How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 4

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
55
lượt xem
5
download

How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài luận của bạn sẽ được đọc bởi hai người đọc. Không đọc sẽ biết được điểm số khác cung cấp cho người đọc bài luận của bạn. Nếu các điểm được nhiều hơn một điểm ngoài (một người đọc cho bài luận của bạn có 6 và đọc khác cho nó một 4), bài luận của bạn sẽ được đọc bởi một người thứ ba.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 4

Đồng bộ tài khoản