vn.4ever B n không đư c phép in n, sao chép b n d ch này dư i b t kì hình th c nào. ====================== ====================== Harry Potter và nh ng thánh tích c a T Th n Gi i thi u:
 2. Harry b đè n ng b i bóng t i, s nguy hi m và m t s m nh dư ng như b t kh thi: đó là vi c tìm ra và phá hu nh ng trư ng sinh linh giá c a chúa t h c ám – Voldermort. Chưa bao gi c u c m th y mình cô đơn ho c ph i đ i m t v i m t tương lai đ y r y nguy hi m. Nhưng Harry b ng cách này hay cách khác ph i t mình tìm thâý s c m nh đ hoàn thành s m nh đư c giao phó. Câu ph i b l i đ ng sau s m áp, s an toàn và c tình b n trang tr i Hang Sóc và theo đu i không chút s hãi và lư ng l trên bư c đư ng đã đư c đ nh s n. Trong ph n cu i này, ph n th 7 c a series truy n Harry Potter, J.K.Rowling đã hé l b ng m t gi ng văn đ y ngo n m c câu tr l i cho r t nhi u nh ng câu h i đã đư c ch đ i t r t lâu. Vi c thu hút s chú ý, sáng t o nh ng câu chuy n đ y s ng đ ng, chìm đ m trong m i di n bi n ngh t th , đã m t l n n a nói lên tác gi là cây bút thiên phú trong t ng câu chuy n, chi ti t. M t tác gi mà nh ng tác ph m c a bà r i s đ l i trong lòng ngư i đ c m t d u n không d phai m . Bloomsbury B n D ch: Chương 1: Chúa T Tung Hoành Chương 2: Trong kí c Chương 3: Chuy n ra đi c a nhà Dursley Chương 4: B y Potter Chương 5: Ngư i Chi n Binh G c Ngã Chương 6: Con ma cà r ng m c Pajamas Chương 7: Di chúc c a c Dumbledore Chương 8: The Wedding Chương 9: A Place To Hide Chương 10: Câu chuy n c a Kreacher Chương 11: The Bribe
 3. Chương 12: Magic Is Might Chương 13: The Muggle-born Registration Commission Chương 14: The Thief Chương 15: The Goblin’s Revenge Chương 16: Godric’s Hollow Chương 17: Bathilda’s Secret Chương 18: The Life And The Lies Of Albus Dumbledore Chương 19: The Silver Doe Chương 20: Xenophilius Lovegood Chương 21: The Tale Of The Three Brother Chương 22: The Deathly Hallows Chương 23: Malfoy Manor Chương 24: The Wandmaker Chương 25: Shell Cottage Chương 26: Gringotts Chương 27: The Final Hiding Place Chương 28: The Missing Mirror Chương 29: The Lost Diadem Chương 30: The Sacking Of Severus Snape Chương 31: The Battle Of Hogwarts Chương 32: The Elder Wand Chương 33: The Prince’s Tale Chương 34: The Forest Again Chương 35: King’s Cross
 4. Chương 36: The Flaw Of The Plan Epilogue - Ph n K t
 5. Chương I: Chúa T Tung Hoành D ch b i LeoPham và Minh L t - Editted by Mr. Pad Hai ngư i đàn ông hi n ra t vô đ nh, đ ng cách nhau không xa trong m t con h m nh sáng l m dư i ánh trăng. Trong m t vài giây h đ ng l ng yên, đũa phép ch vào ng c đ i phương; và r i, nh n ra ngư i còn l i, h thu cây đũa phép v phía dư i chi c áo chùng và cùng r o bư c đi v m t hư ng. “Có tin gì không?” ngư i đàn ông cao hơn h i c c l c. “Th tuy t v i nh t,” Severus Snape đáp l i. Bên trái con h m là m t vùng hoang vu, đ y nh ng cây b i gai lùn t t m c sát s t, còn phía bên ph i l i là m t hàng rào cao đư c d ng lên công phu. Hai chi c áo chùng dài bay nh , ph p ph i t m m t cá chân theo m i bư c đi. “Tôi nghĩ r ng có l tôi b mu n r i,” Yaxley nói, s thô k ch c a h n hi n rõ m n m t t trong ra ngoài ch khác gì nh ng nhánh cây d i kia đang c tình vươn ra và xé to c ánh trăng. “Vi c đó th c s không đư c t t đ p như mong mu n c a tôi, nhưng hi v ng ch nhân s hài lòng. Còn ông trông có v t tin v i nh ng gì ông mang đ n nh ?” Snape g t đ u m t cách qua quýt. H r ph i, r i kh i con h m và đi trên m t con đư ng l n. Cái hàng rào cao bây gi cong vút v phía h , ch y d c theo kho ng không bên c nh cánh c ng s t b c kim lo i b v ch n ngang đư ng đi. Không ai trong s hai ngư i d ng bư c: Trong im l ng, c hai cùng giơ cánh tay trái như m t l i chào và xuyên th ng qua cánh c a, t a như t t c ch kim lo i đen sì đó ch là m t làn khói. Hàng rào cây th y tùng như b c l y bư c chân c a 2 ngư i. Có m t ti ng xào x c đâu đó bên ph i h : Yaxley nâng cây đũa phép qua đ u ngư i đ ng hành v i h n, nhưng nh ng âm thanh đó không phát ra b i m t v t gì khác ngoài m t con công tr ng mu t, đi l i đ y kh nh kh ng trên đ nh hàng rào. “Luôn làm ra v như mình t t đ p l m, lão Lucius. Công v i ch ki c …” Yaxley l i c t cây đũa phép đi, kèm theo m t ti ng k t mũi.
 6. M t trang viên d n hi n lên trong bóng t i cu i con đư ng, v i ánh sáng t a ra t nh ng ô c a s kim cương t ng dư i. âu đó trong khu vư n t i om, bên c nh cái hang rào là ti ng m t con su i đang róc rách ch y. Ti ng s i l o x o theo t ng bư c nhanh c a Snape và Yaxley ti n v phía cái c a chính đang t t hé ra khi h l i g n dù cho ch ng có ai h u hình m nó. Hành lang d n vào s nh r ng l n, sáng l nh , và đư c trang trí đ y xa hoa, v i m t t m th m l ng l y che ph h t sàn nhà - v n đư c lát đá. Ánh m t c a nh ng b c chân dung nh t nh t trên tư ng g n ch t vào t ng bư c chân c a Snape và Yaxley như ki u đang dõi v nh ng bư c đi trong quá kh c a chính mình. Hai k đó d ng l i trư c m t cánh c a g l n d n vào căn phòng ti p theo, do d m t chút, r i Snape v n cái n m đ m c a b ng đ ng. Căn phòng này đ y nh ng ngư i ng i l ng yên quanh m t chi c bàn dài v i hoa văn tinh x o. Các đ n t th t thư ng ngày trong phòng thì đư c d ng vào tư ng m t cách c u th . Căn phòng đư c th p sáng duy nh t b ng ng n l a đang tí tách trong chi c lò sư i b ng đá hoa cương, ánh sáng ph n chi u qua m t chi c gương m vàng. Snape và Yaxley ng p ng ng trong vài giây b c c a. Trong khi đôi m t chưa k p quen v i cái th ánh sang m nh t này, hai gã b cu n vào m t c nh trông th t d thư ng: m t ngư i trong tr ng thái vô th c rõ ràng đang lơ l ng ngư c hư ng xu ng cái bàn, quay ch m ch m như đang b treo b i m t s i dây th ng vô hình – hình nh này ph n chi u trong gương, trên tr n nhà và trên cái m t bàn nh n bóng phía dư i. Không có m t ai trong nh ng ngư i ng i bên dư i nhìn v phía cái c nh tư ng này ngoài tr m t gã tr tu i, m t tái xanh ng i g n ngay phía dư i. Gã dư ng như không th ngăn mình c ngư c nhìn ch m ch m m i phút m t l n hay đ i lo i như v y. “Yaxley. Snape,” m t gi ng nói rõ cao và l nh vút phát ra t đu bàn. “Hai ngươi g n như r t mu n r i.” Ngư i v a nói ng i tr c di n v i ng n l a, cho nên lúc đ u, th t khó cho nh ng ngư i m i đ n có th nh n ra đi u gì ngoài hình dáng c a h n. M c dù v y, khi hai ngư i ti n l i g n, gương m t h n sáng lên trong bóng t i căn phòng, tr c lóc, trông gi ng m t con r n, v i l mũi chìa ra và đôi m t đ qu ch v i hai đ ng t d ng th ng đ ng. H n nh t nh t đ n n i có v như đang phát ra th ánh sáng màu ng c trai. “Severus, l i đây,” Voldemort nói, ch vào cái gh ngay sát bên ph i h n. “Còn Yaxley – ng i bên c nh Dolohov.”
 7. Hai gã ng i vào đúng v trí đư c đ nh s n. a s nh ng ánh m t trong căn phòng đ u đ d n vào Snape, ngư i đư c Voldemort c t l i trư c. “V y?” “Thưa ch nhân, H i Phư ng hoàng có ý đ nh s đưa Harry t nơi trú n hi n t i đ n nơi an toàn vào th 7 t i, lúc hoàng hôn.” S chú ý trong căn phòng dâng lên đ n m c có th c m th y đư c: M t s ngư i nh y d ng lên, s khác thì b n ch n, t t c đ u đ d n v phía Snape và Voldemort. “Th b y… lúc hoàng hôn,” Voldemort nh c l i. ôi m t đ qu ch c a Voldermort hư ng v phía đôi m t đen c a Snape, nhìn chăm chăm đ n n i mà m t vài k đã h t ho ng quay đi, cái nhìn đó đáng s , th c s đáng s đ n như có th thiêu r i, lu n lách vào m i ngõ ngách trong tâm trí c a chúng. Snape, tuy nhiên, nhìn m t cách bình tĩnh vào khuôn m t c a Voldemort, và, sau m t ho c vài phút, cái mi ng không môi c a Voldemort cong lên như m t n cư i. “T t. Quá t t. và cái thông tin này đ n –“ “–t ngu n mà chúng ta đã bàn lu n,” Snape ti p l i. “Thưa Ch nhân.” Yaxley kh nghiêng ngư i, cúi m t xu ng chi c bàn dài ch Voldemort and Snape. T t c m i khuôn m t đ d n v phía h n. “Ch nhân, tôi l i nghe khác v i như th ” Yaxley đ i, nhưng Voldermort không nói gì c , nên h n ta ti p t c, “Dawlish, tên Th n Sáng, đã đ l ra r ng Harry Potter s không d i đi đâu c cho t i ngày 31, sinh nh t l n th 17 c a nó.” Snape m m cư i. “Ngu n c a tôi nói r ng có nhi u k ho ch nh m t o ra các d u v t gi ; ch c là như v y r i. Không có nghi ng gì vi c Dawlish đã b m bùa lú. Và đây không ph i l n đ u; h n ta đư c bi t là m t k d b sai khi n.”
 8. “Tôi đ m b o v i ngài, ch nhân, Dawlish dư ng như r t ch c ch n,” Yaxley nói. “N u h n trúng bùa lú thì đúng là h n luôn ch c ch n r i,” Snape nói. “Tôi dám ch c v i ông, Yaxley, Văn phòng Th n sáng s không ti p t c đi xa hơn n a trong vi c b o v Harry Potter. H i Phư ng Hoàng tin r ng chúng ta đã xâm nh p đư c b .” “Cái H i đó ch bi t có m i v y thôi mà, nh ?” m t gã béo ng i không xa Yaxley nói; cái câu h i c a h n mang đ n nh ng ti ng cư i khúc khích và nh ng ti ng khò khè đây đó kh p chi c bàn dài. Voldermort không cư i. H n chăm chú nhìn v phía cái thân th đang xoay tròn ch m ch p phía bên trên, dư ng như đang suy nghĩ mông lung l m. “Chúa t c a tôi,” Yaxley ti p t c, “Dawlish tin r ng toàn b l c lư ng th n sáng s đư c huy đ ng đ b o v cho th ng nh “ Voldemort giơ m t bàn tay tr ng b ch lênh, và Yaxley im b t, nhìn m t cách t c t i, Voldemort hư ng cái nhìn đ n Snape. “Chúng s gi u th ng bé đâu?” “ nhà c a m t thành viên trong H i,” Snape nói. “ m t nơi mà – theo như ngu n tin – đư c s k t h p b o v c a c B Pháp thu t và H i Phư ng Hoàng. Tôi nghĩ r ng s không có m y cơ h i đ tóm đư c th ng nh khi chúng đã đ n đó, thưa ch nhân, tr phi, t t nhiên r i, B Pháp thu t s m c m t sai l m nào đó trư c th b y t i, đi u đó s t o m t cơ h i đ y thu n l i cho chúng ta trong vi c tìm hi u và g b đ nh ng phép thu t b o v đ có th phá v nh ng rào c n còn l i trong vi c tóm l y th ng bé.” “Còn Yaxley?” Voldemort g i xu ng cái bàn, ng n l a bùng lên trong đôi m t đ qu ch c a h n. “Li u b pháp thu t có m c sai l m vào th 7 t i ch ?” M t l n n a, nh ng cái đ u l i ngoái l i. Yaxley đi u ch nh l i hai vai. “Ch nhân, tôi có thông tin t t v vi c đó. Tôi đã vư t qua nh ng khó khăn, và b ng nh ng n l c phi thư ng thành công trong vi c m L i Nguy n c oán lên Pius Thicknesse.”
 9. R t nhi u ngư i xung quanh Yaxley nhìn h n đ y thán ph c; ng i c nh h n, Dolohov, k v i khuôn m t dài, xo n v n, v nh vào lưng h n. “ ó m i là s kh i đ u,” Voldemort nói. “Nhưng Thicknesse ch có ý nghĩa gì c . Scrimgeour bu c ph i b vây b i ngư i c a ta trư c khi ta hành đ ng. M i m t s sai l m trong cu c s ng c a lão b trư ng s khi n chúng ta ph i lùi l i nh ng bư c dài.” “Vâng – ch nhân, đi u đó chính xác – nhưng ngài bi t đ y, v i vai giò là giám đ c S Thi Hành Lu t Pháp Thu t, Thicknesse không ch t mình ti p xúc thư ng xuyên v i lão B Trư ng Minister, mà còn v i r t nhi u giám đ c c a các s khác. i u đó s , theo tôi nghĩ, s tr nên d dàng hơn bao gi h t khi có m t quan ch c c p cao n m dư i quy n đi u khi n c a chúng ta, đ ti p t c chinh ph c nhưng k còn l i, và r i chúng s cùng nhau hành đ ng đ nh n chìm lão Scrimgeour.” “Mi n là ông b n Thicknesse c a chúng ta không b phát hi n trư c khi k p thay đ i m i chuy n.” Voldemort nói “B ng giá nào,v n ph i ch c ch n r ng B Pháp Thu t là c a ta trư c th b y t i. N u chúng ta không th đ ng đư c th ng nhóc đó t i đích đ n c a nó, thì ph i làm đư c vi c đó trong khi nó đang di chuy n.” “Chúng ta có l i th đi m đó, thưa ngài” Yaxley nói. H n dư ng như ch c ch n nh n đư c vài s tán thành.”Hi n t i, chúng ta có vài ngư i đư c cài vào B V n T i Pháp Thu t. N u Potter đ n th hay dùng m ng Floo, chúng ta s bi t ngay l p t c.” “Nó s không làm th đâu” Snape đáp “H i đang c tránh b t kỳ hình th c v n chuy n nào đư c ki m soát hay có liên quan đ n B . B n chúng không tin tư ng b t c th gì t nơi đ y.” “Càng hay” Voldemort lên ti ng “Nó s ph i di chuy n l li u. D tóm hơn nhi u.” M t l n n a, Voldemort nhìn lên thân ngư i đang quay ch m ch m. H n ta nói ti p “ ích thân ta s g p m t th ng o t y. Harry Potter đã x r vào quá nhi u l i l m. M t vài trong s nh ng l i y là t phía ta.Vi c Potter v n còn s ng là do nh ng sơ su t c a ta hơn là do nh ng th ng l i c a nó.” ám ngư i ng i quanh bàn quan sát Voldemort m t cách lo l ng, m i ngư i trong s đó, b ng s bi u l c a mình, lo s r ng chúng có
 10. th b khi n trách vì Harry Potter v n còn s ng. Tuy v y, Voldemort dư ng như đang t nói v i mình hơn là b t kì ai trong s b n chúng.V n chăm chú vào cái thân ngư i b t t nh trên đ u, h n nói: “Ta đã b t c n, đ ng th i cũng b th i v n và s tình c phá đám, nh ng k phá ho i này t m i phía nhưng l i là s phá ho i ghê g m nh t k ho ch. Nhưng gi ta đã khôn ra. Ta hi u đư c nh ng đi u mà trư c đây ta mù t t. Ta ph i là ngư i gi t Harry, và ta s làm th !” úng lúc nói ra nh ng t này, như đ đáp l i chúng, m t ti ng khóc thét thình lình vang lên,ti ng kêu khóc kh ng khi p, kéo dài c a s kh i và đau đ n. Nhi u ngư i ng i trên bàn nhìn xu ng, gi t n y mình , dư ng như ti ng khóc phát ra t dư i chân c a h . ” uôi Trùn” Voldemort g i, v n không thay đ i cái gi ng nh nhàng c a h n, gi ng nói thâm tr m, và cũng không r i m t kh i cái thân ngư i xoay tròn trên đ u. “Có ph i là ta đã không nói gì v i ngươi v vi c gi cho tù nhân c a chúng ta im l ng ?” “D , thưa.. ch nhân” m t gã đàn ông nh thó ng i n a cu i chi c bàn h n h n. H n ng i l t th m trong cái gh mà khi nhìn thoáng qua trông như có v như b b tr ng. Bây gi h n bò ra kh i ch ng i c a mình và v i vã r i kh i phòng, ch ng đ l i gì sau lưng h n ngoài m t tia sáng b c l p lòe trông r t kì d . “Như ta đã nói.” Voldemort ti p t c, nhìn l i nh ng gương m t căng th ng c a đám đ t , “Bây gi ta đã hi u bi t hơn. Ta s c n, c th là mư n m t cây đũa phép c a m t trong s các ngươi trư c khi đi kh th ng Potter.” Nh ng gương m t xung quanh h n không bi u l gì ngo i tr v s ng s t; c như th là h n v a thông báo r ng h n mu n mư n m t cánh tay c a b n chúng. “Không m t ai tình nguy n ư?” Voldemort h i “ xem nào … Lucius, ta th y không có lý do gì đ ngươi có m t cây đũa n a”. Lucius Malfoy ngư c nhìn lên. Nư c da vàng b ng c a h n trông nh t nh t dư i ánh l a, đôi m t gã trũng sâu và tăm t i. Khi lên ti ng, gi ng c a gã đã kh n đ c. “D , thưa ngài?” “ ũa phép c a ngươi, Lucius. Ta yêu c u đũa phép c a ngươi.”
 11. “Tôi …” Malfoy li c ngang sang v h n. Bà ta nhìn ch m ch m th ng v phía trư c, cũng tái nh t đi như h n. Mái tóc vàng hoe d c xu ng lưng, nhưng bàn nh ng v i ngón tay m nh mai c a bà ta kh n m vào c tay h n trong m t thoáng. Sau cái ch m tay c a m , Malfoy đ t tay vào trong áo chùng, rút ra m t cây đũa phép và dâng nó lên cho Voldemort. H n gi cây đũa phép trư c đôi m t đ ké , ki m tra m t cách t m . “Ch t li u gì?” “G Dâu, thưa ch nhân.” Malfoy run r y nói. “Còn lõi?” “R ng… gân tim c a r ng.” “T t.” Voldemort nói. H n rút cây đũa phép c a mình ra và so sánh đ dài. Lucius Malfoy vô tình làm m t c ch ; trong m t tích t c, dư ng như gã mong ch đư c nh n đũa phép c a Voldemort đ đ i l i cái c a h n. C ch đó không qua đư c Voldemort, h n m r ng đôi m t m t cách thâm hi m. “ ưa ngươi đũa phép c a ta ư, Lucius? ũa phép c a ta ch gì?” Vài tên trong đám cư i kh y. “Ta đã ban cho ngươi s t do c a ngươi, Lucius, th v n chưa đ sao? Ta đ ý th y d o này ngươi và gia đình c a ngươi có v không đư c vui… Có gì liên quan đ n vi c ta đ n nhà ngươi và h t c ng ngươi ra không Lucius?” “Không có gì, không có chút gì đâu ,thưa ch nhân!” “M t s d i trá, Lucius…” Gi ng nói nh nhàng dư ng như v n rít lên ngay c khi cái mi ng tàn b o đã ng ng l i. M t hay hai pháp sư c ngăn cơn rùng mình m t cách l li u khi ti ng rít l n d n lên lên; m t cái gì đó n ng n có th nghe th y là nó đang trư n ngang qua sàn nhà bên dư i g m bàn.
 12. Con r n to tư ng ch m ch p leo lên cái gh c a Voldemort. Nó trư n lên,tư ng ch ng như b t t n,và r i vòng mình ngoan ngoãn trên vai c a Voldemort: c con r n to b ng như b p đùi m t ngư i đàn ông; m t nó, v i nh ng con ngươi th ng đ ng c a chúng nhìn không ch p. Voldemort vu t ve sinh v t yêu quý c a mình m t cách lơ đãng v i nh ng ngón tay r t dài, v n nhìn vào Lucius Malfoy. “T i sao ngư i nhà Malfoy trông không đư c h nh phúc v i đ nh m nh c a h ? Ch ng l s tr l i c a ta, s l n m nh quy n l c c a ta, đó không ph i là nh ng th mà h đã th nguy n là cũng mong mu n trong nhi u năm qua?” “Dĩ nhiên r i, thưa ch nhân.” Lucius Malfoy đáp. Bàn tay h n run r y khi gã lau m hôi môi nhân trung. “Chúng tôi th c đã mong ư c như th … chúng tôi…” Bên trái Malfoy, v h n làm m t trò ng ng n, g t đ u m t cách v t v , đôi m t bà tránh nhìn vào Voldemort và con r n. Bên ph i h n, con trai h n, Draco, nhìn chăm chăm cái thân ngư i ì tr trên đ u. Li c nhanh Voldemort r i tránh đi, kinh hãi khi ch m m t h n. “Thưa ngài.” m t ngư i đàn bà ng i n a dư i cái bàn, không trông rõ m t nói, gi ng bà ta vô c m, “Th t vinh h nh khi ch nhân đây, trong ngôi nhà c a gia đình chúng tôi. Không có gì vinh h nh hơn th .” Bà ta ng i bên c nh em gái mình, trông không gi ng m l m v i mái tóc đen và mí m t n ng ch ch khi bà ta xun xoe r rúng chính mình; trong khi Narcissa ng i b t đ ng bình th n, Bellatrix l i nghiêng ngư i v phía Voldemort, vì ch ngôn t thì không th ch ng t đư c s thèm khát đư c xích l i g n ch nhân c a m ta. “Không có gì vinh h nh hơn.” Voldemort l p l i, cái đ u h n kh nghiêng m t chút khi h n ng m nghía Bellatrix, “ i u này là m t s th ng th n vô cùng t phía ngươi đ y, Bellatrix.” M t m ta sáng lên, đôi m t trào ra dòng nư c m t h nh phúc. “Ch nhân bi t là tôi không nói gì ngoài s th t!” “Không gì hân h nh hơn … th m chí là so v i s ki n m ng vui,mà ta nghe r ng, đã đ n v i gia đình ngươi trong tu n này?”
 13. Bà ta nhìn h n chăm chú, mi ng há ra m t cách r t b i r i. “Ch nhân, tôi không hi u ý ngài.” “Ta đang nói v cháu gái ngươi, Bellatrix. Và cũng là cháu c a các ngư i n a, Lucius và Narcissa. Nó ch v a m i k t hôn v i th ng ngư i sói Remus Lupin. Ngươi ch c h n ph i t hào l m.” Nh ng tràng cư i ch nh o vang lên xung quanh cái bàn. Nh ng tên T th n th c t nhìn nhau v i ánh m t hân hoan; có nh ng tên còn đ p bàn m . Con r n kh ng l , khó ch u v i s n ào, há to mi ng và rít lên m t cách gi n d , nhưng nh ng tên T th n th c t không nghe th y nó, chúng v n c hân hoan trư c n i nh c c a gia đình Malfoy. Gương m t Bellatrix v a m i giãn ra sung sư ng đã cau l i x u h , đ b m. “Nó không ph i là cháu gái c a chúng tôi, thưa ch nhân.” m ta n c n “Chúng tôi – Narcissa và tôi - chưa bao gi đ m t đ n con em h tôi t khi nó cư i m t tên máu bùn. Con bé y ch ng có gì liên h v i chúng tôi, cũng như b t c con quái v t nào mà nó l y làm ch ng.” “Mày nói sao h Draco?” Voldemort h i,và m c dù gi ng h n nh nhàng nhưng nó kéo theo nh ng ti ng huýt sáo và tràng cư i nh o báng.“Mày s trông nom đ a bé m t d y đó ch h ?” S vui v r n lên; Draco Malfoy ho ng s nhìn sang cha nó, còn ông ta đang dán m t xu ng tà áo chùng c a mình, r i quay sang b t g p ánh m t c a m nó. Bà ta l c kh l c đ u, r i gương m t bà l i vô h n nhìn ch m ch p lên b c tư ng đ i di n. “ r i.” Voldemort nói, vu t ve con r n đang gi n d . “ r i!” Ti ng cư i nh o im b t ngay l p t c. “Nhi u cây gia ph lâu đ i nh t c a chúng ta đã tàn l i theo th i gian.” H n nói khi Bellatrix nhìn h n chăm chú, nín th và c u kh n “Ph i c t t a chính b n thân các ngươi, ph i làm th , đ gi cho nó tươi t t, ph i không? C t h t nh ng cành nhánh nào de đo đ n m i cành khác.” “Vâng, thưa ngài.” Bellatrix thì th m, và đôi m t m m t l n n a l i đ m nh ng gi t nư c m t bi t ơn. “Ngay khi có cơ h i.”
 14. “Ngươi s có nó.” Voldemort đáp “Và trong gia đình ngươi, cũng như trên c th gi i này… chúng ta s c t b b t kỳ ch th i r a nào gây b nh cho chúng ta cho đ n khi ch còn l i dòng máu th t th c s còn l i…” Voldemort giơ cây đũa c a Lucius Malfoy lên, ch th ng vào cái hình thù xoay vòng phía trên bàn, và cho nó m t cái gõ nh . Hình hài y s ng d y v i ti ng rên r và b t đ u c t l c ch ng l i nh ng dây trói vô hình. “Ngươi có nh n ra v khách c a chúng ta không, Severus?” Voldemort h i. Snape giương m t lên nhìn khuôn m t úp xu ng dư i. Bây gi c b n T Th n Th c T cũng nhìn ngư i b giam gi , như th chúng đư c phép bi u l “đ c tính” tò mò c a mình. Khi gương m t cô ta quay t i vùng l a sáng, cô ta nói v i gi ng khi p s và đ t quãng, “Severus! C u ta v i!” “D , có.” Snape nói khi thân hình c a tù nhân l i ch m ch m quay đi. “Còn ngươi, Draco?” Voldemort h i, gõ nh vào mũi con r n b ng tay kia không có đũa phép. Draco ng p ng ng l c đ u. Gi đây khi ngư i ph n kia đã th c d y, có v nó không th ti p t c nhìn cô ta thêm n a. “Nhưng ngươi đâu có h c l p con m này.” Voldemort nói, “Cho nh ng k nào không bi t: tham gia cùng chúng ta đây đêm nay là quý bà Charity Burbage, ngư i đã d y t i trư ng Ma thu t và Pháp thu t Hogwarts cho đ n th i gian g n đây.” Có ti ng xì xào nho nh c a s hi u bi t xung quanh cái bàn, h đã nh n ra ngư i ph n . ngoài, m t m bư u c cư i khùng kh c. “Vâng … giáo sư Burbage d y lũ tr c a gi i Pháp Sư và Phù Thu chúng ta m i th liên quan đ n b n Muggle… r ng b n chúng khác chúng ta như th nào đây mà…” M t tên trong b n T Th n Th c T d m m nh chân xu ng sàn. Charity Burbage l i quay v phía m t Snape. “Severus… làm ơn… làm ơn…”
 15. “Câm mi ng” Voldemort g m lên, v y cây đũa c a Malfoy, và Charity nín thinh như b b t m m. “Không ch làm sa đo và ô u đ u óc c a b n nhóc phù thu , tu n trư c giáo sư Burbage đã vi t c c l c bao bi n cho b n Máu Bùn trên t Nh t Báo Tiên Tri. Các pháp sư - m vi t - ph i ch p nh n nh ng tên tr m c a nh ng ki n th c và phép thu t c a h . Vi c l i tàn c a dòng máu thu n ch ng, theo như bà giáo Burbage này, là hoàn c nh đáng mong đ i nh t… m mong chúng ta s k t b n v i b n Muggle đó… hay, không còn nghi ng gì n a, v i c lũ Ngư i Sói…” Lúc này không m t ai cư i. Không th nh m l n đư c s gi n d và khinh b trong gi ng nói c a Voldemort. L n th ba, Charity Burbage quay l i trư c m t Snape. Nư c m t c a bà ta lăn t khoé m t xu ng mái tóc. Snape nhìn l i bà, đi m tĩnh, trong khi cô ch m ch p quay kh i h n ta l n n a. “Avada Kedavra” M t tia ch p sáng màu xanh lá soi sáng m i góc trong căn phòng. M t ti ng gãy l n vang lên và Charity rơi trên m t bàn bên dư i, khi n nó rung lên và kêu c t k t. M t vài T Th n Th c T lùi v i ra phía sau nh ng cái gh c a h . Draco ngã lăn trên sàn nhà. “B a t i, Nagini” Voldemort nh nhàng, và con r n to l n l c lư trư n t vai h n xu ng m t sàn g bóng loáng.
 16. Chương 2: Trong Kí c Translated by Mr. Pad - Editted by Leopham NKTP and Mr.Pad Harry đang b ch y máu. Ép bàn tay ph i vào phía trái ngư i, v a l m b m ch i th v a th d c, Harry hích cách c a phòng ng m ra. M t ti ng kêu lanh l nh c a đ s b v vang lên. Nó đã d m ph i m t cái c c trà l nh đư c đ t trên sàn nhà bên ngoài phòng ng c a nó. “Cái quái–?” Nó nhìn xung quanh, khu v c xung quanh s 4, đư ng Privet Drive tr ng trơn. Có l chi c c c trà là m t ý tư ng khá v ng v c a Dudley cho m t cái b y. Gi bàn tay đau không b h xu ng, Harry nh t nh ng m nh v c a chi c c c l i b ng tay kia và ném chúng vào trong cái thùng rác đã đ y p trong phòng ng c a nó. R i nó lê chân vào trong bu ng t m đ x nư c vào ngón tay đau. i u này th t là ngu ng c, v v n, b c mình khi mà còn b n ngày n a và không đư c phép th c hi n b t c phép thu t nào… nhưng nó ph i th a nh n v i chính mình r ng v t c t khá sâu trên ngón tay c a nó đã th c s th ng nó. Nó chưa bao gi h c đ ch a tr m t v t thương, và bây gi khi ph i nghĩ t i đi u này- đ c bi t là v i nh ng ý tư ng m i xu t hi n trong đ u - có v như là m t cơn gió tho ng qua trong v n ki n th c pháp thu t c a nó. Ghi nh trong đ u đ sau này h i Hermione cách x lý, nó dùng m t đ ng gi y v sinh đ c g ng lau s ch đi v t nư c trà trư c khi l t chân v phòng ng và đóng s m cái c a sau lưng. Harry đã s d ng bu i sáng đ d n s ch cái rương trư ng c a nó l n đ u tiên k t khi nó b t đ u s d ng nó sáu năm trư c. Vào th i đi m trư c khi b t đ u nh ng năm h c trư c đây, Harry ch lôi ba ph n tư v t d ng trong đ thay th ho c d n d p l i chúng, đ l i ph n đáy v i nh ng th cũ và h ng như: bút lông cũ, nh ng cái m t gián khô, vài cái t t đơn không còn v a n a. Vài phút trư c, Harry đã thò tay vào đ ng h n t p này, và h ng ch u m t cơn đau trên ngón áp út c a bàn tay ph i, và nó đã b ch y khá nhi u máu. Bây gi nó d n d p m t cách c n th n hơn. Quỳ xu ng c nh cái rương cũ nát, nó vơ xung quanh đáy và, sau khi kéo m t cái phù hi u luôn bi n hình t C VŨ CEDRIC DIGGORY và POTTER THÚI HO C, m t cái ng kính mách l o đã b v tung, và m t cái m t dây chuy n b ng vàng ch a bên trong m u gi y có ghi R.A.B, và r i nó tìm th y
 17. v t s c c nh mà đã c t vào tay nó. Nó nh n ra v t y ngay l p t c. ó là m t m nh v dài hai inch c a chi c gương ma thu t mà cha đ đ u Sirius đã trao cho nó. Harry đ t m nh gương bên c nh và đ nh ng th còn l i ra m t cách c n th n, nhưng không có gì có giá tr sót l i ngo i tr nh ng h t b t kính v n t món quà cu i cùng c a chú Sirius bám vào nh ng đ v t còn l i như l p b i ph l p lánh. Harry ng i xu ng và ng m k m nh gương v mà đã c t vào tay, nó không th y gì ngoài đôi m t sáng xanh c a nó nhìn chăm chú. R i nó đ t m nh v lên trên t Nh t báo tiên tri sáng nay chưa k p đ c đang trên giư ng, sau đó Harry ngăn nh ng k ni m bu n tràn v , nhói lên nh ng v t đau c a ti c nu i và n i trông ch đi u kỳ di u chi c gương v b ng cách l c l i t t c nh ng đ v t hư h ng còn l i trong chi c rương. M t thêm m t gi n a đ hoàn toàn d n s ch chi c rương, ném đi nh ng v t vô d ng, và s p x p nh ng th còn l i theo ch ng tuỳ thu c vi c nó s c n chúng t bây gi tr đi hay không. ng ph c trư ng và Quidditch, nh ng cái v c, gi y da, bút lông và h u h t nh ng sách h c c a nó đư c x p vào góc đ b l i đây. Nó băn khoăn vi c dì dư ng c a nó s x lý đ ng đ y như th nào; có l là đ t chúng vào lúc n a đêm như th chúng là nh ng b ng ch ng c a m t t i ác nguy hi m nào đ y. đ c Muggle c a nó, Áo Choàng Tàng Hình, b pha ch đ c dư c, m t vài cu n sách, album hình mà bác Hagrid đã t ng cho nó trư c đây, m t ch ng thư, và đũa phép c a nó đư c gói gém trong m t cái ba lô. túi trư c là t m B n oT c và chi c m t dây chuy n v i m nh gi y có ký ch R.A.B bên trong. Chi c m t dây chuy n đư c đ t v trí trang tr ng này không ph i vì nó có giá tr nào đ y - vì v m i m t v t này là vô giá tr - mà b i vì cái giá đã ph i tr đ có đư c nó. Ch còn l i m t ch ng báo đ t trên bàn phía sau con cú tr ng Hedwig: m i m t t là m t ngày mà Harry đã t i đư ng Privet Drive mùa hè này. Nó bư c xu ng sàn nhà, vươn ngư i ch m qua cái bàn. Hedwig v n đ ng im khi nó rút ch ng báo, ném chúng vào đ ng đ b đi t ng t m t. Con cú đang ng ho c có l là gi b như th ; Hedwig khá b c mình v i Harry vì lư ng th i gian ít i mà nó đư c cho phép ra kh i cái l ng g n đây. Khi ném g n h t ch ng báo, Harry ng ng tay l i, tìm ki m s báo đ c bi t mà nó nh là đư c phát hành ngay khi nó v a quay tr l i đư ng Privet Drive cho kỳ ngh hè; nó nh ch c r ng đã có m t tin nh
 18. trang nh t v vi c t ch c c a Charity Burbage, giáo viên d y môn Muggle h c Hogwarts. Cu i cùng nó cũng tìm th y nó. M trang mư i ra, Harry ng i ph ch xu ng gh và đ c l i bài báo mà nó tìm đư c. Nh v Albus Dumberdore B i Elphias Doge Tôi g p Albus Dumberdore lúc tôi mư i m t tu i, ngày đ u tiên tôi t i Hogwarts. C m tình c a chúng tôi ch c ch n b t ngu n t vi c chúng tôi đ u b đ i x như là nh ng k đ ng ngoài. Tôi đã b đ u r ng ngay trư c khi nh p h c, và m c d u tôi không còn truy n nhi m b nh n a, nhưng khuôn m t v i nh ng n t m n xanh nh t đã khi n nhi u ngư i không dám l i g n tôi. Còn riêng v c u y, Albus đ n Hogwarts trong lòng trĩu n ng nh ng tai ti ng không mu n có. c bi t là vi c năm trư c đ y, b c u y, Percival, đã b k t t i v vi c t n công m t cách đ c ác và công khai ba thi u niên Muggle tr tu i. Albus chưa bao gi ph nh n r ng cha c u (ngư i mà s ph i ch t Azkaban) đã ph m t i; m t khác, khi tôi l y h t can đ m đ h i c u, c u y kh ng đ nh r ng c u bi t r ng cha c u có t i. Ngoài ra, Dumbledore t ch i nói chuy n v v n đ đau bu n này, m c dù có nhi u ngư i c g ng g ng h i c u y. M t vài ngư i đã ch p l y cơ h i đ ca ng i hành đ ng đ y c a cha c u, và cho r ng Albus là m t k căm ghét Muggle. H đã không th ph m sai l m gì hơn: Nh ng ngư i bi t v Dumbledore s ch c ch n kh ng đ nh, ông y chưa bao gi th hi n m t hành đ ng dù nh nh t ch ng l i Muggle. Ngư c l i, s ng h kiên đ nh c a ông y cho quy n c a Muggle đã t o thêm nhi u k thù c a ông trong nh ng năm sau đ y. Tuy nhiên, ch vài tháng sau, danh ti ng c a chính Albus đã b t đ u che ph tai ti ng c a cha c u. Cu i năm h c đ u tiên, c u không còn b xem là con c a m t k ghét Muggle n a, thay vào đ y đư c ca ng i là m t h c sinh xu t s c chưa t ng th y ngôi trư ng này. Nh ng ngư i trong chúng tôi có vinh h nh đư c làm b n c u y xem c u như là m t t m gương tiêu bi u, không k đ n nh ng s tr giúp và c vũ, và vi c c u y luôn luôn r t r ng rãi v i m i ngư i. Ông y có thú nh n v i tôi sau này r ng ngay lúc y ông đã bi t ni m đam mê l n nh t c a đ i ông là giáo d c.
 19. C u không ch đo t đư c m i ph n thư ng mà nhà trư ng đưa ra, c u còn nhanh chóng có thư t qua l i thư ng xuyên v i nh ng phù thu danh ti ng nh t lúc đó, bao g m Nicolas Flamel, nhà gi thu t kim vĩ đ i; Bathilda Bagshot, v s gia đư c ghi danh sau này; và Aldalbert Waffling, nhà lý thuy t pháp thu t n i ti ng. M t s trong nh ng bài vi t c a c u đã đư c xu t b n r t r ng rãi như là Thu t bi n hình ngày nay, Nh ng th thách c a Bùa chú, và c dư c gia ng d ng. Tương lai c a Dumbledore có v r t sáng l n, và câu h i duy nh t còn l i là khi nào c u s tr thành B Trư ng b Pháp Thu t. M c dù nhi u năm sau đ y, ông đư c d đoán là s đ m nhi m ch c v này, nhưng ông chưa bao gi có đam mê tr thành m t v B trư ng. Ba năm sau khi chúng tôi h c Hogwarts, ngư i em c a Albus, Aberforth cũng đư c nh p h c. H không gi ng nhau cho l m: Aberforth chưa bao gi đam mê sách v , và không như Albus, c u ta thích dàn x p các tranh cãi b ng cách đ u phép hơn là qua nh ng tranh lu n h p lý. Tuy nhiên, th t khá sai l m khi nói như m t s ngư i r ng, anh em h không ph i là b n bè. H cũng va ch m v i nhau tho i mái như hai hai chàng trai khác bi t. Công b ng mà nói v Aberforth, ph i th a nh n r ng s ng trong cái bóng c a Albus không th có m t s tho i mái d ch u l m. Luôn b l p bóng là đi u rõ ràng khi bên c nh c u y, và càng không d ch u hơn v i tư cách là m t ngư i em trai. Khi Albus và tôi r i Hogwarts, chúng tôi quy t đ nh sau đ y s đi m t chuy n du l ch vòng quanh th gi i v i nhau, vi ng thăm và h c h i nh ng phù thu ngo i qu c trư c khi ti p t c theo đu i nh ng s nghi p khác nhau. Tuy nhiên, m t th m k ch đã x y ra. Vào lúc b t đ u chuy n đi c a chúng tôi, m c a Albus, Kendra qua đ i, đ l i tr ng trách gia đình n ng n lên vài Albus. Tôi hoãn chuy n đi c a mình m t th i gian đ tham d l tang c a Kendra, và r i b t đ u chuy n đi mà khi đó ch còn m t mình tôi. V i m t ngư i em trai và m t ngư i em gái ph i chăm sóc, và ch còn m t ít vàng cho an hem h h , rõ ràng r ng Albus không th đi cùng tôi trong chuy n du l ch này. Kho ng th i gian đó là kho ng th i gian chúng tôi r t hi m hoi có liên l c v i nhau. Tôi vi t cho Albus, mô t , m t cách vô tình, nh ng thú v c a chuy n du l ch, t nh ng l n ch y thoát đ ng tim kh i nh ng con Chimaera (Chú thích c a ngư i d ch: quái v t đ u sư t , mình bò sát, đuôi là m t con r n, có m t đ u dê m c trên lưng – Th n tho i Hy L p), cho t i t i nh ng thí nghi m c a nh ng nhà gi kim thu t Ai C p. Còn nh ng lá thư c a c u k v i tôi khá ít i v cu c s ng ngày qua ngày c a c u,
 20. theo tôi nghĩ thì đ y là m t s gò bó không d ch u cho m t phù thu tuy t v i như th . m mình trong nh ng khám phá m i c a tôi, tôi đã s ng s t khi nghe m t tin v m t chuy n bu n x y ra v i Dumbledore vào cu i chuy n du l ch c a tôi: cái ch t c a em gái c u y, Ariana. M c dù Ariana đã trong tình tr ng s c kho t i t trong th i gian dài, cú ch n đ ng l n c a vi c m t đi ngư i m quá s m đã tác đ ng sâu s c t i c hai ngư i anh em c a cô. Và nh ng ngư i thân c n v i Albus – tôi tính tôi là m t trong nh ng ngư i may m n đó – đ u đ ng ý r ng cái ch t c a Ariana, và vi c Albus c m th y có trách nhi m cá nhân trong đó (m c dù, dĩ nhiên là ông y không có l i), đã đ l i d u n l n trong cu c đ i c u mãi mãi. Tôi quay tr v và g p chàng trai tr , ngư i mà ph i tr i qua nhi u đi u đau kh hơn tu i c a mình. Albus đã tr nên kín đáo và dè d t hơn trư c, và kém vô tư hơn. Thêm vào nh ng n i đau trên, s ra đi c a Ariana đã d n t i s xa r i hơn n a trong m i quan h gi a Albus và Aberforth, v n đã không thân thi t l m. (Và đ n lúc đi u này cũng đư c xoá đi – trong nh ng năm sau h đã thân thi t tr l i, n u không ph i là m t m i quan h g n gũi, thì ch c ch n là m t m i quan h chân thành.) Tuy nhiên, c u hi m hoi nói v b m c a c u y hay Ariana k t đó, và b n bè c u h c cách không nh c t i đi u đó n a. Nh ng cây bút khác s mô t nh ng thành công c a ông y trong nh ng năm sau này. Nh ng c ng hi n không k xi t c a Dumbledore cho kho tàng ki n th c Phù thu , bao g m vi c khám phá ra mư i hai công d ng c a máu r ng t o ra nhi u l i ích cho nhi u th h sau này, cũng như nh ng suy xét sáng su t ông th hi n trong nh ng phán quy t khi còn làm phù thu lãnh đ o c a Wizengamot. M i ngư i v n nói r ng, không có tr n đ u phù thu nào có th sánh đư c v i tr n đ u gi a Dumbledore và Grindelwald vào năm 1945. Nh ng ngư i mà ch ng ki n nó đã k v s kh ng khi p và đáng s khi h ch ng ki n hai phù thu siêu phàm vào tr n đ u. Chi n th ng c a Dumbledore, và nh ng k t qu c a nó cho th gi i Pháp thu t, đư c coi là bư c ngo t trong l ch s pháp thu t sánh ngang v i s ra đ i o lu t Qu c tv m b o bí m t hay s th t b i c a K -Mà-Ch -G i-Tên- Ra. Albus Dumbledore chưa bao gi t hào hay kiêu ng o; ông luôn tìm th y m t đi u gì đ y có giá tr trong m i con ngư i, dù
Đồng bộ tài khoản