intTypePromotion=1

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Chia sẻ: Pham Anh Tuan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:21

0
492
lượt xem
99
download

HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BÀI 10 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Thực hiện: Võ Minh Hoàng .1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ Một hệ CSDL bao gồm những yếu tố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

 1. Chương III: HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ Ngày soạn: 09/03/2009 Tiết: 37-39 BÀI 10 CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ LI Thực hiện: Võ Minh Hoàng
 2. 1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ MÔ Một hệ CSDL bao gồm những yếu tố nào? • Cấu trúc dữ liệu. • Các thao tác và các phép toán trên dữ liệu. • Các ràng buộc dữ liệu. Các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố trên tạo thành mô hình DL. Mô hình dữ liệu quan hệ là gì? • Là một tập các khái niệm. • Dùng để mô tả CSDL, các mối quan hệ của dữ liệu, các ràng buộc trên dữ liệu của một CSDL.
 3. 1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ MÔ Mô hình dữ liệu được dùng làm gì? • Mô hình dữ liệu được dùng để thiết kế CSDL. Mô hình dữ liệu được phân chia như thế nào? * Mô hình logic (mô hình dữ liệu bậc cao): cho mô tả CSDL ở mức khái niệm và mức khung nhìn. * Mô hình vật lí (mô hình dữ liệu bậc thấp): cho biết dữ liệu được lưu trữ thế nào.
 4. 1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ MÔ * Về mặt cấu trúc • Dữ liệu được thể hiện trong các bảng. • Mỗi bảng thể hiện thông tin về một chủ thể bao gồm các hàng và các cột. • Mỗi hàng biểu thị cho một cá thể, gồm một bộ các giá trị tương ứng với các cột. • Các cột biểu thị các thuộc tính của chủ thể và tên cột là tên của thuộc tính.
 5. 1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ MÔ mặt thao tác trên dữ liệu: • Cập nhật dữ liệu: thêm, xóa hay sửa bản ghi trong một bảng. • Các kết quả tìm kiếm thông tin qua truy vấn dữ liệu.
 6. 1. MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ MÔ mặt các ràng buộc dữ liệu: • Dữ liệu trong các bảng phải thỏa mãn một số ràng buộc. Vd: không được có hai bộ nào trong một bảng giống nhau hoàn toàn • Sự xuất hiện lặp lại của một số thuộc tính ở các bảng. • Sự xác lập mối liên kết giữa các bảng. Mối liên kết thể hiện mối quan hệ giữa các chủ thể được CSDL phản ánh.
 7. 2. CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ LI a) Khái niệm Thế nào là cơ sở dữ liệu quan hệ? • Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ Thế nào là hệ cơ sở dữ liệu quan hệ? • Hệ cơ sở dữ liệu dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác CSDL quan hệ
 8. THUẬT NGỮ TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ THU Bảng ~ Quan hệ Cột ~ Thuộc tính Hàng ~ Bộ (bản ghi) Miền: kiểu dữ liệu của thuộc tính
 9. ĐẶC TRƯNG TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ • Mỗi quan hệ có một tên phân biệt với tên các quan hệ khác • Các bộ (bản ghi) là phân biệt và thứ tự của các bộ không quan trọng. • Mỗi thuộc tính có một tên riêng biệt và thứ tự của các thuộc tính không quan trọng. • Quan hệ không có thuộc tính đa trị hay phức hợp.
 10. Hãy cho biết hình sau đây có phải là quan hệ không? Không phải là Quan hệ vì có thuộc tính phức hợp
 11. Hãy cho biết hình sau đây có phải là quan hệ không? Không phải là Quan hệ vì có thuộc tính đa trị
 12. b) Ví dụ b) Để quản lí học sinh mượn sách ở thư viện của một trường, thông thường, thư viện cần quản lí thông tin gì? • Tình hình mượn sách: Số thẻ, mã số sách, ngày mượn, ngày trả. • Các học sinh có thể mượn sách: số thẻ, họ tên, ngày sinh, lớp. • Sách có trong thư viện: Mã số sách, tên sách, số trang, tác giả.
 13. c) Khóa và liên kết giữa các bảng c)
 14. * KHÓA KHÓA Hãy cho biết, khóa của một bảng là gì? • Khóa của một bảng là một tập thuộc tính gồm một hay một số thuộc tính của bảng Hãy trình bày tính chất khóa của một bảng. • Không có hai bộ khác nhau trong bảng có giá trị bằng nhau trên khóa. • Không có tập con thực sự nào của tập thuộc tính này có tính chất trên.
 15. dụ Thuộc tính ‘Số thẻ’ là một khóa
 16. Địa chỉ người gửi: khóa Địa chỉ người nhận: khóa
 17. Nếu không ghi một trong hai địa chỉ thì điều gì sẽ xảy ra? * Vậy địa chỉ người nhận phải bắt buộc ghi  khóa chính Địa chỉ người gửi: khóa Khóa chính
 18. * KHÓA CHÍNH KHÓA Hãy cho biết, khóa chính của một bảng là gì? • Một bảng có thể có nhiều khóa. • Trong các khóa của một bảng, ta chọn (chỉ định) một khóa làm khóa chính. • Khi nhập dữ liệu cho một bảng, dữ liệu tại các cột khóa chính không được để trống
 19. Chú ý • Mỗi bảng có ít nhất một khóa. • Việc xác định khóa phụ thuộc vào quan hệ logic của các dữ liệu chứ không phụ thuộc vào giá trị dữ liệu. • Nên chọn khóa chính là khóa có ít thuộc tính nhất. * LIÊN KẾT Tại sao ta phải xác định khóa của một bảng? • Việc xác định khóa của một bảng là để thiết lập sự liên kết giữa các bảng.
 20. n kết giữa các bảng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2