intTypePromotion=1

Hóa Huyết Thần Công - Trần Thanh Vân

Chia sẻ: Hồ Diễm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1087

0
71
lượt xem
11
download

Hóa Huyết Thần Công - Trần Thanh Vân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bỗng thấy bóng đen thấp thoáng. Bên ngoài cửa sổ có người đứng quay lưng vào trong nhìn ra đường như để coi chừng động tĩnh ở quanh nhà. A Liệt thấy rõ người này xuất hiện ở phía sau đại hán thì cho là hắn bị người kia thúc đẩy. Khi gã vỡ lẽ như vậy liền thở phào một cái, chú ý nhìn người đứng bên ngoài cửa sổ. Người này thân hình mảnh dẻ, bóng lưng yểu điệu. Mái tóc búi cao lên đỉnh đầu. Tuy gã không nhìn rõ mặt mũi nhưng cứ coi tầm vóc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hóa Huyết Thần Công - Trần Thanh Vân

 1. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân Trần Thanh Vân Hóa Huyết Thần Công Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 2. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 Hồi 24 Hồi 25 Hồi 26 Hồi 27 Hồi 28 Hồi 29 Hồi 30 Hồi 31 Hồi 32 Hồi 33 Hồi 34 Hồi 35 Hồi 36 Hồi 37 Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 3. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi 48 Hồi 49 Hồi 50 Hồi 51 Hồi 52 Hồi 53 Hồi 54 Hồi 55 Hồi 56 Hồi 57 Hồi 58 Hồi 59 Hồi 60 Hồi 61 Hồi 62 Hồi 63 Hồi 64 Hồi 65 Hồi 66 Hồi 67 Hồi 68 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 4. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân Hồi 69 Hồi 70 Hồi 71 Hồi 72 Hồi 73 Hồi 74 Hồi 75 Hồi 76 Hồi 77 Hồi 78 Hồi 79 Hồi 80 Hồi 81 Hồi 82 Hồi 83 Hồi 84 Hồi 85 Hồi 86 Hồi 87 Hồi 88 Hồi 89 Hồi 90 Hồi 91 Hồi 92 Hồi 93 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 5. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân Hồi 94 Hồi 95 Hồi 96 Hồi 97 Hồi 98 Hồi 99 Hồi 100 Hồi 101 Hồi 102 Hồi 103 Hồi 104 Hồi 105 Hồi 106 Hồi 107 Hồi 108 Hồi 109 Hồi 110 Hồi 111 Hồi 112 Hồi 113 Hồi 114 Hồi 115 Trần Thanh Vân Hóa Huyết Thần Công Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 6. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân Dịch giả: Hàn Giang Nhạn Hồi 1 Những biến cố ly kỳ bí hiểm Bên ngoài bầu trời sáng tỏ. Lúc ấy vào khoảng sau giờ ngọ mà trong nhà vẫn tối tăm vì mấy cánh cửa đều đóng kín. Ánh nắng chỉ lọt qua mốt cái cửa sổ nhỏ chiếu vào. Một thằng nhỏ chừng 13, 14 tuổi lấy sợi dây thừng dài vào khoảng 5, 6 thƣớc để một đầu thắt thòng lọng kéo lê thê dƣới đất. Gã cẩn thận chuyển động dây thừng lúc kéo đến trƣớc cổ một con mèo đen lớn liền dừng ngay lại rồi nhấc mạnh lên. Thòng lọng ở đầu dây chịt vào cổ con mèo. Con mèo gào những tiến lanh lảnh ra chiều tức giận. Nó vừa giơ nanh múa vuốt vừa giẫy giụa, song gã nhỏ cũng chẳng sợ gì, buộc một đầu dây thừng vào chân cái ghế độc nhật đặt ở góc nhà. Trong căn phòng đầu nhà có tiếng ho hắng vọng ra rồi thanh âm nhát gừng của một ngƣời đàn bà cất lên : - A Liệt!... Con Đại Hắc... về rồi ƣ? A Liệt đáp : - Phải rồi! Hài nhi cột nó lại để xem nó còn chạy rông đƣợc nữa không... ? Gã vừa dứt lời thì cánh cửa lớn kẹt mở. Một đại hán tiến vào. A Liệt ngửng đầu lên nhìn thấy ngƣời mới đên thân thể cao lớn, lƣng đeo đao dài. Coi cách ăn mặc và dáng điệu thì đại hán tựa hồ là một vị tiêu sƣ. Đại hán đeo đao thái độ rất lạnh lùng, mắt trông ngƣớc lên dƣờng nhƣ mất hết thần trí. Bỗng lại nghe đánh "binh" một tiếng. Cánh cửa gỗ khép lại, nhƣng hiển nhiên đại hán này không có cử động để đóng cửa. A Liệt lùi lại mấy bƣớc, dƣơng mắt lên nhìn thấy đại hán đột nhiên chuyển động thân hình tiến về phía trƣớc. Có điều hai chân hắn cứng nhắc không duỗi ra co vào để cất bƣớc.. A Liệt thấy thế càng kinh hãi hơn, lùi thêm mấy bƣớc nữa cho đến khi lƣng đụng vào cửa phòng trong hết đất phải dừng lại. May mà đại hán tiến vào đến giữa nhà rồi đứng trơ ra không nhúc nhích. Trƣớc màn kịch kỳ dị này nếu ai không lớn mật tất phải sợ hãi đến té xỉu nhƣ ngƣời gặp quỷ nhập tràng. A Liệt tuy cũng lộ vẻ kinh hãi nhƣng gã vẫn im lặng chú ý theo dõi động tĩnh của đại hán chứ không la hoảng. Bỗng thấy bóng đen thấp thoáng. Bên ngoài cửa sổ có ngƣời đứng quay lƣng vào trong nhìn ra đƣờng nhƣ để coi chừng động tĩnh ở quanh nhà. A Liệt thấy rõ ngƣời này xuất hiện ở phía sau đại Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 7. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân hán thì cho là hắn bị ngƣời kia thúc đẩy. Khi gã vỡ lẽ nhƣ vậy liền thở phào một cái, chú ý nhìn ngƣời đứng bên ngoài cửa sổ. Ngƣời này thân hình mảnh dẻ, bóng lƣng yểu điệu. Mái tóc búi cao lên đỉnh đầu. Tuy gã không nhìn rõ mặt mũi nhƣng cứ coi tầm vóc và bóng dáng cũng hiểu ngay là một ngƣời đàn bà. Mụ đàn bà đứng nhìn ra ngoài hồi lâu, thủy chung không ngoảnh đầu vào, đột nhiên cất tiếng hỏi : - Này nhỏ kia! Trong nhà còn ai nữa không? Thanh âm ra chiều gắt gỏng. A Liệt đáp : - Còn mẫu thân tiểu tử nũa, nhƣng hai bữa nay ngƣời khó ở... Trong phòng có tiếng ngƣời ở trên giƣờng bƣớc xuống rồi tiếng cất bƣớc chậm chạp. Môt thiếu phụ đứng bên cửa phòng nhìn ra ngoài. Bà ngày có vẻ nhát gan hơn thằng nhỏ. Bà kinh hãi đến bật tiếng lạ Nhƣng tiếng âm ớ tựa hồ không muốn làm kinh động đến ngƣời hàng xóm. A Liệt vội hỏi : - Má má! Má má dậy làm chỉ... Mụ đàn bà có búi tóc đứng mé cửa lạnh lùng lên tiếng : - Nếu chỉ có hai mẹ con ngƣơi thì tiện cho ta lắm. Các ngƣơi có oán trách mệnh hƣ vận xúi để ma đƣa lối quỷ đƣa đƣờng cho ta lần vào đây. Mụ vừa dứt lời đã tiến vào đến sau lƣng đại hán. Động tác của mụ cực kỳ mau lẹ. Lúc này trong nhà đã sáng hơn vì cửa mở, mà cả hai mẹ con A Liệt vẫn không thể nhìn rõ mặt mụ đƣợc. Bỗng nghe bảy tám tiếng "binh binh" vang lên, tựa hồ mụ phóng chƣởng đánh vào sau lƣng đại hán. Đại hán đang đứng ngây ngƣời không nhúch nhích bây giờ phát ra những tiếng lách tách nhƣ pháo liên châu nổ không ngớt. Những tiếng này tựa hồ ở đốt xƣơng toàn thân đại hán phát ra. A Liệt nghiến răng thét lên : - Ngƣơi làm trò quỷ gì thế? Ra đi! Cút ra đi! Bỗng thấy đại hán thất kiếu ứa máu, cả chân tóc dƣờng nhƣ cũng có máu rỉ ra. Chỉ trong nháy mắt, mặt mũi và quần áo đại hán đều đầy huyết tích. Đột nhiên đại hán xoay mình chạy đi. Đại hán chạy đến chân tƣờng đụng mạnh đánh "sầm" một tiếng rùng rợn. Hắn đã đánh vỡ bức tƣờng để chuồn ra. Chỗ thủng bức tƣờng đúng nhƣ hình ngƣời mới thật là kỳ dị và khủng kiếp. A Liệt bất giác đƣa mắt nhìn chỗ tƣờng khuyết thấy đại hán đầy mình vết máu chạy nhanh ghê gớm. Bất luận gặp cây cối hay phên giậu cản đƣờng mà hắn đụng phải cũng pha bừa đi cho đổ vỡ. Mẫu thân A Liệt toàn thân run bần bật cơ hồ té xỉu. Lúc này phụ nhân búi tóc mới liếc mắt nhìn mẹ con gã, lạnh lùng lên tiếng : - Sắp có ngƣời tới đó! Ta phải giết mẹ con ngƣơi đi để bịt miệng. Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 8. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân Mụ vẫn quay lƣng vào trong nên mẹ con A Liệt không nhìn rõ tƣớng mạo. Thanh âm mụ vừa lạnh lẽo vừa đầy sát khí khiến ngƣời nghe phải ớn lạnh xƣơng sống.. Ban đầu A Liệt cũng sợ hết hồn nhƣng rồi gã bình tĩnh lại ngay lớn tiếng quát : - Mụ giết ta thì đƣợc nhƣng đừng đụng đến mẫu thân ta! Tuy gã ngƣời gầy khăng gầy kheo, mặt bủng da chì, nhƣng gã đứng phƣỡn ngực ra quát tháo cũng oai phong lẫm liệt. Dĩ nhiên lòng hiếu thảo đã thúc đẩy gã thành ngƣời quả cảm, ai nghe cũng phải kinh hãi và bội phục, tựa hồ khí hùng của gã khiến ngƣời ta không thể lấn át đƣợc. Phụ nhân búi tóc nói : - Khá khen cho thằng nhỏ hiếu thuận! Nhƣng đáng tiếc là công việc bữa nay quan hệ phi thƣờng, nên không thể tha mạng cho các ngƣơi đƣợc... Mụ nói tới đây thì bên ngoài có tiếng ngƣời huyên náo vọng vào. Đại khái là những ngƣời hàng xóm đã bị đại hán máu me kia làm kinh động liền chạy đến coi. Phụ nhân búi tóc dƣờng nhu trong lòng có vẻ hoảng hót. Mụ lắng tai nghe rồi nói : - Ta phải chạy đến nơi rồi! Mụ nói rồi cất bƣớc tiến về phía mẹ con A Liệt. Mụ đi mỗi bƣớc một gần tuy tay không mà dƣờng nhƣ sát khí bừng bừng, làm cho hai mẹ con A Liệt phải lùi lại phía sau. Đột nhiên một tiếng "ngoao" thét lên rồi tiếp theo những tiếng gầm gừ. Phụ nhân tức giận "hứ" một tiếng, khẽ quát : - Con súc sinh đáng chết này!... Mụ giơ chân lên đạp vào con mèo đen. Đại Hắc bị đau lại gào lên một tiếng rồi im bặt. Bên ngoài có tiếng ngƣời hỏi : -Thanh âm gì thế? Tiếng bƣớc chân nhộn nhịp, từ ngoài chạy tới. Thiếu phụ búi tóc thò đầu qua cửa sổ nhìn ra. Dƣờng nhƣ mụ biết rằng lúc này mà còn chƣa chạy tất bị ngƣời ngó thấy. Mụ liền mở cửa sổ chuồn ra. Chớp mắt đã mất hút. A Liệt quay lại ôm lấy mẫu thân. Ngƣời gã run bần bật. Nhƣng rất may mẫu thân gã lại bình tĩnh khác thƣờng. Mụ nói : - A Liệt! Ngƣơi đỡ ta vào giƣờng. Ngƣời bên ngoài đã phát giác ra chỗ hổng bức tƣờng đều kinh hãi vô cùng nên la ó om sòm. A Liệt ruột rối nhƣ mớ bòng bong. Gã đỡ mẫu thân đặt xuống giƣờng rồi toan chạy ra thì mụ bảo : - A Liệt! Hài nhi hãy coi chừng! Sắp có ngƣời vào tra hỏi đó. Ngƣơi cứ mực nói là không thấy ai đến cả. Ngƣơi bảo vẫn ở trong phòng ta, đột nhiên nghe tiếng động... A Liệt cảm thấy đầu óc rối loạn chẳng còn suy nghĩ gì đƣợc nữa. Có điều thái độ rất kỳ quái của mẫu thân khiến cho gã lấy làm kỳ là trƣớc biến diễn khủng kiếp đột ngột này quyết bà không thể bình tĩnh Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 9. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân đến thế đƣợc mới hợp lý. Ngƣời hàng xóm đã đẩy cửa bƣớc vào. A Liệt chạy ra tiếp chuyện với Hoàng đại thúc, Trƣơng A Bá là những ngƣời ở gần bên cạnh. Đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên một hồi rồi dùng lại ở trƣớc cửa. Đòn kỵ mã này không phải ít, đến 13,15 ngƣời. Có già có trẻ, có đạo sĩ có hoà thƣợng lại có cả một vị lão ni cô nữa. Đoàn ngƣời này đều dắt binh khí. Động tác cực kỳ mau lẹ! Họ xuống ngựa rồi kéo ùa vào nhà. Căn nhà này chỉ có hai gian chật hẹp tƣởng chừng bị họ làm cho tan nát. Một lão già râu tóc bạc phơ lớn tiếng hô : - Gạt những ngƣời không liên can gì đên vụ này ra ngoài, nhƣng đừng để một ngƣời nào chuồng mất... Thanh âm và động tác của lão này khiến ai ngó thấy cũng hiểu ngay lão là một ngƣời nóng nảy. Lập tức bốn đại hán võ phục động thủ đẩy những ngƣời hàng xóm sang một bên. Bọn đại hán vẻ mặt đã hung hãn lại đeo đao dắt kiếm nên không ai dám kháng cự, chịu để yên cho chúng đem giam vào trong một căn nhà bên cạnh. Trong nhà A Liệt chỉ còn lại bọn kỵ mã vừa đến sau. Tuy bọn ngƣời khá đông song bầu không khí yên tĩnh trở lại. Ai cũng để ý tra xét tình hình hai gian nhà này. Con Đại Hắc nằm chết queo thành một đống đen sì ở dƣới đất. Một ngƣời đá vào xác nó nói : - Đúng rồi! Vụ này kêu bằng giết hết, gà chó cũng không bỏ sót. A Liệt thét to một tiếng chạy lại ôm con mèo đen lên. Gã phát giác xƣơng cốt trong toàn thân nó đều bị gãy hết. Gã ngửng đầu lên vẻ mặt tỏ ra vừa bi ai vừa phẫn hận. Mọi ngƣời đều đƣa mắt nhìn gã. Lão già vừa rồi cất tiếng hỏi : - Nhỏ kia! Ngƣơi họ tên gì? Câu chuyện vừa xảy ra nhƣ thế nào? Ngƣơi hãy nói thực cho ta nghe! Thanh âm nghiêm khắc của lão có một lực lƣợng khiến cho mọi ngƣời phải phục tùng và tựa nhƣ một nhân vật chuyên ra lệnh. A Liệt tuy đang bi phẫn về cái chết của con mèo, nhƣng gã cũng phục tùng đối phƣơng, đáp : - Tiểu tử họ Tra tên gọi Tƣ Liệt. Tiểu tử chẳng hiểu vụ này ra làm sao? Gã vừa dứt lời bỗng cảm thấy trong nhà yên lặng một cách kỳ dị. Gã đƣa mắt nhìn quanh thì thấy mọi con mắt đang để ý nhìn gã một cách soi mói.. Lúc này trong nhà còn mƣời ngƣời mà ngƣời nào mắt cũng sáng nhƣ điện, sắc bén vô cùng. A Liệt tƣởng chừng nhƣ mình thân thể trần truồng và đang bị những luồng mục quang nhìn thấu vào tới ruột gan. Gã vừa sợ hãi vừa nghi hoặc cúi đầu xuống thì nhìn ngay thấy con mèo chết trong taỵ Lập tức gã lại nổi cơn bi phẫn ngửng đầu lên lớn tiếng hỏi : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 10. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân - Kẻ nào đã làm chết con Đại Hắc của ta? Chỉ trong chớp nhoáng, luồng mục quang của mọi ngƣời đột nhiên mềm dịu lại. Lão ni cô rủ ri lên tiếng : - Đức Phật từ bi! Thắng nhỏ này còn ít tuổi lắm, chắc gã không trí trá đâu. Một ngƣời nữa nói tiếp : - Giả tỷ gã trá ngụy mà đóng kịch khéo đến bực này thì bọn ta sớm muộn gì cũng chết với gã không có đất mà chôn! Ngƣời này cao nghều nghệu mà gầy khẳng kheo. Hai mái tóc đã hoa râm. Cặp mắt hăng nhƣ gà chọi. Ngƣời ta không hiểu hắn nói câu ấy là trỏ vào ai. Vì thế hắn tỏ ra con ngƣời có tà khí. Lão ni cô sa sầm nét mặt đáp : - Kỳ thí chủ nói vậy là muốn cho ngƣời ta giết chết cả gã này để tuyệt mối lo về sau, nhƣng làm nhƣ vậy là trái với ý niệm từ bi. Gã họ Kỳ quay lại ngó lão ni, nhƣng mọi ngƣời đều cảm giác là gã nhìn chênh chếch sang ngƣời khác. Gã hững hờ hỏi : - Mai am chủ! Kỳ mỗ bất quá thức tỉnh các vị mà thôi! Chuyện này quan trọng phi thƣờng! Dĩ nhiên chúng ta không nên giết hại ngƣời vô tội, nhƣng cũng đừng để kẻ nào bƣng mắt lừa dối, có đúng thế không? Hắn nói câu này là để giải thích ý kiến của mình, nhƣng giọng nói cứng cỏi khiến cho bầu không khí trong nhà đột nhiên biến thành khẩn trƣơng. Mọi ngƣời không ai lên tiếng, đều đứng tụ thủ bàng quan.. Trong lúc tình thế thêm phần khẩn trƣơng thì một đạo nhân trung niên bỗng lên tiếng : - Theo nhận xét của bần đạo thì Kỳ thí chủ lòng dạ thẳng ngay mà lạnh lùng. Lời nói của thí chủ há không phải là dò xét đến hậu quả của thằng nhỏ kia? Đạo nhân đứng tuổi nói câu này xen vào để tỏ rõ thái độ cùng lập trƣờng của y, đồng thời có thiên về bên Mai am chủ. Gã họ Kỳ hắng giọng rồi nói : - Đúng thế! Kỳ mỗ không có cái giả đạo đức nhƣ mèo khóc chuột. Cổ nhân thƣờng nói : "Cái gì nên cắt đứt mà không cắt đứt rồi tự lãnh lấy hậu quả". Kỳ mỗ rất phục câu đó. Còn ngƣời khác muốn nghe hay không Kỳ mỗ cũng không dính vào. Câu nói của gã lần này ý kiến hoàn toàn mâu thuẫn với lần trƣớc. Nội dung câu này thật cứng cỏi mà giọng lƣỡi lại mềm dịu, đủ tỏ gã đã cảm thấy thanh thế của đối phƣơng mạnh hơn nên không dám đối nghịch triệt để. Lão già tính khí nóng nảy lớn tiếng : - Tra Tu Liệt! Ngƣơi quê quán ở đâu? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 11. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân A Liệt đáp : - Tiểu tử ở đây. Lão già tức giận xẵng giọng : - Nói bậy! Ngƣơi không phải là ngƣời ở Khai Phong. A Liệt chƣng hửng đáp : - Nếu vậy thì tiểu tử không biết. Gã ngơ ngác một lúc rồi hỏi lại : - Vậy thế tiểu tử ngƣời ở đâu? Thật là câu hỏi đáng tức cƣời, nhƣng mọi ngƣời không một ai nhếch mép.. Bầu không khí lại khẩn trƣơng trầm trọng. A Liệt là một đứa nhỏ chƣa biết đời là gì, chẳng có cơ tâm chi hết. Gã cảm thấy mình đang hãm vào trong vòng nguy hiểm rất quái lạ. Lão già kia không trả lời A Liệt lại hỏi : - Năm nay ngƣơi lên mấy? A Liệt đáp : - Tiểu tử 13 tuổi. Nét mặt mọi ngƣời đều chuyển biến, dƣờng nhƣ đã yên tâm đƣợc một phần, nhƣng lại thêm bề thất vọng, thở phào một cái. Mai am chủ nói : - Việc này trƣớc xảy ra đã mƣời sáu năm nay mà thằng nhỏ mới 13 tuổi thì chỉ là một chuyện trùng hợp mà thôi. Một vị hòa thƣợng nói : - Về tuổi gã này cần điều tra cho xác thực mới yên tâm đƣợc. Nếu cuộc điều tra đủ chứng cớ nhƣ vậy thì thật là một trƣờng hợp rất lạ. Gã họ Kỳ nói : - Bất Sân đại sƣ nói vậy là phải. Mảnh Huyết Vũ thƣ kia phát xuất tại đây mà thằng nhỏ cũng ở họ Tra khiến cho ngƣời ta không khỏi liên tƣởng đến nhà họ Tra trong Hóa Huyết môn trên con đƣờng này. Mai am chủ nhiéu cặp lông mày đốm bạc nói : - Nơi đây tuy chẳng có ngƣời ngoài, song Kỳ thí chủ cũng không nên nói đến nhà họ Tra và bản Huyết Vũ thƣ. Mọi ngƣời trong khóe mắt đều lộ vẻ cảnh giới. Mai am chủ cất bƣớc tiến vào phòng trong. Mụ dùng cặp mắt sắc bén điều tra hết tình hình trong căn phòng này thì thấy phòng tuy nhỏ hẹp và thấp thê, nhƣng rất sạch sẽ. Mụ lại để mắt đến ngƣời đàn bà Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 12. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân có bịnh nằm trên giƣờng. Mụ phát giác bà này tuy ốm o tiều tụy nhƣng tƣớng mạo thanh tú khác thƣờng, mới nhìn tới đã biết ngay ngày trƣớc bà là một cô gái xinh đẹp. Mai am chủ cất giọng ôn nhu hỏi : - Thí chủ đừng sợ hãi chi hết, cứ đem diễn biến vừa xảy ra thuật hết lại đi. Vừa rồi có một ngƣời bị sát hại chết một cách cực kỳ thảm khốc và khủng khiếp. Vì vậy mà bọn lão ni cùng bao ngƣời đang muốn truy tầm hung thủ để xử tội hắn cho xứng đáng hay ít ra là ngăn ngừa hắn đừng gia hại kẻ khác, chắc thí chủ cũng hiểu ý cho bần ni? Ngƣời đàn bà nằm trên giƣờng bệnh gật đầu, ho lên mấy tiếng. Mai am chủ ngồi xuống bên giƣờng đƣa tay ra chẩn mạch một lúc rồi nói : - Bệnh tình của thí chủ không nhẹ mà cũng không nặng, song nếu không chạy chữa cứ để lâu ngày trong tình trạng này là nguy hiểm đấy. Bần ni sẽ làm cho mấy liều thuốc rồi phái ngƣời đƣa đến. Bây giờ thí chủ hãy đem tình hình vừa qua nói cho bần ni nghe. Mọi ngƣời bên ngoài không ai vào phòng nhƣng đều lẳng lặng lắng tai nghe. A Liệt bỏ xác con mèo xuống rồi chạy vào phòng. Nhƣng gã vừa đến cửa thì đột nhiên lùi bƣớc. Nguyên hán tử họ Kỳ nắm y kéo lại. A Liệt há miệng muốn la lên nhƣng bị tắc họng không kêu ra tiếng khiến gã khó chịu những muốn đập đầu vào tƣờng. Bỗng nghe ngƣời đàn bà nằm trên giƣờng bệnh cất tiếng khàn khàn nói nhát gừng : - Tiểu phụ không biết... gì hết... A Liệt đang cùng tiểu phụ nói... chuyện... Bỗng bên ngoài có tiếng dức lác... và tiếng sầm sập nhƣ đổ nhà... Tiểu phụ liền nắm lấy A Liệt... Đang lúc hoang mang... lại nghe có tiếng ngƣời huyên náo... rồi bọn Vƣơng đại thúc tiến vào... Tuy bà không nói đƣợc nhiều nhƣng cũng đủ thuật lại tình hình vừa xảy ra một cách rõ rệt. Mai am chủ gật đầu nói : - Những lời của thí chủ rất hợp tình hợp lý. Bần ni hoàn toàn tin tƣởng. Hoặc giả còn sơ sót một vài chi tiết, tỷ nhƣ trƣớc khi có tiếng ngƣời xôn xao, hoặc sau những tiếng ầm ầm đã có ngƣời đứng ở cửa phòng dòm ngó cảnh vật bên trong. Những chi tiết đó đều rất qung trọng. Giả tỷ thí chủ mà giúp cho bọn bần ni điều tra rõ đƣợc vụ này thì cũng là làm một thiện sự, khiến nhiều ngƣời khỏi chết oan về hung thủ. Những ngƣời ở nhà ngoài chú ý lắng tai nghe đều lẩm nhẩm gật đầu cho là biện pháp của Mai am chủ cao minh vô cùng! Mụ làm nhƣ vậy một mặt khiến cho bệnh phụ trấn tĩnh lại, một mặt làm xúc động lòng từ thiện của bà tạ Đừng nói là ngƣời thƣờng mà cả đến những tay lão luyện giang hồ cũng phải thổ lộ chân tình. Bệnh phụ ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp : - Trƣớc khi câu chuyện xảy ra tiểu phụ không thấy động tĩnh chi hết. Tiểu phụ nhớ rõ lắm... Nhất là Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 13. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân sau khi tiếng động vang lên, mẹ con tiểu phụ chú ý nhìn ra cửa phòng, vẫn không thấy bóng một ai. Gã họ Kỳ ở phòng ngoài buông A Liệt ra, xẵng giọng hỏi : - Thằng nhỏ kia! Ngƣơi có nhìn thấy ai không? Giả tỷ hắn hỏi han mềm mỏng nhƣ Mai am chủ thì nhất định A Liệt phải ngần ngừ rồi mới trả lời, nhƣng hắn có thái độ khiến cho A Liệt ghét cay ghét đắng. Gã chẳng cần suy nghĩ gì, lắc đầu đáp ngay : - Không! Chẳng có bóng một ngƣời nào hết! Trong lòng gã nghĩ thầm : - Ta không bảo ngƣơi đâu! Dù ngƣơi có đánh chết ta cũng không nói. Gã để mối tức giận lộ ra hai con mắt khiến cho họ Kỳ là tay bôn tẩu giang hồ lâu năm vừa trông thấy đã biết ngay là gã căm tức lắm. Hắn không khỏi mắt lộ sát khí, bụng bảo dạ : - Kỳ Kinh này mà không giết đƣợc thằng lỏi thì chẳng còn là một nhân vật trong Bắc Mang Tam Xà nữa. Dĩ nhiên ý nghĩ trong lòng hắn không ai nhòm thấy đƣợc, vì trên bộ mặt hốc hác của hắn có cặp mắt gà chọi, vẫn âm trầm, lạnh lẽo không lộ vẻ gì ra ngoài. Hắn gật đầu nói : - Giả tỷ ngƣơi không phải dòng giống nhà họ Tra ở Hóa Huyết môn mà chỉ là đứa nhỏ thông thƣờng ở thành Khai Phong thì việc ngƣơi không nhận ra những tay cao thủ võ lâm này cũng chẳng có chi là lạ. Kỳ Kinh lại nhắc tới nhà họ Tra ở Hóa Huyết môn khiến cho mọi ngƣời đều biến sắc ra chiều ấy náy. Bao nhiêu con mắt lại đổ dồn vào A Liệt. Bất Sân đại su đảo mắt nhìn lão già đầu râu tóc bạc hỏi : - Đổng lão thí chủ có ý kiến gì không? Lão già họ Đổng hắng giọng một tiếng đƣa mắt nhìn đạo nhân đứng tuổi cất tiếng hỏi : - Trình chân nhân phái Nga Mi giầu kinh nghiệm hơn, có cao kiến gì không? Hai ngƣời chỉ đƣa ra những câu hỏi để trƣng cầu ý kiến nhƣng giọng lƣỡi sặc mùi sát khí khiến ngƣời nghe phải ớn da gà. Trình chân nhân phái Nga Mi thủng thẳng đáp : - Bản Huyết Vũ thƣ là tiêu ký đặc biệt của nhà họ Tra đã mất tích mƣời sáu năm mà tháng trƣớc đây lại xuất hiện đầu tiên ở tệ sơn. Vừa rồi lại xuất hiện trên mình một đệ tử phái Thiếu Lâm. Đó là dấu hiệu cảnh cáo. Lần trƣớc Huyết Vũ thƣ phát xuất trong xóm nông thôn, ngƣời tệ phái đã đi điều tra thì thấy một nhà có lớn nhỏ sáu ngƣời đều nát tạng phủ ra mà chết, thất khiếu ứa máu. Vụ này đầu đuôi thế nào tệ phái đã lập tức sai ngƣời đi mật báo cho các vị chƣởng môn các phái liên quan đều biết... Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 14. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân - Không ngờ lúc chúng ta mở cuộc họp bí mật để thƣơng nghị về vụ này thì biến diễn lại phát sinh, bần đạo đề nghị với Đổng lão thí chủ trƣớc hết hãy điều tra cho biết rõ niên canh cùng lai lịch gã này rồi sẽ định kế hoạch. Một ngƣời trung niên thấp lủn thủn mà béo chùn béo chụt nói xen vào : - Nếu quả vụ này đang ở trong tình trạng cấp bách mà việc thiên hạ có nhiều khi trùng hợp thật khiến cho ngƣời ta khó tin lắm. Lào họ Đổng quay ra ngoài gọi một tiếng. Một đại hán nai nịt gọn gàng dạ một tiếng chạy vào. Ngƣời này tƣớng mạo dữ tợn mà mẫn cán, khom lƣng thi lễ hỏi : - Sƣ phụ có điều chi dạy bảo? Lão họ Đổng đáp : - Lý Du! Thất Tinh môn chúng ta là địa chủ ở đây, bữa nay xảy chuyện rắc rối, vậy trách nhiệm chúng ta là phải mở cuộc điều trạ Nay Trƣơng huynh ở phái Thiếu Lâm bị hại. Bình nhật y thƣờng đi lại với ngƣơi, vậy ngƣơi hãy phái ngƣời điều tra hành tung của y mấy bữa naỵ Ngoài ra chính ngƣơi sẽ phụ trách việc điều tra cho biết rõ lai lịch cùng thân thế của thằng nhỏ này, nhất là niên canh gã cần phải biết rõ. Lý Du đáp : - Đệ tử xin tuân mệnh. Gã cúi đầu thi lễ rồi lui ra. Mọi ngƣời nghe lão Đổng truyền lệnh cho đệ tử nhƣ vây, ai cũng biết Thất Tinh môn đã khai sơn lập phái hàng trăm năm lịch sử ở Khai Phong có một thế lực hùng hậu ở vùng này nên ai nấy đều tin rằng họ có thể làm nhiệm vụ đến chỗ viên mãn đƣợc. A Liệt tuy chẳng hiểu gì về chuyện giang hồ nhƣng gã lớn mật mà lại tinh ý. Ai nói câu nào gã nhớ câu ấy không sót mảy maỵ Gả ngẫm nghĩ trong lòng hồi lâu rồi hiểu đƣợc chút manh mối. Theo chỗ gã biết thì bọn ngƣời này có cả ni cô hòa thƣợng hoặc giả là nhƣng nhân sĩ chốn Huyền môn, nhƣng họ hoàn toàn khác hẳn bọn xuất gia thông thƣờng. Còn những ngƣời kia thì mày rậm mắt xếch đều có ít nhiều sát khí khiến cho ai cũng tự nhiên cảm thấy bọn họ đang quyết tâm làm việc gì và họ đều là những ngƣời có năng lực.. A Liệt nghe họ đối đáp đã ghi nhớ lại những danh từ "Nhà họ Tra Hóa Huyết môn ". Vậy câu chuyện xảy ra bữa nay quyết có liên quan đến nhà họ Tra không còn nghi ngờ gì nữa. Gã còn biết vì mình họ Tra nên mọi ngƣời cho là một chuyện không phải tầm thƣờng mới để ý điều tra. A Liệt tuy biết mình hoàn toàn không liên quan gì đến vụ này nhƣng lòng gã cũng có chút hoài nghi lo lắng, có điều gã không hiểu mình băn khoăn trong dạ vì lẽ gì? Gã tự hỏi : - Phải chăng vì bọn này đều có tánh hung dữ? Hay còn có duyên có nào khác? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 15. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân Nhƣng gã không tài nào phân tích đƣợc. Lý Du đi khỏi một lúc thì bên ngoài có tiếng ngƣời huyên náo vọng vào. Tuy đây chỉ là một chuyện cãi vã giữa hai cá nhân, nhƣng mọi ngƣời đều chú ý lắng tai nghe. Trần Thanh Vân Hóa Huyết Thần Công Dịch giả: Hàn Giang Nhạn Hồi 2 Gái ngây thơ trổ tài miệng lƣỡi Trong hai ngƣời này thì một ngƣời giọng nói thổ hào, khẩu âm ở địa phƣơng đây. Mọi ngƣời đều đoán là ngƣời trong Thất Tinh môn ở phủ Khai Phong. Còn ngƣời nữa là một thiếu nữ thanh âm trong trẻo, dƣờng nhƣ còn nhỏ tuổi, nhiều lắm mới mƣời lăm. Ngƣời tiếng nói thô lỗ có ý ngăn cản không cho cô bé qua đƣờng mà cô này nhất định đi. Thậm chí cô đòi vào nhà coi, nên xảy cuộc gây lộn. Cô bé mồm miệng lém lảu, có lẽ cô đã hỏi ra đối phƣơng không phải là ngƣời nhà quan nên tiếp tục cuộc cãi vã bằng những lời rất hách. Cô nói : - Một là ngƣơi không phải ngƣời của công, hai là ngƣơi không phải cƣờng đạo thì làm sao lại bá chiếm đƣờng đi không cho ngƣời qua lại? Ta không phục tý nào, nhất định ta phải đi cho bằng đƣợc dù có đánh nhau thì đánh. Hán tử cất giọng ồm ồm ra chiêu tức giận mắng át : - Ngƣơi là một đứa con nít sao dám đến đây rắc rối? Ngƣơi không thấy cả ngƣời lớn cũng đều né tránh đấy ƣ? Cô bé cãi lý : - Ngƣời ta thì mặc ngƣời tạ Ta can thiệp đến họ thế nào đƣợc! Ta cứ muốn vào coi cuộc náo nhiệt thì sao? Vƣơng pháp có cấm ngƣời đi coi trò nhiệt náo đâu? Ngƣơi ỷ vào điều chi mà ngăn cản tả Nếu ngƣơi nói đúng lý là ta trở gót liền... Ngƣời kia đáp : - Trong nhà này xảy chuyện lôi thôi, và nguy hiểm lắm! Cô gái nói : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 16. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân - Nguy hiểm hay không thì cứ mặc ta, mi bất tất phải quan tâm. Hừ hừ! Ta nghe ngƣơi nói ấp úng thì chắc đến tám phần là ngƣơi cũng chẳng hiểu chuyện gì. Thế mà ngƣơi lại ngăn trở ngƣời ta mới thật tức cƣời. Cô đánh đúng vào nhƣợc điểm đối phƣơng vì hán tử không biết gì thật. Gã thẹn quá hóa giận lớn tiếng quát : - Con tiểu nha đầu kia! Ngƣơi mà không cút ra thì ta tát cho mấy cái bây giờ! Cô bé cƣời thét lên. Tiếng cƣời đầy vẻ trào phúng. Hán tử tuy căm hận đầy ruột nhƣng nghĩ tới Thất Tinh môn là một danh môn chính phái, không dám ỷ mạnh làm càn nhƣ các nhà các phái khác nên không động thủ. Cô bé nói : - Ngƣơi thử soi gƣơng mà coi tôn dung xem. Thực khó coi quá! Hán tử tức giận không nhịn đƣợc nữa, lớn tiếng quát : - Con nha đầu chết bầm này! Cút đi... Bỗng nghe đánh bốp một tiếng! Gã vung chƣởng đập vào vai cô bé rồi chính gã lại rú lên một tiếng ngã lăn ra. Tiếng cô gái lại rõ mồm một vọng vào. Cô nói : - Đáng chết! Chết là phải! Ai bảo ngƣơi động thủ đánh ngƣời ta! Thanh âm kia mỗi lúc một gần. Cô đi rất nhanh vào tới trƣớc cửa. Mọi ngƣời chú ý nhìn ra thì quả nhiên là một cô gái còn nhỏ chừng 14, 15 tuổi. Cô mặc quần áo thông thƣờng hai mái tóc kết thành hai trái đào. Nhƣng nhìn tới dung nhan, thì hiển nhiên chẳng phải là một cô gái tầm thƣờng. Mọi ngƣời đều là những tay lão luyện giang hồ vừa ngó qua đã thấy ngay. Nƣớc da cô trắng mịn. Mặt cô nhƣ hình trái dƣa. Cặp mặt lòng đen lòng trắng rất phân minh. Lúc cô bé đi vào nhà thì cặp mắt lớn ngấm ngầm hiện ra những tia hàn quang đủ tỏ tuy cô nhỏ tuổi mà trong mình đã mang tuyệt kỹ. Quần áo cô tuy tầm thƣờng, nếu cô con nhà thƣờng dân thì lấy gì dinh dƣỡng để nƣớc da trắng nõn nà? Nhất là cách ăn nói của cô lại sắc bén chẳng kém gì ngƣời lớn. Lão họ Đổng cất tiếng hỏi : - Tiểu cô nƣơng! Qúi tính đại danh cô là gì? Ngƣời bên ngoài kia bây giờ ra sao? Mọi ngƣời trong lòng tƣởng chừng nếm phải mùi gừng cay xè. Đổng Công Xuyên là một tay cao thủ ở Thất Tinh môn tiếng tăm lừng lẫy võ lâm lại tính tình nóng nảy mà gặp phải chuyện oái oăm này cũng hết hành động lỗ mãng. - Tiểu tử họ Tiền, Tiền là kim tiền, tên Bối, Bối là bảo bối lịch sự mà không giống nhƣ phƣơng danh của một cô gái. " Tiền Bối" tiểu cô nƣơng lại nói tiếp : - Gã ngu ngốc ngoài kia ƣ? Gã không việc gì cả. Có điều nếu tiểu nữ không dùng thủ pháp độc môn Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 17. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân để giải cứu thì đã thành chuyện to rồi. Đổng Công Xuyên nghe nói tên đồ đệ chƣa chết mà lại đƣợc thủ pháp độc môn của đối phƣơng giải cứu, lão tạm tin là chuyện thật và hiện giờ chƣa nên hạch tội cô. Lão liền tƣơi cƣời nói : - Tiền Bối cô nƣơng... Lão vừa nói mấy tiếng bỗng đỏ bừng mặt lên vì lão cảm thấy hai chữ Tiền Bối này đồng âm tiền bối là ngƣơi vai trên thì biết ngay là tên giả để chiếm phần tiện nghi. Lão là ngƣời có địa vị tôn cao mà kêu cô bé bằng Tiền Bối để cho câu chuyện bật cƣời này đồn đại ra ngoài, tất cả ngƣời thiên hạ phải cƣời thầm. Vì vậy Đổng Công Xuyên lấy làm tức giận. Lão bật lên tiếng cƣời gằn, ngấm ngầm đề tụ công lực để chuẩn bị thi triển Thất Tinh chƣởng lực, một thứ chƣởng lực tiếng tăm lừng lẫy võ lâm. Cô bé bật cƣời lớn tiếng hỏi : - Lão tiên sinh! Tiểu nữ cứ nói một câu này ra là lửa giận của tiên sinh phải tiêu tan hết, tiên sinh có chịu nghe không? Thanh âm cô uyển chuyển lọt tai. Đổng Công Xuyên đang cƣời khẩy mà không át đi đƣợc, khiến mọi ngƣời đều nghe rõ, đủ tỏ nội công cô rất thâm hậu chứ không phải tầm thƣờng. Đổng Công Xuyên thấy cô bé lộ ra thủ đoạn này thì trong lòng đề cao cảnh giác, không dám hành động thô lỗ. Lão liền giục : - Cô thử nói đi, nói đi!... Cô gái nói : - Lúc tiểu nữ báo danh tên họ bao nhiêu ngƣời trong nhà ai cũng nhìn tiểu nữ miệng lẩm nhẩm tên họ của tiểu nữ. Vì lẽ đó lão gia mà mắc hợm thì cả bao nhiêu ngƣời cũng mắc hợm. Sao một mình lão gia lại tỏ tức giận khiến mọi ngƣời đều trông vào lão gia ra tay để cho họ hả giận. Câu nói này hợp tình hợp lý chứ không phải nói cối nói chầy. Đổng Công Xuyên cƣời lạt hỏi : - Lão phu để cô chiếm phần tiện nghị nhƣng cái đó cũng chẳng lợi gì cho cộ Vậy tên họ thật của cô là gì? Cô gái đáp : - Bây giờ tiểu nữ không dám lừa gạt lão gia nữa. Tiểu nữ họ Ấu Dƣơng tên gọi là Ấu Dƣơng Tinh ngoại hiệu là Linh Côi Tiên Nữ. Cô nói ngoại hiệu ra rồi lấy làm đắc ý cƣời ngặt nghẻo. Mọi ngƣời cũng mỉm cƣời vì thanh âm cô rất dễ nghe và khiến cho ngƣời ta không khỏi tƣởng đến nhà Ấu Dƣơng ở Ký Bắc. A Liệt trân trân ngó cô gái rồi lại đƣa mắt nhìn mọi ngƣời. Gã phát giác nét mặt ai nấy đều biến đổi Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 18. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân thì biết là có duyên cớ gì đây, gã không hiểu tên họ cô bé sao lại khiến cho mọi ngƣời xúc động? Hoặc vì ngoại hiệu của cô có điều chi khác thƣờng. Có điều gã cảm thấy cả tên họ lẫn ngoại hiệu cô rất hay họ Rồi gã lẩm bẩm : - Bọn ngƣời này đều có vẻ hung thần ác sát khác với ngƣời thƣờng mà cô bé làm cho bọn họ phải kinh hãi thì tất nhiên cô không phải hạng tầm thƣờng... Đoạn gã quyết định : - Khi gặp cơ hội ta phải hỏi lại cô xem vì lẽ gì mà bọn này phải sợ cô và ta sẽ nghĩ cách học hỏi cô mấy điều... Một ngƣời trong Bắc Mang Tam Xà là Kỳ Kinh cất tiếng hỏi : - Ấu Dƣơng cô nƣơng! Vị nhân huynh ở ngoài kia bị cô nƣơng làm gì hắn rồi? Kỳ Kinh mang ngoại hiệu là Xích Luyện Xà, tâm địa và thủ đoạn hắn rất ác độc. Hắn hỏi câu này là có ý lôi cuốn Đổng Công Xuyên ở Thất Tinh môn vào vụ đó để lão phải đƣơng đầu. Giả tỷ Ấu Dƣơng Tinh có là ngƣời nhà họ Ấu Dƣơng ở Ký Bắc mà lão trừng trị cô thì mối hậu hoạn ghê gớm sẽ trút lên đầu lão. Ấu Dƣơng Tinh tuy là ngƣời thông minh lanh lợi nhƣng hiểu đâu đƣợc đến chỗ dụng tâm thâm độc của Kỳ Kinh. Cô cƣời đáp : - Tiểu nữ không làm gì hắn cả. Kỳ Kinh vừa nghe cô đáp đã hiểu ngay liền hỏi tiếp : - Phải rồi ! Chính ra cô nƣơng không động thủ nhƣng đã có chuyện gì xảy ra tới hắn? Ấu Dƣơng Tinh đáp : - Hắn đánh một chƣởng trúng vào vai tiểu nữ, nhƣng dƣới lần áo tiểu nữ có miếng bá vai mỏng mảnh. Chƣởng lực hắn càng mạnh thì những mũi kim nhỏ trên bá vai càng đâm vào sâu. Bàn tay ai bị mũi kim đâm vào sâu quá thì nhất định phải chết. Tiểu nữ không hiểu gã vận dụng nội lực đến mức độ nào và hắn đã chết chƣa, tiểu nữ cũng không hay. Kỳ Kinh la lên : - Trời ơi ! Té ra Ấu Dƣơng cô nƣơng mặc tấm bá vai dầy đặc mũi kim sắc nhọn! Dĩ nhiên cái đó chỉ cốt để phòng bị kẻ nào lấn át mình. Nhƣng nếu cô nƣơng đặt tấm bá vai đó bên ngoài áo thì ngƣời ta chẳng dại gì mà phát chƣởng đánh vào cho rắc rối, có đúng nhƣ thế không? Kỳ Kinh nói câu này là cố ý đổ tội cho Ấu dƣơng Tinh dấu tấm bá vai dƣới áo là để đặt cạm bẫy. Thế thì tuy kẻ khác đánh cô, cô không thể hết trách nhiệm đi đƣợc. Dĩ nhiên mục đích cốt yếu của Kỳ Kinh là nêu ra những điều bất hợp lý của cả hai bên mới xảy chuyện xung đột. Đổng Công Xuyên toan mở miệng thì A Liệt đột nhiên lớn tiếng hỏi : - Nếu kẻ khác không phụ cô thì làm sao lại phóng chƣởng đánh vào vai để bị kim đâm? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 19. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân Mọi ngƣời chẳng ai ngờ một thằng nhỏ mặt bủng da vàng lại lên tiếng bênh vực Ấu Dƣơng Tinh. đều lộ vẻ ngạc nhiên đƣa mắt nhìn gã. Kỳ Kinh cƣời rồi nói : - Ngƣơi nói đúng đó. Ta coi bản sắc ngƣơi, thật đứa nhỏ tầm thƣờng không thể bì kịp. Hắn nói câu này ra tự nhiên khiến cho mọi ngƣời nghĩ ngay tới A Liệt rất có thể liên quan đến nhà họ Tra ở Hóa Huyết môn mà gã lại tỏ ra khác hẳn với những đứa nhỏ tầm thƣờng. Một mai mà võ công gã thành tựu đến trình độ cao siêu, há chẳng là mối lo lớn cho mọi ngƣời ƣ? Ai là ngƣời không nghĩ đến câu "Nhổ cỏ nhổ tận gốc" để tuyệt mối lo về sau, nên quần hùng lộ vẻ khác trƣớc nhiều. Chỉ có Ấu Dƣơng Tinh đứng ngoài cửa hớn hở tƣơi cƣời hỏi : - Ngƣơi đã biết nói binh ta thì nhất định là ngƣời tốt rồi. Tên họ ngƣơi là chi? A Liệt đáp : - Tiểu đệ họ Tra, tên gọi Tƣ Liệt. Ấu Dƣơng Tinh sửng sốt hỏi : - Ngƣơi họ Tra! Thế thì có liên quan gì đến họ Tra ở Hóa Huyết môn không? A Liệt ngạc nhiên hỏi lại : - Sao lại liên quan? Ấu Dƣơng Tinh cũng rất tế nhị. Chẳng những cô không trả lời mà còn hỏi lại : - Sao lại không là liên quan? A Liệt ngơ ngác đáp : - Tiểu đệ không biết. Ấu Dƣơng Tinh cƣời hỏi : - Chú ngốc kia! Chú cũng họ Tra mà ở Hóa Huyết môn cũng có họ Tra, nếu không phải sự trùng hợp thì dĩ nhiên có liên quan với nhau. Chỉ có vậy mà chú cũng không hiểu ƣ? Mọi ngƣời nghe hai đứa nhỏ đối thoại, tuy họ đều là những tay lão luyện giang hồ mà cũng không hiểu đƣợc ý tứ của chúng. Bỗng A Liệt nhƣ ngƣời tỉnh ngộ gật đầu đáp : - Đúng rồi ! Té ra là thế. Gã dƣơng to cặp mắt nhìn Ấu Dƣơng Tinh từ trên xuống dƣới rồi nói tiếp : - Có điều tiểu đệ không phải chú ngốc đâu. Mấy năm nay Trần lão phu tử bảo tiểu đệ có phúc phận nhiều lắm, thƣờng khoe tiểu đệ thông minh. Tuy tiểu đệ không theo kịp cô nƣơng nhƣng quyết không chịu là chú ngốc. Ấu Dƣơng Tinh cƣời nói : - Ta đã thông minh hơn ngƣơi thì ta có thể gọi ngƣơi là chú ngốc thì kẻ khác không bằng ngƣời sẽ bị ngƣơi kêu là chú ngốc. Lý lẽ này ngƣơi có hiểu không? Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
 20. Hóa Huyết Thần Công Trần Thanh Vân A Liệt không đáp thế nào đƣợc nữa. Cặp lông mày nhăn tít lại nhƣng không tỏ vẻ gì giận dỗi. Ngoài cổng bỗng có thanh âm ồn ồn nói vọng vào : - Đổng sƣ bá! Lý Thất đã tắt hơi chết rồi! Đổng Công Xuyên nghe nói đã toan nổi hung. Râu tóc dựng đứng cả lên, không gió mà cũng rung động. Ấu Dƣơng Tinh thấy thế la lên một tiếng úi chà rồi nói : - Hảo công phu! Tiểu nữ thƣờng nghe thẩm thẩm nói : Ngƣời trong Thất Tinh môn đã luyện đến trình độ vận khí ra cả râu tóc thì chƣởng lực họ đứng xa bảy bƣớc còn giết ngƣời đƣợc. Đổng Công Xuyên lớn tiếng : - Kể ra ngƣơi cũng có nhãn lực đó. Lão phu không sợ nhà Ấu Dƣơng ngƣơi ở Ký Bắc đâu. Có điều lão phu nghĩ tới ngƣơi nhỏ tuổi chƣa biết gì, nếu ngƣơi tuân mệnh bó tay chịu trói thì lão phu tạm thời không gia hại ngƣơi để chờ ngƣời lớn trong nhà ngƣơi đến sẽ lý luận. Ấu Dƣơng Tinh nói : - Úi chà! Chẳng thà tiểu nữ chịu chết dƣới bàn tay của lão gia còn hơn là lão kêu ngƣời lớn đến đây. A Liệt đã đƣợc mắt thấy tai nghe biết Đổng Công Xuyên là tay lợi hai không vừa. Lão chỉ ra tay một cái là cô bé xinh đẹp này phải uổng mạng ngay vì thế nên tuy gã có ý bất mãn với cô, nhƣng sinh tử là việc lớn há vì chuyện nhỏ mà tọa thị điềm nhiên? Gã không có võ công mà lại nhỏ tuổi, tính mạng mình còn lo giữ chƣa xong thì làm sao mà giúp Ấu Dƣơng Tinh đƣợc. Nhƣng nói cho đúng thì gã cũng có biện pháp của gã. Gã liền lớn tiếng hỏi : - Ấu Dƣơng cô nƣơng! Nhân mạng chú trọng há phải trò đùa. Ngƣời kia đã bị thƣơng cô nên ra coi xem còn cách nào cứu đƣợc cũng chƣa biết chừng? Gã nói vậy là có ý xúi Ấu Dƣơng Tinh đi ra ngoài. Nếu Lý Thất chết thật rồi liệu chừng mà chuồn. Đó là kế hoạch duy nhất mà gã có thể ám trợ Ấu Dƣơng Tinh. Ấu Dƣơng Tinh lắc đầu đáp : - Ngƣơi thật là chú ngốc! Ngƣời ta đang cố ý tìm cách động thủ với bản cô nƣơng thì gã Lý Thất kia chết đi là hợp với ý muốn của họ. Khi nào họ còn cho ta ra để cứu sống? Họ cho ta há chẳng tự làm mất cái mà họ ý định mƣợn cớ sinh sự? A Liệt chƣng hửng đáp : - Nếu thế thì quả tiểu đệ không hiểu tâm họ đƣợc quả là chú ngốc thực. Đổng Công Xuyên tức giận quát hỏi : - Tụi bây nói càn nói bậy gì thế? Thất Tinh môn ta đây trƣớc nay hành động quang minh chánh đại. Nếu môn phái ta muốn gây hấn với nhà Ấu Dƣơng thì cứ đƣờng hoàng mà làm việc gì phải hy sinh tính mạng một tên đệ tử? Ấu Dƣơng Tinh cƣời đáp : Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2