Học Adobe Flash CS4 cơ bản Flash CS4 bài 18 phần 1

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
173
lượt xem
114
download

Học Adobe Flash CS4 cơ bản Flash CS4 bài 18 phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 18: Tìm hiểu về Blending TTO - Blending là sự pha trộn màu sắc của hai hay nhiều đối tượng để thu được một hiệu ứng màu sắc nào đó mà không cần thay đổi trực tiếp màu của đối tượng gốc. Bạn có thể áp dụng chế độ blending cho hai loại symbol: movie clip và button (bạn sẽ tìm hiểu về button ở các bài thực hành tiếp theo)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học Adobe Flash CS4 cơ bản Flash CS4 bài 18 phần 1

  1. Học Adobe Flash CS4 cơ bản Flash CS4 - Bài 18: Tìm hiểu về Blending TTO - Blending là sự pha trộn màu sắc của hai hay nhiều đối tượng để thu được một hiệu ứng màu sắc nào đó mà không cần thay đổi trực tiếp màu của đối tượng gốc. Bạn có thể áp dụng chế độ blending cho hai loại symbol: movie clip và button (bạn sẽ tìm hiểu về button ở các bài thực hành tiếp theo). Trước hết, bạn chọn button hoặc movie clip trên Stage. Ở nhóm Display trên Property inspector, trong mục Blending, bạn bấm vào mũi tên cho menu xổ xuống và chọn kiểu Blending mà bạn cần. Kiểu Blending sẽ làm thay đổi màu sắc của đối tượng bằng cách so sánh màu RGB của từng pixel của đối tượng bên trên và bên dưới. Sự thay đổi này phụ thuộc kiểu blending bạn chọn, màu của đối tượng được chọn và màu của đối tượng bên dưới đối tượng được chọn. Đối tượng bên dưới này có thể là một button, một movie clip, một phần tử nào đó có màu hoặc màu nền (background) của Stage. Thường thì bạn chưa biết trước phải chọn kiểu blending nào, do đó bạn nên thử nghiệm các kiểu blending khác nhau và chọn kiểu nào cho ra hiệu quả mà bạn mong muốn. Bạn có thểm tham khảo một số ví dụ dưới đây về kết quả thu được từ các kiểu blending. Trong ví dụ minh họa phía dưới bạn có hai đối tượng: 1. Movie clip hoa mai được đặt bên trên để chọn kiểu blending. 2. Movie clip hoa sen được đặt bên dưới để làm nền cho blending.
  2. Học Adobe Flash CS4 cơ bản Ghi chú: Riêng đối với kiểu Alpha và kiểu Erase bạn bổ sung một Movie Clip oval bên trong Movie clip hoa mai như sau: Kiểu blending Ví dụ minh họa Normal: Kiểu này giữ nguyên màu sắc ban đầu của đối tượng bên trên. Layer: Kiểu này cho phép bạn xếp chồng các đối tượng lên nhau mà không ảnh hưởng màu của nhau. Bạn có thể dùng kiểu này kết hợp với kiểu Alpha hoặc kiểu Erase để thu được các hiệu ứng đặc biệt. Xem tiếp ví dụ kiểu Alpha và kiểu Erase phía dưới. Darken: Kiểu này cho hiện ra các vùng có màu tối nhất. Trong ví dụ: background của hình hoa mai có màu tối được hiện ra và lá sen có màu tối hơn được hiện ra. Màu vàng của hoa mai tối hơn màu hoa sen được hiện ra.
  3. Học Adobe Flash CS4 cơ bản Multiply: Kiểu này sẽ nhân giá trị màu của các đối tượng với nhau. Kết quả thu được thường có màu tối hơn. (Cùng nhóm với kiểu Darken) Lighten: Kiểu này cho hiện ra các vùng có màu sáng hơn. Trong ví dụ: background của hình hoa mai có màu tối đã được thay bằng màu sáng của hoa sen. Screen: Kiểu này sẽ nhân các giá trị nghịch đảo của các màu. Kết quả thu được có màu sáng hơn. (Cùng nhóm với kiểu Lighten) Overlay: Kiểu này làm cho các màu tối hơn 50% màu xám (gray) sẽ tối hơn (giống Multiply) và các màu sáng hơn 50% màu xám sẽ sáng hơn (giống Screen). Hard Light: Với kiểu này, màu nào sáng hơn 50% màu xám (gray) sẽ được áp dụng kiểu Lighten, màu nào tối hơn 50% màu xám sẽ được áp dụng kiểu Darken. Add: Kiểu này sẽ cộng giá trị màu của các đối tượng lại, kết quả thu được thường là tăng độ sáng của đối tượng trong vùng có áp dụng kiểu này.
  4. Học Adobe Flash CS4 cơ bản Subtract: Kiểu này sẽ trừ giá trị màu của các đối tượng với nhau, kết quả thu được thường là giảm độ sáng của đối tượng trong vùng có áp dụng kiểu này. Difference: Kiểu này trừ giá trị của đối tượng có màu ít sáng với đối tượng có màu nhiều sáng hơn. Kết quả thu được giống như phim âm bản. Invert: Kiểu này làm nghịch đảo giá trị màu của đối tượng nằm bên dưới. Đối tượng nằm bên trên giữ vai trò tạo vùng ảnh hưởng cho kiểu này. Alpha: Kiểu này trích giá trị alpha của Movie clip lồng nhau (trong ví dụ này là Movie clip oval) và áp dụng cho đối tượng bên dưới. Để thấy được hiệu ứng này, bạn chọn kiểu Blending Layer cho Movie clip hoa mai. Kế đến bạn mở Timeline của Movie clip hoa mai, chọn Movie clip oval và chọn kiểu Blending Alpha cho Movie clip này. Sau cùng là thiết lập giá trị Alpha cho Color Effect của Movie clip oval này. Hình trên: Color Effect của Movie clip oval có giá trị Alpha=0. Bạn nhìn xuyên qua Movie clip hoa mai để thấy Movie clip hoa sen bên dưới. Hình giữa: Color Effect của Movie clip oval có giá trị Alpha=50. Bạn nhìn xuyên qua Movie clip hoa mai để thấy Movie clip hoa sen bên dưới nhưng hơi mờ do Alpha=50.
  5. Học Adobe Flash CS4 cơ bản Hình dưới: Color Effect của Movie clip oval có giá trị Alpha=100. Bạn không nhìn thấy Movie clip hoa sen bên dưới. Erase: Kiểu này làm nghịch đảo giá trị Alpha của Movie clip lồng nhau (trong ví dụ này là Movie clip oval) trước khi áp dụng cho đối tượng bên dưới. Để thấy được hiệu ứng này, bạn chọn kiểu Blending Layer cho Movie clip hoa mai. Kế đến bạn mở Timeline của Movie clip hoa mai, chọn Movie clip oval và chọn kiểu Blending Erase cho Movie clip này. Sau cùng là thiết lập giá trị Alpha cho Color Effect của Movie clip oval này. Hình trên: Color Effect của Movie clip oval có giá trị Alpha=0. Bạn không nhìn thấy Movie clip hoa sen bên dưới. Hình giữa: Color Effect của Movie clip oval có giá trị Alpha=50. Bạn nhìn xuyên qua Movie clip hoa mai để thấy Movie clip hoa sen bên dưới nhưng hơi mờ do Alpha=50. Hình dưới: Color Effect của Movie clip oval có giá trị Alpha=100. Bạn nhìn xuyên qua Movie clip hoa mai để thấy Movie clip hoa sen bên dưới. Nhận xét: Kiểu Erase có tác dụng xóa các pixel của Movie Clip hoa mai một vùng có kích thước bằng kích thước Movie clip oval nằm bên trong Movie clip này. Tuy nhiên tùy thuộc giá trị Alpha trong Color Effect của Movie clip oval mà bạn có thể nhìn xuyên suốt, xuyên một phần hoặc không nhìn xuyên qua được Movie Clip hoa mai.
Đồng bộ tài khoản