How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 5

Chia sẻ: Tranhoang Nhat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
41
lượt xem
5
download

How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn cũng cần phải có một kế hoạch để nghiên cứu. Bắt đầu với chương đầu của cuốn sách này-Do mọi hoạt động trên mọi trang cho đến khi bạn đến cuối. Thực hiện theo các trình tự của cuốn sách. Khi bạn viết một bài luận, bạn bắt đầu với từ đầu tiên của câu đầu tiên và kết thúc bằng chữ cuối cùng của kết luận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: How to prepare for the toefl essay 2nd edition part 5

Đồng bộ tài khoản