Hennepin Technical College Financial Audit For the Period July 1, 1995, through June 30, 1998 July 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part3

Chia sẻ: Kim Ku | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
27
lượt xem
3
download

Hennepin Technical College Financial Audit For the Period July 1, 1995, through June 30, 1998 July 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hennepin Technical College 5. Hennepin Technical College đã không chuẩn bị các báo cáo tài chính cho các hiệu sách hoặc các hoạt động dịch vụ thực phẩm. Trường đã không theo dõi tình trạng của hoạt động doanh nghiệp của mình thông qua việc chuẩn bị báo cáo cơ sở dồn tích tài chính. Ngoài ra, các trường đại học không phân bổ một số chi phí gián tiếp hoặc trên không, bao gồm cả tiền thuê nhà, tiện ích, và các chi phí khác để hiệu sách và các hoạt động dịch vụ thực phẩm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hennepin Technical College Financial Audit For the Period July 1, 1995, through June 30, 1998 July 1999 Financial Audit Division Office of the Legislative Auditor State of Minnesota_part3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản