HPLC for Pharmaceutical Scientists 2007 (Part 7B)

Chia sẻ: Big Big | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
49
lượt xem
13
download

HPLC for Pharmaceutical Scientists 2007 (Part 7B)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nitrogen Rule: If the nominal molecular weight of an analyte appears to be an even mass number, the compound contains an even number of nitrogen atoms (or no nitrogen atoms). On the other hand, if the nominal molecular weight of an analyte appears to be an odd mass number, the com- pound contains an odd number of nitrogen atoms.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HPLC for Pharmaceutical Scientists 2007 (Part 7B)

Đồng bộ tài khoản