intTypePromotion=1
ADSENSE

Harry Potter và Chiếc cốc lửa

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:429

3.717
lượt xem
3.434
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi giải Quidditch Thế giới bị cắt ngang bởi những kẻ ủng hộ Chúa tể Voldemort và sự trở lại của Dấu hiệu hắc ám khủng khiếp, Harry ý thức được rõ ràng rằng, Chúa tể Voldemort đang ngày càng mạnh hơn. Và để trở lại thế giới phép thuật, Chúa tể hắc ám cần phải đánh bại kẻ duy nhất sống sót từ lời nguyền chết chóc của hắn - Harry Potter. Vì lẽ đó, khi Harry bị buộc phải bước vào giải đấu Tam Pháp thuật uy tín nhưng nguy hiểm, cậu nhận ra rằng trên cả chiến thắng, cậu phải giữ được mạng sống của mình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Harry Potter và Chiếc cốc lửa

 1. Harry Potter và chi c c c l a Chương 1 Ngôi nhà Riddle Dân làng Hangleton Nh v n còn g i ñó là “Ngôi Nhà Riddle “,m c dù ñã bao năm tháng trôi qua k t th i gia ñình Riddle còn s ng ñó. Ngôi nhà n m trên m t ñ nh ñ i ngó xu ng làng , m t s c a s ñã b bít l i b ng ván , ngói l p mái th ng l ch , và dây trư ng xuân t do m c tràn lan kh p m t ti n nhà. Có m t th i ngôi nhà ñó t ng là m t bi t th xinh x n , ñ ng cách ñó c d m v n nhìn th y rõ. ðó cũng t ng là ngôi nhà r ng l n nh t , sang tr ng nh t , nhưng gi ñây Ngôi Nhà Riddle ch còn là m t nơi ñiêu tàn , m m c ,vô ch , không ngư i vãng lai. Dân làng Hangleton Nh ñ u nh t trí v i nhau r ng ngôi nhà cũ xưa y r t "rùng r n". Cách ñây n a th k , có m t chuy n l lùng và kh ng khi p ñã x y ra ñó , m t chuy n mà các b c ti n b i trong làng v n còn bàn tán m i khi c n ñ tán g u. Câu chuy n ñã ñư c k ñi k l i r t nhi u l n , và ñã ñư c thêu d t nhi u ch , ñ n n i không còn ai dám ch c ñâu là s th t n a. Tuy nhiên , m i phiên b n c a câu chuy n ñ u cùng b t ñ u t m t ch : năm năm v trư c , thu Ngôi Nhà Riddle còn ñang th i hưng th nh , ñư c chăm sóc kĩ lư ng , nguy nga l ng l y ; vào bu i bình minh c a m t ngày ñ p tr i , m t cô h u gái bư c vào phòng khách , và phát hi n ra c ba ngư i nhà Riddle ñ u ñã ch t. Cô h u gái v a la v a ch y xu ng ñ i ñ vô làng , ñánh th c t t c nh ng ngư i mà cô ta có th ñánh th c ñư c: "N m ñó m t m tr ng tr ng ! L nh như băng ! V n còn ăn m c tr nh tr ng ! " C nh sát ñư c g i ñ n , và c cái làng Hangleton Nh sôi s c lên ñ y t c m ch khích ñ ng cùng v hào h ng c gi u mà không xong. Mà cũng không ai hơi ñâu gi b ñau bu n thương ti c gia ñình Riddle làm gì , b i vì nh ng ngư i h Riddle không ñư c ai ưa h t. Ông bà Riddle v n giàu có , h m hĩnh , b t l ch s ; và ngư i con trai ñã l n c a h -Tom- n u có khác thì ch khác ch x u xa hơn thôi. T t c dân làng ñ u ch quan tâm ñ n lí l ch c a k sát nhân , vì rõ ràng là ba ngư i l n kho m nh cùi c i ñó không th b ng cùng lăn ñùng ra ch t trong m t ñêm ch vì nh ng nguyên nhân thông thư ng nào ñó. Quán rư u K Ch t Treo ñ t nhiên buôn may bán ñ t ngay ñêm ñó ; g n như c cái làng kéo nhau ra ñó h t ñ bàn tán v b n sát nhân. Nh ng k ch u khó b ch ng i êm m bên lò sư i nhà mình ñ ra ñây cu i cùng cũng ñư c tư ng thư ng khi bà b p c a nhà Riddle ñ t ng t ñ n nh p b n và tuyên b cho c cái quán ch t l ng trang r ng m t ngư i ñàn ông tên là Frank Bryce v a m i b b t. Nhi u ngư i cùng th t lên : "Frank h ? Không ñ i nào ! " Frank Bryce là ngư i làm vư n c a nhà Riddle. Gã s ng m t mình căn chòi p p trong sân vư n c a Ngôi nhà Riddle. Frank ñã t chi n trư ng tr v v i m t cái chân què và s chán ghét ñám ñông , ghét ti ng ñ ng n ào. Và gã ñã làm vi c cho gia ñình Riddle t y. M i ngư i bèn xúm l i mua m y th gi i khát l nh cho bà b p ñ nghe thêm chi ti t. Sau ly rư u ng t th tư , bà b p nói v i nh ng dân làng ñang háo h c l ng nghe : " Lúc nào tôi cũng th y th ng cha ñó quái d . Thi t là thi u thân thi n. Tui bi t ch c là n u mà tui m i ñư c th ng ch m t l n thì tui ñã m i ch c trăm l n r i. Không ñ i nào ch u hòa nh p , th ng
 2. ch là v y ñó !" M t ngư i ñàn bà qu y rư u nói : " À, do v y nè , anh ta ñã tr i qua m t cu c chi n tranh tàn kh c , anh chàng Frank y. Anh ta ưa ñ i s ng yên t nh. Ch có lí do nào ñ ..." Bà b p s ng c ngay : " V y ch còn ai khác có chìa khóa c a sau h ? Theo như tui nh thì có m t chi c chìa khóa sơ cua treo trong căn chòi c a ngư i làm vư n ! T i hôm qua ñâu có ai phá c a vô nhà ! Cũng không có c a s nào b ñ p b h t ! Th ng cha Frank ch làm có m i vi c d t là rón rén ñi lên Ngôi nhà Riddle khi mà t t c chúng ta ñang ng ..." Dân làng ñưa m t trao ñ i v i nhau nh ng cái nhìn tăm t i. M t ông ng i sau qu y bia càu nhàu : " T i luôn luôn nghĩ r ng th ng cha ñó có cái nhìn b n th u , ñúng y như v y." Ông ch quán nói : "Theo ý tôi thì chính chi n tranh ñã bi n ñ i h n thành kì c c. " M t bà sôi n i ng i góc phòng lên ti ng : "ðã b o anh r i , nh không anh Dot , em ch ng ñ i nào mu n sinh chuy n r c r i v i th ng Frank ñó. " Dot nhi t li t tán ñ ng : " Nóng tánh d s . Tui nh h i nó còn là m t ñ a con nít...." ð n sáng hôm sau thì h u như không còn ai trong làng Hangleton Nh mà không tin r ng chính Frank Bryce ñã gi t c nhà Riddle. Nhưng mà th tr n lân c n Hangleton L n , trong tr m c nh sát t i tăm và b n th u , Frank c ngoan c l p ñi l p lai là gã vô t i , r ng k duy nh t mà gã ñã nhìn th y g n Ngôi Nhà Riddle vào cái ngày c nhà này b gi t là m t c u bé xa l mư i m y tu i , tóc ñen và màu da nh t nh t. Trong làng chưa ai t ng nhìn th y m t c u bé như v y , và c nh sát yên chí là gã ch b a ra th ng nhóc y mà thôi. Th r i , v a ñúng lúc m i chuy n tr nên nghiêm tr ng ñ i v i Frank Bryce thì b n báo cáo khám nghi m t thi c a ba ngư i nhà Riddle ñ n và thay ñ i m i th . C nh sát chưa bao gi ñ c m t báo cáo nào kì qu c hơn. M t ñ i bác sĩ ñã khám nghi m t thi và k t lu n r ng khong m t ngư i nào trong ba ngư i nhà Riddle ch t vì ng ñ c. Cũng như không ch t vì b ñâm chém , b n , bóp c , ng t hơi , hay (như ngư i ta th y ñư c) b ñánh ñ p hay t n thương gì s t. Th t ra , ( b n báo cáo ti p t c b ng gi ng văn ngơ ngác không nh m vào ñâu ñư c ) , r ng nh ng ngư i nhà Riddle ñ u t ra hoàn toàn kho m nh - n u không tính ñ n s ki n r ng h ñã ch t queo. Các ông bác sĩ có ghi chú ( như th quy t tâm tìm xem có gì tr c tr c trên toàn b các thi th không ) r ng trên gương m t c a m i ngư i ch t c a nhà Riddle ñ u có m t v hãi hùng.... Nhưng m y ông c nh sát n i gi n nói r ng h i nòa gi có ai t ng nghe nói có chuy n ba ngư i vì s mà phát ch t ñư c không? B i vì không có ch ng c nào cho th y ba ngư i nhà Riddle b ám sát , c nh sát ñành th Frank ra. Ba ngư i nhà Riddle ñư c chôn c t trong nghĩa trang c a làng Hangleton Nh , và nh ng ngôi m c a h tr thành ñ i tư ng hi u kì trong su t m t th i gian dài. Nhưng ñi u khi n m i ngư i ng c nhiên h t th y là Frank , m c dù b bao ph b i ñám mây mù ng v c , v n quay tr l i căn chòi c a gã trong sân vư n c a Ngôi Nhà Riddle. Trong quán K Ch t Treo , Dot nói : "Theo tui th y thì chính th ng ñó ñã gi t h , và tui cóc c n bi t cành sát nói gì. Và n u mà th ng
 3. ch bi t ñi m t chút xíu thì th ng ch nên b ñi bi t x cho r i , b i vì th ng ch cũng ph i hi u là chúng ta bi t t ng chuy n th ng ch làm ch ." Nhưng Frank ch ng thèm b ñi ñâu h t. Gã c l i gi vư n cho m t gia ñình khác d n ñ n Ngôi Nhà Riddle , r i cho m t gia ñình khác n a...b i vì ch ng có gia ñình nào s ng ngôi nhàñó ñư c lâu. Có l m t ph n t i Frank mà m y ch nhân m i ñ u nói là h có m t c m giác khó ch u v ngôi nhà. Còn ngôi nhà ñó , t khi không có ngư i thì b t ñ u suy tàn , khong ñwuocj s a sang n a. Vào nh ng ngày này , m t ngư i ñàn ông giàu có ñ n mua ngôi nhà, không ph i ñ mà cũng không dùng nó vào m c ñích gì khác. Trong làng ñ n ñ i là ông ta gi ngôi nhà ñó "lý do thu má " , m c dù cũng không ai gi i thích ñư c rõ ràng như v y nghĩa là sao. Tuy nhiên , ông ch gi u có ti p t c mư n Frank làm vư n. Bây gi , Frank ñã g n b y mươi b y tu i , r t lãng tai ,cái chân càng xi cà que hơn bao gi h t , nhưng lão v n ñi r o quanh vư n hoa môi khi th i ti t t t , cho dù c ñã b t ñ u m c lút ñ u và lão thì c ph i ráng h t s c ñ ñ p chúng b p dí xu ng. C không ph i là th duy nh t mà lão Frank ph i d u tranh ch ng ch i. M y th ng nhóc trong làng v n có thói quen quăng ñá vô c a s Ngôi Nhà Riddle . T i nó c i xe ñ p ch y nhong nhong qua nh ng bãi c mà lão Frank ñã v t v chăm sóc cho ñư c mư t mà . ðã m t hay hai l n gì ñó, t i nó còn ñ t nh p vô trong nhà ñ m o hi m chơi. Bi t lão Frank t n t y v i ngôi nhà và khu vư n ñ n n i vi c trông nom ngôi nhà g n như là m t ám nh c a lão cho nên t i nh l y làm khoái l m khi nhìn th y lão kh p khi ng băng ngang khu vư n , quơ quơ cây g y và khào khào quát thét b n nhóc . V ph n Frank , lão tin r ng m y th ng nhóc hành h lão vì t i nó, cũng gi ng như ba má và ông bà t i nó , tư ng r ng lão là k sát nhân. Vì v y vào m t ñêm tháng tám , lão Frank th c d y và th y cái gì ñó r t b t thư ng phía trên ngôi nhà cũ xưa, thì lão cũng ch cho là lũ nhóc ñã b o gan ñi xa hơn m t bư c trong cái trò hành h lão. ðúng ra là chính cái chân ñau ñã ñánh th c lão Frank . Khi tu i ñã v già , cái chân làm lão ñau ñ n hơn bao gi h t. Lão th c d y và ñi kh p khi ng xu ng c u thang , vô nhà b p ,ñ nh ñong ñày chai nư c nóng ñ chư m lên nh ng ch ñau trên ñ u g i c a mình. ð ng bên b n r a chén , ñ ñ y nư c vô m , lão ngó lên Ngôi Nhà Riddle và th y ánh sáng l p lòe bên trong c a s trên l u . Lão Frank bi t ngay chuy n gì ñang x y ra. Nh t ñ nh là lũ nhõ ñã l i ñ t nh p vô nhà m t l n n a, và căn c vào bóng ch p ch n c a ánh sáng, lão ch c là t i nó ñã th p lên m t ng n l a. Lão Frank không có ñi n tho i , mà trong b t k trư ng h p nào thì lão cũng không thèm tin c y c nh sát k t khi lão b b t ñ th m v n v cái ch t c a ba ngư i nhà Riddle . Lão bèn ñ t ngay m nư c xu ng , v i vã lê ñôi chân xì caf que c a lão lên c u thang cho th t nhanh và ngay sau ñó l i tr xu ng b p , lúc này ñã m c thêm qu n áo, lão l y cái chìa khóa cũ k r sét trên cái móc g n c a , c m l y cây g y ñang d ng ñ ng d a tư ng, và b t ñ u bư c ñi trong ñêm. Cánh c a trư c c a Ngôi Nhà Riddle không có d u hi u gì ch ng t ñã b c y, m y c a s cũng v y. Lão Frank ñi cà nh c vòng ra phía sau c a ngôi nhà, cho ñ n khi lão làm bít g n kín . Lão rút cái chìa khóa ra, ñút vô khóa và m cánh c a êm ru . Lão b ac vô m t cái nhà b p gi ng như cái hang . Nhi u năm r i lão Frank không h bư c chân vào ñay. Cho dù v y, và m c dù trong b p r t t i , lão v n nh cánh c a m ra hành lang n m ñâu, và lão dò d m ñi v phía ñó, mũi lão hít ñ y mùi m c meo, tai lão gi ng lên nghe ngóng b t c ti ng ngư i và ti ng bư c chân nào vang lên phía trên ñ u lão. Khi ra ñư c t i hành lang , ch ñó hơi sáng nh ánh trăng sao r i qua nh ng khung c a s l n có ch n song n m hai bên c a chính , lão b t ñ u leo lên c u thang, lòng cám ơn tr i ban cho l p b i ph ñ y trên các b c thangb ng ñá, b i vì nh nó mà ti ng bư c chân và ti ng cây g y c a lão không ñ n n i vang lên c m c p.
 4. Khi lên t i ñ u c u thang, lão Frank qu o ph i , và nh n ra ngay nơi mà b n ñ t nh p gia cư ñang t t p: cu i hành lang có m t cánh c a ñ hé m , xuyên qua khe h là ánh l a ch p ch n , tr i m d i ánh sáng vàng trên sàn nhà ñen thui . Lão Frank mon men nhích l i g n hơn, tay n m ch t cây g y . Còn cách l i vào nhi u bư c , lão có th ngó th y m t th o phòng bên trong cánh c a. Cái mà lão th y lúc này là lò sư i ñã ñư c nhóm lên trong v lò. Lão ng c nhiên quá. Lão bèn ng ng bư c và chăm chú l ng nghe, b i vì có ti ng ñàn ông ñang nói trong phòng nghe gi ng r t rè s s t: “Thưa ngài, trong chai v n còn m t chút, n u ngài còn th y ñói.” Gi ng th hai nói: “ð láy n a” Gi ng này cũng là gi ng ñàn ông, nhưng có âm s c cao chói lói m t cách l nh lùng ,và l nh lùng như m t lu ng gió băng giá thình lình th i t t qua. Có cái gì ñó trong gi ng nói ñó làm cho m y s i tóc hi m hoi còn sót l i trên ót lão Frank d ng ñ ng lên. “ðuôi Trùn, chuy n ta ñ n g n lò sư i hơn n a.” Lão Frank gi ng tai ph i v phía c a , tai ph i c a lão còn nghe ñư c tàm t m . Có ti ng lanh canh c a m t cái chai ñư c ñ t xu ng m t b m t c ng, và r i ti ng c t k t ng c ng c a m t chi c gh n ng n ñư c kéo lê trên sàn. Lão Frank thoáng th y m t ngư i ñàn ông nh thó ñưa lưng v phía c a, ñ y cái gh ñ n v trí c nh lò sư i . Ngư i ñàn ông ñó khoác áo trùm dài màu ñen , trên ñ u h n có m t m ng sói s i . R i h n l i ñi ra kh i t m nhìn c a lão Frank. Gi ng l nh lùng vang lên : “Nagini ñâu?” Gi ng nói ñ u tiên nghe lo âu căng th ng : “Thưa ngài , tôi … tôi không bi t . Tôi nghĩ … ch c là nó ñi thăm thính căn nhà…” Gi ng th hai nói : “ðuôi Trùn , mi ph i v t s a nó trư c khi chúng ta ñi ng . Ta c n b i dư ng trong ñêm. Cu c hành trình làm cho ta m t quá.” Lão Frank nhíu c hai ñ u chân mày khít l i, gi ng cái tai còn l i còn nghe khá t i g n cánh c a hơn, h t s c chú ý l ng nghe. Yên l ng m t lúc, r i ngư i ñàn ông ñư c g i là ðuôi Trùn l i lên ti ng : “Thưa ngài, cho phép tôi h i chúng ta s lưu l i ñây bao lâu ?” Gi ng l nh lùng ñáp : “ M t tu n. Có th lâu hơn. Ch này cũng khá ti n nghi , và k ho ch cũng chưa th ti n hành ñư c . Hành ñ ng trư c khi mùa Cúp Quidditch Th Gi i k t thúc thì ñúng là ngu. “ Lão Frank th c m t ngón tay co qu p vô l tai c a lão ñ ngoáy. Ch c là t i vì có m t c c ráy tai t b nào ñó ñã bít ñư ng nghe , cho nên lão nghe m t t gì l ho c, ch ng có ý nghĩa gì c : “Quidditch”. ðuôi Trùn nói: “Thưa ngài , mùa… mùa Cúp Quidditch Th Gi i ?” (Lão Frank ngáy ngón tay lão vô l tai m nh hơn.) “Xin tha l i cho tôi, nhưng mà … tôi không hi u … t i sao chúng ta ph i ch cho ñ n khi k t thúc mùa Cúp Quidditch Th Gi i ?” “B i vì , ñ ngu à, vào lúc này phù th y kh p th gi i ñang ñ v nư c này, và c ñám b ng nh ng B Pháp Thu t ñ u tr c chi n, canh phòng m i bi u hi n c a b t c ho t ñ ng b t thư ng nào, ki m tra t i ki m tra lui căn cư c. Chúng s b v n ñ an ninh ám nh, ph i làm sao cho dân Muggle không hay bi t gì h t. Vì v y chúng ta ph i ñ i thôi.”
 5. Lão Frank thôi tìm cách ngoáy l tai c a lão. Lão ñã nghe rõ ràng ti ng “ B Pháp Thu t “, “phù th y”, và “Muggle “. Rõ ràng, m i câu ch ñ u có m t ý nghĩa bí m t nào ñó, và lão Frank ch có th nghĩ ra hai h ng ngư i xài “m t mã” khi nói chuy n v i nhau, ñó là gián ñi p và b n t i ph m. Lão Frank l i m t l n n a n m ch t cây g y trong tay, l ng nghe k càng hơn n a. ðuôi Trùn nói nh : “ð c ngài v n còn quy t tâm?” Trong gi ng nói l nh lùng bây gi có thêm s ñe d a : “Ch c ch n ta v n còn quy t tâm, ðuôi Trùn !” Sau câu nói này có m t lúc yên l ng . Và r i ðuôi Trùn nói, l i l l n x n nháo nhào tuôn ra như th h n bu c mình ph i nói ra ñi u ñó trư c khi m t h t can ñ m: “Có th làm chuy n ñó mà không dính t i Harry Potter có ñư c không , thưa ngài?” L i m t lúc yên l ng n a, kéo dài hơn, r i … gi ng th hai vang lên thì thào trong hơi th : “Mi n cho Harry Potter h …? Ta hi u r i…” Gi ng ðuôi Trùn cao lên nghe như ti ng chu t kêu chít chít: “Thưa ngài, tôi nói v y không ph i là vì tôi lo nghĩ ñ n th ng nh ñâu! Th ng nh ñó ch ng là cái gì ñ i v i tôi c , ch ng là gì c ! Ch ng qua là n u chúng ta dùng m t phù th y khác … b t c phù th y nào khác… thì nó s ñư c thanh toán nhanh hơn nhi u! N u ngài cho phép tôi ñư c r i xa ngài m t th i gian … Ngài cũng bi t là tôi có th t ng y trang hi u qu nh t… Tôi có th quay tr l i ñây trong vòng hai ngày v i m t ngư i phù h p…” Gi ng l nh lùng nói nh nh : “ Ta có th xài m t tên phù th y khác, ñi u ñó ñúng…” Gi ng c a ðuôi Trùn bây gi nghe như nh nhõm ñi: “Thưa ngài, như v y khôn ngoan hơn. ð ng vô Harry Potter s khó khăn l m, nó ñư c b o v k l m…” “Và vì v y nên mi xung phong ñi tìm cho ta m t k th m ng ch gì ? Ta t h i… có l công vi c b i dư ng ta ñã làm cho mi chán ngán r i ph i không , ðuôi Trùn ? Cái ñ ngh h y b k ho ch c a mi hóa ra ch là c g ng c a mi tìm cách b rơi ta, ph i không ?” “Thưa ngài, tôi … tôi không h có ý mu n r i b ngài ñâu, không h ñâu …” “ð nói láo !” Gi ng th hai rít lên : “Ta luôn luôn ñi gu c trong b ng mi, ðuôi Trùn à! Mi ñang h i ti c là mi ñã tr v v i ta ch gì! Ta khi n mi chán ghét h ? Ta th y mi co rúm ngư i khi mi nhìn ta, c m th y rùng mình c a mi khi mi ch m vào ta…” “Không! S t n t y c a tôi ñ i v i ð c ngài…” “S t n t y c a mi ñ i v i ta ch ng qua là s hèn nhát. N u mi còn có ch nào khác ñ dung thân thì mi ñã ch ng tìm ñ n ta. Ta c n b i dư ng vài gi m t l n, không có mi thì làm sao ta t n t i h ? Ai s v t s a Nagini h ?” “Nhưng thưa ngài… trông ngài kh e m nh hơn nhi u l m r i…” “Nói láo!” Gi ng th hai th u thào : “Ta ch n kh e m nh chút nào, và mi mà b m c ta ch trong vài ngày là ta s ki t qu h t chút s c l c mà ta ñã gom l i ñư c dư i s chăm nom d t c a mi hôm nay. Im ñi !”
 6. ðuôi Trùn v a l p b p m y ti ng r i r c không nghĩa lý gì h t ñã v i ng m mi ng l i ngay. Trong vài giây, lão Frank không th nghe ñư c ti ng gì n a ngo i tr ti ng c i l a cháy bí bép trong lò sư i . R i ngư i ñàn ông th hai l i nói, b ng gi ng rít lên nghe g n như ti ng huýt gió: “Ta có lý do ñ xài th ng nh , như ta ñã gi i thích cho mi r i, và ta s không xài ai khác c . Ta ñã ch ñ i mư i ba năm. Ch thêm vài tháng n a không sao h t. Riêng ñ i v i hàng rào b o v chung quanh th ng nh , ta tin là k ho ch c a ta s có hi u qu . T t c ñi u ta c n bây gi ch là m t chút lòng can ñ m c a mi thôi, ðuôi Trùn à... Mi ph i tìm ra lòng can ñ m ñó, tr khi mi mu n lãnh ñ cơn th nh n c a Chúa t H c ám Voldemort m c ñ tuy t chiêu...” Gi ng ðuôi Trùn bây gi ñã tr nên kinh ho ng: “Thưa ð c Ngài, xin cho tôi nói ! Trong su t cu c hành trình c a chúng ta, tôi ñã rà l i k ho ch trong ñ u tôi… Thưa ngài, vi c Bertha Jorkin bi n m t ch ng m y ch c s b phát hi n ra thôi, và n u mà chúng ta ti p t c, n u tôi mà ám sát …” Gi ng th hai thì th m: “N u? N u à? N u mi theo ñúng k ho ch, thì ðuôi Trùn à, B Pháp Thu t s không bao gi c n bi t là ai ch t n a. Mi s làm vi c ñó m t cách êm ru, không chút n ào nh ng x ; ta ch ư c ao là chính ta có th làm vi c ñó, nhưng trong tình tr ng ta hi n nay… ðuôi Trùn , l i ñây, ch c n tr kh thêm m t chư ng ng i v t n a thôi là con ñư ng chúng ta ñi t i Harry Potter s quang ñãng. Ta không b t mi ph i hành ñ ng m t mình. ð n th i ñi m thích h p ñó, tên ñ y t trung thành c a ta s tr v ñ u ph c ta…” ðuôi Trùn nói, gi ng r u rĩ th m h i: “Tôi chính là tên ñ y t trung thành c a ngài ñây.” “ðuôi Trùn à, ta c n m t k nào ñó có ñ u óc, m t k nào ñó có lòng trung thành không bao gi giao ñ ng, mà mi thì r i ro thay, ch ng ñáp ng ñư c c hai yêu c u ñó.” ðuôi Trùn nói, bây gi trong gi ng c a h n l rõ v chua chát h n d i: “Chính tôi ñã tìm ra ngài. Tôi là ngư i ñã tìm l i ngài. Tôi ñã mang Bertha Jorkin ñ n cho ngài.” Gi ng nói th hai nghe có v khoái trá: “ði u ñó ñúng. M t s thông minh ñ t xu t mà ta không nghĩ ra là mi có th có… Tuy nhiên, n u nói cho ñúng s th c, thì mi b t cóc con m ñó, mi ñâu có bi t m ta h u ích như th nào h ?” “Tôi… tôi cũng có nghĩ m ta có th h u ích ch … thưa Ngài…” “ð nói láo!” Gi ng th hai l i th t lên v i s thích thú ác ñ c l l hơn bao gi h t: “Nhưng mà ta không ch i r ng thông tin c a m ta là có giá tr . N u không có nó, chúng ta ñâu có v ch ra ñư c k ho ch này. Vì v y mi s ñư c thư ng, ðuôi Trùn à. Ta s cho phép mi th c hi n m t công vi c tr ng y u cho ta, m t công vi c mà nhi u ñ ñ c a ta s n sàng xung phong nh n lãnh…” “Th… thi t… h , thưa Ngài? Công vi c gì…?” Gi ng c a ðuôi Trùn bây gi l i ñ y v kinh s . “À, ðuôi Trùn à, mi ñâu có mu n ta làm h ng s ng c nhiên thú v c a mi h ? Vai trò c a mi n m giai ño n cu i… nhưng mà ta h u v i mi, mi s ñư c hư ng cái vinh d là k h u ích, như Bertha Jorkin v y.” Gi ng c a ðuôi Trùn b ng tr nên khào khào, như th mi ng h n ch t khô ñ ng ñi: “Ngài… Ngài…Ngài… s gi t c tôi n a à?” Cái gi ng l nh lùng l i tr nên mơn m n:
 7. “ðuôi Trùn ơi, ðuôi Trùn à, t i sao ta l i ph i gi t mi kia ch ? Ta gi t Bertha là b i vì ta c n ph i làm như v y. Sau khi ta tra h i m ta xong thì m tr nên vô d ng hoàn toàn. V l i, n u m ta mà tr v B Pháp Thu t v i cái tin là m ñã g p mi vào kỳ ngh hè, thì m l i b h v n h i nh ng cây ng c ngh ch n a. M y phù th y ñã b coi như ch t r i thì không nên ñ ng ñ u v i phù th y c a B Pháp Thu t m y cái quán ven ñư ng…, bi t không?” ðuôi Trùn l m b m cái gì ñó nh ñ n n i lão Frank không th nghe l t tai, nhưng mà cái ñi u ñó khi n cho ngư i ñàn ông th hai trong phòng phá lên cư i – m t ti ng cư i hoàn toàn bi th m, l nh l o như gi ng nói c a y: “Chúng ta có th thay ñ i ký c c a m y ư? Nhưng Bùa Mê Ng i Lú có th b m t pháp sư cao tay n phá v như chơi, như ta ñã ch ng minh khi ta tra v n m ta. ðuôi Trùn à, n u không xài nh ng thông tin mà ta ñã khai thác ñư c m y thì qu thi t là xúc ph m ñ n ký c c a m .” ngoài hành lang, lão Frank ch t nh n th y bàn tay n m ch t cây g y c a lão ñã ư t ñ m và trơn nh t m hôi. Thì ra gã ñàn ông có gi ng nói l nh lùng kia ñã gi t m t ngư i ñàn bà. H n ñang nói ñ n chuy n ñó mà không có m t chút ăn năn h i h n gì h t – mà còn có v khoái trá n a. H n thi t là nguy hi m – m t th ng ñiên. Và h n l i ñang lên k ho ch gi t thêm nhi u ngư i n a. Cái th ng nh Harry Potter nào ñó, ch ng bi t là th ng nh nào n a, ñang b nguy hi m… Lão Frank bi t là lão ph i làm gì. Bây gi , chính là lúc – n u có lúc nào ñáng làm thì chính là lúc này – ñi kêu c nh sát. Lão tính s l n ra kh i ngôi nhà Riddle và ñi th ng t i tr m ñi n tho i công c ng trong làng… nhưng cái gi ng l nh lùng l i vang lên, và lão Frank c ñ ng như ph ng t i ch , c h t s c gi ng tai lên mà nghe. “Thêm m t tên n a b gi t… tên ñ y t trung thành c a ta trư ng Hogwarts …ðuôi Trùn à, Harry Potter gi i l m thì cũng b ng ta là cùng thôi. Chuy n ñó ta ñã quy t r i. S không còn tranh cãi gì n a h t. Nhưng mà im coi… ta nghĩ ta nghe ti ng con Nagini…” Và gi ng nói c a ngư i ñàn ông th hai thay ñ i. H n b t ñ u phát ra nh ng âm thanh mà lão Frank c ñ i chưa t ng nghe th y bao gi . H n ñang rít lên như huýt gió và phun phì phì mà không c n l y hơi th . Lão Frank nghĩ ch c là h n ñang lên cơn ñ ng kinh gì ñó. Và r i lão Frank nghe ñ ng sau lão có cái gì ñó ñang chuy n ñ ng trong hành lang t i om. Lão quay ñ u l i dòm và c m th y mình tê li t ñi vì kinh hãi. Có cái gì ñó ñang trư n v phía lão trên sàn hành lang tăm t i, và khi nó trư n t i g n d i sáng c a ánh l a lò sư i h t ra, lão ho ng kinh h n vía nh n ra ñó là m t con r n kh ng l , ít nh t cũng dài t i ba thư c sáu. Hãi hùng, ch t ñi ng, lão Frank tr ng m t ngó thân hình d n sóng c a con r n quét m t v t r ng ngo n ngoèo xuyên qua l p b i dày trên sàn, ñ n càng lúc càng g n lão hơn… Lão ph i làm gì ñây? L i ch y tr n duy nh t là ch y tu t vô căn phòng mà hai ngư i ñàn ông kia ñang mưu tính chuy n sát nhân, nhưng n u lão c ñ ng ỳ ra t i ch thì ch c ch n con r n s gi t lão… Nhưng trư c khi lão quy t ñ nh ñư c ph i làm th nào thì con r n ñã bò t i ngang ch c a lão, và không th tin ñư c, con r n bò qua, m t cách huy n bí l lùng. Con r n bò theo ti ng huýt gió và ti ng phun phì phì c a ngư i ñàn ông có gi ng nói l nh lùng bên trong cánh c a, và ch vài giây sau, cái ñuôi ña giác hình viên kim cương c a con r n bi n m t sau khe c a ñ h . Bây gi thì m hôi ñ m ñìa trên trán lão Frank, còn bàn tay c m g y c a lão thì run b n b t. Bên trong căn phòng, cái gi ng l nh lùng v n ti p t c rít lên và lão Frank ch t lóe lên m t ý tư ng l lùng, m t ý nghĩ không th nào có n i… Gã ñàn ông ñó có th nói chuy n v i r n. Lão Frank không hi u chuy n gì ñang di n ra. ði u lão mong mu n hơn h t th y m i th lúc này là ñư c tr v cái giư ng c a mình v i chai nư c nóng ñ chư m cái chân ñau. V n ñ là cái chân lão
 8. ñ ng ñó run r y, tìm cách làm ch l y b n thân mình, thì cái gi ng l nh lùng ñang nói ti ng r n y ñ t ng t chuy n sang ti ng Anh: “ðuôi Trùn , Nagini có m t tin thú v ñây.” ðuôi Trùn h i : “Th c … sao, thưa ngài?” Gi ng l nh lùng y tr l i: “ , th c v y. Theo như Nagini thì có m t lão Muggle ñang ñ ng ngay ngoài c a phòng này, rình nghe h t t ng l i chúng ta nói.” Lão Frank ch ng còn cơ h i nào ñ núp vô ñâu n a. Ti ng bư c chân vang lên, và r i cánh c a phòng b t m r ng. M t gã ñàn ông nh thó, hói ñ u, tóc lưa thưa màu xám, mũi nh n và nh , m t m ng nư c , ñ ng ngay trư c m t lão Frank, trên m t h n l n l n n i s hãi v i v c nh giác. “M i h n vô trong này coi, ðuôi Trùn . Phép l ch s c a mi ñ ñâu h ?” Gi ng nói l nh lùng vang lên t chi c gh bành c xưa ñ t trư c lò sư i, nhưng lão Frank không th nhìn th y ngư i ñang nói. Con r n, m t khác, thì ñã cu n tròn trên t m th m rách mư p b n th u, trông như th nh i theo phong cách m t con chó cưng. ðuôi Trùn v y tay ra hi u cho lão Frank bư c vào phòng. M c dù v n còn run l p c p, lão Frank n m ch t l y cây g y, bư c kh p khi ng qua ngư ng c a. Ng n l a lò sư i là ngu n ánh sáng duy nh t trong căn phòng – h t nh ng cái bóng dài l ng ngo ng lên tư ng. Lão Frank ñăm ñăm nhìn vào lưng cái gh bành; gã ñàn ông ng i l t th m trong cái gh ñó dư ng như còn nh hơn c tên ñ y t ðuôi Trùn c a h n, b i vì lão Frank ch ng nhìn th y ñư c cái ñ u c a h n ñâu, ch nghe gi ng l nh lùng vang lên : “Mi nghe h t m i chuy n r i h , tên Muggle kia?” “Ông g i tôi là gì h ?” Lão Frank ñáp, gi ng thách th c, b i vì ñ ng nào thì lão cũng ñã vô t n trong phòng r i, và bây gi là lúc ph i hành ñ ng, b t k là hành ñ ng gì. Lão b ng c m th y can ñ m hơn; h i trong chi n tranh lão luôn c m th y như v y. Cái gi ng c a gã ñàn ông ng i trong gh bành tr nên mát m : “Ta g i mi là m t Muggle , có nghĩa mi không ph i là m t pháp sư.” Gi ng lão Frank tăng thêm ph n r n r i: “Tôi không bi t ông nói pháp sư là ông ñ nh nói cái gì. Tôi ch hi u là nh ng gì tôi ñã nghe ñêm nay ñ ñ làm cho c nh sát quan tâm. Ông ñã gi t ngư i và ông ñang mưu toan gi t thêm ngư i n a! Và tôi cũng ph i nói cho ông bi t ñi u này…” Gi ng lão ñ t ng t hăng lên khi lão nói thêm : “V tôi bi t tôi ñ n ñây, và n u tôi không tr v …” Cái gi ng l nh lùng th n nhiên ng t ngang l i lão: “Mi không có v . Không ai bi t mi ñây. Mi không nói cho ai bi t mi ñ n ñây. Tên Muggle kia, ñ ng có nói láo v i Chúa t H c ám Voldemort , b i vì ngài bi t … Ngài luôn luôn bi t…” Lão Frank thô l : “Có ñúng không ñó? Chúa t cơ à? Chà, tôi thì không l y phong thái l ch s làm ñi u ñâu, thưa ngài. Nhưng t i sao ông không quay m t l i ñ i di n v i tôi như m t con ngư i nh ?” “Nhưng ta không ph i là m t con ngư i , ñ Muggle .” Gi ng nói l nh lùng vang lên nhưng r t khó nghe trong ti ng c i l a cháy lách tách:
 9. “Ta hơn h n, hơn h n m t con ngư i. Tuy nhiên … sao l i không? Ta s ñ i di n v i mi… ðuôi Trùn , ñ n ñây xoay gh l i cho ta.” Tên ñ y t rên r . “Có nghe ta b o không, ðuôi Trùn ?” V i gương m t dúm dó, gã ñ y t làm như th h n thà làm b t c cái gì còn hơn là ph i ñ n g n ông ch c a h n và cái th m lót n n lò sư i ch con r n ñang n m. Gã ñàn ông nh thó ñó bư c ch m ch p t i trư c và xoay cái gh l i. Con r n ngóc cái ñ y hình tam giác x u xí và huýt gió khe kh khi m y cái chân gh làm ñùn t m th m c a nó. Và r i cái gh l i ñư c xoay ra ñôi di n v i lão Frank. Lão nhìn th y cái ñang ng i trên gh . Cây g y rơi kh i tay lão r t xu ng sàn kêu cành c ch. Lão há mi ng ra, th t lên m t ti ng thét. Lão thét to ñ n n i lão không nghe ñư c m y l i th n chú mà cái v t ng i trong gh l m b m khi giơ cây ñũa phép lên. M t làn ánh sáng xanh lè nhá lên, m t ti ng ñ p xu ng, và lão Frank ngã g c trên sàn. Lão ch t trư c c khi thân th lão ch m t i sàn nhà. Cách ñó hai trăm d m, m t th ng bé tên là Harry Potter gi t mình th c gi c. Chương 2 V t Th o Harry ñang n m ng a th ng c ng , th khó nh c như th nó v a m i ch y xong m t cu t h c t c. Nó ñã b ng t nh t m t gi c chiêm bao s ng ñ ng , v i hai bàn tay bưng l y m t. V t th o cũ trên trán Harry , cái v t th o có hình m t tia ch p ñó , ñang ph ng rát dư i m y ngón tay c a nó , như th có ai ñó v a n m t c ng k m nung nóng vô da. Nó ng i d y , m t bàn tay v n còn ñ t trên v t th o , tay kia thò ra v i l y c p m t kính ñ trên cái bàn nh c nh giư ng ng . Nó ñeo ki ng vô và căn phòng ng hi n ra rõ ràng hơn , nh ánh sáng màu cam nh t c a ng n ñèn ñư ng bên ngoài c a s chi u m m qua t m màn. Harry l i xoa xoa m y ngón tay lên v t th o. V n còn ñau l m. Nó b t bóng ñèn bên c nh lên , l m c m bò ra kh i giư ng , m t qu n áo , và dòm vô t m gương g n bên trong cách t áo. M t th ng nh mư i b n tu i m o ñang ngó l i nó , ñôi m t xanh bi c sáng r c ñ l cái nhìn hoang mang dư i mái tóc ñen r i bù. Harry xem xét l i cái v t th o hình tia ch p c a cái bóng nó trong gương m t cách kĩ lư ng. Trông cái th o tuy v n bình thư ng , nhưng mà nh c nh i. Harry th nh l i nh ng ñi u nó ñã chiêm bao trư c khi ch t t nh gi c. Gi c mơ có v th t ñ n n i.....Trong mơ có hai ngư i mà nó bi t và m t ngư i nó không bi t.....Nó h t s c t p trung , ñ u mày châu l i , nó c g ng nh ..... Hình nh l m c a căn phòng t i tăm hi n ra trong trí nó....Có m t con r n cu n mình trên t m th m tr i n n lò sư i....m t gã ñàn ông nh thó tên Peter , bí danh ðuôi Trùn....và m t gi ng nói the thé l nh lùng....gi ng nói c u Voldemort. Harry có c m giác như có m t c c nư c ñá v a chui t t xu ng bao t nó v i cái ý nghĩ........ Nó nh m t t m t l i và c g ng nh xem m t mũi Voldemort ra làm sao , nhưng mà nó không th nh n i......Nó ch bi t là vào cái lúc cái gh bành c a Voldemort ñư c xoay l i , thì nó , Harry , ñã nhìn th y cái gì ñang ng i trong cái gh ñó , nó ñã c m th y m t cơn khi p hãi co gi t kh p toàn thân , ñánh th c nó d y .....Hay ñó chính là cơn ñau c a v t th o trên trán nó...??
 10. Và ông c già ñó là ai? B i vì nh t ñ nh là có m t c già; Harry ñã nhình th y c già ngã g c xu ng sàn. M i th b t ñàu tr nên r i r m. Harry úp m t vô hai bàn tay, cho cho m t kh nhìn th y căn phòng ng , c g ng nh l i hình n c a căn phòng l p loè ánh l a lò sư i kia, nhưng mà thi t ch ng khác gì c g ng b n tay mà gi nư c; chi ti t c rò r ñi, m t nhanh ñ n n i không gi k p gì c ...Voldemort và ðuôi trùng ñang nói chuy n v ngư i nào ñó mà h ñã gi t, nhưng Hary không th nh ñư c cái tên ngư i ñó...và h cũng ñang trù tính gi t m t ngư i khác n a...gi t chính nó! Hary ngư c m t lên kh i hai bàn tay, m to m t ra, trưng tr ng ngó quanh căn bu ng ng u c a nónhuw th mu n tìm xem có gì b t thư ng không. Thì qu có th th t, có c ñ ng th b t thư ng trong căn phòng trong căn phòng này. M t cái rương g to ñùng n m giư i chân gioungwf c a nó, n p ñ m , ñ l ra m t cái v c, m t cây ch i, áo chùng ñen, và nh ng quye6rn sách th n chú ñ lo i. M y cu ng gi y da n m b a b n trên cái bàn gi y c a nó, l n h t nh ng ch nào không b cái l ng cua kh ng l chi m c . Cái l ng ñang b tr ngm ñó là nơi con Hedwig thư ng ñ u. trên sàn phòng, bên c nh chân giư ng c a nó là m t cu n sách m ra, Harry ñang ñ c cu n sách ñó vào ñêm hôn qua thì ng thi p ñi. hình nh trong cu n sách ñang c ñ ng. Nh ng ngư i ñàn ông m c áo chùng cam ñang bay vòng vòng khi n khi hi n trên nh ng cây ch i th n, quăng cho nhau m t trái banh ñ . Harry bư c t i g n cu n sach, lư m nó lên, quan sát m t trong nh ng phù th y ñang làm bàn h t s c ngo n m c b ng cách th y trái banh qua m t cái vòng trên c t cao mư i sáu thư c. R i nó ñóng p quy n sách l i. Ngay c môn Quidditch-môn th thao tuy t v i nh t th gi i, theo ý Harry cũng không th chi ph i tâm trí nó vào lúc này. Nó ñ t quy n Bay Cùng Súng Th n Công lên cái bàn bên c nh giư ng ng , bư c ñ n bên c a s , kéo màn ra ñ nhìn bao quát con ñư ng phía dư i. ðư ng Privet Drive trông gi ng h t như b t c con dư ng ngo i ô ñáng kính nào mà ngư i ta kì v ng trông th y vào bu i s m tinh mơ c a ngày th b y. T t c màn c u s ñ u ñóng kín. Harry c phóng t m m t vào bóng t i m m , nhưng ch ng th y cso m t sinh v t nào c , ñ n m t con mèo cũng không. Th nhưng.....th nhưng.... Harry nôn nóng quay tr l i giư ng và ng i xu ng , ñưa m t ngón tay lên v t s o trên trán xoa xoa m t l n n a . Không ph i cơn ñau làm nó b n lòng. Có l n nó ñã m t h t xương c a cánh tay ph i và ñã ph i tr i qua n i ñau ñ n , dư ng cho m y cái xương ñó m c l i n i trong m t ñêm. Cũng cách tay y sau ñó l i b c m ph p b i m t cái nanh b kh ng khi p , ñ y n c ñ c , dài ñ n 3 t c. Và m i năm ngoái ñây , Hary ñã té nhào kh i m t cây ch i th n t trên ñ cao mư i sáu thu c. Nó ñã quen thu c v i các thư tai n n và thương tích kì quái. M y th ñó không th nào tránh ñ oc n u ngư i ta theo h c Hogwarts - trư ng Pháp thu t và MA thu t - L I CsO CHÚT KHUYNH HƯ NG thu hút v mình c ñ ng r c r i. Không , cái ñang làm cho Harry bu n phi n là cái l n m i ñây nh t mà cái th o làm cho nó ñau ñ n , và ñó là l n mà Voldemort ñ n g n nó nh t.....Nhưng bây gi thì Voldemort không th g n ñây ñwuocj....Ý tư ng Voldemort ñang n náu ñâu ñây tren dwuongf Privet Drive nghe thi t là vô lý , khong ñ i nào..... Harry l ng nghe r t kĩ s im ng chung quanh. Hay là nó ñang lơ mơ ch ñ i nghe th y ti ng k t k t trên c u thang hay ti ng ph t gío c a t m áo trùm? Và nó hơi nh y nh m lên khi nghe ti ng th ng anh h c a nó ngáy lên m t ti ng như s m r n căn phòng k bên. Harry gi t mình , t nh , mình ngu ng c thi t. Trong nhà này ñâu có ai khác ngoài tr dư ng Vernon , dì Petunia và Dudley , và h ñ u ñang ng say sưa yên lành , nh ng gi c mơ c a h khong b qu y phá , cũng không ñau ñ n.
 11. Cái thói ng say là ñ c tính c a gia ñình Dursly mà Harry ưu nh t , ch ng như lúc th c h ch ng giúp ích ñư c gì cho nó. Dư ng Vernon , dì Petunia , và Dudley là nh ng ngư i bà con duy nh t còn s ng c a Harry. H là dân Muggle , căm ghét và khinh b pháp thu t d oi b t c hình th c nào. ði u ñó có nghĩa là Harry ñwuocj ñón nh n trong gia ñình này nh m t c c n gh . H ñã gi i thích cho l i xom v s v ng m t lâu ngày c a Harry trong lúc nó ñi h c n i trú trư ng Hogwarts trong ba năm qua là Harry b ñưa vô Trung Tâm Thánh Brutus Giam gi T i ph m Tr em Không c i hu n ñ oc. H hoàn toàn bi t rõ là Harry, m t phù th y v thành niên , không ñu c phép xài pháp thu t ngoài trư ng Hogwarts , nhưng h c ch m hăm ñ th a cho Harry v b t c tr c tr c gì x y ra trong ngôi nhà c a h . Harry không bao gi c th giãi bày hay nói v i h b t c ñi u gì v cu c s ng trong th gi i phù th y. Cái ý tư ng ñi ñ n g p dì dư ng Dursley khi h th c d y , ñ k cho h nghe chuy n cái th o làm cho nó ñau ñ n và chuy n nó lo l ng v Voldemort , cái ý tư ng ñó làm cho Harry phì cư i. V y mà chính t i vì Voldemort mà làm Harry ph i s ng v i gia ñình Dursley ngay t ñ u. N u không ph i t i Voldemort thì Harry ñâu có b mang cái v t th o hình tia ch p trên trán. N u không ph i t i Voldemort thì Harry v n còn có cha m ... Harry ch m i lên m t tu i vào cái ñêm mà tên Voldemort y - tên phù th y h c ám hùng m nh nh t trong su t m t th k , tên phù th y ñã n m tr n quy n l c v ng b n trong su t mư i m t năm - tên phù th y y ñã ñ n nhà Harry và gi t c ba l n má Harry, h n ñã th c hi n m t l i nguy n t ng tiêu di t r t nhi u phù th y già ñ i trên con ñư ng giành l y quy n l c c a h n.....Và kì di u ñ n m c không tin n i là l i nguy n ñó không linh nghi m ñ i v i Harry. Thay vì gi t ch t ñ a bé , l i nguy n ñã ph n công l i chính Voldemort. Harry s ng sót , không h h n gì h t , ngo i tr m t v t s o nh hình tia ch p ñ l i trên trán ; còn Voldemort thì b tàn l i , ch còn là m t ñ ng ng c ngo i. Quy n l c c a h n tiêu tan , s s ng c a h n h u như tàn l i , Voldemort ñã chu n m t. N i kinh hoàng mà c ng ñ ng bí m t c a các phù th y t ng ch u ñ ng lâu nay ñư c gi i t a , b n thu c h c a Voldemort b t tán , và Harry Potter tr nên n i ti ng. Vào sinh nh t th mư i m t c a Harry , nó ñã vô cùng kinh ng c khi khám phá ra r ng mình là m t phù th y. Nó còn ho ng h n hơn n a khi phát hi n ra cái ñi u là m i ngư i trong th gi i bí m t c a phù th y ñ u bi t ñ n tên nó. Harry ñã ñ n trư ng Hogwarts và nh n th y r ng m i cái ñ u ñ u ph i quay l i nhìn nó và nh ng l i xì xào ñu i theo nó b t k nó ñi t i ñâu. Nhưng bây gi thì Harry ñã quen r i. Cu i mùa hè này nó s b t ñ u vào năm h c th tư trư ng Hogwarts , và nó ñã b t ñ u ñ m ngư c th i gian ñ tính ñ n ngày nó ñư c tr l i tòa lâu ñài. Nhưng v n còn g n n a tháng n a m i t i ngày t u trư ng. Harry l i nhìn quanh căn phòng c a nó m t cách vô v ng, và m t nó ch t d ng l i trên m y t m thi p m ng sinh nh t c a hai ñ a b n thân nh t g i cho nó vào cu i tháng b y. Không bi t t i nó s nghĩ sao n u Harry vi t thư k cho t i nó nghe v chuy n cái th o làm cho nó ñau ñ n? L p t c, Harry nh l i gi ng nói v a ho ng h t v a chói tai c a cô nàng Hermione : “Cái th o c a b b ñau h ? Harry , cái ñó nghiêm tr ng l m ñó… B vi t thư cho c Dumbledore bi t ñi! Và mính s ñi tra c u cu n Nh ng ðau ð n Và Phi n Mu n Pháp Thu t Thông Thư ng… Có th trong ñó có ch cách ph i làm sao v i nh ng v t th o do b l i nguy n gây ra…” , th nào Hermione cũng s khuyên b o nó như v y: ñi th ng ñ n g p th y hi u trư ng trư ng Hogwarts , ñ ng th i tham kh o m t cu n sách. Harry nhìn ñăm ñ m qua c a s lên b u tr i xanh ñen màu m c. Nó không tin chút nào là m t cu n sách l i giúp ñư c nó lúc này. Theo như nó bi t, nó là sinh v t duy nh t s ng sót dư i m t l i nguy n kinh kh ng như l i nguy n v a Voldemort ; vì v y, s không có m y kh năng là nó s tìm ñư c nh ng tri u ch ng tương t ñư c li t kê trong cu n Nh ng
 12. ðau ð n Và Phi n Mu n Pháp Thu t Thông Thư ng. Còn v chuy n trình vi c này cho th y hi u trư ng, thì Harry thi t tình không bi t su t kỳ ngh hè c Dumbledore bi n ñi ñâu. Nó t gi i trí cho mình m t lát b ng cách hình dung ra c Dumbledore v i b râu b c dài lư t thư t , trong b áo chùng phù th y dài thòng, ñ i cái nón phù th y chóp nh n… ñang n m dài trên bãi bi n nào ñó, ñang xoa kem ch ng n ng lên cái mũi kho m dài ngo ng c a c . Nhưng cho dù c Dumbledore ñang ñâu, Harry bi t ch c là Hedwig cũng s có th tìm ñư c c ; con cú c a Harry chưa bao gi th t b i trong công tác giao m t lá thư cho b t kỳ ai, ngay c khi thư không có ñ a ch . Nhưng mà Harry s vi t cái gì trong thư? Kính thưa giáo sư Dumbledore , Con xin l i ñã qu y r y th y, nhưng mà cái th o c a con làm con ñau h i sáng này. Kính thư, Harry Potter Ch ng l l i vi t như v y? Nhưng câu ch ñó th m chí khi hãy còn n m trong ñ u Harry nghe cũng ñã ng ng n h t ch nói r i. Thành ra Harry c nghĩ t i ph n ng c a m t ñ a b n thân khác c a nó, Ron Weasley. Th là trong kho nh kh c. cái ñ u tóc ñ , cái mũi dài và cái m t ñ y tàn nhang c a Ron dư ng như bơi bơi trư c m t Harry , mang m t v khoái chí vô cùng. “Cái th o c a b ñau h ? Nhưng K -mà-ai-cũng-bi t-là-ai-ñ y ñâu có th nào ñang g n b lúc này, ñúng không?... Ý mình nói là b s bi t n u h n ñ n g n b , ñúng không? H n l i toan h i b m t l n n a, ñúng không? Mình không bi t Harry à, có th m y cái th o do l i nguy n gây ra luôn luôn nh c nh i m t tý… mình s h i ba mình coi sao” Ông Weasley là m t pháp sư có ñ y ñ năng l c ñ làm vi c cho văn phòng Dùng sai Ch tác c a Muggle B Pháp Thu t , nhưng, theo như Harry bi t, ông l i ch ng có chuyên môn ñ c bi t gì v nh ng v n ñ ñ i lo i như l i nguy n… Dù sao ñi n a, Harry cũng không thích cái ý tư ng làm cho c nhà Weasley bi t là nó, Harry Potter , m i b ñau m t tý t o ñã nh y lên ñong ñ ng. Bà Weasley s r i rít lên, hơn c Hermione ; và Fred và George , hai ông anh sing ñôi c a Ron năm nay mư i sáu tu i, s cho là Harry phát khùng. Gia ñình Weasley là gia ñình mà Harry yêu quý nh t trên th gian này. Nó ñang hy v ng là trong nay mai thôi h có th m i nó ñ n nhà h lưu l i chơi. (Ron ñã nh c ñ n cái gì ñó v tr n tranh Cúp Quidditch Th Gi i ), và nó dù sao cũng không mu n cu c vi ng thăm c a nó b ám b i nh ng th c m c lo âu v cái th o c a nó. Harry xoa n n cái th o b ng m y kh p ngón tay. ði u mà nó th c s mu n (mà nó l i g n như x u h khi t thú nh n v i mình ñi u này) là có m t ngư i gi ng như…, m t ngư i nào ñó gi ng như cha m v y; m t phù th y ngư i l n có th khuyên b o nó mà nó không c m th y mình ngu ng c, m t ngư i quan tâm lo l ng cho nó, m t ngư i có kinh nghi m v Mà thu t H c ám… B ng nhiên nó nghĩ ra ngư i ñó. Thi t là ñơn gi n, và thi t là rõ ràng ñ n n i nó không th tin ñư c là nó ph i m t nhi u th i gian như v y m i nghĩ ra. Ngư i ñó còn có th là ai khác hơn chú Sirius ? Harry nh y phóc ra kh i giư ng, v i vã băng ngang căn phòng, ng i vô bàn vi t. Nó kéo m t t m gi y da v phía mình, ch m cây vi t lông chim ñ i bàng c a nó vô bình m c, vi t Chú Sirius kính m n, r i ng ng l i, t h i làm th nào ñ di n t cái v n ñ c a nó m t cách t t nh t, lòng v n còn l y làm l v cái chuy n mà nó ñã không nghĩ ra chú Sirius ngay t ñ u. Nhưng mà r i, có l … nói cho cùng thì cũng không ñ n n i ñáng ng c nhiên l m , vì nó cũng ch m i phát hi n ra chú Sirius là cha ñ ñ u c a nó cách ñây hai tháng.
 13. Ngay c khi không th cùng v s ng chung v i chú, thì chính nh chú Sirius mà bây gi Harry có th ñ t t c nh ng th ñ dùng h c t p c a nó trong phòng ng . Trư c ñây gia ñình Dursley không ñ i nào cho phép làm như v y. U c nguy n chung c a h là làm sao cho Harry càng kh n ñ n càng t t, c ng thêm n i s hãi quy n l c pháp thu t c a Harry ñã khi n cho vào nh ng mùa hè trư c ñây h c nhét cái rương ñ ng ñ dùng h c t p c a nó vô căn phòng xép dư i g m c u thang. Nhưng thái ñ c a h ñã thay ñ i k t khi h bi t Harry có m t ngư i cha ñ ñ u là m t tên sát nhân nguy hi m – B i vì Harry ñã c tình quên nói v i gia ñình Dursley r ng chú Sirius vô t i. T khi tr v ngôi nhà trên ñư ng Privet Drive, Harry ñã nh n ñư c hai lá thư c a chú Sirius . C hai ñ u ñư c ñưa t i, không ph i b ng cú như trong th gi i phù th y thư ng dùng ñâu nhá, mà b ng nh ng con chim mi n nhi t ñ i b ch ng ñ y màu s c r c r . Hedwig không ch p nh n nh ng khách không m i hào nhoáng ñó; nó h t s c b t ñ c dĩ ñ cho m y con chim nhi t ñ i ñó u ng mi ng nư c trong khay c a nó trư c khi bay ñi. Harry , ngư c l i , r t khoái chúng. B n chim nhi t ñ i ñó ñem ñ n cho trí tư ng tư ng c a Harry nh ng r ng d a và bãi cát tr ng mà Harry hy v ng là nơi chú Sirius ñang trú ng và ñang t do t t i (chú Sirius không bao gi nói chú ñang ñâu, ñ phòng trư ng h p nh ng lá thư b coi tr m). Không hi u vì sao, Harry th y khó mà tư ng tư ng n i là nh ng tên giám ng c Azkaban có th s ng sót lâu dư i ánh m t tr i r ng r ; có l vì v y mà chú Sirius ñã ñi v phương nam. Nh ng lá thư c a chú Sirius có v vui tươi ph n kh i; chúng hi n gi ñang ñư c gi u k dư i m t t m ván lót sàn có th tháo ra ñư c ngay dư i g m giư ng c a Harry . Và trong c hai lá thư ñó, chú Sirius ñ u nh c Harry c g i ñ n chú b t c khi nào th y c n. , thì bây gi chính là lúc nó c n, ñư c thôi… Ng n ñèn c a Harry dư ng như lu m ñi khi ánh sáng xám b c l nh l o c a bu i bình minh ñang r ng d n t t lan t a vào phòng. Cu i cùng, khi m t tr i m c, khi nh ng b c tư ng trong phòng ng c a nó nhu m màu vàng r c, và ti ng ñi l i l ch k ch vang lên t phòng c a dư ng Vernon và dì Petunia, thì Harry d n d p nh ng m u gi y da v n vương vãi trên bàn và ñ c l i lá thư v a vi t xong: Chú Sirius kính m n, Cán ơn chú v lá thư m i nh t c a chú. Con chim ñó b d s ; ñ n n i nó khó khăn l m m i chui qua ñư c c a s vào phòng con. Cu c s ng ñây v n như bình thư ng. V ăn kiêng c a Dursley không khá chút nào. Dì c a con phát hi n nó lén ñem bánh rán vô phòng ng c a nó ngày hôm qua. Dì dư ng nói là h s ph i cúp ti n túi c a nó n u nó c làm như v y, cho nên nó t c gi n h t s c và quăng cái Tr m Chơi c a nó qua c a s . ðó là m t lo i ñ ñi n t mà ngư i ta có th dùng ñ chơi trò chơi. Th c ra nó làm v y là ngu, bây gi nó không còn c cái chương trình ñi n t Siêu Qu y Ph n ba ñ mà mê cho quên s u. Con thì yên n, y ch y u là nh gia ñình Dursley quá s r ng chú có th xu t hi n và bi n h thành dơi n u con méc chú. Nhưng mà có m t chuy n l x y ra h i sáng nay. Cái th o c a con l i ñau n a. L n m i nh t mà cái th o ñau là t i vì Voldemort vô trư ng Hogwarts . Nhưng mà con không nghĩ là h n ñang g n con lúc này, ch ng l nào? Theo chú thì li u m y cái th o do b nguy n có ñau ñ n trong nhi u năm v sau không? Con s nh Hedwig g i thư này khi nó tr v ; bây gi nó ñang ñi săn. Chú cho con g i l i chào Buckbeak nhé. Harry
 14. Harry nghĩ, , coi ñư c r i ñây. Ch ng vi c gì ph i ñ c p t i gi c mơ. Nó không mu n b c thư ñ l ra là nó quá lo l ng. Nó x p mi ng gi y da l i và ñ t qua m t bên trên bàn, ch Hedwig tr v . R i nó ñ ng d y, vươn vai, m t qu n áo ra m t l n n a. Không c n li c b d ng mình trong gương, Harry b t ñ u m c qu n áo r i ñi xu ng nhà b p ăn ñi m tâm. Chương 3 Thi p M i Khi Harry xu ng t i nhà b p, ba ngư i c a nhà Dursley ñã ng i s n quanh cái bàn r i. Không ai thèm ng ng nhìn lên khi nó bư c vô và ng i xu ng. Gương m t to bè và ñ au c a dư ng Vernon khu t ñ ng sau t báo bu i sáng Tin thư Nh t báo, còn dì Petunia thì ñang c t m t trái bư i làm tư, môi c a dì mím l i trên nh ng cái răng như răng ng a. Dursley có v t c t i h n d i, và không bi t do ñâu mà nó dư ng như chi m nhi u ch hơn thư ng ngày. ði u này r t có ý nghĩa, b i vì thư ng ngày nó cũng ñã m t mình chi m h t c m t c nh c a cái bàn vuông. M t Dursley ñ lên khi dì Petunia ñ t m t ph n tư trái bư i không ư p ñư ng lên cái ñĩa c a nó v i gi ng nói run run : “Ph n c a con ñây, Diddy c c cưng c a má !” Cu c ñ i c a Dursley ñã ngo o sang m t khúc quanh không d ch u chút nào k t khi nó v nhà ngh hè v i t trình k t qu h c t p cu i năm. Như thư ng l , dư ng Vernon và dì Petunia ñã loay hoay tìm c bào ch a cho nh ng ñi m x u c a nó: dì Petunia luôn luôn cho kh ng ñ nh r ng Dursley là m t ñ a bé thiên tài, ch t i th y cô c a nó không hi u ra. Còn dư ng Vernon thì khăng khăng r ng dù gì thì gì ông cũng không có mu n con trai mình là m t th ng h c g o o t. H cũng l ph t v nhà trư ng khi n trách Dursley hi p ñáp b n bè trong t trình. Dì Petunia ràn r a nư c m t phân tr n : “Nó ch là m t c u bé thích bông phèng cho vui, ch nó không h i t i m t con ru i n a là!” Tuy nhiên cu i t trình có vài nh n xét khá cân nh c c n th n c a cô y tá trong trư ng mà c dư ng Vernon l n dì Petunia ñ u không th nào gi i thích ñư c. B t k r ng cái s quá tr ng lư ng c a nó th c ra ch là s mũm mĩm chó con, và r ng nó là m t ñ a bé ñang l n c n ăn nhi u th c ph m, thì cái s th t v n c là như v y: nh ng ngư i cung c p qu n áo cho h c sing c a trư ng không th nào tìm trong kho b ñ nào ñ l n ñ v a v i kh ngư i béo c c a nó n a. Cô y tá c a trư ng ñã nhìn th y cái mà dì Petunia (m t dì Petunia r t tinh trong nh ng chuy n như tìm ra d u tay trên nh ng b c tư ng tr ng bóc c a dì, và trong chuy n rình ngó ai ñ n ai ñi bên nhà hàng xóm) ñơn gi n không thèm th y r ng Dursley ch c n thêm tí xíu b i dư ng nào thì nó cũng ñã ñ t t i xêm xêm kích thư c và tr ng lư ng c a m t con cá voi. Cho nên, sau nhi u tr n gi y n y và nhi u phên cãi vã làm rung c sàn ng c a Harry , v i r t nhi u nư c m t c a dì Petunia tuôn ra, m t ch ñ ăn kiêng m i ñư c b t ñ u. T gi y ăn kiêng mà cô y tá c a trư ng Smelting g i ñ n nhà ñư c n trên t l nh. Cái t l nh bây gi ñã ñư c d n tr ng trơn nh ng món khoái kh u nh t c a Dursley như nư c ng t có ga và bánh ng t, sôcôla và th t băm ; ñ ch t th vô ñó ñ y nhóc nh ng trái cây và rau c i cùng các th mà dư ng Vernon g i là “ñ ăn cho th ”. ð ñ ng viên an i Dursley v cái v kiêng khem này, dì Petunia kh ng ñ nh là c nhà cũng ăn kiêng tu t. Bây gi dì ñang phát cho Harry m t ph n tư trái bư i. Harry nh n th y mi ng bư i c a nó
 15. nh hoen mi ng c a Dursley r t nhi u. Dì Petunia dư ng như c m th y cách t t nh t ñ gi v ng tinh th n cho Dursley là ñ m b o v i nó r ng nó ñã ñư c chia ph n ít ra thì cũng nhi u hơn c a Harry . Nhưng mà dì Petunia không bi t gì h t v nh ng th ñư c gi u dư i t m ván lót sàn tháo ra ñư c dư i g m giư ng c a Harry . Dì không h bi t là Harry không h ép mình theo th c ñơn ăn kiêng chút nào. Lúc m i nghe phong thanh cái chuy n nó s ph i s ng sót qua su t mùa hè b ng cà r t, Harry ñã phái Hedwig ñi c u c u ñám b n bè và ngư i quen bi t c a nó, và h ñã hư ng ng cơ h i này m t cách kỳ di u. Hedwig t nhà Hermione tr v v i m t h p b ñ y nhóc bánh ph ng không ñư ng. (B i vì ba má c a Hermione là nha sĩ mà) Lão Hagrid , ngư i gi khóa c a trư ng Hogwarts , ñã bày t lòng bi t ơn Harry b ng cách g i cho nó c m t b ch bánh ñá do chính lão t ch . (Harry không dám ñ ng t i m y cái bánh này, vì nó ñã có quá nhi u kinh nghi m v i tài n u nư ng c a lão Hagrid ) Tuy nhiên bà Weasley ñã phái con cú c a gia ñình, con Errol, ñem cho Harry m t cái bánh trái cây kh ng l và nh ng cái bánh nhân th t ñ lo i. T i nghi p cho Errol, con cú già nua và y u t, c n ñ n nh ng năm ngày dư ng s c m i ph c h i ñư c s c kh e sau cu c hành trình. Và r i ñ n sinh nh t c a Harry , (mà c nhà Dursley hoàn toàn không ñ m x a gì t i), Harry nh n ñư c b n cái bánh sinh nh t siêu b , do Hermione , Ron, lão Hagrid và chú Sirius , g i t i. Harry v n còn ñ dành hai cái, nên nó ngong ngóng b a ñi m tâm th c s c a nó khi tr v phòng ng , nh v y nó ăn mi ng bư i mà không phàn nàn gì h t. Dư ng Vernon ñ t t báo qua m t bên r i kh t mũi chê bai, xong ngó xu ng cái mi ng bư i m t góc ph n tư c a ông. Ông càu nhàu v i dì Petunia : “Có nhiêu ñây thôi à?” Dì Petunia nhìn ông m t cách nghiêm ngh , r i g t ñ u hư ng v phía Dursley . Nó ñã ăn h t ph n bư i c a nó r i và ñang thòm thèm nhìn sang ph n c a Harry v i ánh m t chua cay trong ñôi m t heo ti hí. Dư ng Vernon th m t cái rõ là dài, làm lao xao c b ria vĩ ñ i r m r p c a ông. R i ông c m mu ng lên. Chuông c a reo. Dư ng Vernon hì h i nh c mình ra kh i cái gh và ñi ra hành lang, t i c a chính. Trong lúc dì Petunia còn b n b u v i cái m trà, Dursley nhanh như ch p chôm luôn ph n bư i còn l i c a dư ng Vernon . Harry nghe có ti ng trò chuy n c a ra vào, r i ti ng ai ñó cư i, và ti ng dư ng Vernon tr l i c t ng n. R i c a chính ñóng l i, và có ti ng xé gi y trong hành lang. Dì Petunia ñ t m trà xu ng bàn và tò mò nhìn quanh xem dư ng Vernon ñã ph i ñi ñâu. Dì không c n ph i ch lâu m i bi t; ch ch ng m t phút sau, dư ng Vernon ñã quay l i. Trông dư ng Vernon gi n tím gan. Dư ng quát Harry : “Mày! Vô phòng khách! Ngay bây gi !” Hoang mang không bi t nó b coi là ñã làm ñi u gì sai trái phen này, Harry ñ ng d y ñi theo dư ng Vernon ra kh i nhà b p, qua phòng khách bên c nh. Dư ng Vernon ñóng m nh cánh c a ñ ng sau lưng hai ngư i. Ông bư c ñ n lò sư i r i quay m t v phía Harry , nói: “Ra v y!” Nghe như th ông s p s a tuyên b nó b b t. “Ra v y.” Harry th c tình tha thi t mu n h i: “Ra v y cái gì ?”
 16. Nhưng nó c m th y không nên th nghi m cơn gi n c a dư ng Vernon vào bu i sáng hôm hay, ñ c bi t là khi tình hình ñã b tình tr ng thi u th c ph m làm cho căng th ng r i. Vì v y nó bèn làm ra b ngơ ngác m t cách l phép. Dư ng Vernon chìa m t m u gi y vi t tay màu tím vào m t Harry : “Cái này m i ñư c g i t i ñây. M t lá thư. V mày.” Harry càng thêm b i r i. Ai l i có th ñi vi t thư cho dư ng Vernon v nó kia ch ? Trong s nh ng ngư i nó bi t, ai là ngư i bi t g i thư b ng bưu ñi n? Dư ng Vernon tr ng m t ngó Harry , r i l i ngó xu ng lá thư , và ñ c to: Kính g i ông bà Dursley , Chúng ta chưa t ng ñư c gi i thi u v i nhau, nhưng tôi ch c r ng là ông bà có nghe cháu Harry nói r t nhi u v th ng Ron, con trai c a tôi. Như Harry có l ñã nói cho ông bà bi t, tr n chung k t Cúp Quidditch Th Gi i s di n ra vào t i th hai này, và ông nhà tôi, Arthur, v a xoay ñư c m y t m vé hàng ñ u nh thông qua m i quan h v i B Th d c Th thao phù th y . Tôi hy v ng ông bà s cho phép chúng tôi ñ n ñón Harry ñi xem tr n ñ u, b i vì ñây ñúng th c là cơ h i m t-l n-trong-c -ñ i-ngư i; ñã ba mươi năm nay nư c Anh m i có d p ñăng cai Cúp Th Gi i, và vé thì thi t là khó mà ki m ñư c. Chúng tôi dĩ nhiên r t vui m ng ñư c lưu Harry l i nhà chúng tôi chơi ñ n h t mùa hè, và s ñưa cháu ra tàu l a tr v trư ng h c an toàn. Xin ông bà phúc ñáp càng nhanh càng t t và t t nh t là nh Harry g i l i phúc ñáp c a ông bà cho chúng tôi theo cách thông thư ng, b i vì ngư i phát thư Muggle chưa bao gi ñưa thư t i nhà chúng tôi, và tôi không ch c là ông ta có bi t nhà chúng tôi ñâu không. Hy v ng s m g p cháu Harry . Kính thư, Molly Weasley . Tái bút : Tôi hy v ng ñã dán ñ tem. Dư ng Vernon ñ c xong, ñút vô túi áo trư c ng c và móc ra m t cái gì ñó. Dư ng g m g : “Coi cái này nè!” Dư ng chìa ra m t cái phong bì ñã ch a lá thư c a bà Weasley , và Harry ph i khó khăn l m m i nín cư i ñư c. Cái phong bì ñó dán tem kín mít, ch ch a m t lõm tí t o bì trư c ñ bà Weasley ghi nhín nhín cái ñ a ch nhà Dursley b ng nét ch nh tí ti. Harry c g ng nói như th cái chuy n bà Weasley làm ch ng qua là l i thông thư ng ai cũng có th m c ph i: “V y là bà y dán ñ tem ñó ch !” M t c a dư ng Vernon lóe lên. Ông nói qua hàm răng nghi n ch t: “Tay phát thư ñã ñ m t t i r i. H n ch c ch n r t mu n bi t coi lá thư này t ñâu g i t i. Vì v y h n m i rung chuông . Có v h n nghĩ chuy n này t c cư i l m.” Harry không nói gì. Ngư i khác thì có th không hi u n i t i sao dư ng Vernon l i n i cơn th nh n ch vì m t cái phong bì dán quá nhi u tem, nhưng Harry ñã s ng v i gia ñình Dursley quá lâu ñ dư bi t h nh y c m như th nào v b t c ñi u gì khác thư ng, th m chí ch hơi hơi khác bình thư ng m t chút xíu.
 17. N i s hãi t i t nh t c a h là b ai ñó khám phá ra chuy n h có dính dáng (cho dù r t xa xôi) v i nh ng ngư i như bà Weasley . Dư ng Vernon v n còn tr ng m t ngó Harry , còn Harry thì c gi cho nét m t c a mình có ñư c v trung dung. N u nó không làm hay l nói ra b t c ñi u gì ngu ng c , thì nó có th ñư c hư ng cái cơ h i c ñ i ngư i m i có m t l n. Nó ch cho dư ng Vernon nói ñi u gì ñó, nhưng dư ng ch ngó nó trân trân hoài . Harry ñành quy t ñ nh phá v s im l ng. Nó h i: “V y… con có th ñi không ?” M t cơn co th t nh lan qua gương m t to bè tím l m c a dư ng Vernon . Hàm ria vĩ ñ i rung kh . Harry nghĩ nó bi t cái gì ñang di n ra sau l p ria r m y: m t tr n chi n d d i khi hai b n năng cơ b n nh t c a dư ng Vernon xung ñ t v i nhau. Cho phep Harry ñi thì s làm cho Harry sung sư ng, cái ñi u mà su t mư i ba năm qua dư ng Vernon ñã ra s c làm ngư c l i. Nhưng m t khác, cho phép Harry bi n ñi v i gia ñình Weasley cho ñ n h t mùa hè thì s t ng kh ñư c nó ra kh i nhà s m hơn hai tu n l so v i hy v ng c a m i ngư i, và dư ng Vernon thì r t ghét cái s ph i ch a Harry trong nhà c a dư ng. Dư ng như ñ có thêm thì gi suy nghĩ, dư ng Vernon cúi xu ng nhìn lá thư c a bà Weasley m t l n n a. Dư ng ngó ch m ch m cái ch ký v i v ghê t m, r i h i Harry : “M ñàn bà này là ai?” Harry nói: “Dư ng có g p bà y r i. Bà là má c a ñ a b n thân nh t c a con, th ng Ron, bà ñã g p dư ng ch tàu Hog… ch chuy n tàu ñưa con t trư ng v h i cu i niên h c v a r i.” Harry suýt n a thì nói là “Tàu t c hành Hogwarts “ và ch c ch n ñi u ñó s khi n cho dư ng Vernon phát ñiên lên. Không ai ñư c phép nói to cái tên trư ng mà Harry h c trong căn nhà c a gia ñình Dursley . Dư ng Vernon nhăn cái m t b l i như th ñang c nh m t ñi u gì ñó khó ch u l m. Cu i cùng ông g mg : “Có ph i m t m lùn ph c ph ch cùng v i c m t b y con tóc ñ không?” Harry cau mày. Nó cho là dư ng Vernon hơi quá l i khi dùng t “ph c ph ch” ñ miêu t ngư i nào khác, trong khi th ng con trai c a dư ng, th ng Dursley , r t cu c ñã ñ t ñư c cái mà nó lăm le ñ t ñư c t h i m i lên ba, và r i t ñó c b ngang ngày càng ăn ñ t b cao. Dư ng Vernon l i ti p t c nghiên c u lá thư. Ông nói nh như hơi th : “Quidditch! Quidditchlà cái ñ kh gió gì h ?” Harry c m th y b ñâm m t nhát khó ch u n a. Nó ñáp g n l n: “ðó là m t môn th thao. Khi chơi thì cư i trên cây ch i th n…” “Thôi ñư c r i! ñư c r i!” Dư ng Vernon quát to. Harry nh n th y, m t cách mãn nguy n, là ông dư ng c a nó trông có v ho ng h t hoang mang l m. Rõ ràng là th n kinh c a ông không ch u n i âm thanh c a nh ng ch như “ch i th n” vang lên trong phòng khách c a mình. Ông né b ng cách v c ñ u vào lá thư c a bà Weasley nghiên c u m t l n n a. Harry th y môi c a dư ng cong lên m y ti ng: “g i l i phúc ñáp c a ông bà cho chúng tôi theo cách thông thư ng”. Ông v c : “M mu n nói gì, ’cách thông thư ng’ là sao?” “D , thông thư ng ñ i v i chúng con.” Harry ñáp và v i nói thêm trư c khi b dư ng Vernon ch n h ng: “Dư ng cũng bi t mà, t c là b ng h p thư cú. ðó là cách g i thư thông thư ng c a phù th y .”
 18. Dư ng Vernon gi n phát khùng lên như th Harry v a th t ra m t ti ng ch i th thô t c. Run lên vì gi n, dư ng b n m t cái nhìn căng th ng qua c a s , như th dư ng lo là có m t gã hàng xóm nào ñó ñang n tai lên ki ng c a s mà nghe lén v y. Gương m t dư ng Vernon bây gi tím l m như màu trái m n, dư ng rít lên: “Tao ñã nói v i mày bao nhiêu l n r i là không ñư c nói t i nh ng th phi t nhiên dư i mái nhà c a tao h ? Coi mày ñ ng ñó kìa, trong nh ng cái áo qu n mà Petunia ñã m c lên cái con ngư i vô ơn c a mày…” “Sau khi Dursley không thèm m c n a.” Harry l nh lùng ti p l i. Và qu th c, nó ñang m c m t cái áo cánh r ng ñ n n i nó ph i x n tay áo lên năm l n m i có th s d ng ñư c bàn tay c a nó. Còn v t áo thì dài thòng t i ñ u g i, ph lư t thư t bên ngoài cái qu n bò r ng lùng thùng như cái bao b . Dư ng Vernon gi n run l y b y: “Mày không ñư c nói v i tao b ng cái gi ng ñó!” Nhưng Harry không ch u ñ ng ñư c trò này hơn n a. ðã qua lâu r i cái th i mà nó b bu c ph i nh t nh t cam ch u m i lu t l ngu ng c trong ngôi nhà Dursley . Nó ñã không thèm ăn kiêng theo Dursley , nó cũng s không ch u ñ dư ng Vernon c n tr nó ñi coi tr n ñ u Cúp Quidditch Th Gi i , n u như nó có th làm ñư c. Harry hít m t hơi th sâu r i nói: “Thôi ñư c, con s không xem Cúp Th Gi i . Bây gi con ñi ñư c chưa? Ch ng là con còn m t lá thư g i chú Sirius mà chưa vi t xong. Dư ng cũng bi t… ñó là ba ñ ñ u c a con.” Nó ñã làm t i. Nó ñã nói nh ng ch kỳ di u . Bây gi thì cái màu tím l m ñã nh t d n t ng ñ m trên gương m t dư ng Vernon , khi n cho cái m t dư ng trông gi ng như món kem tr n trái nho ñen, mà l i tr n l n x n n a ch . Dư ng Vernon l p b p b ng cái gi ng c gi bình tĩnh: “Mày… mày… vi t thư cho … h n h ?” Harry nhìn th y trong con ngươi c a c p m t ti hí c a dư ng Vernon m t n i s hãi b t ch t hi n ra. Harry nói như th là chuy n ng u nhiên mà thôi: “D … ñúng v y. Cũng lâu r i chú y không bi t con s ng ra sao, dư ng cũng bi t mà, n u chú y không có thư t gì c a con thì chú y có th nghĩ này n không hay.” Harry ng ng l i ñ thư ng th c hi u qu nh ng l i nói ñó. Nó g n như có th nhìn th y b dây thi u trong não dư ng Vernon ñang ho t ñ ng dư i m tóc ñen dày r ngôi c a dư ng. N u mà dư ng tìm cách ngăn Harry vi t thư cho chú Sirius , thì chú Sirius s nghĩ là Harry ñang b ngư c ñãi. N u mà dư ng b o Harry không ñư c ñi coi Cúp Quidditch Th Gi i thì nó s vi t thư k cho chú Sirius , và chú s bi t là Harry ñang b ngư c ñãi th t. V y là ch có m t ñi u dư ng Vernon có th làm ñư c mà thôi. Harry có th nhìn th y cái k t lu n ñang hình thành trong ñ u c a dư ng Vernon như th gương m t có b ria vĩ ñ i y trong su t, nhìn th u ñư c t i bên trong. Harry c g ng m m cư i, gi cho gương m t h t s c th n nhiên. Và r i… “ … thôi thì cũng ñư c. Mày có th ñi coi cái ñ … cái th Cúp Th Gi i ch t ti t… ngu ng c ñó. Mày c vi t thư báo cho cái… ñám nhà Weasley t i ñón mày, ch tao không có thì gi ñ ñưa mày ñi kh p làng kh p xóm ñư c. Và mày c chơi v i h cho h t mùa hè. Mày cũng nh nói cho … ba ñ ñ u c a mày… nói là … là mày ñã ñi kh i ñây r i.” Harry r ng r ra m t: “D , ñư c mà.”
 19. Nó quay l i, ñi v phía c a phòng khách, c g ng t tr n áp mình ñ kh i ph i nh y c n lên và l n vèo m y vòng cho sư ng chân. Nó s ñư c ñi… nó s ñư c ñi v i anh em nhà Weasley , nó s ñư c ñi coi tr n chung k t Cúp Quidditch Th Gi i ! Ra t i ngoài hành lang, nó suýt ñâm s m vô Dursley . Th ng ñó ñang th p thò rình mò sau cánh c a, rõ rang là hy v ng nghe lén ba nó qu t cho Harry m t tr n. Th y b m t h n h toe toét cư i c a Harry , Dursley g n như b s c. Harry nói: “B a ăn sáng nay thi t là tuy t cú mèo há mày? Tao th y no nê quá, mày no không?” Cư i vô cái v kinh ng c trên gương m t c a Dursley , Harry nh y phóc ba b c lên c u thang, r i phóng tu t vô phòng ng c a mình. ði u ñ u tiên mà nó nh n ra là Hedwig ñã v . Con cú ñó ñang ng i trong chu ng, chăm chú ngó Harry b ng ñôi m t màu h phách to c c , và chóp chép cái m theo cái ki u ng ý r ng nó ñang b c mình chuy n gì ñó. Chính xác cái ñang làm nó b c mình l rõ ngay t c thì. “Ui da!” Harry th t kêu khi m t trái banh qu n v t nh , b ng da, màu xám, bay ñ ng vô m t bên ñ u nó ñau ñi ng. Harry v a xoa xoa ch ñau m t cách t c t i v a nhìn lên xem cái gì m i ch i vô ñ u nó, thì v a k p nhìn th y m t con cú nhí, nhí ñ n n i có th n m g n trong lòng bàn tay. Con cú nhí ñang bay xà qu n m t cách ph n khích trong phòng như m t cái pháo bông l c ñi u.V a lúc ñó Harry cũng nh n ra con cú ñã th m t lá thư xu ng ngay dư i chân nó. Harry cúi xu ng, nh n ra ngay nét ch c a Ron, nó v i xé phong bì m thư ra. Trong thư là nh ng dòng ch ngu ch ngo c vi t tháu : Harry – BA CÓ VÉ R I – Ái Nhĩ Lan ñ u v i Bungary , t i th hai. Má ñang vi t thư cho m y ngư i Muggle ñ xin phép ñón b v nhà chơi. Có l h ñã nh n ñư c thư r i, mình không bi t bưu ñi n Muggle nhanh t i c nào. Dù sao thì mình nghĩ mình s g i b c thư này b ng con Heo thì hơn. Harry tr n m t ngó ch “Heo”, r i ngư c nhìn con cú nhí bây gi v n còn ñang bay vòng vòng quanh bóng ñèn g n trên tr n phòng. Nó chưa t ng th y m t con gì ít gi ng con heo hơn cái con Heo y. Không ch ng ch Ron tháu quá Harry ñ c không ta. Nó quay l i ñ c ti p lá thư: Cho dù b n Muggle thích hay không thì t i này cũng t i ñón b ñi, b không th nào b l m t tr n tranh Cúp Quidditch Th Gi i ñư c. Ch có ba má cho là cũng nên gi b xin phép h trư c thì t t hơn. N u h nói thì g i ngay t c kh c câu tr l i c a b cho con Heo ñem v , và t i này s ñ n ñón b lúc 5 gi ngày ch nh t. N u h nói không, thì b bi u con Heo quay v ngay t c thì và t i này ñ ng nào cũng ñ n ñón b lúc 5 gi ngày ch nh t. Hermione s ñ n ñây vào trưa nay. Anh Percy ñã b t ñ u làm vi c cho B H p tác Pháp thu t Qu c t . Nh ñ ng nói b t c ñi u gì ñ n ngo i qu c khi b ñ n ñây, tr khi b mu n nghe thuy t pháp chán chê ñ n r ng qu n luôn. H ns mg pl ib . Ron. Con cú nhí bay th p xu ng và qu n qu n trên ñ u Harry kêu líu ríu nh ng ti ng mà Harry l m ñoán ñó là nh ng l i t hào r ng nó ñã giao thư ñúng ngư i nh n. Harry nói:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=3717

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2