How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 16

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
50
lượt xem
10
download

How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 16

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một bài luận tốt cần có thời gian: thời gian để lên kế hoạch; thời gian để viết, và thời gian để sửa đổi. Trên Tiểu luận TQEFL bạn chỉ có ba mươi phút. Nếu bạn mất thời gian ngay bây giờ để tìm hiểu làm thế nào để viết, bạn 11 cách dễ dàng có thể viết bài luận của bạn trong ba mươi phút.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 16

Đồng bộ tài khoản