HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

Chia sẻ: Mi Mi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
80
lượt xem
26
download

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ 1. Tra cứu Tín hiệu cảnh báo Tín hiệu kỹ thuật Ký hiệu New 5-day High Nội dung Mức giá cao mới trong 5 ngày Mức giá thấp mới trong 5 ngày Mức giá cao mới trong 20 ngày Mức giá thấp mới trong 20 ngày Mức giá cao mới trong 52 tuần Mức giá thấp mới trong 52 tuần Cảnh báo Xu hướng giá tăng Xu hướng giá giảm Xu hướng giá tăng Xu hướng giá giảm Xu hướng giá tăng Xu hướng giá giảm Độ tin cậy Trung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU

 1. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ 1. Tra cứu Tín hiệu cảnh báo Tín hiệu kỹ thuật Ký hiệu Nội dung Cảnh báo Độ tin cậy Mức giá cao mới Xu hướng New 5-day High trong 5 ngày giá tăng Trung bình Newhigh(5) Mức giá thấp mới Xu hướng New 5-day Low trong 5 ngày giá giảm Trung bình Newlow(5) Mức giá cao mới Xu hướng New 20 - day High trong 20 ngày giá tăng Cao Newhigh(20) Mức giá thấp mới Xu hướng New 20 - day Low trong 20 ngày giá giảm Cao Newlow(20) NewHigh(52w) Mức giá cao mới Xu hướng New 52-week Highs Cao trong 52 tuần giá tăng Newlow(52w) Mức giá thấp mới Xu hướng New 52-week Lows Cao trong 52 tuần giá giảm Khối lượng tăng hơn Xu hướng 4 lần giá lên trong giá tăng Strong Volume Gainers SVG(4,20) Trung bình ngày Xu hướng giá giảm SVD(4,20) Khối lượng tăng hơn Strong Volume Decliners 4 lần giá giảm trong Trung bình ngày http://sirifin.vn           1 
 2. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Tín hiệu lên: đường Xu hướng Bullish 13/50-day MA MA(13) cắt đường giá tăng Cao Crossovers MCD(13,50) MA(50) từ dưới lên Tín hiệu giảm: Xu hướng Bearish 13/50-day MA đường MA(13) cắt giá giảm MCD(50,13) Cao Crossovers đường MA(50) từ trên xuống Tín hiệu lên: đường Xu hướng Bullish 50/200-day MA MA(50) cắt đường giá tăng Cao Crossovers MCD(50,200) MA(200) từ dưới lên Tín hiệu giảm: Xu hướng Bearish 50/200-day MA đường MA(50) cắt giá giảm MCD(200,50) Cao Crossovers đường MA(200) từ trên xuống Tín hiệu lên: đường Xu hướng Bullish MACD MACD cắt đường giá tăng Cao Crossovers BMACD tín hiệu từ dưới lên Tín hiệu giảm: Xu hướng Bearish MACD đường MACD cắt giá giảm BMACD Cao Crossovers đường tín hiệu từ trên xuống IRSI Bán quá nhiều với Xu hướng Oversold with an đường RSI đang giá tăng Trung bình Improving RSI tăng Overbought with a DRSI Mua quá nhiều với Xu hướng Trung bình Declining RSI đường RSI đang giá giảm giảm http://sirifin.vn           2 
 3. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU MABB Giá vượt ra khỏi dải Xu hướng Moved Above Upper trên của dải giá tăng Trung bình Bollinger Band Bollinger MBBB Giá vượt ra khỏi dải Xu hướng Moved Below Lower dưới của dải giá giảm Trung bình Bollinger Band Bollinger Improving Chaikin Money ICMF Dòng tiền đang tăng Xu hướng Trung bình Flow giá tăng Declining Chaikin Money DCMF Dòng tiền đang giảm Xu hướng Trung bình Flow giá giảm CCIB Tín hiệu mua theo Xu hướng New CCI Buy Signals Trung bình CCI giá tăng CCIS Tín hiệu bán theo Xu hướng New CCI Sell Signals Trung bình CCI giá giảm Parabolic SAR Buy PSARB Tín hiệu mua theo Xu hướng Trung bình Signals Parabonic Sar giá tăng Parabolic SAR Sell PSARS Tín hiệu bán theo Xu hướng Trung bình Signals Parabonic Sar giá giảm Stocks in a New Uptrend ADXU Tín hiệu mua theo Xu hướng Cao (ADX) ADX giá tăng Stocks in a New ADXD Tín hiệu bán theo Xu hướng Cao Downtrend (ADX) ADX giá giảm Mức thấp nhất của Gap Ups giá hiện tại cao hơn Thấp GU Xu hướng phiên trước đó 2,5% giá tăng http://sirifin.vn           3 
 4. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Cổ phiếu có mức giá thấp hơn 2,5% so với Gap Downs GD Xu hướng Thấp mức thấp nhất ngày giá giảm hôm qua Cổ phiếu có mức giá tăng ít nhất 2,5% IT Xu hướng Island Tops ngày hôm qua và Thấp giá tăng giảm 2,5% ngày hôm nay Cổ phiếu có mức giá giảm 2,5% ngày Island Bottoms IB Xu hướng Thấp hôm qua và tăng giá giảm 2,5% ngày hôm nay Tín hiệu Candlestick Độ tin cậy Ký hiệu Nội dung Cảnh báo Tín hiệu đảo chiều tăng: Hollow Red Candles HRC{2} Thấp Tăng giá Bullish Harami Thấp Tăng giá Hammer Hammer{2} Thấp Tăng gía Bullish Engulfing BullE{2} Trung bình Tăng giá http://sirifin.vn           4 
 5. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Gravestone Doji GDoji{2} Trung bình Giá tăng Piercing Line PL{2} Trung bình Tăng giá Morning DojiStar MDS{2} Cao Tăng giá Three White Soldiers TWS{2} Cao Tăng giá Rising Three Methods RTM{2} Cao Tăng giá Tín hiệu đảo chiều giảm: Filled Black Candles FBC{2} Thấp Giảm giá Shooting Star Shooting{2} Thấp Giảm giá Bearish Harami BearH{2} Thấp Giảm giá Dragonfly Doji DDoji{2} Trung bình Giảm giá http://sirifin.vn           5 
 6. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Bearish Engulfing BearE{2} Trung bình Giảm giá Dark Cloud Cover DCC{2} Cao Giảm giá Evening Star ES{2} Cao Giảm giá Three Black Crows TBC{2} Cao Giảm giá Falling Three Methods FTM{2} Cao Giảm giá 1.2 Ý nghĩa các tín hiệu Tín hiệu cảnh báo do Sirifin cung cấp là các Tín hiệu kỹ thuật giúp xác định xu thế thị trường hoặc điểm đảo chiều. Các tín hiệu này được chia làm hai loại: các Tín hiệu đi trước và các Tín hiệu đi sau. Các Tín hiệu đi trước sẽ đưa ra các cảnh báo sớm về một xu thế có thể xảy ra và các Tín hiệu đi sau sẽ là những tín hiệu giúp để khẳng định một xu thế được hình thành từ những cảnh báo sớm. Tín hiệu cảnh báo qua SMS, Mail hay trên website http://www.sirifin.vn/ và Hệ thống lọc các cổ phiếu theo các tín hiệu sẽ giúp cảnh báo về một xu thế của Vnindex, Haindex hoặc một cổ phiếu theo tiêu chí riêng mà mỗi nhà đầu tư quan tâm. Để sử dụng hiệu quả các Tín hiệu cảnh báo, Nhà đầu tư nên kết hợp các tín hiệu cảnh báo với nhau. Sau đây là hệ thống các tín hiệu mà Sirifin đã sử dụng để cảnh báo và sàng lọc cổ phiếu: http://sirifin.vn           6 
 7. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU 1. Mức giá cao mới trong 5 phiên • Tín hiệu tăng giá • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu đạt mức giá cao mới trong 5 phiên gần nhất • Cảnh báo sớm một xu thế tăng giá. • Sử dụng sau một xu thế giảm giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định. BT6 hình thành mức giá là 51.5 ngày 04/08/2008 sau 5 phiên giao dịch kể từ khi xác lập một đáy mới là 45.6 ngày 25/07/2008. Đánh dấu một tín hiệu tăng giá Nên chú ý. 2. Mức giá thấp mới trong 5 phiên http://sirifin.vn           7 
 8. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU • Tín hiệu giảm giá • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu đạt mức giá thấp mới trong 5 phiên gần nhất. • Cảnh báo sớm một xu thế giảm giá. • Sử dụng sau một xu thế tăng giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định. Sau khi hình thành mức giá là 52.5 vào ngày 28/07/2008, Điện quang lại tiếp tục chu kỳ giảm giá và hình thành mức giá thấp mới sau 5 phiên là 45.7 vào ngày 04/08/2008, đánh dấu một tín hiệu giảm giá. 3. Mức giá cao mới trong 20 phiên • Tín hiệu tăng giá • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu đạt mức giá cao mới trong 20 phiên gần nhất. • Cảnh báo một xu thế tăng giá. http://sirifin.vn           8 
 9. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU • Sử dụng sau một xu thế giảm giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định. Cổ phiếu SFI đạt mức giá cao mới là 44.2 vào ngày 04/08/2008 sau 20 phiên kể từ mức giá 29.7 ngày 08/07/2008. Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy về một xu thế tăng giá. 7. Mức giá thấp mới trong 20 phiên • Tín hiệu giảm giá xuất hiện sau một xu thế tăng giá. • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu rơi xuống mức giá thấp mới trong 20 phiên gần nhất • Cảnh báo một xu thế giảm giá. • Sử dụng sau một xu thế giảm tăng và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định. http://sirifin.vn           9 
 10. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Ngày 23/5/08, cổ phiếu FMC rơi xuống mức giá thấp mới 17,82 sau liên tiếp 20 phiên giảm giá kể từ ngày 22/4/08. Đây là tín hiệu không khả quan báo hiệu sự giảm giá sâu hơn của cổ phiếu. Thực tế, giá cổ phiếu giảm xuống đáy ở dưới 16 vào giai đoạn sau đó đã chứng minh cho nhận định từ tín hiệu. 3. New 8-Week High - Mức giá cao mới trong 8 tuần • Tín hiệu tăng giá • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu đạt mức giá cao mới trong 8 tuần gần nhất. • Cảnh báo một xu thế tăng giá mạnh. • Sử dụng sau một xu thế giảm giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định. http://sirifin.vn           10 
 11. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Đã từng là một cổ phiếu hiếm tại sàn HOSE, BMC đã gây ra không ít thất vọng cho các nhà đầu tư khi xuống mức giá 47 vào ngày 11/06/2008. Tuy nhiên, hơn một tháng sau, BMC lại được các nhà đầu tư kỳ vọng với việc hình thành một mức giá mới trong vòng 8 tuần. 6. New 52-week High – Đỉnh mới trong 52 tuần • Tín hiệu tăng giá • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu ở mức giá cao nhất so với các mức giá trong 52 tuần (tương đương 260 phiên) trước đó. • Cảnh báo một xu thế tăng giá mạnh. • Nên sử dụng cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định chính xác. http://sirifin.vn           11 
 12. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Cổ phiếu DTC đạt mức đỉnh mới trong 52 tuần là 78.2 vào ngày 04/08/2008 sau hơn một tháng tăng giá từ mức 41.6 ngày 30/06/2008. Điều này thể hiện mức độ kỳ vọng rất lớn của các Nhà đầu tư vào cổ phiếu này. 2. New 52-week Low - Đáy mới trong 52 tuần • Tín hiệu giảm giá • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu ở mức giá thấp nhất so với các mức giá trong 52 tuần (tương đương 260 phiên) trước đó. • Cảnh báo một xu thế giảm giá mạnh. • Nên sử dụng cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định chính xác. http://sirifin.vn           12 
 13. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Cổ phiếu BHS hình thành mức đáy mới trong 52 tuần là 18.5 vào ngày 04/08/2008 sau 52 tuần. Điều này thể hiện sự thất vọng của các nhà đầu tư về cổ phiếu này. 8. Strong Volume Gainers - Gía tăng với khối lượng giao dịch tăng mạnh • Tín hiệu tăng giá • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu tăng giá với khối lượng hiện tại lớn hơn 4 lần khối lượng trung bình trong 20 ngày vừa qua. • Cảnh báo sớm một xu thế tăng giá. • Sử dụng sau một xu thế giảm giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định. http://sirifin.vn           13 
 14. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Ngày 5/8, cổ phiếu DAC hình thành tín hiệu “Strong Volume Gainers” khi khối lượng giao dịch trong ngày khoảng hơn 62000, gấp hơn 4 lần giá trị trung bình của khối lượng giao dịch 20 phiên trước đó. 9. Strong Volume Decliners- Giá giảm với khối lượng giao dịch tăng mạnh • Tín hiệu giảm giá • Tín hiệu được hình thành khi cổ phiếu giảm giá với khối lượng hiện tại lớn hơn 4 lần khối lượng trung bình trong 20 ngày vừa qua. • Cảnh báo một xu thế giảm giá. • Sử dụng sau một xu thế tăng giá và nên kết hợp cùng các tín hiệu khác để đưa ra quyết định. http://sirifin.vn           14 
 15. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Cổ phiếu ITA bước vào xu thế chung là giảm giá bắt đầu vào tháng 7. Ngày 11 tháng 8, cổ phiếu giảm giá với khối lượng giao dịch đạt khoảng 490000; gấp hơn 4 lần so với khối lương trung bình của 20 ngày giao dịch trước đó. Điều này báo hiệu một xu hướng giảm giá mạnh. Có những đỉnh mới hình thành với sự tăng giá trong ngắn hạn nhưng xu hướng chung là giảm giá mạnh. 10. Bullish 13/50 MA Crossover • Tín hiệu tăng giá • Tín hiệu hình thành khi đường trung bình động ( MA ) của 13 mức giá đóng cửa gần nhất di chuyển lên phía trên đường trung bình động của 50 mức giá đóng cửa gần nhất. • Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy để xác định xu thế tăng giá. • Nên sử dụng kết hợp với các tín hiệu khác. http://sirifin.vn           15 
 16. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Cuối tháng 6/2008, đồ thị cổ phiếu ITA xuất hiện một tín hiệu Bullish 13/50 MA Crossover với đường MA(13) di chuyển cắt lên phía trên đường MA(50), báo hiệu một sự tăng giá. Thực tế, sau đó giá cổ phiếu cũng tăng mạnh lên đến trên 100 khẳng định tính chính xác của tín hiệu. 11. Bearish 13/50 MA Crossover • Tín hiệu giảm giá • Tín hiệu hình thành khi đường trung bình động ( MA ) của 13 mức giá đóng cửa gần nhất di chuyển xuống phía dưới đường trung bình động của 50 mức giá đóng cửa gần nhất. • Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy để xác định xu thế giảm giá. • Nên sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác. http://sirifin.vn           16 
 17. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Vào đầu tháng 11/2007, đồ thị cổ phiếu GIL xuất hiện tín hiệu Bearish 13/50 MA Crossover với đường MA(13) di chuyển cắt đường MA(50) từ trên xuống, báo hiệu một sự giảm giá. Trong suốt tháng 11 và đầu tháng 12, cổ phiếu liên tiếp giảm giá đã khẳng định tính chính xác của tín hiệu. 12. Bullish 50/200 MA Crossover • Tín hiệu tăng giá • Tín hiệu hình thành khi đường trung bình động ( MA ) của 50 mức giá đóng cửa gần nhất di chuyển lên phía trên đường trung bình động của 200 mức giá đóng cửa gần nhất. • Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy để xác định xu thế tăng giá. • Nên sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác. http://sirifin.vn           17 
 18. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Đồ thị của SAV cho thấy hai dấu hiệu điểm cắt đường MA. Tín hiệu Bullish 50/200 MA Crossover xuất hiện vào đầu tháng 1 năm 2007 khi đường MA(50) chuyển động từ dưới lên trên đường MA(200), báo hiệu một khả năng tăng giá cổ phiếu. Thực tế sau đó, cổ phiếu đã tăng giá liên tục và hình thành một đỉnh mới ở trên 70 vào các tháng tiếp theo khẳng định tín hiệu phát ra là đúng. 13. Bearish 50/200 MA Crossover • Tín hiệu giảm giá • Tín hiệu hình thành khi đường trung bình động ( MA ) của 50 mức giá đóng cửa gần nhất di chuyển xuống phía dưới đường trung bình động của 200 mức giá đóng cửa gần nhất. • Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy để xác định xu thế giảm giá. • Nên sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích khác. http://sirifin.vn           18 
 19. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU Đường MA(50) của cổ phiếu DHA chuyển từ trên xuống cắt đường MA(200) là một tín hiệu giảm giá. Các đáy mới thấp hơn được hình thành vào những tháng sau đã khẳng định tín hiệu đúng. 14. Bullish MACD Crossovers • Tín hiệu tăng giá • Tín hiệu hình thành khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên sau khi đã cắt từ trên xuống trong ba ngày trước đó. Tham số MACD được sử dụng là đường trung bình hàm mũ EMA 26 và 12 và đường tín hiệu là đường trung bình hàm mũ EMA 9 ngày của nó. • Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy để xác định xu thế tăng giá. • MACD là chỉ số có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, đôi khi các điểm cắt MACD và đường tín hiệu có thể cho thông tin không hòan tòan chính xác hoặc các điểm cắt đó quá gần http://sirifin.vn           19 
 20. HỆ THỐNG CẢNH BÁO CHỨNG KHOÁN HÀNG ĐẦU nhau (khi thị trường giao động nhẹ trong thế giằng co giữa người mua và người bán) khiến nhà đầu tư khó ra quyết định mua vào hay bán ra kịp thời, do đó Nên kết hợp với các công cụ kĩ thuật khác trong phân tích. Đồ thị của BHS phát ra 2 tín hiệu về điểm cắt MACD. Điểm cắt thứ nhất là tín hiệu Bullish MACD Crossovers hình thành vào đầu tháng 6 khi đường MACD chuyển động từ dưới lên cắt đường EMA 9 ngày của nó. Đây là một tín hiệu cho biết cu thế tăng giá tiềm năng. Độ tin cậy của tín hiệu đã được khẳng định vào cuối tháng 6 và tháng 7 khi cổ phiếu hình thành các đỉnh giá cao hơn. 15. Bearish MACD Crossovers • Tín hiệu giảm giá • Tín hiệu hình thành khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống sau khi đã cắt từ dưới lên trong ba ngày trước đó. Tham số MACD được sử dụng là đường trung bình hàm mũ EMA 26 và 12 và đường tín hiệu là đường trung bình hàm mũ EMA 9 ngày của nó. • Đây là một tín hiệu tương đối tin cậy để xác định xu thế giảm giá. http://sirifin.vn           20 
Đồng bộ tài khoản