HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:55

0
191
lượt xem
99
download

HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

mạng WAN là một hệ thống mạng truyền thông trên 1 khu vực địa lý không giới hạn các đặc điểm trong mạng WAN kết nối các thiết bị ở xa nhausử dụng các dịch vụ của các công ty cung cấp về đường truyền để kết nối với nhau:VNN,FPT,Viettel

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG

 1. SÁCH HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG
 2. WWW.ATHENA.EDU.VN ATHENA
 3. M ng Wide Area Network (WAN) ATHENA
 4. Gi i Thi u M ng WAN M ng WAN là m t h th ng m ng truy n thông trên m t khu v c ñ a lý không gi i h n Các ñ c ñi m trong m ng WAN: - K t n i các thi t b xa nhau - S d ng các d ch v c a các Cty cung c p v ñư ng truy n ñ k t n i v i nhau: VNN, FPT, Viettel… - S d ng nhi u ki u k t n i khác nhau: VPN, Dial-up… ATHENA
 5. Gi i Thi u M ng WAN Công ngh WAN cho phép k t n i t xa ATHENA
 6. Các Công Ngh M ng WAN M ng chuy n m ch (Circuit Switching Network) - Chuy n m ch tu n t (Analog) - Chuy n m ch s (Digital) M ng chuy n m ch gói (Packet Switching Network) M ng thuê bao (Leased-Line Network) ATHENA
 7. M ng chuy n m ch M ng chuy n m ch (Circuit Switching Network) Cơ ch : - Máy tính g i d li u quay s vào ñư ng dây và k t n i ñư c thi t l p - Máy tính nh n d li u g i xác nh n và khoá ñư ng dây - Máy tính g i d li u truy n d li u qua k t n i ñư c thi t l p - Sau khi hoàn t t vi c truy n d li u, k t n i ñư c gi i phóng cho nh ng ngư i s ATHENA d ng khác
 8. M ng chuy n m ch DCE: Data Circuit-Terminating ATHENA
 9. M ng chuy n m ch tu n t Chuy n m ch tu n t (Analog) K t n i ñơn tuy n: • Dùng 1 ñư ng dây ñi n tho i ATHENA
 10. M ng chuy n m ch tu n t Chuy n m ch tu n t (Analog) K t n i ña tuy n (Multilink): • Dùng nhi u ñư ng dây ñi n tho i ATHENA
 11. M ng chuy n m ch s Chuy n m ch s (Digital) Xu t hi n vào cu i 1980, t c ñ 56Kbps Vào năm 1991, t c ñ lên 384Kbps S d ng thi t b DSU (Data Service Unit) thay cho Modem ATHENA
 12. M ng chuy n m ch s ISDN ISDN(Integrated Services Digital Network) -ISDN ra đời với tham vọng truyền dữ liệu và thoại trên 1 đường dây -Chia thành 2 loại kênh: - Kênh dữ liệu (Data) tên kỹ thuật - Kênh kiểm soát (Control) tên kỹ thuật D -Dữ liệu truyền trên các kênh B và dữ liệu tín hiệu trên các kênh D -ISDN có 2 tốc độ cơ bản: - Basic rate với 2 kênh B64Kb và 1 kênh D16Kb - Primary rate với 23 kênh B 64Kb và 1 kênh D64Kb sử dụng qua đường T1 - Tốc độ tryền dẫn: • Basic rate(BRI) 2B+1D : (2x64)+16=144kbps (Line đt) • Primary rate(PRI) 23B+1D : (23X64)+64=1536kbps (T1) ATHENA
 13. M ng chuy n m ch s ISDN Các thi t b dùng trong k t n i ISDN: • ISDN Adapter: k t n i v i PC thông qua giao ti p PCI, USB, RS-232, PCMCIA • ISDN Router: cho phép k t n i m ng LAN và WAN cho 1 s lư ng không gi i h n ngư i dùng ATHENA
 14. M ng chuy n m ch s ISDN K t n i ISDN: ATHENA
 15. M ng chuy n m ch s ISDN K t n i ISDN: ATHENA
 16. M ng chuy n m ch gói M ng chuy n m ch gói (Packet Switching Network) ATHENA
 17. M ng chuy n m ch gói M ng chuy n m ch gói (Packet Switching Network) Cơ ch : - Thông ñi p ñư c chia thành nh ng ñơn v nh , g i là gói - C c g i ñư c chuy n ñ c l p qua liên m ng (c Các gói (có th theo nh ng con ñư ng khác nhau) - Các gói ñư c s p x p l i theo th t ban ñ u t i nơi nh n - Thi t b g i và thi t b nh n m c ñ nh xem k t n i là thư ng tr c (không c n quay s ) ATHENA
 18. M ng chuy n m ch gói M ng chuy n m ch gói theo sơ ñ r i r c: ATHENA
 19. M ng chuy n m ch gói M ng chuy n m ch gói theo ñư ng ñi xác ñ nh: ATHENA
 20. Phân Lo i H Th ng Chuy n M ch Đặc tính Phương pháp Phương pháp Phương pháp chuyển mạch chuyển mạch gói chuyển bản tin Phân bố mạch trao Cho mỗi cuộc gọi Cho mỗi packet Cho mỗi bản tin đổi thông tin Phương pháp phân Ngay tức thì Chuyển ngay tức thì Ngay tức thì phối mạch trao đổi theo luồng thông tin Thời gian trì hoãn Không đáng kể Một chút (cuộc đàm Nhiều (cuộc đàm thoại thoại vẫn có thể có thể thực hiện được) được) Loại thông tin trao đổi Không hạn chế Dạng gói Có thể định dạng bản tin Tính thông suốt của Có Không Không thời gian * Điều khiển lỗi trong Không Có Có (đối với một ít số mạng khác không có) Phạm vi các dịch vụ ít Trung bình Nhiều phụ được đưa vào hoạt động ATHENA
Đồng bộ tài khoản