HELLO CHÀO 10

Chia sẻ: Phạm Nguyễn Phương Trang Phương Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

3
629
lượt xem
343
download

HELLO CHÀO 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu sưu tầm. What should I tell him the meeting is about? Tôi nên nói với ông ấy cuộc hẹn là về vấn đề gì vậy? -To whom am I speaking? Tôi đang nói chuyện với ai vậy? -Could I ask who is calling, please? Xin vui lòng cho tôi biết ai đang gọi vậy? -Could you give me your phone number? Anh có thể cho tôi số điện thoại được không?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HELLO CHÀO 10

Đồng bộ tài khoản