How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 1

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
115
lượt xem
35
download

How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có ba giai đoạn trong việc tạo ra một bài luận: lập kế hoạch, viết và sửa đổi. Khi bạn viết các bài luận TOEFL bạn sẽ chỉ có ba mươi phút để làm tất cả những điều này. Trong đó, ba mươi phút ngắn, viết của bạn phải thực hiện một ấn tượng ion.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 1

Đồng bộ tài khoản