Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ trên www.vatgia.com

Chia sẻ: Vu Van Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
136
lượt xem
40
download

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ trên www.vatgia.com

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là mẫu hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ trr6n www,vatgia.com

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ trên www.vatgia.com

  1. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA IÁ VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------- HĐS :………./HĐQC-VNP Hà Nội, ngày …… tháng ….. .năm 2009 HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRÊN WWW.VATGIA.COM Căn cứ Luật Thương mại, bộ luật Dân sự của nước CH XHCN Việt Nam. - Căn cứ vào nhu cầu của bên sử dụng và điều kiện, khả năng cung cấp dịch vụ trên internet của - bên cung cấp. Chúng tôi gồm : Bên A Người đại diện Địa chỉ Số điện thoại Mã số thuế Tài khoản Địa chỉ email CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT GIÁ VIỆT NAM Bên B Người đại diện Ông Nguyễn Ngọc Điệp Chức vụ: Giám đốc Địa chỉ 202A Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội Số Fax: +84-4-3974­4846 Số điện thoại +84-4-39744528 Mã số thuế 0102015284 Tài khoản 0011.00181.3907 tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Địa chỉ email info@vatgia.com Website : www.vatgia.com Sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng hai bên ký hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ thuê gian hàng và quảng cáo trên internet (dưới gọi tắt là dịch vụ trực tuyến): Điều 1 Bên A đề nghị bên B cung cấp dịch vụ trực tuyến, với thời gian, số lượng và chi phí cụ thể như dưới đây : Phí cho thuê gian hàng và quảng cáo Đơn giá Thời Thành tiền STT ĐVT trên internet (VND) gian Gian hàng đảm bảo trên vatgia.com 1 500.000 Tháng 12 6.000.000 VNĐ Tổng tiền chưa VAT 6.000.000 VNĐ Tiền VAT (10%) 600.000 VNĐ Tổng tiền 6.600.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn) Hướng đẫn chi tiết : Dịch vụ Gian hàng được Vật giá đảm bảo sẽ cho phép tất cả các sản phẩm ở trên gian hàng -
  2. www.vatgia.com/............. có thông tin đảm bảo kèm theo. Người Phụ Trách Hợp đồng : Nghiêm Văn Đức - ĐT : 0984851776 - ̀ ́ Điêu 2 Thanh toan 2.1. Bên A thanh toan cho Bên B 100% tông giá trị hợp đồng là: 6.600.000 VNĐ (Sáu triệu, sáu trăm nghìn ́ ̉ đồng chẵn) ngay sau khi ký hợp đồng, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của: Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam Tài khoản số : 0011.0018.13907 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 2.2. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hợp đồng có hiệu lực trong 12 tháng, tính từ ngày 28 tháng 02 năm 2009 đến ngày 28 tháng 02 năm 2010 Điều 3 : Quyền và nghĩa vụ của bên A 3.1 Bên A có quyền sử dụng tất cả các dịch vụ của bên B hợp pháp. Có quyền khiếu nại sai sót của bên B trong quá trình sử dụng dịch vụ. Có quyền được bảo mật thông tin theo đúng luật định. 3.2 Cung cấp đầy đủ thông tin cho bên B như logo, địa chỉ, điện thoại, fax, tên người phụ trách, điện thoại di động, email của người phụ trách, website và các đường link đến sản phẩm của công ty để bên B khởi tạo dịch vụ cho bên A. Cung cấp thông tin chính xác về sản phẩm, dịch vụ (giá cả, số lượng, mô tả) cho bên A, và chịu trách nhiệm pháp lý về nhưng thông tin đưa ra. Tuân thủ các quy định luật pháp về bản quyền tác giả, luật pháp về sử dụng internet, và tất cả các quy định sử dụng website của www.vatgia.com. 3.3 Bên A phải thanh toán đầy đủ các khoản phí cho Bên B theo như thông báo của Bên B (kể cả trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại). Bên A sẽ chịu phạt lãi quá hạn là 0.1% tổng giá trị hợp đồng đối với mỗi ngày chậm thanh toán. Nếu sau 07 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được thông báo phí) mà chưa được thanh toán Bên B sẽ tạm ngưng cung cấp dịch vụ cho bên A. 3.4 Trong trường bên A quên, hay mất mật khẩu thì phải thông báo ngay cho Bên B để cấp lại mật khẩu hoặc điều chỉnh dịch vụ. Bên A phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những phát sinh do việc để mất mật khẩu gây ra. Điều 4 : Quyền và nghĩa vụ của bên B 4.1 Quyền từ chối ký kết hoặc thực hiện hợp đồng trong những trường hợp sau : Việc cung cấp dịch vụ không thể thực hiện được do các vấn đề khách quan, hay sự cố phát sinh ngoài khả năng kiểm soát của Bên B. Bên A vi phạm pháp luật, hay vi phạm các quy định sử dụng trên www.vatgia.com. Bên A không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cước dịch vụ như đã ký kết trong hợp đồng này. 4.2 Cung cấp tên và password quản lý gian hàng trên www.vatgia.com cho bên A. Và giao toàn bộ quyền quản lý gian hàng cho bên A. 4.3 Quản lý đơn hàng, và chuyển cho bên A toàn bộ đơn hàng đặt hàng từ www.vatgia.com 4.4 Được nhận những khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ trực tuyến từ Bên A theo những quy định về chi
  3. phí dịch vụ ở điều 1. 4.5 Hoàn thành việc đưa thông tin của Bên A lên www.vatgia.com theo đúng quy cách, chậm nhất là 2 ngày kể từ ngày tiếp nhận đầy đủ thông tin từ bên A. Đảm bảo mẫu quảng cáo của do Bên A yêu cầu xuất hiện liên tục trong thời gian thực hiện. Nếu mẫu quảng cáo bị ngưng không xuất hiện quá 24h thì thời gian thực hiện hợp đồng được kéo dài bằng thời gian thực tế bị ngưng. Phải giải quyết những yêu cầu và khiếu nại từ Bên A đúng theo hợp đồng đã ký kết. Điều 5 : Tạm dừng sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ 5.1 Bên A có quyền đề nghị bằng văn bản tạm ngừng sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trong thời gian là 30 ngày. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày dừng cung cấp dịch vụ, thì bên A phải đến các điểm giao dịch của www.vatgia.com để làm thủ tục khôi phục lại dịch vụ theo đúng quy định 5.2 Bên B có quyền tạm ngừng cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ trong các trường hợp sau : Bên A vi phạm các điều khoản thỏa thuận tại hợp đồng này. Trường hợp Bên A vi phạm điều 3 khoản - 3 của hợp đồng này, Dich vụ chỉ được bên B mở lai sau khi bên A châm dứt viêc vi pham cac điêu khoan ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ qui đinh trong Hợp Đồng nay và nôp đây đủ cac khoan phí phat sinh do viêc vi pham (nêu co).Thời gian ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ́ tạm cắt hay tạm ngưng vẫn được tính là thời gian thực hiện hợp đồng. Bên A vi phạm pháp luật, hay những quy định sử dụng của www.vatgia.com khi sử dụng dịch vụ. - Điều 6 : Chấm dứt hiệu lực của hợp đồng 6.1 Hiệu lực của hợp đồng có thể được chấm dứt khi Bên A có văn bản yêu cầu chấm dứt hợp đồng và khi hai bên ký vào biên bản thanh lý hợp đồng. 6.2 Bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong trường hợp : Bên A không thực hiện đúng theo khoản 1 điều 5. Sau 30 ngày kể từ ngày tạm ngưng dịch vụ do khách hàng chậm thanh toán, theo điều 3 khoản 3 của hợp đồng này. Khi phát hiện bên A sử dụng dịch vụ vào mục đích gây rối, vi phạm pháp luật hoặc quy định sử dụng của www.vatgia.com. Hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 6.3 Trong các trường hợp trên, bên A vẫn phải thanh toán đầy đủ các khoản cước còn nợ cho bên B (kể cả lãi suất nợ quá hạn nếu chậm thanh toán). Bên A có nhu cầu sử dụng lại dịch vụ thì phải ký hợp đồng mới và thanh toán các khoản cước theo quy định của bên B. Sau khi đã chấm dứt hiệu lực của hợp đồng mà bên A vẫn không thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản cước còn nợ cho bên B thì bên B có quyền khởi kiện bên A trước tòa án hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết thu hồi khoản nợ theo quy định của pháp luật. Điều 7 : Giải quyết khiếu nại và tranh chấp Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ thương lượng để giải quyết trên tinh thần hợp tác, tôn trọng lẫn nhau. Trong trường hợp không giải quyết được bằng thương lượng sẽ đưa ra tòa án kinh tế Hà Nội để giải quyết.
  4. Điều 8 : Thanh lý hợp đồng Hợp đồng tự thanh lý trong các trường hợp sau : 8.1 Hợp đồng hết hạn hiệu lực. 8.2 Hai bên cùng đồng ý thống nhất thanh lý hợp đồng. 8.3 Một trong hai bên vi phạm các điều khoản đã ký trong hợp đồng. Điều 9 : Điều khoản chung 9.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã quy thỏa thuận trong hợp đồng, nếu bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước bên kia và trước pháp luật. 9.2 Hợp đồng này có thể thay đổi, bổ sưng các điều khoản hoặc phụ lục cần thiết theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thỏa thuận của các bên. Trong các trường hợp đó, các bên có thể ký lại hợp đồng hoặc ký lại phụ lục hợp đồng. 9.3 Hợp đồng này được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản. 9.4 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm hai bên ký kết hợp đồng. Phụ lục áp dụng cho Bên A khi sử dụng dịch vụ ‘‘Gian hàng được Vật Giá đảm bảo ’’ : • Bên A có trách nhiệm cam kết hàng hóa giới thiệu trên www.vatgia.com là hàng mới 100% theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất . • Bên A phải thực hiện gửi hàng chậm nhất là 1 ngày sau khi nhận được tiền của khách, hoặc phải liên lạc với khách thống nhất về thời gian và hình thức vận chuyển. • Bên A phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ như bảo hành, hoàn trả lại hàng và các cam kết khác như đã đăng tải thông tin trên vatgia.com • Phải chịu toàn bộ trách nhiệm về tổn thất gây ra cho khách hàng, khi khách hàng chứng minh được lỗi do bên cửa hàng gây ra. Trong trường hợp cần thiết vatgia.com sẽ đứng ra bồi thường tổn thất cho khách hàng ngay sau khi khách hàng chứng minh được lỗi thuộc về người bán và vatgia.com sẽ yêu cầu cửa hàng hoàn trả lại những tổn thất đã bồi hoàn cho khách hàng. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC Nguyễn Ngọc Điệp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản