HDSD Led matrix Trong Proteus Và Cách Quét LED SD 8051 (P2)

Chia sẻ: Tien Van Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
722
lượt xem
446
download

HDSD Led matrix Trong Proteus Và Cách Quét LED SD 8051 (P2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2 .Phần lập trình :  Lại vào source ,ta thấy có file lednhay.asm ở phia dưới (nó là một dạng notpade) chúng ta kich vào nó và  bắt đầu lập trình bằng asm.    CODE LẬP TRÌNH VÍ DỤ NHƯ SAU : (THEO CÁCH SANG CỦA TÔI ,CÒN CÁC BẠN THÍCH SÁNG THEO KIỂU  NÀO LÀ DO MÌNH LẬP TRÌNH THUI ,HJHJ )  Lập trình rất dễ :  ORG 0000H  BATDAU:  MOV R1,#4  MOV A,#00  MOV P1,A  MOV P2,A  MAIN1:  SETB P1.1  ACALL DELAY  SETB P1.0  SETB P1.2  ACALL DELAY  SETB P1.3  SETB P2.1  ACALL DELAY  SETB P1.4  SETB P2.0  ACALL DELAY  SETB P1.5  SETB P1.7  ACALL DELAY  SETB P1.6  ACALL DELAY  MAIN2:  MOV P1,#00H  MOV P2,#00H  ACALL DELAY  MAIN3 :  MOV P1,#0FFH  MOV P2,#0FFH  ACALL DELAY  DJNZ R1,MAIN2  SJMP BATDAU    DELAY :  MOV R2,#50  N1:MOV R3,#50  N2:MOV R4,#70  N3:DJNZ R4,N3  DJNZ R3,N2  DJNZ R2,N1 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HDSD Led matrix Trong Proteus Và Cách Quét LED SD 8051 (P2)

Đồng bộ tài khoản