Hỗ trợ hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
6
download

Hỗ trợ hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hỗ trợ hoạt động quảng bá nguồn lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hỗ trợ hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

  1. Hỗ trợ hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Lao động- Thương binh và xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Cấp tạm ứng kinh phí bằng 35% dự toán được duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp – tiếp nhận - Cơ quan tổ chức các hoạt động quảng bá gửi hồ sơ về
  2. Tên bước Mô tả bước hồ sơ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước - Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tiếp nhận và kiểm tra, nếu thiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ. Giải quyết của cơ - Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước cấp tạm ứng kinh phí 2. quan thực hiện hỗ trợ bằng 35% dự toán được duyệt trong vòng 10 ngày Chậm nhất sau 15 ngày kể từ khi hoàn thành các hoạt 3. Thanh quyết toán động quảng bá , cơ quan tổ chức phải thanh quyết toán với Quỹ theo quy định Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị hỗ trợ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho phép 2. tổ chức các hoạt động quảng bá nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (trong quyết định nêu rõ nội dung và dự toán kinh phí thực hiện).
  3. Số bộ hồ sơ: 1bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Các cơ quan được Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cho Thông tư liên tịch số 1. phép tổ chức các hoạt động quảng bá nguồn lao 11/2008... động Việt nam ở nước ngoài
  4. Phụ lục 4 (Ban hành kèm theo TTLT số 11/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 21/7/2008) (Tên doanh nghiệp dịch CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM vụ) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …………, ngày tháng năm……. GIẤY ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ Kính gửi: Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước Nội dung, lý do hỗ trợ: Thị trường lao động và số lao động đưa đi: (đối với các nội dung hỗ trợ quy định tại tiết b3, b4, điểm b, khoản 1, mục II của Thông tư). Tình hình quản lý lao động ở nước ngoài: (đối với các nội dung hỗ trợ quy định tại tiết b4, điểm b, khoản 1, mục II của Thông tư). Số tiền đề nghị hỗ trợ: Ngày tháng năm Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị Cục quản lý lao động ngoài nước (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản