Hiệu suất

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
12
download

Hiệu suất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu suất là tỉ số giữa công có ích và tổng công mà máy tiêu thụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu suất

  1. Theory of Machine 7.01 7. HI U SU T HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 7.02 §1. nh nghĩa nghĩ - Hi u su t η là t s gi a công có ích và t ng công mà máy tiêu th Aci Ad − Ams A Aci: công có ích η≡ = = 1 − ms Ad: công phát ng (công mà máy tiêu th ) phá Ad Ad Ad Ams: công c a l c ma sát - Hi n nhiên 0 ≤η
  2. Theory of Machine 7.03 §2. Hi u su t c a m t chu i ng I. Chu i n i ti p - Xét chu i ng n i ti p n thành ph n thà A1 A2 Ai Ad η1 η2 η3 L ηi L ηn An Ad: công ưa vào chu i ng An: công l y ra sau chu i ng Ai : công còn l i sau khi qua thành ph n có hi u su t ηi thà - Hi u su t chu i n i ti p An A A A A A η≡ = n n −1 L 3 2 1  Ad An −1 An − 2 A2 A1 Ad  An  ⇒η = = η n η n −1 L η 2 η1 A Ad ηi ≡ i  Ai −1  n ⇒ η = ∏ηi i =1 HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien Theory of Machine 7.04 §2. Hi u su t c a m t chu i ng I. Chu i song song A1′ η1 A1 - Xét chu i ng song song n thành ph n thà ′ A2 A2 Ad : công ưa vào chu i ng Ad Ai’: công thành ph n ưa vào thà thành ph n có hi u su t ηi thà M ′ An Ai : công còn l i sau khi qua ηn An thành ph n có hi u su t ηi thà Aci  Aci = A1 + A2 + L + An - Hi u su t chu i song song η ≡ v i  Ad  Ad = A1′ + A2 + L + An ′ ′   n Ai A Ai′ ≡ i  ⇒ Ad = ∑ i =1 η i n ηi   ∑A i ⇒ η= i =1 n Ai ∑η i =1 i HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản