intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Chia sẻ: Songngoc Songngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

894
lượt xem
116
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu hợp đồng xây dựng phần mềm và các dịch vụ khác liên quan đến giải pháp. Thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất phần mềm ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

  1. ENTIT CO., LTD™ CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Công ty TNHH TM-DV Tin Học Toàn Phần Nhà 2 – CVPM Quang Trung, Quận 12, Tp HCM Tel.: 84-8-4370047, Fax: 84-8-4370046 Hợp đồng số: 0 6 0 3 0 1 /WS Tp HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2006 HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM - Căn cứ Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế của Chủ tịch Hội Đồng Nhà nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ  nghĩa Việt Nam công bố ngày 25/09/1989; - Căn cứ Thể lệ Dịch vụ Internet ban hành kèm theo Quyết định số 679/1997/QĐ­TCBĐ ngày  14/11/1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện; - Sau khi xem xét yêu cầu của người sử dụng và khả năng cung cấp dịch vụ của Công Ty TNHH TM­ DV Tin Học Toàn Phần; - C ăn cứ vào nhu cầu của hai bên; Chúng tôi gồm: Bên A: Công ty TNHH DV – DL Nguyễn Phước Người đại diện:     (Ông) Nguyễn Phước Toàn                                       Chức vụ:   Giám Đốc Địa chỉ:    464 Cộng Hoà, P.13, Q.Tân  Bình, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại:   84­8­8100338          Số Fax: 84­8­ 8109755 Mã số thuế:   0302351815 Bên B: Công ty TNHH TM­DV Tin Học Toàn Phần Người đại diện: (Bà)  Võ Thị Thanh Hồng Chức vụ: Giám Đốc  Địa chỉ: Nhà 2 – Khu CVPM Quang Trung, Q.12, Tp. Hồ Chí Minh Số điện thoại: 84­8­4370047 Số Fax: 84­8­4370046 Số tài khoản 007 100 210 477 6 Mở tại Ngân hàng: Vietcombank HCM Hai Bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây: ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP Bên B xây dựng và phát triển phần mềm quản lý dịch vụ  cho Bên A với các khoản mục và chi phí như  sau:  STT Khoản mục Chi Phí Ghi chú 01 Xây dựng và phát triển phần mềm quản lý dịch vụ 7.200.000 Đơn vị tính: VNĐ CỘNG: 7.200.000 THUEÁ GTGT: 10% 720.000
  2. TỔNG CỘNG: 7.920.000 Bằng chữ: bảy triệu chính trăm hai chục ngàn đồng.  ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ THỂ THỨC THANH TOÁN - Thanh toán : Tiền mặt. - Thanh toán trước số tiền : 3.960.000 VNĐ. - Viết bằng chữ : ba triệu chín trăm sáu chục ngàn đồng - Còn lại  50% : 3.960.000 VNĐ Viết bằng chữ : ba triệu chín trăm sáu chục ngàn đồng  Sẽ thanh toán ngay sau khi hai bên ký bản thanh lý hoàn tất công việc và chuyển giao cách sử  dụng trang web. ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A 3.1. Phải cung cấp:Thông tin, hình ảnh giới thiệu và các giấy tờ có liên quan đến Doanh nghiệp. 3.2. Sơ đồ Website có bản phụ lục phân tích hệ thống kèm theo. 3.3. Tuân theo đúng quy định của nhà nước về sử dụng Internet và các điều khoản quy định của nhà  nước Về biện pháp và trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát đảm bảo an ninh quốc gia trong  hoạt động Internet ở Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 848 / 1997 / QD­BNV (A11)  ngày 23  tháng 10 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ “http://nvad.biz/vanban/quydinh.doc”). 3.4. Không được sử dụng các dịch vụ Internet để gây rối trật tự xã hội, phá hoại an ninh Quốc gia, tổn  hại thuần phong mỹ tục hay kinh doanh bất hợp pháp. 3.5. Chịu trách nhiệm về tính chính xác thực hiện của các thông tin quảng cáo của mình. Tuân thủ  các quy định của pháp luật  về quyền sở hữu công nghiệp và bản quyền. 3.6. Chịu trách nhiệm về tài khoản truy cập mà bên B bàn giao và các thông tin đăng tải lên mạng. 3.7. Tự cập nhật thông tin. 3.8. Tạo điều kiện cho bên B thực hiện tốt hợp đồng khi có lời mời sang bên B để thực hiện công việc ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B 4.1. Hoàn thiện Website trong vòng ……….. kể từ ngày nhận được đầy đủ thông tin bên A yêu cầu. 4.2. Thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng Website cho bên A theo thời gian hosting kể từ ngày bên B  nghiệm thu active domain (tên miền). 4.3. Cung cấp dịch vụ theo đúng nội dung đã thỏa thuận trong bản đề xuất và đảm bảo chất lượng  dịch vụ trong phạm vi trách nhiệm của bên B. 4.4. Hướng dẫn bên A thực hiện đúng quy trình khai thác dịch vụ và các quy định pháp luật hiện  hành. 4.5. Tư vấn các thủ tục giúp công ty quảng cáo trên www.vnexpress.net, www.home.vnn.vn … và các  trang quảng cáo khác nếu có yêu cầu của bên A (mất phí hoặc không tuỳ theo yêu cầu cụ thể  của công ty)
  3. 4.6. Không chịu trách nhiệm khi bên A bị mất hay quên mật khẩu mà lý do nào đó bị kẻ xấu lấy cắp  và phá hoại hệ thống site hoặc ăn cắp thông tin. 4.7. Đào tạo và hướng dẫn bên B theo kế hoạch của bản đề xuất. 4.8. Hỗ trợ khởi tạo lại mật khẩu khi bị xảy ra tình trạng quên hoặc mất mật khẩu. 4.9. Hỗ trợ khắc phục khi có tình trạng bị hacker tấn công (nếu công việc khôi phục bình thường), nếu  phức tạp quá bên B sẽ tính phí bên A theo độ phức tạp của trang web theo thời giá hiện hành. 4.10. Sẽ dừng toàn bộ trang web mà không cần thông báo khi xảy ra các hiện tượng: Dùng email để  gửi Spam mail, trên trang web có nội dung xấu như hình ảnh đồi trụy, tuyên truyền phát ngôn với  nội dung xấu, gây dối, phá hoại an ninh Quốc gia. ĐIỀU 5: CÁC PHÁT SINH 5.1. Hai bên có quyền đơn phương hủy hợp đồng khi: Công ty giải thể, Phá sản hoặc có dính líu đến  Pháp luật gây cản trở công việc và phải chịu bồi thường theo khoản tiền bên A đặt trước theo  Điều II tại hợp đồng này. 5.2. Kể từ khi bên B bàn giao và bên A nghiệm thu hợp đồng, nếu bên A có nhu cầu phát sinh như:  thay đổi giao diện, thêm các tiêu đề hay chỉnh sửa về cấu trúc của trang (site) sẽ được tính theo  giá của từng công việc. ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG 6.1. Hợp đồng này có hiêu lực kể từ ngày ký. 6.2. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ những điều khoản đã nêu trên, nếu có phát sinh trong suốt quá  trình thực hiện hai bên cùng nhau bàn bạc thống nhất cách giải quyết và phải có bổ sung bằng  văn bản. 6.3. Bên B sẽ không chịu trách nhiệm về thời gian nếu bên A không tạo điều kiện cho bên B trong  quá trình hoàn thiện website để theo kịp kế hoạch đã định trước như: khi có lời mời sang bên B  để cùng bên B làm việc hoàn thiên trang web mà vì lý do nào đó bên A không sang hoặc sang  muộn hơn. Yêu cầu bên B thiết kế thêm ngoài những dự kiến trong hợp đồng hoặc thay đổi các  thao tác hay cấu trúc trên site… 6.4. Hai bên thực hiện đúng các thỏa thuận trên, nếu một trong hai bên không hiểu nhau mà dẫn đến  bất đồng quan điểm, hai bên sẽ cùng nhau thương lượng để giải quyết. Trong trường hợp hòa giải  không thành, việc tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa Án có thẩm quyền tại Thành phố Hồ Chí Minh  để giải quyết theo quy định của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 6.5. Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau: Bên A giữ  01 (một) bản, Bên B giữ 01 (một) bản.
  4. Đại diện bên A Đại diện bên B Giám Đốc Giám Đốc Nguyễn Phước Toàn Võ Thị Thanh Hồng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2