intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn-Exchange2007-phần 12 - Terminal

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

251
lượt xem
140
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn từng bước cấu hình hoàn chỉnh hệ thống email Exchange 2007. Tài liệu được biên soạn bởi trung tam Vsic.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn-Exchange2007-phần 12 - Terminal

  1. TERMINAL SERVICE I.Terminal Service Chuẩn bị: Bài lab cần sử dụng 2 máy chạy hệ điều hành Windows Server 2003 - Máy 1 làm Terminal Server - Máy 2 làm Terminal Client 1. Remote Session B1: Máy 1 Click chuột phải trên My Computer → Click chuột phải trên user U1 → Properties → chọn Manage → Local Users and Groups → Users tab Member Of → trong tab Member Of chọn Add → tạo user “U1” password là: “P@ssword” → add group tên Remote Desktop Users → OK → đóng các cửa sổ đang có Lưu ý: U1 đã thuộc group Remote Desktop Users B2: Máy 1 Click chuột phải trên My Computer → B3: Máy 2 vào Start → Programs → Accessories Properties → tab Remote → đánh dấu chọn vào ô → Communications → Remote Desktop Allow users to connect remotely to this computer Connection → trong màn hình Remote Desktop ở ô → Apply → OK Computer gõ tên Máy 1 (vd: pc18) → chọn Connect → Ờ màn hình Logon, nhập “U1” vào ô Username, nhập “P@ssword” vào ô Password → OK Kiểm tra: U1 remote vào máy 1 thành công 84
  2. Lưu ý: Trong phần này máy 2 có thể là máy Windows XP 2. Remote Console B1: Máy 2 Đóng tất cả các cửa sổ → Vào Start → → Ở màn hình Add New Connection, gõ tên Máy 1 Programs → Administrative Tools → chọn vào ô Server Name (vd: pc18) → nhập “U1” vào ô Remote Desktops → Click chuột phải trên Remote Username, nhập “P@ssword” vào ô Password → Desktops → chọn Add New Connection… OK B5: Click chuột phải trên Máy2 (vd: pc18) → chọn → Trong cửa sổ bên phải → Đăng nhập vào Máy 1 Connect bằng user U1 Kiểm tra: U1 remote vào máy 1 thành công 85
  3. II.Remote Assistance Chuẩn bị: - Bài lab cần sử dụng 2 máy chạy hệ điều hành Windows XP - Cả hai máy vào Run → gõ gpedit.msc → Trong cửa sổ Group Policy vào Computer Configuration → Windows Settings → Security Settings → Local Policies → Security Options → chỉnh những policy sau:  Limit local account use of blank passwords to console logon only (chọn Disable)  Network access Sharing and Security model for local accounts (chọn chế độ Classic) - Đồng bộ thời gian giữa 2 máy bằng lệnh net time B1: Máy 1 → Vào C: tạo thư mục tên Helpme → Share thư mục Helpme cho group Everyone quyền Full Controll B2: Click chuột phải trên My Computer  Properties  tab Remote  đánh dấu chọn vào ô Turn on Remote Assistance and allow invitations to be sent from this computer  Apply  OK B3: Start → Programe → Remote Assistance→ Chọn Invite someone to help you → Kéo thanh trượt xuống cuối cửa sổ chọn Save Invitation as a file (Advanced) → Continue 86
  4. → Bỏ dấu chọn Requie the redirect to use a B3: Máy 2 truy cập qua Máy 1 (Start → Run → gõ password → Save Invatation → Save vào thư mục pcXX vào hộp thọai Run) → Chạy file có trong thư Helpme đã tạo mục Helpme đã được share → trong hộp thoại Remote Assistance chọn Yes B4: Máy 1 thấy xuất hiện hộp thoại Remote Assistance → chọn Yes Kiểm tra: Lúc này tại Máy 2 thấy được giao diện màn hình đang có của Máy 1, nhưng tại không thề thao tác được trên cửa sổ giao diện Máy 1 B5: Máy 2 Trong cửa sổ Remote Assistance chọn Take Control B6: Máy 1 trên màn hình sẽ xuất hiên hộp thoại Remote Assistance – Web Page Dialog → chọn Yes Kiểm tra: Tại màn hình Máy 2 đã thao tác được trong cửa sổ giao diện của Máy 1 87
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2