How to prepare for the ielts listening part 8

Chia sẻ: Tran Phuong Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
84
lượt xem
25
download

How to prepare for the ielts listening part 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

get stuck on a question. If you didrVt hear the answer, go on. 10* The answers are given in order. For example, if you hear the answer to Question 10. but didni hear the answer for Question 9, you missed Question 9. You will not hear the answer later.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: How to prepare for the ielts listening part 8

Đồng bộ tài khoản