intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hợp Ngữ ASM-Chương 01-Phần 2- Nguyên lý xây dựng máy tính

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

477
lượt xem
310
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 01-phần 2- nguyên lý xây dựng máy tính', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp Ngữ ASM-Chương 01-Phần 2- Nguyên lý xây dựng máy tính

 1. CẤU TRÚC MÁY TÍNH U TRÚC MÁY TÍNH LẬP TRÌNH HỢP NGỮ P TRÌNH HỢP NGỮ P TRÌNH HỢP NG H NGỮ Chương 1- Cấu trúc máy tính
 2. g y ý y ự g Nguyên lý xây dựng MT MT điện tử làm việc theo hai nguyên lý cơ bản : nguyên lý số và nguyên lý tương tự tự. Nguyên lý số sử dụng các trạng thái rờI rạc của 1 đạI lượng vật lý để biểu diễn số liệu ể ể ễ ố nguyên lý đếm Nguyên lý tương tự sử dụng 1 đạI lượng vật lý biến đổI liên tục để biểu diễn số liệu nguyên lý đo Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 3. Mạch điện trong MT Trong MT có những loạI mạch điện nào Mạch tổ hợ : là mạch điệ có t h hợp h điện ó trạng thái ngõ ra phụ õ h thuộc tức thờI vào tổ hợp của trạng thái ngõ vào. Ex : Mạch giảI mã địa chỉ Mạch t ầ t : là mạch điệ th h tuần tự h điện thực hiệ 1 mục đí h mà hiện đích à trạng thái ngõ ra phụ thuộc vào tổ hợp của trạng thái ngõ vào và trạng thái của quá khứ ngõ vào. Ex : mạch cộng, trừ, nhân Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 4. Nguyên lý Turing khối xử lý chứa tập hữu hạn các trạng thái đầu đọc ghi Băng dữ liệu vô hạn, dữ liệu kết thúc là b g ệ ạ , ệ Si S b Máy làm việc theo từng bước rời rạc. Một lệnh y ệ g ạ ộ ệ của máy như sau : qiSiSjXqj. Nghĩa là : đầu đọc ghi đang ở ô Si thì sẽ ghi đè Sj vào ô hiện tại và dịch chuyển hoặc đứng yên theo chỉ thị là X và trạng thái hiện hành của máy là qj Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 5. Nguyên lý hoat động máy Turing Dữ liệu của bài toán là 1 chuổi các ký hiệu thuộc tập các ký hiệu của máy không kể ký hiệu rỗng b, được cất vô băng. Trạng thái trong ban đầu của máy là q0 . Đầu đọc/ghi Đầ đ / hi ở ô chứa ký hiệ đầ tiê của chuổi ký hiệ hứ hiệu đầu tiên ủ h ổi hiệu nhập. Trong quá trình hoạt động, sự thay đổi dữ liệu trên băng, sự dịch chuyển đầu đọc ghi và sự biến đổi trạng thái trong của máy sẽ diễn ra tuân theo các lệnh thuộc tập lệnh của máy tùy theo trạng thái hiện tại và ký hiệu ở ô hiện tại. Quá trình sẽ dừng lại khi trạng thái trong của máy là trạng thái kết thúc qf. Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 6. Thí dụ máy Turing Xét thí dụ máy Turing thực hiện phép toán NOT trên chuổi các bit 0/1.Chuổi dữ liệu nhập ban ñaàu là 10 tập các ký hiệu của máy {0,1} tập các trạng thái trong {q0, q1} tập lệnh gồm 3 lệnh : q001Rq0 , q010Rq0 , q0bbNq1 ập ệ g ệ q q q q0 Ban đầu q0 … 1 0 b … 0 0 b … Dừng q1 q0 0 Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT 1 b … 0 1 b … CỦA HTMT Kết quả 01
 7. Nguyên lý VonNeumann Máy Von Neumann là mô hình của các máy tính hiện đại. Nguyên lý của nó như sau : Về mặt logic (chức năng) , máy gồm 3 khối cơ bản : đơn vị xử lý, bộ nhớ và hệ thống xuất nhập. Đơn vị xử lý Bộ nhớ Trao đổi thông tin Điều khiển Hệ xuất nhập data chương trình Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 8. Nguyên lý Von Neumann (cont) Chương trình điều khiển xử lý dữ liệu cũng được xem là data và được lưu trữ trong bộ nhớ gọi là chương trình lưu trữ. Bộ nhớ chia làm nhiều ô, mỗi ô có 1 địa chỉ ề ỗ (đánh số thứ tự) để có thể chọn lựa ô nhớ trong quá trình đọc ghi dữ liệu. (nguyên lý định địa chỉ) Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 9. Nguyên lý Von Neumann (cont) Các lệnh được thực hiện tuần tự nhờ 1 bộ đếm chương trình (thanh ghi lệnh) nằm bên trong đơn vị xử lý. hương Chương trình MT có thể biểu diễn dướI dạng số và đặt vào dướI trong bộ nhớ của MT bên cạnh dữ liệu. Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 10. Typical Von Neumann Machine yp ALU Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 11. Nguyên lý hoạt động MT CPU Bộ nhớ chính Đọc lệnh Đ lệ h Lưu trữ thông tin ô Phân tích lệnh Nơi chứa chương trình Thực thi lệnh để CPU đọc và thực thi ọ ự Khối xuất nhập ối ấ ậ Giao tiếp với môi trường bên ngoài xuất nhập dữ liệu, bộ nhớ phụ Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 12. Tổ chức Máy tính 1 CPU & 2 I/O device CPU Control Unit ALU A I/O Devices Registers Main M M i Memory Disk Di k Printer P i t ………. ………. Bus s Bus s Bus Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 13. Sơ đồ khối chi tiết đọc, phân ọ ,p tích, ra lệnh cho các đơn Main Memory vị chức Control Unit năng thực Có 2 tác vụ : đọc /Ghi hiện ALU 2 loại dữ liệu: 1) Data : số liệu đầu vào, D t ố liệ đầ à kết quả,dữ liệu trung gian Registers g 2) Chương trình Phép toán: số học, luận lý, so sánh, dịch, Đơn vị giao tiếp – IO Card quay,xử lý bit. MỗI phép ỗ toán cho Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG Devices IO QUÁT 2 kết quả CỦA HTMT
 14. ổ ế Tổng kết chương • Máy tính được thiết kế trên ý tưởng của Máy  Turing và nguyên lý Von Neumann. g g y ý • Về mặt chức năng máy tính gồm 3 phần : đơn  vị xử lý bộ nhớ chính và các thiết bị xuất nhập lý, bộ chính và các thiết bị xuất nhập. Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
 15. ỏ Câu hỏi Câu 1: Trình bày nguyên lý Von Neumann. y g y ý Câu 2: Cho biết sự khác nhau giữa mô hình Turing và  mô hình VonNeumann. Câu 3:  Trình bày nguyên lý hoạt động của Máy  Turing. Câ 4 T ớ khi ó Câu 4: Truớc khi có nguyên lý Von Neumann, chương  ê lý V N h trình để máy tính thực hiện được để ở đâu? Câu 5 : Cho biết kết quả của 2+3 ? Câu 5 : Cho biết kết quả của 2+3 ? Chuong 1 CẤU TRÚC TỔNG QUÁT CỦA HTMT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2