Hợp đồng"Bảo trợ sử dụng phần mềm"

Chia sẻ: Le The Muoi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
186
lượt xem
29
download

Hợp đồng"Bảo trợ sử dụng phần mềm"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Bộ luật dân sự của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng"Bảo trợ sử dụng phần mềm"

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hải Dương, ngày 01 tháng 01 năm 2009 HỢP ĐỒNG Bảo trì và hỗ trợ sử dụng phần mềm Số: BT010109/HĐKT/2009 • Căn cứ Bộ luật dân sự của Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11ngày 14 tháng 06 năm 2005; • Căn cứ vào năng lực và khả năng của hai bên. Chúng tôi gồm: Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐOÀN MINH CÔNG Địa chỉ : 105 Yết Kiêu - phường Hải Tân – TP.Hải Dương Điện thoại : 0320 2 222 333 Đại diện : Ông Đoàn Văn Công Chức vụ : Giám đốc Mã số thuế : 0800383009 Bên B: CÔNG TY TNHH LÊ NGUYỄN Địa chỉ : Số 252 – Nguyễn Lương Bằng – TP Hải Dương Điện thoại : (0320) 3891.747 Fax: (0320) 3891.747 Đại diện : Ông Nguyễn Văn Tân Chức vụ : Giám đốc Mã số thuế : 0800452710 Sau khi bàn bạc thoả thuận chúng tôi đồng ý ký kết hợp đồng với nội dung như sau: Điều 1: Công việc theo hợp đồng Bên B nhận bảo trì và hỗ trợ sử dụng phần mềm kế toán trong vòng 01 (một) năm cho bên A kể từ ngày hợp đồng được ký kết. Điều 2: Nội dung bảo trì và hỗ trợ sử dụng 2.1 Nội dung bảo trì: - Bảo trì các lỗi của chương trình - Bên B Cập nhật các thông tư, quyết định mới do Bộ Tài Chính ban hành cho Bên A. - Hỗ trợ nhân viên Bên A sử dụng chương trình 2.2 Phương thức bảo trì: khi nhận được thông báo của Bên A, Bên B sẽ phải tiến hành khắc phục các lỗi của chương trình theo một trong các phương thức sau đây: Hướng dẫn người sử dụng sửa lỗi chương trình thông qua điện thoại, Fax, hoặc Email trong vòng 02 (hai) giờ, kể từ khi nhận được thông báo của Bên A. Trực tiếp sửa chữa lỗi của chương trình tại Bên A trong vòng 24 giờ. 2.3 Hỗ trợ sử dụng 1
  2. Khi bên A có yêu cầu, Bên B sẽ trợ giúp người sử dụng phần mềm của Bên A về sử dụng phần mềm cung cấp theo Điều 1 từ xa (qua điện thoại, Fax, E – mail và thư) hoặc trực tiếp tại Bên A. Hỗ trợ sử dụng không bao gồm các công việc sau đây: - Vào chứng từ, số liệu, số dư và các công việc hạch toán khác. - Khắc phục các sự cố do hỏng phần cứng hoặc virus. Điều 3: Trách nhiệm của Bên A 3.1 Tạo điều kiện cho Bên B thực hiện đúng tiến độ hợp đồng. 3.2 Thanh toán cho Bên B theo đúng thời hạn ghi ở Điều 5. Điều 4: Trách nhiệm của Bên B 4.1 Cử các cán bộ có đủ năng lực để thực hiện tốt các công việc trong Điều 1 và Điều 2. 4.2 Thực hiện tốt các công việc theo đúng thời gian quy định trong Điều 1 và Điều 2. Điều 5: Giá trị của hợp đồng, phương thức và thời hạn thanh toán 5.1 Giá trị hợp đồng Dịch vụ Giá trị (VNĐ) 1. Bảo trì và hỗ trợ sử dụng phần mềm kế toán Đoàn Minh 1.500.000 Công 2. Bảo trì và hỗ trợ sử dụng phần mềm kế toán Thanh Tân 1.500.000 3. Phần mềm nội bộ 500.000 4. Phần mềm Đoàn Văn Công (Chưa tính phân hệ giá thành) 0 Tổng cộng: 3.500.000 Bằng chữ: Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn 5.2 Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho Bên B bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 5.3 Thời hạn thanh toán: Bên A sẽ thanh toán 100 % giá trị hợp đồng cho Bên B kể từ ngày hợp đồng này được ký kết. Điều 6: Điều khoản chung 6.1 Hai bên cam kết nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản trên của Hợp đồng. 6.2 Những vấn đề phát sinh trong khi thực hiện Hợp đồng sẽ được Hai Bên bàn bạc thoả thuận giải quyết trên cơ sở thương lượng. Các tranh chấp Hai bên không thể thương lượng để giải quyết thì sẽ được đưa ra giải quyết tại toà án kinh tế Hải Dương. 6.3 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này bao gồm 02 (hai) trang được làm thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản