intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống quản lý phiên bản theo mô hình phân tán

Chia sẻ: Nda A | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:47

440
lượt xem
52
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong công nghệ phần mềm các lập trình viên ,nhóm làm việc với nhiều dự án ,mỗi dự án lại có nhiều phiên bản khác nhau , trong mỗi phiên bản việc liên tục chỉnh sửa mã nguồn là điều không chánh khỏi .Khi các dự án và các phiên bản đã làm việc có số lượng lớn thì việc quản lý các phiên bản phải liên tục sử đổi và dự án trở nên phức tạp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống quản lý phiên bản theo mô hình phân tán

 1. Hệ Thống Quản Lý Phiên Bản Theo Mô Hình Phân Tán (Distributed Version Control System) GVHD :NGUYỄN MINH ĐỨC SINH VIÊN : NGUYỄN NGỌC LAN ĐÀI TRẦN TIẾN LONG NGUYỄN ĐỨC ANH Tổng quan về hệ thống quản lý phiên bản 1. a.Tại sảo phải có các hệ thống quản lý phiên bản (Version control system) Trong công nghệ phần mềm các lập trình viên ,nhóm làm việc với nhiều dự án ,mỗi dự án lại có nhiều phiên bản khác nhau , trong mỗi phiên bản việc liên tục chỉnh sửa mã nguồn là điều không chánh khỏi .Khi các dự án và các phiên bản đã làm việc có số lượng lớn thì việc quản lý các phiên bản phải liên tục sử đổi và dự án trở nên phức tạp VD: Mỗi khi cần lấy lại một số mã nguồn cũ để phát triển thêm lập trình viện lại phải nhớ vị trí nơi lưu trữ bản sao , hoặc khi cần một đoạn mã nguồn trước đó hiện tại đã bị chỉnh sửa thì lập trình viên lại phải viết lại , việc chia sẻ,phân chia mã nguồn giữa các thành viên mất thời gian … Chính vì vậy cần phải có một hệ thống quản lý phiên bản (VCS - version control system), Nó lưu giữ các phiên bản của mã nguồn của sản phẩm phần mềm một cách ngăn - nắp,trình tự bên trong một thư mục được gọi là Repository - Theo dõi ,sao lưu,đồng bộ hóa các thay đổi ,giúp các lập trình viên có thể dễ dàng lấy lại phiên bản mong muốn - Cho phép nhiều developer cộng tác với nhau để cùng phát triển dự án ( http://vi.wikipedia.org/wiki/hệ_thống_quản _lý_phiên_bản ) b. Một số khái niệm sử dụng trong các hệ thống quản lý phiên bản (Theo http://vi.wikipedia.org/wiki/VCS )
 2. - Repository:Thư mục lưu trữ tất cả các phiên bản của tất cả các file và những thay đổi của chúng ,nó có thể là nơi chứa các file mã nguồn , hỉnh ảnh ,âm thanh … (Repository của Egit – một plug in của Eclipse) - Phiên bản: Mỗi tập tin có thể có nhiều phiên bản (version). Các phiên bản được đánh số khác nhau. Mỗi lần chúng ta hiệu chỉnh nội dung tập tin và cập nhật vào nơi chứa của VCS, phiên bản sẽ được cập nhật. Một số VCS sử dụng hệ thống phiên bản 1, 2, 3, ... trong khi có một số khác sử dụng hệ thống 1.0, 1.1, 1.2, ... Các VCS thường lưu phiên bản cuối cùng và các thay đổi của các phiên bản trước so với phiên bản cuối đó. Các số phiên bản (như 1.0, 1.1, hay 1.2,...) còn được gọi là revision. Đi đôi với số phiên bản, VCS lưu thêm các thông tin về ngày giờ cập nhật, người cập nhật và một số ghi chú nếu có. Một vấn đề nhỏ trong cách đánh số này là làm sao các thành viên trong nhóm biết được các phiên bản của dự án. Số phiên bản trong dự án sẽ thay đổi khi phiên bản của tập tin thay đổi.
 3. Các VCS do đó sử dụng thêm một cách ghi nhận phiên bản là đánh nhãn (labeling, tag). Khi đó, cho dù số phiên bản của dự án thay đổi, nhãn của dự án vẫn không đổi. - Branch (phân nhánh) : Khi làm việc nhóm, mọi thành viên đều có một phần mã chung, gọi là nhánh chính (mainline). Và các thành viên đều làm việc với một phần của nhánh chính. Khi có yêu cầu tách một phần mã chung đó, ví dụ như để tạo một phiên bản để thử nghiệm, các thành viên của nhóm phân phối thử nghiệm đó cần mã độc lập với nhánh chính. Giải pháp là dùng phân nhánh. Chia nhánh (branching) là một cơ chế của hệ thống quản lý phiên bản cho phép tách một phần của dự án ra riêng. Phần này sẽ hoạt động độc lập với dự án chung. Khi đó, việc đánh phiên bản cũng thay đổi. Ví dụ: nếu một tập tin A trong nhánh chính có số phiên bản là 1.14 và một nhánh mới được tạo ra, A sẽ có số phiên bản trong nhánh là 1.14.1.1. Việc hiệu chỉnh tập tin đó trong nhánh chính sẽ cho chỉ số phiên bản mới trong nhánh chính là 1.15 tuy nhiên nếu hiệu chỉnh tập tin đó trong nhánh thì nó có số phiên bản mới là 1.14.1.2 - Check out: Download một hoặc nhiều file từ Repository về thư Repository client ở máy mình.Quá trình này bắt đầu đưa một phiên bản của project từ trên Server để làm việc Vi dụ về quá trình Check out sử sụng Subversion một hệ thống quản lý phiên bản
 4. - Commit: Lưu những sửa đổi của phiên bản trong Repository Hình ảnh minh họa quá trình commit
 5. - Merge (Gộp): Nhóm nội dung của 2 file lại với nhau thay ,trong một số trường hợp cần thiết thay vì tạo thêm một phiên bản mới có nội dung của 2 file .Khi gộp 2 file lại với nhau vì mỗi phiên bản có những dòng code không giống nhau vì thế có thể xảy ra xung đột như hình : http://www.benefitsflex.net/perl_tools/
 6. Push: Việc đưa tất cả các commit lên Repository ở Server .Phương thức này chỉ sử - dụng cho mô hình phân phối (DVCS) Pull: Cập nhật những thay đổi của Repository ở Server .Phương thức này chỉ sử - dụng cho mô hình phân phối (DVCS). c. Các loại mô hình của hệ thống quản lý phiên bản. Mô hình tập trung: Centralized version control system (CVCs) :các hệ thống sử - dụng mô hình này đang được sử dụng chủ yếu như CVS , Subversion (SVN)… (Hình ảnh được lấy trong ebook: Pro Git – Scott chacon) Mô hình tập trung sử dụng kiến trúc Client - Server trong đó server chứa tất cả các files phiên bản ,hiện tại của dự án và l ịch sử các thay đ ổi chỉnh sửa trên các file đó , các client kết nối tới server để lầy về một phiên bản copy đầy đ ủ dự án(check out) , hoặc cập nhật những thay đổi mới nhất từ dự án (update) ,làm vi ệc trên phiên bản đó và sau đó lưu lại những thay đổi của họ (commit). Client và server có thể kết nối thông qua mạng LAN ho ặc Internet,Client và server có thể cùng chạy trên một máy nếu CVS có nhiệm vụ theo vế l ịch s ử c ủa d ự án do các nhà phát triển phàn mềm phát triển trong n ội b ộ. Phần mềm server thường chạy trên Unix trong khi CVS client có th ể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau (trích từ : http://vi.wikipedia.org/wiki/CVS) Kiến trúc client – server là đặc trưng của VCS , cả 2 hệ thống tập trung và phân bố đều sử dụng kiến trúc này .
 7. Mô hình phân tán : Distributed version control system (DVCs) Các h ệ th ống - sử dụng mô hình này hiện nay là Git, Mercurial, Bazaar,Darcs Mỗi thành viên sẽ có một repository ở local và tất cả các thao tác nh ư commit, add… đều làm việc trực tiếp với nó giống như bản nó vừa là client v ừa là m ột server.Các thành viên trong local có thể share tr ực tiếp v ới giao thông qua share SSH.Và nó cũng cũng hoạt động được với kiến trúc client – server nh ư trong CVCs 2. Ứng dụng của DVCs Một số ứng dụng của DVCs
 8. http://code.google.com/ Google code đã sử dụng 2 hệ thống quản lý để người dùng lựa ch ọn là Subversion của hệ thống tập trung và Mercurial của h ệ th ống phân tán Git cũng là một DVCs và hiện tại Git được rất nhiều các cộng đ ồng lập trình viên thế giới sử dụng.
 9. https://qt.gitorious.org/ (Đây cũng là một mạng xã hội lập cho trình viên sử dụng Git để quản lý các project) Các Repository của Linux Kernel
 10. http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;a=summary
 11. http://android.git.kernel.org/ http://android.git.kernel.org/?p=device/common.git;a=summary Bên trong một Repo đầu tiên tên là “common” có các thông tin về URL để làm việc với Repo trên server nhà nhật kí các commit
 12. https://www.ohloh.net/repositories/compare Đây là bản đồ thống kế các công cụ được sử dụng để quản lý mã nguồn các project trên trang ohloh.net .Cho thấy các hệ th ống quản lý phân tán (Git + mercurial + Bazaar ) mặc dù ra sau nhưng đang ngày càng đ ược quan tâm và sử dụng, đặc biệt là Git
 13. Ảnh chụp số người tham gia github.com (một mạng xã hội cho lập trình viên sử dụng Git để quản lý mã nguồn) và các Repository được sử dụng vào khoảng cuối tháng 10/2010 (ảnh trên trang : http://namheo.com/blog) . Git cũng được rất nhiều cộng đồng lập trình viên trên toàn th ế gi ới s ử d ụng nh ư Twitter,facebook,yahoo,….
 14. Ảnh chụp số người tham gia github và số lượng các Repository được sử cho thấy hiện tại số lượng người sử dụng dịch vụ sử dụng Git tăng rất nhanh. Việt Nam:
 15. https://github.com/DrupalVietNam https://github.com/sanglt Chỉ với một từ khóa tiếng việt có thể tìm kiếm rất nhiều các lập trình viên Việt Nam của các công ty phần mềm hiện đang sử dụng github đ ể quản lý mã nguồn Một số Git hosting (Nơi lưu trữ source code hỗ trợ quản lý bằng Git) https://git.wiki.kernel.org/index.php/GitHosting
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2