HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC QUẢN LÝ HỒ SƠ

Chia sẻ: Trang Dai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
513
lượt xem
221
download

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC QUẢN LÝ HỒ SƠ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bước 1: Nhận hồ sơ: - Kiểm tra đầy đủ hồ sơ theo qui định: - Bước 2: Lưu hồ sơ mẫu: - Ghi tên ứng viên được tạm tuyển vào sổ theo cột gồm: Stt, mã số, bộ phận, họ tên, vị trí, năm sinh, quê quán - Để hồ sơ trong một file riêng: - Khi nhận được giấy nhận việc có xác nhận thì làm hợp đồng chính thức, giao cho CBCNV một bản hợp đồng có ký tên vào sổ giao hợp đồng, lưu hợp đồng, giấy nhận viêc vào file ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC QUẢN LÝ HỒ SƠ

  1. HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC QUẢN LÝ HỒ SƠ Bước 1: Nhận hồ sơ: - Kiểm tra đầy đủ hồ sơ theo qui định: - Bước 2: Lưu hồ sơ mẫu: - Ghi tên ứng viên được tạm tuyển vào sổ theo cột gồm: Stt, mã số, bộ phận, họ tên, vị trí, năm sinh, quê quán - Để hồ sơ trong một file riêng: - Khi nhận được giấy nhận việc có xác nhận thì làm hợp đồng chính thức, giao cho CBCNV một bản hợp đồng có ký tên vào sổ giao hợp đồng, lưu hợp đồng, giấy nhận viêc vào file Bước 3: Lưu hồ sơ chính thức: - Lưu hồ sơ vào tập hồ sơ theo qui định: - Có hai cách đánh mã số là đánh theo luỹ tiến khi đó sẽ lưu theo thứ tự từ 1 đến 60.., nếu mã số là tên bộ phận + số thì lưu theo bộ phận. - Khi có hồ sơ mới như đào tạo, thuyên chuyển thì thêm hồ sơ vào file. Bước 4: Nghỉ việc: - Các bộ phận hàng tháng lập danh sách nghỉ việc cho nhân viên nhân sự - Việc giao trả hồ sơ phải có biên bản và phải lưu một bản photo để hạch toán thuế. - Bước 5: quản lý hồ sơ nghỉ việc: - Hồ sơ nghỉ việc được lưu theo từng tháng - Có danh sách hồ sơ để dễ tra tìm.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản