HỌC CATIA QUA HÌNH ẢNH CÙNG VAGAM

Chia sẻ: Nguyen Dung Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

1
869
lượt xem
242
download

HỌC CATIA QUA HÌNH ẢNH CÙNG VAGAM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cHÚNG TA HÃY CÙNG NHAU VẼ CÁC BÁNH RĂNG THÔNG QUA HÌNH ẢNH HƯỚNG DẪN HƯỚNG DẪN CỤ THỂ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỌC CATIA QUA HÌNH ẢNH CÙNG VAGAM

 1. VAGAM C CATIA QUA HÌNH NH CÙNG VAGAM Ng i th c hi n CADCAM Mail : cad.vagam@gmail.com -1-
 2. VAGAM t u m t b n v m i File>New>Part>OK Ch n m t ph ng xy trên specification tree Ckick Sketcher d ng công c Circle trên thanh công c Ho c t Menu Insert>Profile>Circle>Circle -2-
 3. VAGAM m t hình tròn ng kính D202 mm Click Exit sketcher trên thanh công c d ng công c Pad t thanh công c Ho c t Menu Insert>Sketch-Based Features>Pad -3-
 4. VAGAM Thông s nh sau: Ta c hình v -4-
 5. VAGAM Ch n m t ph ng trên cùng c a hình ta v a v Click vào bi u t ng Sketcher Dùng công c Circle vmt ng tròn ng kính D150 mm Click Exit Workbench -5-
 6. VAGAM d ng công c Pocket v i thông s Ta c k t qu -6-
 7. VAGAM Các b n s d ng công c Draft Angle t thanh công c Ho c t Menu Insert>Dress-Up Features>Draft Angle p tho i su t hi n, ghi thông s nh hình sau Angle : 45deg Face(s) to draft : click chu t vào thành c a Pocket ta v a t o Selection : click chu t vào áy c a Pocket v a t o Click OK -7-
 8. VAGAM t qu : d ng công c Edge Fillet t thanh công c Ho c t Menu Insert>Dress-Up Features>Edge Fillet p tho i Edge Fillet xu t hi n Radius : ch n 2mm Object(s) to Fillet : click chu t trái vào 3 ng nh hình d i Propagation : ch n Tangency Click OK -8-
 9. VAGAM t qu : -9-
 10. VAGAM Các b n gi phím Ctrl, ng th i click chu t trái vào Pad.1, Pocket.1, Draft.1 , EdgeFillet.1 trên specification tree p hím Crtl ra, ch n công c Mirror t thanh công c Ho c t Menu Insert>Transformation Features>Mirror p tho i Mirror xu t hi n Mirroring element : click chu t vào m t ph ng xy trên specification tree r i click OK - 10 -
 11. VAGAM t qu Chúng ta ã s d ng công c Mirror l y i x ng các i t ng ã ch n trên qua t p h ng xy, bây gi ta có m t kh i có 2 m t gi ng nh hình trên. Các b c trên chúng ta ã t o m t m t cái “bánh” nh ng ch a có “r ng”, bây gi chúng ta s t o r ng cho nó. Các b n ch n m t p h ng xy trên specification tree Click chu t trái vào Sketcher d ng công c Profile v m t hình nh sau - 11 -
 12. VAGAM v trí d ng Constraint ghi kích th c Các b n gi phím Ctrl, ng th i cick chu t l n l t vào các m 1-2-3 (nh là ph i n l t t 1 t i 3) i 1 và 2 là m, t i 3 là tr c t o . ch n m 1 và 2, các b n a chu t l i m sao cho con tr chu t c a chúng ta có hình nh sau r i click l a ch n - 12 -
 13. VAGAM p hím Crtl, các b n ch n công c Constraints Defined t thanh công c p tho i Constraint xu t hi n, các b n ch n Symmentry r i click OK t qu - 13 -
 14. VAGAM a r i chúng ta ã t o i x ng m 1 và 2 qua tr c t a . Ti p t c, các b n s d ng công c Constraint xác nh góc sau là 50 Sau khi ch n xong, các ng chúng ta v u hi n màu xanh lá cây nh trên là chúng ta ã làm ú ng, bây gi t t c các ng ã c ràng bu c ch c ch n Click Exit Workbench d ng công c Pocket i v i Sketch.5 mà chúng ta v a v . Thông s nh sau - 14 -
 15. VAGAM t qu Ta ã t o c m t cái rãnh c a r ng, chúng ta s quay nó xung quanh t om t bánh r ng hoàn ch nh d ng Circular Pattern t thanh công c Ho c t Menu Insert>Transformation Features> Circular Pattern p tho i Circular Pattern xu t hi n Ch n th Axial Reference Parameters : ch n Complete crown Instance(s) : ch n 75 Reference element : các b n ch n b t k , mi n nó ph i là m t ng tròn cái “rãnh r ng” c a chúng ta s quay theo ng tròn này Object : ch n Pocket.3 (cái “rãnh r ng” chúng ta t o trên) Click OK - 15 -
 16. VAGAM Ch n nh th này - 16 -
 17. VAGAM t qu y là g n xong r i, gi chúng ta t o m t cái l n a là xong Ch n m t ph ng xy trên specification tree Click chu t trái vào Sketcher mt ng tròn kích th c D20mm Click Exit Workbench - 17 -
 18. VAGAM Click bi u t ng Pocket trên thanh công c . H p tho i Pocket xu t hi n, ch n thông s nh sau Click OK, k t qu y là chúng ta v a v xong m t cái bánh r ng n gi n. Các kích th c trên là do mình t t ra, nó ch mang tính ch t tham kh o. - 18 -
 19. VAGAM Bây gi chúng ta s trang m cho cái bánh r ng v a v Click Apply Meterial trên thanh công c p tho i sau xu t hi n Ch n th Orther, click chu t trái vào Rubber nh hình trên sau ó click chu t vào PartBody trên specification tree Click OK Gi các b n ý trên specification tree s th y su t hi n thêm m t it ng m i - 19 -
 20. VAGAM Bây gi các b n click chu t p h i vào Rubble, ch n Properties p tho i su t hi n - 20 -
Đồng bộ tài khoản