intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hướng dẫn-Exchange2007-phần 6 - NTFS

Chia sẻ: Khongduong Vusua | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

280
lượt xem
182
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-exchange2007-phần 6 - ntfs', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn-Exchange2007-phần 6 - NTFS

  1. NTFS Chuẩn bị: - Khởi động máy chọn Windows Server 2003 đã nâng cấp Domain Controller - Bỏ giới hạn Password (Domain Security Policy → Account Policies → Password Policy) - Vào C:\ tạo cây thư mục như sau: - Tạo OU KETOAN và OU NHANSU - Trong OU KETOAN tạo group Ketoan. Tạo các user: KT1, KT2 , KT3. Add các user KT1, KT2, KT3 vào group Ketoan - Trong OU NHANSU tạo group Nhansu. Tạo các user: NS1, NS2 , NS3. Add các user NS1, NS2, NS3 vào group Nhansu - Cho group Ketoan và Nhansu quyền Allow Logon Locally (Domain Controller Security Policy → Local Policies → User Right Assignment) - GPUPDATE /FORCE Mục đích: Phân quyền cho các group như sau: - Trên thư mục Data:  Group Ketoan và Nhansu có quyền Read - Trên thư mục Chung:  Group Ketoan và Nhansu có quyền Full - Trên thư mục Ketoan:  Group Ketoan có quyền Full  Group Nhansu không có quyền - Trên thư mục Nhansu:  Group Nhansu có quyền Full  Group Ketoan không có quyền 41
  2. I. Standard Permission 1. Phân quyền trên thư mục DATA B1: Logon Administrator → vào C:\ → Bỏ dấu chọn tại mục Allow Inheritable permission… (như Click chuột phải trên thư mục DATA → trong hình) Properties → vào tab Security → chọn Advanced Trong hộp thoại Security chọn Copy → Apply → B2: Trong hộp thoại DATA Properties chọn Users OK (DomXX\Users) → chọn Remove → Advanced 42
  3. Trong hộp thoại Advanced Security Settings for B3: Trong tab Security chọn Add → tìm và add 2 DATA → đánh dấu chọn tại ô Replace group Ketoan và Nhansu Permission… (như trong hình ) → OK → trong hộp thoại Security chọn Yes → Trong hộp thoại DATA Properties → Kiểm tra Ketoan và Nhansu đang có quyền Read → Apply → OK 43
  4. 2. Phân quyền trên thư mục Chung B1: Vào C:\DATA → Click chuột phải trên thư mục B2: Trong hộp thoại Chung Properties → Click Chung → Properties → vào tab Security → Click chọn group Nhansu → đánh dấu chọn vào ô Full chọn group Ketoan → đánh dấu chọn vào ô Full Controll trong cột Allow (như trong hình)→ Apply Controll trong cột Allow (như trong hình)→ Apply → OK 3. Phân quyền trên thư mục Ketoan B1: Vào C:\DATA Click chuột phải trên → Trong tab Permissions → Bỏ dấu check Allow inheritable thư mục KeToan → Properties → chọn permissions….(như hình vẽ) tab Security → Advanced 44
  5. → Trong hộp thoại Security chọn Copy → Apply B2: Trong tab Securiy chọn group Nhansu → chọn → OK Remove Click vào group Ketoan → đánh dấu chọn vào ô Full Control của cột Allow (Như trong hình) → Apply → OK 45
  6. 4. Phân quyền trên thư mục “Nhansu” B1: Vào C:\DATA Click chuột phải thư → Trong tab Permissions → Bỏ dấu check Allow inheritable mục Nhansu → Properties → chọn tab permissions….(như hình vẽ) Security → Advanced → Trong hộp thoại Security chọn Coppy → Apply B2: Trong tab Securiy chọn group Ketoan → → OK Remove 46
  7. → Click vào group Nhansu → đánh dấu chọn vào ô Full Control của cột Allow (Như trong hình) → Apply → OK 5. Kết hợp Share Permission và NTFS Permission B1: Trên máy Domain Controller share thư mục C:\DATA → cho Everyone quyền Full Controll B2: Lấy một máy Windows XP join vào Domain B3: Máy Window XP loggon KT1 B4: Start → Run → gõ \\pcXX (pcXX là tên máy Domain Controller) → OK - Vào thư mục \\pcXX\DATA\Chung tạo một file DataKT1.txt - Vào thư mục \\pcXX\DATA\Ketoan tạo một file DataKT1.txt - Vào thư mục \\pcXX\DATA\Nhansu tạo một file DataKT1.txt → hệ thống sẽ thông báo lỗi (như hình vẽ) → OK B5: KT2 và KT3 làm tương tự như B3 và B4 B6: Logon NS1 B7: Start → Run → gõ \\pcX X (pcXX là tên máy Domain Controller) → OK - Vào thư mục \\pcX\DATA\Chung tạo một file DataNS1.txt - Vào thư mục \\pcX\DATA\Nhansu tạo một file DataNS1.txt - Vào thư mục \\pcX\DATA\Ketoan tạo một file DataNS11.txt → hệ thống sẽ thông báo lỗi (như hình vẽ) → OK 47
  8. 6. Special Permission B1: Máy DC Logon Administrator → vào → trong hộp thoại Permission Entry for Ketoan → C:\DATA → Click chuột phải trên thư mục Ketoan bỏ dấu chọn tại ô Delete Subfolders and Files và ô chọn Properties → Advanced → click chọn group Delete → đánh dấu chọn vào ô Apply these Ketoan → chọn Edit permissions….(Như trong hình) → OK → OK Tại hộp thoại Ketoan Property → Click chọn group Ketoan → ngoài những quyền thông thừơng “Ketoan” còn có 1 quyền là Special Permission → OK 48
  9. B2: Logoff Administrator → Logon KT1 → vào B3: Logoff KT1 → Logon KT2 → vào C:\Data → C:\Data → vào thư mục Ketoan → tạo 1 file tên vào thư mục Ketoan → Click chuột phải trên trên “Dulieucuakt1.txt” → gõ nội dung và lưu lai “Dulieucuakt1.txt” chọn Delete → hệ thống sẽ báo lỗi “Access is Denied” B4: Trong thư mục Data → Click chuột phải tạo 1 B2: Logoff KT2 → Logon KT1 → vào C:\Data → file tên “Dulieucuakt2.txt” → gõ nội dung và lưu lại vào thư mục Ketoan → Click chuột phải trên “Dulieucuakt1.txt” chọn Delete → thấy “Dulieucuakt1.txt” bị xóa → → Click chuột phải trên “Dulieucuakt2.txt” chọn Delete → hệ thống sẽ báo lỗi “Access is Denied” 49
  10. 7. Take Ownership B1: Máy Domain Controller logon Administrator B2: Click chuột phải trên C:\Data →Click chuột phải trên B3: Kiểm tra thấy Administrators có quyền Nhansu → Properties → chọn tab Security → Advanced → Take Ownership → OK→ OK → OK click chọn group Administrators → Edit B4: Logoff Administrator → Logon NS1 B5: Vào C:\DATA → Click chuột phải trên thư mục Nhansu → Properties → tab Security → Click chọn Administrators → Chọn Remove → Apply → OK B6: Logoff NS1 → Logon Administrator B7: Vào thư mục C:\DATA→ Click vào thư mục Nhansu → hệ thống sẽ báo lỗi Access Denied B8: Click chuột phải trên thư mục Nhansu → Properties → chọn tab Security → hệ thống sẽ báo cáo chọn “YES” → chọn Advanced → chọn tab Owner → chọn Other Users or Group → tìm và add cái group Administrators → OK → đánh dấu vào ô Replace owner on sub container and objects → OK → OK B9: Click chuột phải trên thư mục Nhansu → Properties → chọn tab Security → thấy group Administrators có quyền Full Control 50
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2