Hoạt động marketing của X-men

Chia sẻ: Pham Thi Cuc Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

0
1.150
lượt xem
518
download

Hoạt động marketing của X-men

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lịch sử hình thành: Năm 2001, hai người baṇ lam̀ trong liñ h vưc khać nhau đa ̃ chung tay xây dưng ICP vơi mong ươc taọ nên sư khać biêṭ : công ty nôị điạ đaṭ tiêu chuân̉ toaǹ câù , cung câṕ san̉ phâm̉ va ̀ dic̣ h vu ̣ đăn̉ g câṕ quôć tê ́ cho người tiêu duǹ g.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạt động marketing của X-men

 1. i. Giới thiệu chung. 1.Sơ lược về công ty: Công ty : Công ty cổ phần Hàng Gia Dụng Quốc Tế (ICP) Địa chỉ: 30 Đường Lam Sơn, Quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh. Điện thoại: (84.8) 551 0565 / 551 3054 Fax: (84.8) 841 4819 Email: consumer@icpvn.com Website: www.icp-worldwide.com / www.icpvn.com
 2. Lịch sử hình thành Năm 2001, hai người ban lam trong linh vưc khac nhau đã chung tay xây dưng ICP ̣ ̀ ̃ ́ vơi mong ươc tao nên sư khac biêt : công ty nôi đia đat tiêu chuân toan câu, ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ cung câp san phâm và dich vụ đăng câp quôc tế cho người tiêu dung. ́ ̉ ̉ ̣ ̉ ́ ́ ̀ Sơ khơi, công ty đưa ra thị trường nươc tây rưa rau quả trai cây nhan hiêu Vegy. ̉ ́ ̃ ̣ Măc dù han chế về nguôn lưc tiêp thi, Vegy vân tao nên dâu ân đăc biêt và ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̣ ̣ đươc cac gia đinh tin dung. ́ ̀ ̀ Bươc ngoăt lơn nhât gop phân đưa ICP trơ thanh công ty hang đâu trong linh vưc ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̃ hoá mỹ phâm chinh là sư ra đời cua dâu gôi đâu danh cho nam giơi nhan ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̃ hiêu X-men. Môt năm sau đo, dong san phâm nay đã nhanh chong chiêm linh ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ̃ thị trường để đưng đâu phân khuc. ̀ ́ Tư sưc manh có đươc nhờ nhưng chuyên gia tiêp thị và hệ thông kênh phân phôi ̣ ́ ́ ́ hiêu qua, ICP tiêp tuc đưa ra thị trường dong mỹ phâm L'OVITÉ để thưc hiên ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ̉ ̣ mong muôn lam đep cuôc sông cua tưng cá nhân. ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ICP huy động vốn chỉ tư tiền nhàn rỗi của người quen và họ hàng. Không cần vốn to mơi có thể khơi nghiệp, vì quan trọng là một kế hoạch kinh doanh tốt và lời hưa doanh số phải thưc hiện đươc mỗi năm. Cho đến nay, sau hơn 5 năm vào hoạt động, ICP vẫn chưa phải đi vay ngân hàng vì kinh doanh tốt, sổ sách minh bạch nên khi cần công ty có thể huy động vốn tư người thân. ICP đi lên tư một công ty nhỏ nên cả sáu địa điểm hoạt động hiện nay công ty đều đi thuê, theo kiểu cần mơ rộng hoạt động đến đâu thì thuê mặt bằng đến đó. Hiên tai, vơi nhưng nhan hiêu chuyên về chăm soc cá nhân, nhà cưa, mỹ phâm, ̣ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ thưc phẩm và nươc giải khát ,ICP đang nỗ lưc hêt minh để trơ thanh người ́ ̀ ̀ dân đâu thị trường, đưa san phâm cua minh đên moi nơi, lam đep cuôc sông ̃ ̀ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ cua moi người. ̉ ̣ Tầm nhìn Trơ thanh 1 trong 3 công ty hang đâu tai Viêt Nam trong linh vưc san xuât hang tiêu ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ̃ ̉ ́ ̀ ̀ dung nhanh.
 3. Vốn Vốn hoạt động : 124 tỉ đồng Năm 2002, khi mơi thành lập, doanh số của ICP là 4,6 tỉ đồng nhưng đến năm 2007 – chỉ sau 5 năm, doanh số dư kiến đã là 320 tỉ đồng, tăng gần 80 lần & tăng 50% so vơi năm 2006. Mục tiêu đặt ra cho công ty trong nhưng năm tiếp theo là đạt mưc tăng trương bình quân 30% / năm. Cột mốc: - Năm 2001 : Thanh lâp ICP vơi môt nhà may quy mô nhỏ tai miên nam Viêt Nam. ̀ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ - Năm 2002 : Tung ra Vegy, nươc rưa rau quả đâu tiên cua Viêt Nam. ̀ ̉ ̣ - Năm 2004 : Tung X-men nhăm chiêm linh thị trường chăm soc cá nhân cho nam ̀ ́ ̃ ́ giơi. - Năm 2006 : Đưa ra thị trường dong mỹ phẩm cao câp L'OVITE, khăng đinh sư ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ mênh lam đep cuôc sông. - Năm 2008 : Gia nhập ngành hàng thưc phẩm và nươc giải khát vơi nhãn hàng nươc ép trái cây Max-Vi đươc nhương quyền bơi Disney. Giá Trị Tinh thân cai tiên chinh là kim chỉ nam xuyên suôt lich sư hoat đông cua công ty, ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ giup công ty không ngưng tao ra nhưng ý tương mơi nhăm phat triên và tao ́ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ sưc sông cho doanh nghiêp. ICP loai bỏ cach tư duy truyên thông, tim đường ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̀ đi mơi nhăm tao ra nhưng bươc nhay đôt pha. ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ICP không chỉ nhăm đên kêt quả tôt, mà luôn nỗ lưc vươt mong đơi để đat mưc xuât ́ ́ ́ ́ ̣ ́ săc. Đôi vơi công ty, không có khó khăn mà chỉ có thach thưc. Sư nhiêt huyêt ́ ́ ́ ̣ ́ giuphọ dư đoan nhưng khó khăn săp đên để vươt qua, trơ thanh nhưng ́ ́ ́ ́ ̀ người khơi đâu và tao ra đông lưc cho ban thân nhờ khả năng xư lý đa công ̀ ̣ ̣ ̉ ̣ viêc. Sư tin cây và trung thưc chinh là nên tang tao dưng nên tâp thể .ICP tư hao về tât cả ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ nhưng điêu thưc hiên vì biêt minh đi trên con đường đung. ̀ ̣ ́ ̀ ́
 4. ICP luôn đôi vơi đông nghiêp, khach hang, nhà cung ưng, đôi tac và người tiêu dung ́ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ theo cach họ đã nỗ lưc xây dưng. Họ tôn trong sư khac biêt, tin tương vao ́ ̣ ́ ̣ ̀ khả năng lân tâm huyêt cua tưng cá nhân. ̃ ́ ̉ Nhãn hiệu & sản phẩm: -Chăm sóc nhà cửa : nươc rưa rau quả , nươc tẩy rưa . -Chăm sóc cá nhân : , , , , , . -Mỹ phẩm : , . -Thực phẩm & nước giải khát : , ( Max-Vi mùa xuân ). 2.Sự ra đời của X-men:
 5. Vào thời điểm cuối năm 2003, trên thị trường dầu gội vẫn nổi lên hai “đại gia” lơn, đó là Unilever và Procter & Gamble (P&G). Hai thương hiệu này thống lĩnh thị trường vơi nhưng sản phẩm như: Sunsilk, Clear, Dove, Lifebuoy,… của Unilever và Pantene, Head & Shoulders của P&G. Đồng thời, cũng xuất hiện một vài nhãn hiệu dầu gội đầu khác như Double Rich, Enchanteur, Palmolive… Dưa vào nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, các nhà làm thương hiệu chọn cách cạnh tranh bằng việc chia phân khúc. Phân khúc dầu gội trị gàu có Clear, Head & Shoulders và nặng về bệnh lý hơn một chút là Nizoral. Thiên về mùi hương dành cho nư, hầu như chỉ có Enchanteur của Công ty Trách nhiệm hưu hạn Unza làm mưa làm gió. Sản phẩm nhắm đến gia đình, có thu nhập thấp, chủ yếu ơ các tỉnh, là Lifebuoy, Sunsilk. Gần đây, phân khúc này đang bị thu hẹp dần vì thu nhập của người dân ngày càng khá hơn. Như chúng ta đã biết, tất cả các dầu gội đầu kể trên đều hương vào một đối tương, đó là phụ nư. Lúc bấy giờ, trên thị trường dầu gội nam, chỉ có Romano của Unza là độc chiếm. Tuy nhiên, Romano chỉ đươc chú trọng là một loại sưa tắm, và đươc đi kèm vơi Enchanteur như một loại sản phẩm phụ. ICP phát hiện ra phân khúc thị trường còn bỏ ngỏ này. Họ cho rằng, phân khúc thị trường này còn rất “màu mỡ” để khai thác. Vì thế, câu chuyện X- Men ra đời. Với bộ sản phẩm có hình dạng “khá Tây”, cùng với một cái tên cũng khá là “Tây” và đặc biệt lúc bấy giờ : X-Men. Sở dĩ bảo X-Men là một cái tên khá đặc biệt, vì cùng thời điểm đó, bộ phim nổi đình nổi đám X-Men II cũng được ra mắt công chúng tại Hollywood. Mặt khác, theo ông Phan Quốc Công – Tổng giám đốc của ICP, X-Men và sau này là Dr.Men của ICP đều có chữ "Men" để  chỉ sản phẩm cho nam giới. X được suy từ "Next Generation" (thế hệ kế tiếp) và X-Men là thế hệ nam giới mới, lịch lãm và sành điệu. Anh muốn mang sản
 6. phẩm này đến với nam giới toàn cầu chứ không chỉ riêng ở Việt Nam. Cái tên thương hiệu nghe rất Tây chính là để thể hiện chiến lược toàn cầu đó.Và với tầm ngân sách hạn hẹp là 400 triệu đồng, ICP đã làm nên điều kỳ diệu. ii. Sự ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 1.Môi trường vĩ mô. Môi trường vĩ mô ảnh hương chung đến toàn bộ nền kinh tế . Tuy nhiên nó không ảnh hương trưc tiếp đến công ty mà chỉ ảnh hương gián tiếp. Dân cư : Việt Nam là nươc có cơ cấu dân số trẻ, tỷ lệ tăng dân số nhanh. Hiện dân số Việt Nam đang đưng thư 13 trên thế giơi vơi 82 triệu người. Trong đó, 75% dân số Việt Nam sống ơ nông thôn. Do đó, sư chuyển dịch dân cư vào các trung tâm đô thị lơn là tất yếu và sẽ ảnh hương quan trọng đến thói quen tiêu dùng tại Việt Nam trong nhưng năm tơi. Nam giơi hiện đang chiếm khoảng 50% dân số nươc ta nhưng thị phần dầu gội thông thường dành cho nam hiện chỉ chiếm hơn 12%. Như vậy, cơ hội phát triển của X-Men còn rất lơn bơi lẽ X- Men nhắm đến đối tương nam giơi tư 18 – 45, có thu nhập trung bình khá trơ lên, sống ơ thành thị. Kinh tế :
 7. Trong bất cư thời đại phát triển nào , cũng có sư phát triển hay giảm sút trong nền kinh tế , biểu hiện qua 2 trạng thái Tăng Trương & Suy Thoái . Khi nền kinh tế phát triển cao , thu nhập của người dân cũng tăng cao , lương cầu thay đổi rõ rệt , và yêu cầu về sản phẩm của họ ngày càng cao . Chính vì thế muốn đáp ưng đươc yêu cầu của họ các công ty nói chung và công ty sản xuất hàng tiêu dùng nói riêng , trong đó có cả ICP thì phải cố gắng nâng cao chất lương sản phẩm của họ bằng nhiều phương pháp . Đó là nhưng yếu tố quan trọng để họ có thể nắm giư đươc thị trường . Nắm bắt đươc nhu cầu của người tiêu dùng và phản ưng đươc sư thay đổi nhanh chóng của thị trường giúp ICP có thể đưng vưng lâu hơn và ngày càng mạnh hơn trong lĩnh vưc phát triển hàng tiêu dùng của họ.  Ngoài ra khi tỉ giá hối đoái giưa các nươc trên thế giơi tăng ,ICP sẽ phải chịu một lương tiền chi trả cho việc nhập khẩu các nguyên liệu tư nhưng nhà cung ưng trên thế giơi , và khi xuất khẩu sang các nươc khác , do đó có thể làm giảm lơi nhuận của công ty. Bên cạnh đó, lạm phát cũng có tác động nhiều đến doanh nghiệp,trong đó có cả ICP, theo hương tiêu cưc nhiều hơn là tích cưc. Vì thời gian lạm phát , giá cả hàng hóa tăng cao , nếu dùng chiến dịch giảm giá để kích cầu thì cũng không mấy hiệu quả vì vơi túi tiền eo hẹp, người tiêu dùng sẽ không mấy quan tâm tơi nhưng sản phẩm chưa thưc sư cần thiết .Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, cuối năm nay, chỉ số lạm phát có thể khoảng 30%. Dư kiến phải mất hai năm nưa thì chỉ số lạm phát mơi quay về mưc cũ. Tuy nhiên ,đối vơi hàng hóa tiêu dùng, lạm phát không có nghĩa chỉ là thách thưc mà cũng có nhưng cơ hội nhất định cho DN. Lý do, thương hiệu nội thường đươc người tiêu dùng lưa chọn trong thời lạm phát vì hàng nội giá thường rẻ hơn, nhất là loại hàng nội có thương hiệu như của ICP. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì ICP vẫn có đươc kết quả kinh doanh mong muốn.
 8. Mặt khác , nhu cầu của thị trường – khách hàng phụ thuộc rất lơn vào khả năng mua sắm của họ. Hiện nay , nền kinh tế nươc ta đang trên đà phát triển, tổng sản phẩm trong nươc GDP liên tục tăng trương, năm sau cao hơn năm trươc. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp “ăn nên làm ra”, sản phẩm hàng hóa – dịch vụ phong phú, đa dạng; thu nhập quốc dân, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng , do đó nhu cầu mua sắm của họ cũng tăng , đặc biệt đối vơi hàng tiêu dùng như của ICP thì đó là 1 thuận lơi. Chính trị - Pháp luật : Vai trò của chính phủ là vưa thúc đẩy vưa hạn chế việc kinh doanh . Các tổ chưc như cơ quan kiểm định chất lương , cơ quan thuế …,họ đưa ra đươc nhưng quyết định có thể làm cho công ty phát triển tốt hơn. Các quyết định về thuế quan , hạn ngạch của chính phủ là nỗi đáng ngại cho việc nhập khẩu các hàng nguyên liệu tư các nhà cung ưng khác ngoài nươc , hay khi xuất khẩu hàng ra các nươc ngoài , yếu tố thuế , hạn ngạch mà chính phủ của nươc đó đặt ra cũng chính là sư bất lơi lẫn có lơi cho ICP. Chẳng hạn , việc chính phủ đưa ra luật đội mũ bảo hiểm đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp , trong đó có ICP vơi sư ra đời của dầu gội trị gàu Dr.men. Công nghệ : Công nghệ góp phần quan trọng trong việc quyết định đươc đầu ra cho sản phẩm . Nếu không theo kịp trình độ KH-KT thì sẽ bị chậm tiến so vơi các đối thủ cạnh tranh của mình vì hiện tại việc mua bán bản quyền sản xuất trơ nên dễ hơn . Hiện nay, cũng giống như các công ty sản xuất hàng tiêu dùng lơn ơ Việt Nam, khó khăn lơn nhất của ICP là phải đối mặt vơi nạn hàng giả, hàng nhái trên thị trường. Do đó ,ICP phải tư bảo vệ mình bằng cách dùng công nghệ mơi-chất liệu sản phẩm, mẫu mã bao bì không dễ làm tại Việt Nam. Chẳng hạn, nhãn các sản phẩm X-Men làm bằng chất liệu nhập ngoại, phải đặt mua nhiều phía nươc ngoài mơi bán, đồng thời việc in nhãn chỉ một vài công ty lơn mơi làm đươc.
 9. Bên cạnh đó , tất cả các bươc để tạo ra một loại mùi hương cho sản phẩm đều bắt buộc phải thưc hiện dưa trên hệ thống máy tính để có thể đảm bảo mưc chính xác tuyệt đối vơi các công thưc phưc tạp. Nhưng robot tư động cũng đóng vai trò quan trọng không kém. Chúng góp phần thưc hiện và hỗ trơ rất nhiều trong các cuộc thư nghiệm, để bảo đảm tưng thành phần phối trong công thưc đều đươc thưc hiện đúng yêu cầu. Ngoài ra, trong thời kỳ công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, những hình thức quảng cáo, tiếp thị sẽ đến với người tiêu dùng một cách thường xuyên hơn ,cập nhập hơn. Để đạt được mục tiêu nhà sản xuất đề ra thì xây dựng những chiến lược quảng cáo, tiếp thị là điều cần thiết cho mỗi nhà sản xuất. Tiếp thị là hình thưc giơi thiệu sản phẩm tơi người tiêu dùng một cách trưc tiếp nhất, ấn tương nhất. Còn quảng cáo sản phẩm trên các phương tiện truyền thông sẽ đến đươc đại đa số quần chúng. Các hình thức quảng cáo ra đời sao cho phù hợp, tiện dụng nhất với đặc điểm từng đối tượng cần được quảng cáo. Vì lương thời gian ít nên nội dung quảng cáo phải cô đọng súc tích, hình ảnh đẹp gây ấn tương cho người xem. Một số công cụ truyền thông mơi nhưng rất hiệu quả như online, tiếp thị truyền miệng (words-of-mouth), blogs, SMS, MMS, webcasts, podcasts và nhưng mạng xã hội (social networking)... Chi phí cho các công cụ này không quá đắt so vơi các công cụ truyền thống. Nếu thương hiệu biết tận dụng triệt để nhưng lơi thế này, cơ hội chiến thắng là có. Văn hóa : Trươc đây, người tiêu dùng không hề phân biệt đó là sản phẩm dầu gội đầu dành cho nư, do đó, cả nam giơi, cũng thường sư dụng các loại dầu gội đầu này. Họ còn không để tâm rằng mình nên dùng dầu gội đầu nào dành cho riêng mình. Đa số đàn ông ít đi mua dầu gội nói riêng và nhưng sản phẩm chăm sóc đầu tóc nói chung. Bây giờ, nam giơi đã tham gia vào cuộc cách mạng chăm sóc sắc đẹp. Họ ngày càng chủ động hơn trong việc mua sắm sản phẩm dầu gội dành cho riêng mình. Hiểu đươc tâm lý tiêu dùng của người Việt là sính đồ ngoại, ICP đã tạo một
 10. kiểu dáng chai X-Men phong cách rất “Tây”, cùng vơi nhưng đoạn quảng cáo trên TVC đã khiến cho doanh thu của ICP tăng đột biến. 2.Môi trường vi mô.
 11. Môi trường vi mô tác động trên một bình diện hẹp , thường có ảnh hương chi phối trưc tiếp đến việc phục vụ khách hàng của công ty ,như các yếu tố sau : Nhà cung ứng : Các nhà cung ưng có thể là các công ty chuyên cung cấp yếu tố đầu vào cho ICP. Hay cũng là các công ty tài chính khác như: Ngân hàng , Bảo Hiểm , … Nhưng công ty này cung cấp tài chính, vốn và cả vấn đề bảo hiểm cho sản phẩm mà ICP bán ra. Các nhà cung ưng có thể mang lại sư bất lơi cho ICP vì phải phụ thuộc vào họ . Chẳng hạn ,các nhà cung ưng về nguyên vật liệu có thể nâng giá sản phẩm mà công ty của họ muốn bán cho ICP , đôi khi họ còn giảm cả chất lương sản phẩm để có đươc mưc lơi nhuận cao hơn . Và như thế tất cả sẽ gây bất lơi cho ICP vì giá nguyên liệu đầu vào tăng, chất lương lại không tốt như trươc làm giảm đi một số lương lơi nhuận lơn, chất lương kém hơn , ít cạnh tranh đươc vơi các công ty khác trong cùng lĩnh vưc . Nhưng mặt khác , khi tập trung thu mua sản phẩm đầu vào tư số ít công ty cung cấp thì ICP sẽ trơ thành khách hàng quan trọng , vì đã tập trung mua số lương lơn của họ . Khi đó họ sẽ cố gắng không buông lỡ một hơp đồng lơn như thế này . Và khi trơ thành khách hàng quan trọng đối vơi nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào thì khi ấy sẽ có thể đầu tư tăng quyền sơ hưu hoặc nắm quyền kiểm soát các yếu tố đầu vào. Chiến lươc này giúp chi phối đươc giá cả và chất lương đầu vào cũng như bảo đảm đươc thời gian giao các yếu tố đầu vào. Trung gian Marketing :
 12. Có thể nói trong tình hình thị trường có nhiều biến động như hiện nay, việc huy động vốn để phát triển sản xuất tư các quỹ đầu tư là giải pháp khả thi nhất của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để thưc hiện đươc điều này không đơn giản chút nào. Bơi lẽ, ngoài lơi nhuận, mưc tăng trương và cơ hội thị trường thì sư minh bạch trong các hoạt động của công ty, hệ thống quản trị tốt và kế hoạch phát triển dài hạn là các yếu tố mà nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi đầu tư vào doanh nghiệp tư nhân. Trong chiến lươc phát triển của mình, ngay tư đầu ICP đã đặt ra mục tiêu phải tạo ra nhưng bươc nhảy vọt trong tăng trương và duy trì đươc mưc tăng trương đó. Việc kết hơp nguồn lưc có sẵn và bên ngoài sẽ giúp ICP đạt đươc mục tiêu nhanh chóng và hiệu quả. Hơp tác vơi quỹ đầu tư là một bươc trong chiến lươc phát triển của ICP.Vì thế , thời gian đầu, ICP quyết định hơp tác vơi Mekong Capital là vì ngoài nguồn vốn hỗ trơ , họ còn giúp ICP rất nhiều trong việc tuyển dụng nhân sư , quản trị doanh nghiệp, chuẩn hóa hệ thống tài chính,… Tiếp đó ,sư hơp tác vơi Mekong Enterprise Fund II (tháng 11/2006) đã giúp ICP chuyển đổi thành công tư mô hình công ty TNHH sang công ty cổ phần . Rồi việc hơp tác vơi BankInvest giúp ICP đẩy mạnh hơn nưa việc kinh doanh các ngành hàng hiện có và nghiên cưu, mơ rộng các ngành hàng mơi trong lĩnh vưc hàng tiêu dùng. Không chỉ dưng lại ơ đó, nguồn vốn đầu tư tư BankInvest còn giúp ICP củng cố, xây dưng hệ thống quản trị tiên tiến và tiếp tục thu hút nguồn nhân lưc cao cấp. Công chúng:
 13. Trong một thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các doanh nghiệp muốn đi trươc, dẫn đầu phải nắm bắt nhanh nhu cầu của công chúng và có phản ưng kịp thời. Người tiêu dùng cho dù là cá nhân hay tổ chưc ngày càng có xu hương quan tâm đến thương hiệu. Việc xây dưng lòng tin của công chúng đối vơi thương hiệu luôn có vai trò hết sưc quan trọng. Hoạt động PR có tác động rất lơn đến niềm tin của các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng…… Hơn nưa, các hoạt động PR thường có chi phí thấp hơn do không phải chi các khoản tiền lơn thuê mua thời lương trên các phương tiện truyền thông và không cần chi phí thiết kế sáng tạo và sản xuất cao. Ngân quỹ chi cho hoạt động PR cũng thường thấp hơn chi phí quảng cáo hàng chục lần mà hiệu quả thông tin lại không hề thấp hơn do tính chất tập trung của đối tương và tác dụng rộng rãi của truyền miệng. Do đó, Doanh nghiệp cần đến công cụ PR để xây dưng sư thông hiểu, tạo niềm tin lâu bền và rộng khắp trong mọi đối tương công chúng. Cụ thể , khi mơi bắt đầu, X-Men đã đươc quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng , làm cho dư luận phải xôn xao .Rồi việc X-men tài trơ cho các cuộc thi , chương trình , tổ chưc các đơt khuyến mại, giảm giá cũng làm cho hình ảnh X-men in sâu trong tâm trí của công chúng. Khách hàng : Để tạo ra một sản phẩm nươc hoa thành công, không chỉ cần hiểu rõ về mùi hương mà phải hiểu rõ cả về văn hóa, phong cách, lối sống của nhóm khách hàng hương đến. Khách hàng là yếu tố có 2 mặt có lơi và bất lơi, tất cả chỉ phụ thuộc vào khả năng quản trị cũng như cách chiêu dụ khách hàng bằng các chương trình khuyến mãi , phương pháp tiếp thị cũng như chất lương sản phẩm . Nếu có đươc lòng tin của khách hàng, đó chính là tài sản vô giá của các nhà quản trị có đươc . Khi có đươc lòng tin vào sản phẩm, lòng tin dùng sản phẩm của công ty thì khi đó yếu tố khách hàng rất quan trọng bơi dưa vào mối quan hệ của khách hàng , thì công ty cũng đỡ tốn kém vào việc quảng cáo . Bơi chính khách hàng là một phương tiện quảng cáo hưu hiệu . Đó sẽ là nhân tố quyết định sư thành công đi lên của công ty.
 14. Quan sát cho thấy, phụ nư thường là người quyết định mua các sản phẩm chăm sóc cho nam nói chung và dầu gội nói riêng. Phân khúc dầu gội thông thường dành cho nam chiếm tỉ trọng khoảng 12% toàn bộ thị trường. X-Men chiếm 60% của phân khúc này.Khách hàng tiêu dùng chủ yếu của Xmen chính là học sinh, sinh viên, người lao động phổ thông, một phần nhỏ giơi văn phòng mơi vưa tốt nghiệp, và cả người chơi thể thao, nhưng người thành đạt,… Đối thủ cạnh tranh:
 15. 1/ Romano. Khi X-Men bắt đầu xuất hiện trên thị trường, lúc đó chỉ có Romano là một sản phẩm dành cho nam giơi. Tuy nhiên, Romano lại đươc định hương là một sản phẩm sưa tắm, một phân khúc rất nhỏ so vơi dầu gội đầu. Do có sản phẩm chủ lưc là Enchanteur, Unza không đầu tư đúng mưc để Romano trơ thành sư lưa chọn số một của đàn ông về dầu gội đầu. Khi X-Men mơ chiến dịch quảng cáo rầm rộ, thì Unza mơi thưc sư hoảng hốt. Và lúc này họ mơi thưc sư tập trung vào chiến dịch tiếp thị cho Romano. Romano là một sản phẩm đươc định vị theo phong cách Ý, có mùi hương lãng mạn của nhưng chàng trai xư Italia. Tuy nhiên, điều khó khăn ơ đây là sản phẩm này đã một thời gian đi cùng vơi sản phẩm dành cho phụ nư là Enchanteur. Điều này khiến sản phẩm mặc dù dành cho nam giơi nhưng không đươc nam giơi ưa chuộng. Mặt khác, nói tơi phong cách Ý và phong cách Mỹ, thì phong cách hành động kiểu Mỹ luôn đươc nam giơi, nhất là các bạn trai tuổi teen ưa chuộng hơn. Bên cạnh đó, việc X-Men chiếm lĩnh phân khúc thị trường dầu gội đầu dành cho nam cũng đã làm phân khúc thị trường này dần dần mơ rộng thành một thị trường rất tiềm năng. Và vì thế, sau Romano, các hãng mỹ phẩm cũng lần lươt tung các sản phẩm dành cho nam giơi vào thị trường. Biore cũng giơi thiệu sản phẩm sưa rưa mặt Biore for men và bắt đầu trơ thành quen thuộc trên thị trường. Tiếp đến là Rexona vơi sản phẩm khư mùi vùng nách. Nivea cũng có nhưng bươc tiếp cận thị trường khá thận trọng vơi các sản phẩm ban đầu chỉ là các sản phẩm khư mùi thì nay cũng có đầy đủ các sản phẩm tư vệ sinh cơ thể đến dưỡng da, làm đẹp... Gilliete cũng đã mang đến cho người tiêu dùng nhưng sản phẩm "đặc trưng" như kem cạo râu, nươc làm dịu mát da... Ngoài ra, một loạt các nhãn sản phẩm dành cho đàn ông vưa quen vưa lạ đã có mặt trên thị trường: Super Max, Schick, Sport, Dulgon, Umbro, Malizia, Fa, Club, Event, Exit... Nắm bắt đươc một khuynh hương tiêu dùng mơi, các nhà sản xuất không còn chỉ vào các sản phẩm vệ sinh, các sản phẩm chăm sóc tóc và...râu mà còn có nươc hoa, kem dưỡng da, kem chống nắng...đáp ưng
 16. đầy đủ nhu cầu tạo dưng một vẻ đẹp lịch lãm cho các quý ông. Dường như các hãng cũng bắt đầu nhìn thấy tiềm năng của thị trường mỹ phẩm dành cho nam giơi. Và một hệ quả tất yếu, đó là sư ra đời của hàng loạt nhãn hiệu lơn trên thị trường. 2/ Head & Shoulders. Trươc khi Romano cùng X-Men ra đời, đã có một thời gian P&G tung ra một loại sản phẩm đươc gọi là dầu gội đầu dành cho nam Head & Shoulders. Tuy nhiên, vì cuộc chiến giưa P&G và Unilever quá ác liệt, nên đã bỏ ngỏ thị trường này một thời gian. Nhưng càng về sau, “đại gia” này càng thấy việc bỏ ngỏ thị trường này là một sai lầm. Thế nên gần đây, tiếp tục xuất hiện dầu gội đầu dành cho nam mang nhãn hiệu quen thuộc của Head & Shoulders. Người dân Sài Gòn chắc hẳn không thể quên “nhưng trái bóng huyền bí – Gàu hay Tiền?”. Các chiến dịch tiếp thị của P&G khá độc đáo và bất ngờ. Tuy nhiên, người tiêu dùng rất khó phân biệt đươc hai loại sản phẩm dầu gội đầu dành cho nam và nư. Vì thế, tơi thời điểm hiện nay, P&G vẫn yếu thế hơn các hãng khác trong thị trường này.
 17. 3/ CLEARmen. Unilever luôn đươc coi là một đại gia trong lĩnh vưc hàng gia dụng. Vơi chiến dịch “bao phủ toàn diện”, Unilever có vẻ như muốn độc chiếm thị trường Việt Nam. Vơi các nhãn hiệu nổi tiếng như: Omo, Dove, Clear, Comforl, Sunsilk, Lifebuoy, P/S,… cho thấy khi Unilever đã tập trung tấn công vào một thị trường nào thì đều diễn ra một cuộc chiến ác liệt cả. Tơi năm 2007 khi X-men có sư tăng trương vươt bậc trên thị trường dầu gội , đạt tơi 7,5% thị phần của toàn thị trường, và 60% thị trường dầu gội dành cho nam. Điều này khiến hai “ông lơn” giật mình. Và hệ quả tất yếu là sư ra đời không kém phần hoành tráng của CLEARmen – “đưa em trai út” trong gia đình Unilever. CLEARmen đươc ưu đãi tuyệt đối bằng nhưng khoản chi cho các chiến dịch Marketing khổng lồ. Vơi lơi thế của một đại gia, Unilever có vẻ như muốn đẩy X-Men vào thế đường cùng vậy. X-Men đã in hình ảnh người “đàn ông đích thưc” trươc khi Clear Men ra đời khá lâu. Còn Clear đưa ra “giá trị của người đàn ông”. Chiến dịch đưa Bi Rain làm đại sư của Unilever là chiến dịch cho toàn khu vưc, chư không riêng ơ Việt Nam. Mặc dù có một thời gian Clear Men bị “biến mất” trong nhiều cưa hàng ơ Hà Nội và TP.HCM nhưng Unilever luôn nhắm đến việc kinh doanh dài hạn, chư không đo đếm ngắn hạn. Tuy nhiên, chiến dịch “Quà tặng yêu thương” cùng vơi đại sư thương hiệu là Bi Rain đã tạo một cơn lốc mang âm điệu CLEAR khắp Bắc, Trung, Nam. Và tơi bây giờ, thị phần dầu gội của CLEARmen đang đuổi sát vơi X-Men, và gấp đôi Romano, Có thể coi đây là đối thủ chính của X-men, Bằng việc tổ chưc các cuộc xúc tiến thương mại, PR rộng rãi, ICP cũng đã củng cố đươc thương hiệu của mình trươc Romano hay CLEARmen. iii. Hoạt động marketing của doanh nghiệp. 1.Chiến lược về sản phẩm.
 18. Năm 2003, ICP đã giơi thiệu dầu gội đầu X-Men vơi định vị “đàn ông đích thưc”. Chiến dịch tung sản phẩm của X-Men không chỉ nhắm đến đàn ông mà còn tiếp cận đến phụ nư - người mua sản phẩm. Sư đột phá cuả Xmen chính là hoạt động truyền thông sáng tạo khi nhấn mạnh yếu tố “dầu gội riêng cho nam giơi”. Nếu như Clear nổi tiếng vơi vai trò là dầu gội trị gàu đươc nư giơi tin dùng hàng chục năm qua, thì X-Men đi sâu vào tâm trí người tiêu dùng là sản phẩm làm đẹp dành riêng cho nam giơi. Tuy nhiên, áp lưc cạnh tranh ngày càng lơn. Đây là lúc công ty mẹ của X-Men áp dụng triệt để chiến lươc phân khúc.Mỗi thương hiệu nhắm đến một phân khúc khác nhau, vơi tưng đối tương cụ thể. Đây là cách giúp tăng thị phần, doanh số và quan trọng hơn là che chắn, bảo vệ cũng như giảm áp lưc cho X-Men. Dr. Men dành cho đàn ông muốn trị gàu. Hatrich nhắm đến người chơi và yêu thích thể thao, cụ thể là bóng đá. Teen-X dành cho học sinh nam cấp 2,3. II-In-I cho người thích sư tiện lơi. Và trên hết, có X-Men For Boss, phục vụ cho nhưng người thành đạt.Kế hoạch phát triển của X-Men, không nằm ngoài khuynh hương chung của nhiều thương hiệu lơn trên thế giơi: xây dưng một siêu thương hiệu. Có nghĩa là khi nhắc đến X-Men, người ta sẽ không chỉ nhắc đến dầu gội dành cho nam giơi. Câu hỏi đặt ra là : ICP đã cho ra đời X-Men for Boss, tại sao không tận dụng nền tảng X-Men để cho ra đời X-Men for Teen, X-Men for Sport mà lại dùng nhưng cái tên khác nhau như Hatrick, Teen-X và phải xây dưng thương hiệu tư đầu? Bơi lẽ , ICP phân biệt rõ ràng tưng đối tương khách hàng và đưa ra các sản phẩm vơi tên gọi phù hơp, dù phải xây dưng nhãn hiệu mơi. Riêng X-Men for Boss là sản phẩm cao cấp của X-Men nên dùng tên gọi như vậy. Nhóm sản phẩm bao gồm dầu gội, sưa tắm , xịt khư mùi, lăn khư mùi, gel/mousse , nươc hoa & xà bông.
 19. Hiện nay, trên thị trường đa số là các sản phẩm sưa rưa mặt thông thường nên X- Men quyết định tung ra dòng sản phẩm rưa mặt độc đáo, khác biệt , là Gel rưa mặt. Lọai Gel rưa mặt này rất đươc ưa chuộng ơ nươc ngoài vì tính năng tốt và sư cao cấp của nó. Gel rưa mặt sáng da X-Men không chỉ làm sáng da và rưa sạch hiệu quả mà còn khả năng giư ẩm và ngăn chặn lão hóa vơi Vitamin E. Bạn sẽ cảm thấy sảng khoái và mát da sau khi sư dụng. NNEL rưa mặt sáng da cNgoài ra, Người “Đàn ông đích thưc” X-Men vưa tung ra thị trường dòng sản phẩm Gel rưa mặt sáng da cho nam. Do đây là Gel rưa mặt, khác biệt hoà
 20. 2. Chiến lược về giá. X-Men đươc định vị là nhóm sản phẩm làm đẹp dành riêng cho nam giơi có thu nhập trung bình cao trơ lên ,vì thế giá cả mà ICP đưa ra thường dao dộng vào khoảng 20.000 đ - 200.000 đ , tùy tưng loại sản phẩm và kích cỡ. Cụ thể ,các sản phẩm như X-men, Dr.men, Teen-X có giá thấp hơn nhiều so vơi sản phẩm cấp cao như X-men for Boss. Cùng vơi đó là các chiến dịch giảm giá mạnh và các chương trình khuyến mại đã làm nhiều người nói tơi X-Men hơn nưa. Nhãn hiệu X-men càng đươc nhiều người biết tơi như một sản phẩm nươc ngoài có giá bình dân. Chẳng hạn , nhân dịp 20/11 vưa qua ,ngoài X-men ra còn có hàng loạt các hãng mỹ phẩm lơn như Rejoice, Sunsilk, Debon, Dove, Lux, Romanno, Enchenter, Hazeline, Essence... bày bán tại các siêu thị đã đưa ra thị trường các bộ sản phẩm dươi dạng hộp quà tặng đươc trang trí đẹp mắt, giá cả cạnh tranh, phù hơp vơi nhiều đối tương khách hàng là học sinh, trung bình tư 45.000 - 80.000 đồng, loại "cao cấp" giá tư 100.000 đồng trơ lên. 3. Kênh phân phối. ICP là nhà phân phối chính thưc của X-men, các mỹ phẩm như Qgirl, L’ovité của Pháp tại Việt Nam . Và hầu hết các sản phẩm của ICP đều đươc bán tại các siêu thị, đại lý , các hệ thống bán buôn, bán lẻ cũng như các shop mỹ phẩm trên toàn quốc. Ở thời điểm hiện tại , ICP cung hỗ trơ tích cưc cac nhà phân ̃ ́ phôi, nhà cung ưng, nhà thâu chinh. ́ ̀ ́ 4. Xúc tiến thương mại. Nhưng năm gần đây, Xmen trơ thành một hiện tương thành công thương hiệu đáng học hỏi trên thị trường Việt Nam. Là một tân binh trong thị trường hoá mỹ phẩm nổi tiếng khốc liệt và dường như chỉ là sân chơi cho các thương hiệu đa quốc gia, Xmen đã vụt nổi lên như một ngôi sao sáng. Một điển hình về marketing khi biết khai thác phân khúc tiêu dùng rất sáng tạo và có các hoạt động truyền thông ấn tương. Chỉ mơi bắt đầu hiện diện trên thị trường tư năm 2005, đến nay Xmen đã là thương hiệu chiếm thị phần dầu gội cho nam giơi cao nhất tại Việt Nam.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản