Hiệu ứng hào quang và 8 ảo tưởng khác trong kinh doanh đánh lừa các nhà quản lý

Chia sẻ: Trần Thảo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
194
lượt xem
71
download

Hiệu ứng hào quang và 8 ảo tưởng khác trong kinh doanh đánh lừa các nhà quản lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu ứng hào quang là cuốn sách nằm trong danh mục 5 cuốn sách hay nhất về quản lý tại hội chợ sách Frankful 2007 và luôn luôn nằm trong top 10 cuốn sách hay nhất về kinh doanh của các danh sách kinh doanh hay nhất của các tạp chí hàng đầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu ứng hào quang và 8 ảo tưởng khác trong kinh doanh đánh lừa các nhà quản lý

  1. HI U NG HÀO QUANG VÀ 8 O TƯ NG KHÁC TRONG KINH DOANH ÁNH L A CÁC NHÀ QU N LÝ Tác gi : Phil Rosenzweig D ch gi : Tr nh Thanh Th y Nhà xu t b n: Tri Th c Kh sách: 14x20.5cm S trang: 320 Giá bìa: 63.000 Năm xu t b n: 2009 Sách ã chính th c ư c phát hành t i các ơn v phát hành c a VNN Publishing. M i thông tin chi ti t xin xem t i: http://www.vnnpublishing.com.vn Hi u ng Hào quang là cu n sách n m trong danh m c 5 cu n sách hay nh t v qu n lý t i H i ch sách Frankfurt 2007 và luôn luôn n m trong top 10 cu n sách hay nh t v kinh doanh c a các Danh sách Sách kinh doanh hay nh t c a các t p chí hàng u. H u h t các cu n sách vi t v kinh doanh u tr l i m t trong nh ng câu h i quan tr ng nh t: “ i u gì d n n thành công l n trong kinh doanh?” Nhưng cu n sách này, l i ưa ra câu tr l i cho m t câu h i khác còn quan tr ng hơn: “T i sao vi c hi u ư c i u gì d n n thành công l n trong kinh doanh l i khó n v y?” Và nó s vén lên b c màn che cũng như nh ng câu h i mà chúng ta v n thư ng không h i, t ó ch ra cho chúng ta th y nh ng o tư ng mà vì nó chúng ta ã có nh ng câu tr l i sai l ch. ó chính là ý tư ng tr ng tâm c a cu n sách này: Hi u ng Hào quang và tám áo tư ng khác trong kinh doanh ánh l a các nhà qu n lý. Cu n sách ư c vi t nh m giúp cho các nhà kinh doanh, các nhà qu n lý có th t xem xét, t tr l i ư c nh ng câu h i quan tr ng nh t trong kinh doanh thay vì ph i nghe, ph i làm theo các chuyên gia, các nhà c v n, ho c b ánh l a b i nh ng o tư ng, nh ng nh ki n có s n trong cách tư duy và ánh giá, các câu chuy n và nh ng l i thêu d t. i u thú v là, nó ch cho chúng ta th y cái tâm lý ph quát c a h u h t nh ng ngư i làm kinh doanh, quan tâm n kinh doanh. ó là tâm lý mong mu n ư c thành công ho c lý gi i v s thành công. Trong khi th c ti n, th gi i kinh doanh l i luôn luôn bi n i, b t n và khó n m b t. Và b i v y, h luôn c n có nh ng con ư ng ã nh s n, nh ng cách th c ã ư c ki m nh qua th c t , nh ng ch d n ơn gi n, tr c quan và d th c hi n, nh t là khi nó ư c ch ng minh b ng nh ng câu chuy n sinh ng, h p d n, ã x y ra trong l ch s . Và ó cũng chính là lý do nh ng cu n sách vi t v kinh doanh ch a ng nh ng h a h n theo ki u k nh ng câu chuy n v s thành công và sau ó là: “Hãy l ng nghe nh ng bí quy t c a h và áp d ng chúng vào công ty c a b n” hay “Hãy xem các b c qu n lý tài ba, nh ng ngư i ã thành công vư t tr i h ã nói gì, làm gì và hãy làm theo h , ch c ch n b n s thành công” hay nh ng cu n c m nang 7 bư c này, 10 nguyên t c n , 9 bí quy t kia… l i bán ch y n th .
  2. Và ương nhiên, Hi u ng Hào quang không th thi u các ví d th c t v các cu n sách h p d n trên. ó là nh ng cu n thu c hàng “sách bán ch y nh t” theo như ánh giá c a các t báo danh ti ng nh t (Bisiness Week, The New York Times…) như: T t t n vĩ i, Tìm ki m s hoàn h o, T o d ng trư ng t n, Th c thi hoàn h o, Làm th nào các công ty bình thư ng t ư c nh ng thành công phi thư ng b i nh ng con ngư i bình thư ng… Và b n s hi u t i sao tác gi c a hai cu n sách n i ti ng Thiên nga en (The Black Swan) và iên vì tình c (Fooled by Randomness), Nassim Nicholas Taleb l i dành cho cu n sách này nh ng l i trân tr ng n th : “ ó là m t trong nh ng cu n sách v i ch i v i nh ng cu n sách ăn khách qu n lý quan tr ng nh t m i th i i, và là s c a các nhà tư v n y nh ng l i l ba hoa và nh ng lý thuy t ng ngh ch”. Hi u ng Hào quang n m trong danh m c 5 cu n sách hay nh t v qu n lý t i H i ch sách Frankfurt 2007 và luôn luôn n m trong top 10 cu n sách hay nh t v kinh doanh c a các Danh sách Sách kinh doanh hay nh t c a các t p chí hàng u. VNN Publishing hân h nh ư c gi i thi u n b n c b n d ch ti ng Vi t c a cu n sách này, v i mong mu n góp them cho c gi m t cu n sách vi t v kinh doanh c áo, thú v . Sách ã chính th c ư c phát hành t i các ơn v phát hành c a VNN Publishing. M i thông tin chi ti t xin xem t i: http://www.vnnpublishing.com.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản