Host Free part 1

Chia sẻ: Asdsadasd 1231qwdq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
48
lượt xem
5
download

Host Free part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Compressed Đã có File : Patch 84 KB. Nhấp Đúp lên File nầy Nhấp Đúp lên Folder Patch Nhấp Đúp lên File patch.exe Ra Bảng ARN Nhấp Thẻ GO Hiện ra patching done Exit. 6. Nhấp Shortcut Chương Trình nầy ở Desktop Ra Giao Diện của

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Host Free part 1

  1. KẾT QUẢ THỰC TẬP : · http://utbinh.hostonmars.com/upload/nhatrang/01.jpg ( bạn sửa 01.jpg thành các số TT từ 02.jpg đến 10.jpg để tạo Link cho các Hình còn lại ). · http://utbinh.hostonmars.com/upload/danhsachhostfree.doc III.CÁC CHƯƠNG TRÌNH LIÊN QUAN : 1. INTERNET DOWNLOAD MANAGER 5.09 : 1. Link download tại trang chủ , dung lượng 2.20 MB : http://www.internetdownloadmanager.com/idman509.exe 2. Ra Desktop > My Documents > Downloads > Programs > Đã có File : idman509 . 3. Nhấp lên File nầy > Next > Next > Next > Next > Finish > Ok. 4. Link Download File Patch , dung lượng 83.60 KB: http://utbinh.com/patch.rar 5. Ra Desktop > My Documents > Downloads > Compressed > Đã có File : Patch 84 KB.> Nhấp Đúp lên File nầy > Nhấp Đúp lên Folder Patch > Nhấp Đúp lên File patch.exe > Ra Bảng ARN > Nhấp Thẻ GO > Hiện ra patching done > Exit. 6. Nhấp Shortcut Chương Trình nầy ở Desktop > Ra Giao Diện của CT > Nhấp Menu Help > > About IDM > Ra Phiên bản đã Crack xong có chữ : Version 5.09 Build 4 ( Mar/15/2007 ) Full . 7. Xem hướng dẫn sử dụng : http://utbinh.com/NOVEMBER/bai3/IDM.doc 2. ACD SEE 9 PHOTO MANAGER : HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ACD SEE PHOTOMANAGE 9: Download Software và Serial ,22.60 MB ( Sure 100% ): http://utbinh.com/JANUARY/ACDSeePhotManager9.rar 1. Phải kết nối Internet. 2. Nhấp File : multikeygen > Nhấp Thẻ Generate > Hiện ra dãy chữ số trong Ô Serial > Copy Dãy chữ số nầy . 3. Nhấp File : acdsee để cài đặt > Next > I accept the Terms in the license agreement > Next . 4. Ra Bảng Custom Information > User Name : Nhập tên bạn > Organization : home > License code để mặc định chọn full > Paste số Serial vào > Next > Mặc định chọn Complete > Next > Mặc định chọn All > Next > Install > Finish . 5. Ra Bảng Software Update Program , chọn : NO > Ok > Close.
  2. Đây là danh sách các host free hỗ trợ FTP, mail... Của JACKIE ĐÔ sưu tầm gởi cho utbinh ngày 21.7.2007 Đối D. Hỗ trợ Uplo Scripti Pre- Your Tên Web Q.Cáo Misc. tượng lượng Ads ad ng Scripts URL POP Email; Unlimited bandwidth; Person Domai Multiple FTP, al, 60 Banne Allowe n or free web FateBack Brow - - Busine MB r-Top d Subdo hosting ser ss main accounts allowed; File size limit 200 KB Bandwidth limit 2 GB/month; cPanel, Fantastico; Person 50 Domai MySQL FTP, al, MB - Banne Allowe CGI, n or database; Fh4m Brow Some Busine 100 r-Top d PHP Subdo Free site ser ss MB main hosting is only available for U.S.A. and Canada Bandwidth limit 10 GB/month; Person Domai MySQL FTP, al, 5000 Banne Allowe n or databases; Fizwig Brow PHP - Busine MB r d Subdo Filesize ser ss main limit 5 MB; LayeredPa nel control
  3. panel; Website statistics; Instant activation Bandwidth limit 20 GB/month; LayeredPa nel web- based panel; Layered Person TextLi Domai FTP, CGI, Panel 1- al, Fr33Webh 5000 nk- Allowe n or Brow PHP, Some click PHP Busine osting MB Botto d Subdo ser Java script ss m main installer; MySQL database, PHPMyAd min; Fr33Webh ost instant activation Unlimited bandwidth; DirectAdm in or Plesk control CGI, panel; PHP, POP3 Person ASP, Domai Email; Free- FTP, al, 1000 Allowe SSI, n or Custom Domain- No Brow Some Busine MB d FrontP Subdo error Site ser ss age main pages; Extensi SSL; SSH; ons Addon domains; MySQL, Microsoft Access databases;
  4. Get free domain names; You must earn points by visiting advertisers Bandwidth limit 1 GB/month; LayeredPa nel website control Person Domai panel; Free- FTP, al, 20 Banne Allowe n or MySQL Hosting- Brow PHP Some Busine MB r-Top d Subdo database; Now ser ss main PHP5 scripts auto- installer; FreeHostin g Instant activation Bandwidth limit 250 GB/month; cPanel X, Fantastico; MySQL databases; CGI, Web Person PHP, FTP, Email, al, 5000 Allowe FrontP Domai Free-Name No Brow Some Forwarding Busine MB d age n ser ; Custom ss Extensi MX entry; ons Free .com domain name; Add-on domain names; .htaccess;
  5. Custom error pages; Analog, AWStats statistics; Cron jobs Bandwidth limit 10 GB/month; Person Domai Awstats Free-PHP- FTP, al, 1000 Allowe n or web site Webhostin No Brow PHP Some Busine MB d Subdo statistics; g ser ss main Layered Panel; MySQL databases Bandwidth limit 100 GB/month; LayeredPa nel; Person TextLi Domai FTP, Awstats al, Free-Site- 5000 nk- Allowe n or Brow PHP Some traffic Busine Host MB Botto d Subdo ser statistics; ss m main MySQL database; File sizelimit 10 MB Bandwidth limit 20 GB/month; Layered Person Domai Free- FTP, Panel; al, 5000 Allowe n or WebHostin No Brow PHP - MySQL Busine MB d Subdo g-Pro ser databases; ss main FreeWebH osting Instant activation
  6. Bandwidth limit 5 GB/month; POP3, Forwarding , Webmail; CGI, Auto- PHP, responders; Person Domai FTP, SSI, SpamAssas al, 250 Allowe n or FreeHostia No Brow FrontP Some sin mail Busine MB d Subdo ser age filters; ss main Extensi MySQL ons database; Stats; Elefante 1- click installer; No file size limit  
Đồng bộ tài khoản