Hệ thống khí nén - Thiết kế hệ thống điện khí nén

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
188
lượt xem
80
download

Hệ thống khí nén - Thiết kế hệ thống điện khí nén

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo bài giảng môn học Hệ thống khí nén về thiết kế hệ thống điều khiển điện - khí nén. Giúp các bạn tham khảo và nắm được các kiến thức thiết kế hệ thống điều khiển điện khí nén

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống khí nén - Thiết kế hệ thống điện khí nén

 1. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO
 2. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 1 Khái c Các tín 2 Các 3 relay trong – khí nén 4 5
 3. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO KHÁI C 1 khí nén là khí nén và . Trong các máy công và - Khí nén. Cô caáu chaáp haønh Tín hieäu vaøo Van ñieän töø Relay ñieàu khieån
 4. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 2 TÍN Nút Khi tác vào c tác (nút tay), lúc này lò xo nén làm cho và xúc nhau cho phép dòng i qua
 5. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 2 TÍN Nút óng nút nút óng có còn c tác di lên khi nút tác .
 6. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 2 TÍN Nút Nút có hai : óng và . Khi tác vào nút lò xo nén kéo theo lúc này làm cho óng ra, còn óng . Khi tay ra, các này thái ban nh hình .
 7. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 2 TÍN Công (a). Khi ch a tác vào công . 3-4 ra. (b). Khi tác vào công 3-4 óng i qua. Khi tay ra, thái này. Tác vào công 3-4 ra nh thái ban
 8. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 2 TÍN Công hành trình c Công hành trình bao các tác c khí, các này hay óng khi các chi máy trí nào ó và tác lên công . vào kích và hình mà có tác lên khác nhau và vào dòng mà công hành trình mà có giá thành khác nhau.
 9. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 2 TÍN Công hành trình ( ) Công hành trình nam châm bao hai lò xo lá còn là gà. Chúng trong . 2 2 lá này lên nhau và
 10. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 2 TÍN – dung CB dung phát nh . Khi càng thì dung càng cao. Bên trong có dùng DC dao cho dòng, dòng a ra dòng cách hai . u chính dung là có phát kim và phi kim.
 11. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 2 TÍN – vào các bao nam châm v nh xung quanh dây. Khi mang tính i qua thông i qua dây thay ra dây bên trong. này kích công bán . này không yêu n ng bên ngoài.
 12. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 2 TÍN – quang quang c bao phát tia sáng và thu ánh sáng quang) tia sáng phát ra ích phát . Khi i ngang qua tia sáng này. Chúng ta có xác mà không có xúc và .
 13. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 3 Các trong - khí nén là các van nam châm hay còn là van (van solenoid). Các van này khí nén có hai nòng van là gián qua van .
 14. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 3 Van 2 /2 Khi dây solenoid có sinh ra tác vào kéo lên, lúc này dòng khí theo khe 1 i qua 2. 1: khí 2: làm
 15. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 3 Van 3 /2 Khi dây solenoid ch a có : Nòng van tác lò xo (6) lên, không cho khí 1 thông 2. Lúc này, 2 thông 3, 1 . Khi dây solenoid có : dây solenoid có sinh ra tác vào (3), kéo lên, lúc này dòng khí theo khe i nòng van (4) làm cho 3 vòng (5), lúc này lò xo (6) ép nên 1 thông khí 2.
 16. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 3 Van 5/2 – tác 1 phía
 17. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 3 Van 5/2 – tác 2 phía
 18. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 3 Van 5 /3
 19. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 4 RELAY TRONG xylanh tác 1 Dùng van solenoid 3/2, 1 thái xy lanh tác vì van này có làm ( 2). Có hai cách cho xy lanh : và gián dùng relay.
 20. B oD ng Công Nghi p Vi t Nam Vinamain.com LOGO 4 RELAY TRONG xylanh tác 2 xy lanh tác hai có dùng hai van solenoid 4/2 và van solenoid 5/2 vì hai van này có hai làm .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản