Hướng dẫn cách cài đặt Visual 2005

Chia sẻ: Nguyen Duc Ninh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

2
1.081
lượt xem
141
download

Hướng dẫn cách cài đặt Visual 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn Cách cài đặt Visual Studio.Net - Mua bộ đĩa Visual Studio.Net 2005: gồm 4 đĩa - Đưa đĩa số 1 vào ổ đĩa CD: chương trình sẽ yêu cầu chọn một thư mục để lưu các tập tin được giải nén. Ta chọn thư mục và nhấn OK. - Làm tương tự như đĩa số 1 cho các đĩa còn lại. Lưu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn cách cài đặt Visual 2005

 1. Môn học Lập trình VB.Net Căn Bản - Một số qui định - Cách cài đặt Visual Studio.Net - Giới thiệu .Net FrameWork - Giới thiệu Visual Basic.Net - Khởi động VB.Net
 2. Một số qui định - Thời lượng: 30 tiết - Mỗi buổi lên lớp, có điểm danh tính vào điểm chuyên cần. - Trong quá trình học, nếu có gì không hiểu thì phải hỏi ngay. - Bài tập sau mỗi buổi học. - Làm đề tài: mỗi nhóm 2sv/ 1 đề tài. - Bắt đầu làm đề tài từ tuần thứ 2. Nộp trong buổi học cuối của giờ thực hành. - Kiểm tra quá trình không thông báo trước.
 3. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Mua bộ đĩa Visual Studio.Net 2005: gồm 4 đĩa - Đưa đĩa số 1 vào ổ đĩa CD: chương trình sẽ yêu cầu chọn một thư mục để lưu các tập tin được giải nén. Ta chọn thư mục và nhấn OK. - Làm tương tự như đĩa số 1 cho các đĩa còn lại. Lưu ý: Chỉ định vào cùng một thư mục. - Sau khi giải nén xong cả 4 đĩa. Ta tiến hành cài đặt IIS cho windows.
 4. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Cài đặt IIS: - Vào Start ->All Programe ->Control Panel - Vào Add or Remove Programe -> Add/Remove Windows Components - Đánh dấu chọn vào mục chọn Internet Information Services (IIS). Như hình:
 5. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Sau đó nhấn Next. Chờ để chương trình cài đặt IIS.
 6. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Vào thư mục chứa các tập tin vừa được giải nén ở trên. - Vào thư mực vs ->chạy tập tin autorun.exe. - Màn hình hiện ra như sau:
 7. Cách cài đặt Visual Studio.Net
 8. Cách cài đặt Visual Studio.Net -Sau khi chạy tập tin autorun.exe màn hình hiện ra như sau:
 9. Cách cài đặt Visual Studio.Net
 10. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Sau đó nhấn Next.
 11. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Sau đó nhấn Next.
 12. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Sau đó nhấn Full và chọn Next.
 13. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Bây giờ hãy chờ cho đến khi chương trình thông báo cài đặt thành công.
 14. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Bây giờ ta tiến hành cài đặt thư viện MSDN
 15. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Ta chọn Next.
 16. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Chọn I accept… và chọn Next.
 17. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Ta chọn Next.
 18. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Chọn Full và chọn Next.
 19. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Chọn thư mục cài đặt MSDN và chọn Next
 20. Cách cài đặt Visual Studio.Net - Chọn Install
Đồng bộ tài khoản