Hưỡng dẫn cách đưa Driver Raid vào đĩa 2k3

Chia sẻ: Tailieuhutu Tailieuhutu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
176
lượt xem
42
download

Hưỡng dẫn cách đưa Driver Raid vào đĩa 2k3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhiêu khach hang không co đia mêm nên không add Driver RAID vao  đươc . Sau đây la cach hương dân add Driver RAID vao CD cai Win 2K3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hưỡng dẫn cách đưa Driver Raid vào đĩa 2k3

 1. Hướng dẫn cách đưa Driver RAID vao đia 2K3 . ̀ ̃ Nhiêu khach hang không co đia mêm nên không add Driver RAID vao  ̀ ́ ̀ ́ ̃ ̀ ̀ đươc . Sau đây la cach hương dân add Driver RAID vao CD cai Win 2K3 ̣ ̀ ́ ́ ̃ ̀ ̀ I. Chuẩn bị: 1. Đĩa cài đặt Windows 2K3 2. Phần mềm nLite. ­ Cài đặt nLite: mọi người có thể vào website http://www.nliteos.com để  download bản nLite mới nhất. ­ Chú ý: trước khi cài đặt nLite cần phải có Mircosoft .NET framework có  thể download ở đây  http://download.microsoft.com/downlo...a/dotnetfx.exe. 3. Driver RAID  4. Tao thư muc chưa source W2K3 ̣ ̣ ­ Tao thư muc W2k3 ̣ ̣ ­ Down Win2k3.iso ­ Dung UltraISO extract ̀ ­ Vao Actions – Extract .. ̀
 2. ­ Extract vao thư muc 2K3 ̀ ̣
 3. ­ Yes  II. Tiên hanh  ́ ̀
 4. ­ Chỉ nơi bộ cài đặt 2K3 đươc Extract ra tư file iso  ̣ ̀
 5. ­ Next  ­ Next  ­ Chon check Driver va Bootable ISO ̣ ̀
 6. ­ Next ­ Chon insert  ̣
 7. ­ Chon Multiple driver Forlder  ̣ ­ Chon thư muc chưa Driver RAID  ̣ ̣ ́ ­ Chon tât ca nhưng Driver  ̣ ́ ̉ ̃
 8. ­ Xư ly  ̉ ́
 9. ­ Next ­ Chon Make ISO ̣
 10. ­ Đăt tên  ̣
 11. ­ Xư ly  ̉ ́ ­ Hoan tât  ̀ ́
 12. Bây giờ bạn đã có 1 file.iso cài đặt đã có sẵn RAID không cân đia mêm  ̀ ̃ ̀ đê add Driver . Dung nero burn ra CD la OK . ̉ ̀ ̀
Đồng bộ tài khoản