intTypePromotion=1

Hình thành thư viện số trường ĐH Khoa học Tự nhiên – khởi đầu của sự liên thông Thư viện

Chia sẻ: An Thach Luu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
13
lượt xem
0
download

Hình thành thư viện số trường ĐH Khoa học Tự nhiên – khởi đầu của sự liên thông Thư viện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài viết: Thư viện trường Ðại học Khoa học Tự nhiên tiến hành cải tạo, nâng cấp nhằm xây dựng hệ thống tin học hóa quản lý Thông tin - Thư viện nối kết với Thư viện ĐHQG như là như là một mô hình liên thông trong Mạng thông tin – Thư viện ĐHQG, đồng thời là bước chuẩn bị liên thông trong khuôn khổ phục vụ phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo trong địa bàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình thành thư viện số trường ĐH Khoa học Tự nhiên – khởi đầu của sự liên thông Thư viện

BẢN TIN LIÊN HIỆP THƯ VIỆN THÁNG 8/2003<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Hình thành thư viện số trường ĐH Khoa học Tự<br /> nhiên – khởi đầu của sự liên thông thư viện<br /> YW XZ<br /> THƯ VIỆN CAO HỌC<br /> <br /> Dẫn nhập trình mục tiêu ứng dụng và phát triển<br /> CNTT TP. HCM từ năm 2002 đến năm<br /> Sự xuất hiện về phát triển nhanh<br /> 2005. Tại mục II, điểm 1 của chương<br /> của Internet đã đẩy nhanh xu thế toàn cầu<br /> trình này, phần Tin học hóa quản lý hành<br /> hóa kinh tế bằng con đường thương mại<br /> chính Nhà nước-Chính phủ Ðiện tử có<br /> điện tử và đã khẳng định vị trí quan trọng<br /> ghi rõ : "… đến cuối năm 2003, hoàn<br /> của nền kinh tế tri thức, của xã hội tri thức.<br /> thành cơ bản việc xây dựng và kết nối<br /> Ðó là cơ hội không chỉ dành cho các nước<br /> các nguồn lực của những thư viện, các<br /> giàu đã phát triển, mà là cho nhiều quốc<br /> trung tâm thông tin tư liệu lớn tại thành<br /> gia. Thông tin và tri thức đang nhanh<br /> phố. Tổ chức số hóa một số kho tư liệu<br /> chóng trở thành nguồn lực chủ đạo của các<br /> quan trọng đã tích lũy trong nhiều năm,<br /> nền kinh tế phát triển. Trong nhiều ngành,<br /> phục vụ yêu cầu khai thác, sử dụng<br /> tri thức đang thay thế vốn, tài nguyên và<br /> thông tin thuận tiện cho việc bảo quản<br /> lao động với tư cách là nhân tố cạnh tranh<br /> lâu dài các kho tư liệu qúy. Các cơ quan<br /> có tính quyết định. Tri thức thấm sâu vào<br /> chủ quản những kho tư liệu có kế hoạch<br /> mọi mặt của quá trình tổ chức quản lý, từ<br /> hoàn thiện về mặt nghiệp vụ và trình<br /> việc thiết kế đến sản xuất sản phẩm, từ<br /> Thường trực UBND TP. HCM trong năm<br /> việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng đến năng<br /> 2002 các dự án số hóa có kế hoạch hợp<br /> lực phán đoán tìm những cơ hội mới trong<br /> lý cho triển khai các dự án”.<br /> kinh doanh, trong hội nhập. Công nghệ<br /> thông tin và truyền thông đã giúp thông tin<br /> Nằm trong chương trình chung<br /> và tri thức phát huy được những mặt mạnh<br /> của Đại học Quốc gia trong việc xây<br /> của mình, giúp con người thâm nhập tới<br /> dựng Thư viện điện tử trung tâm cũng<br /> mọi nguồn tri thức dễ dàng và kịp thời<br /> như chương trình mục tiêu ứng dụng và<br /> hơn, tạo nhiều cơ hội hợp tác vượt qua giới<br /> phát triển CNTT TP. HCM từ năm 2002<br /> hạn không gian và thời gian và đặc biệt về<br /> đến năm 2005, thư viện trường Ðại học<br /> văn hóa.<br /> Khoa học Tự nhiên tiến hành cải tạo,<br /> Trong xu thế phát triển mạnh mẽ nâng cấp nhằm xây dựng hệ thống tin<br /> hiện nay của công nghệ thông tin (CNTT) học hóa quản lý thông tin - thư viện nối<br /> và ảnh hưởng sâu rộng của mạng thông tin kết với Thư viện ĐHQG như là một mô<br /> toàn cầu Internet, vai trò quản lý và cung hình liên thông trong Mạng thông tin –<br /> cấp thông tin của các thư viện trong trường thư viện ĐHQG, đồng thời là bước<br /> đại học là vô cùng quan trọng. chuẩn bị liên thông trong khuôn khổ “Đề<br /> Ngày 14 tháng 8 năm 2002, án xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ<br /> UBND TP. HCM đã ban hành Quyết đào tạo và nghiên cứu khoa học nối kết<br /> định số 93/2002/QÐ-UB của Chủ tịch các trường đại học – cao đẳng trên địa<br /> UBND TP.HCM về phê duyệt chương bàn” hay “Đề án mạng thông tin các<br /> <br /> <br /> 22<br /> BẢN TIN LIÊN HIỆP THƯ VIỆN THÁNG 8/2003<br /> <br /> <br /> <br /> trường đại học – cao đẳng” phục vụ trong Liên hiệp Thư viện các Trường Ðại<br /> phát triển kinh tế, khoa học công nghệ và học khu vực phía Nam, đồng thời đẩy<br /> giáo dục đào tạo trong địa bàn do Hội nhanh quá trình hội nhập khu vực và quốc<br /> đồng đại học thành phố Hồ chí Minh đề tế.<br /> xuất. Thư viện trường ĐH Khoa học Tự<br /> Mục tiêu Nhiên được cải tạo và nâng cấp với mục<br /> Dự án cải tạo và nâng cấp Thư đích :<br /> viện trường ĐH Khoa học Tự Nhiên bao • Nâng hiệu quả phục vụ cao<br /> gồm: nhất trong việc học tập, nghiên<br /> o Nâng cấp và di dời Thư viện cứu và giảng dạy trong trường<br /> CS I đến tòa nhà 11 tầng (Thư ĐH Khoa học Tự Nhiên và<br /> viện gồm tầng 9 và tầng 10), ĐHQG TP. Hồ Chí Minh<br /> hình thành thư viện số bao gồm trong kỷ nguyên thông tin;<br /> Thư viện đại học, sau đại học<br /> và Phòng Tham khảo phục vụ • Thật sự là một mô hình liên<br /> học tập, giảng dạy cho giảng thông trong Mạng thông tin –<br /> viên và sinh viên của ĐH Khoa thư viện ĐHQG TP. Hồ Chí<br /> học Tự nhiên và phục vụ tham Minh và mô hình này sẽ làm<br /> khảo cho giảng viên và sinh hạt nhân trong “Hệ thống<br /> viên sau đại học của ĐHQG<br /> thông tin hỗ trợ đào tạo và<br /> TP. HCM cũng như cán bộ<br /> nghiên cứu khoa học nối kết<br /> nghiên cứu trên địa bàn TP.<br /> HCM. các trường đại học – cao đẳng<br /> trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”<br /> o Nâng cấp thư viện CS II ở Linh<br /> và là động cơ thúc đẩy hệ<br /> Trung nhằm tiến đến xây dựng<br /> thống thư viện trong Liên hiệp<br /> Thư viện Đại học phục vụ sinh<br /> viên của trường ĐH Khoa học thư viện các trường đại học<br /> Tự nhiên. khu vực phía Nam và cả nước<br /> nhanh chóng phát triển.<br /> Dự án nhằm mở rộng và quy hoạch<br /> lại cơ sở hạ tầng thiết bị hệ thống mạng Nhu cầu cấp thiết<br /> thư viện, xây dựng mạng truyền thông thư • Với xu thế phát triển chung<br /> viện với quy mô lớn và được giám sát của toàn xã hội, thông tin đóng<br /> chặt chẽ, trang bị đầy đủ các thiết bị ngoại một vai trò quan trọng trong<br /> vi cần thiết phục vụ tốt công tác nghiên sự phát triển mọi mặt như kinh<br /> cứu quản lý cũng như đáp lại đông đảo tế, khoa học và giáo dục. Quá<br /> nguyện vọng của sinh viên đang mong đợi trình chuyển giao thông tin<br /> hiện nay, đưa thư viện phát triển lên một trong môi trường giáo dục đại<br /> tầm cao mới, chuẩn bị tiến tới xây dựng học đã có những bước tiến<br /> hệ thống Mạng thông tin – thư viện vượt bậc thông qua việc ứng<br /> ĐHQG TP. HCM và liên thông các thư dụng công nghệ thông tin và<br /> viện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Internet vào việc giảng dạy và<br /> <br /> <br /> 23<br /> BẢN TIN LIÊN HIỆP THƯ VIỆN THÁNG 8/2003<br /> <br /> <br /> <br /> học tập. Trong quá trình đó, có một quá trình phát triển hơn<br /> thư viện là nơi góp phần đắc 9 năm, với đội ngũ cán bộ thư<br /> lực trong việc biến thông tin viện giàu năng lực, nhiệt tâm<br /> thành tri thức bằng cách liên yêu nghề và luôn được sự<br /> kết các nguồn tài nguyên quan tâm ủng hộ về mọi mặt<br /> thông tin lại với nhau, mở của ban lãnh đạo nhà trường<br /> rộng khả năng đáp ứng nhu và ĐHQG TP. HCM. Bằng<br /> cầu thông tin của mọi đối quyết tâm của mình, tập thể<br /> tượng thông qua sự hợp tác cán bộ nhân viên thư viện tin<br /> liên thông và chia sẻ nguồn tưởng sẽ đẩy mạnh hoạt động<br /> lực thông tin. Thư viện trường thư viện lên một bước theo<br /> Đại học Khoa học Tự nhiên chiều hướng phát triển Mạng<br /> liên kết với Thư viện ĐHQG Thông tin – Thư viện ĐHQG<br /> trong Mạng Thông tin – Thư TP. Hồ Chí Minh. Thực hiện<br /> viện ĐHQG ra đời là hết sức việc “đi tắt đón đầu” trong<br /> cần thiết và phù hợp với xu thế hoạt động thư viện, để luôn<br /> phát triển của xã hội. xứng đáng với lòng tin yêu của<br /> • Thành phố Hồ Chí Minh được độc giả.<br /> xem là trung tâm kinh tế, khoa Nội dung<br /> học của cả nước, nơi tập trung<br /> 1. Di dời và xây dựng thư viện số<br /> rất nhiều trường đại học, cao<br /> đẳng, viện nghiên cứu,… đã,<br /> tại CS I.<br /> đang và sẽ luôn là nơi đào tạo Thư viện được di dời sang toà nhà<br /> nhân tài, nhân lực cho phía 11 tầng mới xây dựng của nhà trường, có<br /> Nam nói riêng và cả nước nói diện tích khoảng 1.600m2 (tầng 9 và<br /> chung. Mỗi trường đại học – tầng 10). Bao gồm các bộ phận chức<br /> cao đẳng đều nhận thức được năng:<br /> tầm quan trọng của thư viện • Tầng 9: Thư viện Đại học<br /> trong việc nâng cao chất lượng a. Phòng đọc Sinh viên được<br /> đào tạo tại đơn vị cũng như thiết kế hiện đại với các tiêu<br /> góp phần vào việc nâng cao chuẩn về ánh sáng, diện tích<br /> chất lượng đào tạo chung của thích hợp cho mỗi độc giả, bố<br /> cả nước. Do đó, đầu tư để hiện trí khoảng 200 chổ ngồi.<br /> đại hóa thư viện là một đòi b. Kho mở có sức chứa 60.000<br /> hỏi cấp bách và thiết thực bởi bản sách, phục vụ đọc tại chỗ<br /> đẩu tư cho thư viện cũng chính và mượn về nhà.<br /> là đầu tư để nâng cao chất c. Khu vực đọc báo hàng<br /> lượng đào tạo nguồn nhân lực. ngày khoảng 30 chổ ngồi.<br /> • Thư viện trường Đại học Khoa d. Phòng đọc trang bị 10 máy<br /> học Tự nhiên, Đại học Quốc tính để tra cứu mục lục<br /> gia thành phố Hồ Chí Minh sẽ trực tuyến và sử dụng thư<br /> được xây dựng trên nền tảng điện tử.<br /> của một Thư viện hiện đại và<br /> <br /> <br /> 24<br /> BẢN TIN LIÊN HIỆP THƯ VIỆN THÁNG 8/2003<br /> <br /> <br /> <br /> e. Phòng Internet chứa 60 mạng, xem phim hoặc học<br /> máy tính phục vụ theo lịch từ xa bằng CD-ROM hay<br /> đăng ký, mỗi độc giả được các cơ sở dữ liệu trực<br /> sử dụng tối đa 4giờ/tuần. tuyến.<br /> f. Thư quán, nhận cung cấp e. Phòng nghiệp vụ và quản<br /> tài liệu qua mạng theo yêu trị mạng Thư viện, xử lý<br /> cầu của khách hàng. toàn bộ tài liệu thư viện,<br /> bảo trì hệ thống mạng thư<br /> viện, xây dựng nguồn tài<br /> nguyên học tập, bổ sung tài<br /> nguyên điện tử…<br /> f. Phòng chuyên đề, với trang<br /> thiết bị hiện đại về âm<br /> thanh, ánh sáng, hình ảnh<br /> nhằm phục vụ hội thảo, lớp<br /> học chuyên đề đặc biệt cho<br /> các yêu cầu trong nhà<br /> trường và thư viện, có sức<br /> chứa từ 30-40 chổ ngồi.<br /> <br /> y Tầng 10: Thư viện Cao<br /> học<br /> a. Phòng đọc Cao học và<br /> phòng Tham khảo, bố trí<br /> khoảng 40 chổ ngồi, độc<br /> giả có thể mang máy tính<br /> xách tay vào thư viện để<br /> làm việc hoặc sử dụng<br /> Internet bằng các note<br /> mạng sẵn có tại phòng<br /> (hữu tuyến và vô tuyến).<br /> b. Kho mở có 05 máy tính<br /> phục vụ tra cứu và 10.000 • Thư viện số.<br /> bản sách có nội dung<br /> a. Bao gồm:<br /> chuyên sâu về khoa học tự<br /> o Số hóa từng phần hệ<br /> nhiên cùng các ấn phẩm<br /> cơ sở dữ liệu<br /> tham khảo có giá trị cao.<br /> o Cung cấp những cơ<br /> c. Phòng tạp chí, phục vụ tạp<br /> sở tri thức chuyên<br /> chí chuyên ngành với 25<br /> ngành<br /> chổ ngồi.<br /> o Xây dựng kho tài<br /> d. Phòng multimedia được<br /> nguyên học tập<br /> trang bị 20 máy tính phục<br /> vụ học ngoại ngữ qua<br /> <br /> <br /> 25<br /> BẢN TIN LIÊN HIỆP THƯ VIỆN THÁNG 8/2003<br /> <br /> <br /> <br /> o Khai thác qua cổng dụng: thông tin trên cơ sở<br /> thông tin (Portals) dữ liệu, thông tin trong quá<br /> o Chuẩn hóa việc truy trình chuyển đổi, thông tin<br /> cập và trao đổi tích hợp từ nhiều nguồn<br /> thông tin khác nhau, thông tin khi<br /> o Liên kết với các thư được hiển thị. Định nghĩa<br /> viện số bên ngoài đóng gói thông tin áp dụng<br /> b. Phần mềm: cho từng nhóm dữ liệu<br /> • Cổng thông tin (portal) khác nhau: văn bản (text),<br /> ™ Quản lý người sử dụng: tập tin (file), âm thanh<br /> xác định (authentication), (voice/audio), hình ảnh<br /> phân quyền (image), thông tin luồng<br /> (authorization), tính chất (audio/video stream). Đóng<br /> và các yếu tố liên quan đến gói thông tin theo chuẩn<br /> người sử dụng (user XML hỗ trợ việc liên kết<br /> profile), tính chất và các các nguồn dữ liệu, các hệ<br /> yếu tố liên quan các dịch thống thông tin khác nhau<br /> vụ (service) và ứng dụng (về dạng dữ liệu, cách truy<br /> (application) của cổng cập, chuẩn hoá, ...) trên<br /> thông tin cổng thông tin.<br /> ™ Cung cấp các dịch vụ cơ ™ Cung cấp các ứng dụng cơ<br /> bản của cổng thông tin: tra bản cho người sử dụng và<br /> cứu (seach engine), hiển thị quản trị hệ thống: tra cứu<br /> (presentation engine), xử lý thông tin đa điều kiện,<br /> và tích hợp dữ liệu (content cung cấp thông tin tích hợp<br /> logic engine), chuyển đổi và đa dạng dữ liệu, cập<br /> dữ liệu (transformation nhật thông tin và tài<br /> engine), tích hợp hệ thống nguyên mới, cá nhân hoá<br /> (integration engine), phân các dịch vụ và ứng dụng sử<br /> tuyến (routing and dụng cũng như giao diện<br /> proxying engine), theo dõi sử dụng, tích hợp thông tin<br /> an toàn hệ thống hệ thống khác qua giao<br /> (monitoring engine), thống diện định nghĩa sẵn<br /> kê hệ thống (logging and ™ Giảm thiểu hoàn toàn việc<br /> statistics engine), quản lý lập trình hệ thống, cho<br /> hệ thống (system phép người dùng định<br /> management), quản lý sử nghĩa dữ liệu, giao diện và<br /> dụng (user management), kết nối trên toàn hệ thống<br /> quản lý tài nguyên mà không cần lập trình hệ<br /> (resource management) thống. Tăng nhanh thời<br /> ™ Đóng gói và tích hợp thông gian kết nối hệ thống mới<br /> tin bằng XML Schema cho hoặc cơ sở dữ liệu mới.<br /> từng loại thông tin sử Tạo lập nhanh các ứng<br /> <br /> <br /> 26<br /> BẢN TIN LIÊN HIỆP THƯ VIỆN THÁNG 8/2003<br /> <br /> <br /> <br /> dụng và dịch vụ mới sẵn chuẩn XML và từ XML<br /> có. sang HTML, SQL, CML<br /> ™ Cho phép số lượng lớn (Chemical Markup<br /> người sử dụng cổng thông Language), MathML<br /> tin cùng lúc (~10000 (Mathematical Markup<br /> người) với hỗ trợ máy chủ Language), PDF (dùng cho<br /> và mạng phù hợp Adobe Acrobat), Microsoft<br /> • Cơ sở dữ liệu Word/Excel, …<br /> ™ Cơ sở dữ liệu tập trung c. Phần cứng:<br /> quản lý toàn bộ hệ thống • Máy chủ quản lý hệ thống,<br /> bao gồm: cơ sở dữ liệu thư cổng thông tin, cơ sở dữ<br /> viện hiện nay, cơ sở dữ liệu liệu, thông tin và tài<br /> tích hợp các bài giảng, luận nguyên<br /> văn, tham khảo và các tài ™ Máy chủ quản lý toàn bộ<br /> nguyên học tập khác của hệ thống, cung cấp các ứng<br /> các khoa, kho tài nguyên dụng máy chủ cơ bản:<br /> học tập chuẩn bị được DHCP, domain, user<br /> trang bị. account, SSL, email …<br /> ™ Cơ sở dữ liệu xây dựng ™ Vận hành cổng thông tin<br /> trên nền SQL chuẩn, sử và các ứng dụng, phần<br /> dụng PostgreSQL 7.3.2 mềm công cụ của cổng<br /> hoặc Oracle 9i, IBM DB2, thông tin<br /> Informix, MySQL, SQL ™ Quản lý toàn bộ hệ thống<br /> Server 2000,… cơ sở dữ liệu, văn bản,<br /> • Công cụ chuyển đổi dữ liệu thông tin lưu dạng file, các<br /> ™ Công cụ chuyển đổi dữ liệu thông tin luồng (streaming<br /> nhằm phục vụ cho việc data), kho tài nguyên học<br /> chuyển đổi dữ liệu từ cơ sở tập, vùng lưu trữ cho người<br /> dữ liệu thư viện hiện nay sử dụng (user account<br /> sang cơ sở dữ liệu mới với storage) …<br /> các chuẩn đóng gói dữ liệu ™ Cấu hình cao: 3 Intel<br /> XML như đã nêu trên. processor 1.7-2.4/3.0 Ghz<br /> Công cụ chuyển đổi dữ liệu ™ Bộ nhớ cao: 4 GB RAM<br /> còn hỗ trợ cho việc chuyển ™ Giao diện mạng dung<br /> đổi dữ liệu động từ các hệ lượng cao: ít nhất 4 giao<br /> thống và cơ sở dữ liệu khác diện 100Mbps (hoặc 1 giao<br /> khi liên kết các thư viện diện Gigabit)<br /> khác hoặc các nguồn thông ™ Tính ổn định cao, vận hành<br /> tin/hệ thống thông tin khác. 24/24<br /> Việc chuyển đổi dữ liệu 2. Nâng cấp thư viện CS Linh<br /> này cho phép chuyển đổi Trung.<br /> các dữ liệu văn bản, file,<br /> HTML, SQL, … sang<br /> <br /> <br /> 27<br /> BẢN TIN LIÊN HIỆP THƯ VIỆN THÁNG 8/2003<br /> <br /> <br /> <br /> Thư viện được xây dựng trên diện phục vụ rộng rãi mọi người nhằm khai<br /> tích mở rộng thêm tại nhà F khoảng thác tri thức, nâng cao chất lượng đào tạo<br /> 600m2 bao gồm: cho trường ĐH Khoa học Tự nhiên và<br /> o Kho mở với sức chứa khoảng ĐHQG nói riêng và toàn xã hội nói<br /> 40.000 cuốn sách và 70 loại báo - chung, phục vụ cho sản xuất, áp dụng<br /> tạp chí các loại (trong đó có 50% vào đổi mới công nghệ phát triển khoa<br /> báo-tạp chí chuyên ngành được học.<br /> lưu trữ sử dụng lâu dài). Thư viện số ĐH Khoa học Tự<br /> o Phòng đọc giáo viên 40 chổ ngồi nhiên kết hợp với Thư viện trung tâm<br /> và Phòng sinh viên 200 chổ ngồi ĐHQG trong Mạng Thông tin – Thư<br /> được trang bị 40 máy tính phục vụ viện ĐHQG TP. HCM làm hạt nhân cho<br /> tra cứu và truy cập Internet, phục đề án “Mạng thông tin các trường đại<br /> vụ theo quan điểm kho mở, đưa học và cao đẳng” của Hội đồng đại học<br /> hệ thống Barcode (mã vạch) vào TP. Hồ Chí Minh. Làm nền tảng cho việc<br /> công tác mượn-trả tài liệu tự chuẩn hóa và xây dựng hệ thống thông<br /> động. tin liên thông các thư viện đại học – cao<br /> o Trang bị hệ thống bảo vệ tự động. đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và<br /> Trên cơ sở các thiết bị đã có sẵn tại trong Liên hiệp Thư viện các trường đại<br /> thư viện hiện nay, trước mắt thư viện chủ học khu vực Phía nam; tạo nên một bước<br /> trương mua sắm trang thiết bị hiện đại và nhảy vọt trong sự phát triển hệ thống thư<br /> thiết yếu, tăng cường bổ sung thêm tài viện Việt Nam; cơ sở để hình thành nền<br /> liệu phù hợp với chương trình đào tạo giáo dục điện tử trên mạng (e-learning).<br /> của Cơ sở Linh Trung.<br /> Kết luận<br /> o Về máy móc thiết bị: bao gồm các<br /> Cải tạo và nâng cấp Thư viện Đại học<br /> loại máy móc phục vụ cho công<br /> Khoa học Tự nhiên là một bước quan<br /> tác tra cứu tài liệu và truy cập<br /> trọng trong việc hình thành Mạng Thông<br /> thông tin; các máy móc thiết bị<br /> tin – Thư viện ĐHQG TP. HCM. Bao<br /> quản lý hoạt động thư viện và một<br /> gồm Thư viện điện tử trung tâm ĐHQG<br /> số trang thiết bị phụ trợ khác.<br /> và thư viện các trường thành viên tiến<br /> o Về tài liệu phục vụ cho công tác đến hình thành một consortium liên kết<br /> nghiên cứu, học tập và giảng dạy, thư viện các trường đại học – cao đẳng<br /> bao gồm: trên địa bàn TP. HCM nhằm đưa ngành<br /> ƒ Các tài liệu về khoa học cơ bản thư viện – thông tin tiến lên hiện đại hóa,<br /> hội nhập quốc tế. Dự án này được thực<br /> ƒ Các loại tài liệu tham khảo, tra hiện nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa cán<br /> cứu bộ thư viện với chuyên gia công nghệ<br /> thông tin, khai thác tối đa hiệu quả ứng<br /> Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án dụng của các giải pháp tin học hóa mà<br /> Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên các thành tựu của công nghệ thông tin<br /> được nâng cấp và hình thành thư viện số mang lại<br /> hoạt động trong khuôn khổ Mạng Thông<br /> tin – Thư viện ĐHQG TP. Hồ Chí Minh<br /> <br /> <br /> 28<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2