How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 12

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
33
lượt xem
5
download

How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vào cuối phần Viết và ở cuối phần Sửa đổi, bạn một lần nữa sẽ viết bài luận về cùng một chủ đề. Vào cuối cuốn sách, bạn sẽ có văn bản bốn đoạn văn về cùng một chủ đề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 12

Đồng bộ tài khoản