How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 18

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
49
lượt xem
11
download

How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cuốn sách này chứa hai loại hoạt động: cấu trúc và miễn phí. Các cấu trúc mô hình hoạt động hiện tại và các hoạt động kiểm soát bằng văn bản cho sinh viên. Các hoạt động miễn phí khuyến khích họ viết trên của chính họ bằng cách sử dụng, các hoạt động kiểm soát được cấu trúc như các mô hình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 18

Đồng bộ tài khoản