intTypePromotion=1

Hướng dẫn gõ công thức toán trên diễn đàn

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
267
lượt xem
71
download

Hướng dẫn gõ công thức toán trên diễn đàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn gõ công thức toán trên diễn đàn Mọi công thức Toán đều được đặt trong cặp thẻ: HTML Code: [tex] [/tex] Các ví dụ cơ bản: 1. Phân số HTML Code: [tex] \frac{x+2007}{x+2008}[/tex] Ta sẽ được: 2. Chỉ số trên dưới HTML Code: [tex]a_i[/tex] HTML Code: [tex]a^n[/tex] Kết hợp: HTML Code: [tex]a^n_i[/tex] Chỉ số trên dưới với nhiều kí tự: HTML Code: [tex]a^{2007}[/tex] HTML Code: [tex]a_{20072008}[/tex] HTML Code: [tex]a^{2007}_{2008}[/tex] HTML Code: [tex]a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}[/tex] 3. Căn, mũ Căn bậc 2: HTML Code: [tex]\sqrt{a}[/tex] HTML Code: [tex]\sqrt{2007}[/tex] Căn bậc n: HTML Code: [tex]\sqrt[n]{A}[/tex] HTML Code: [tex]\sqrt[2007]{a}[/tex] Mũ: HTML Code: [tex]a^n[/tex] Nhiều kí tự ở phần mũ: HTML Code: [tex]a^{2007}[/tex] Kết hợp căn, mũ..v..v: HTML Code: [tex]\sqrt[2007]{a^{2008}}[/tex] 4. Tổng sigma, tích Tổng: HTML...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn gõ công thức toán trên diễn đàn

  1. Hướng dẫn gõ công thức toán trên diễn đàn Mọi công thức Toán đều được đặt trong cặp thẻ: HTML Code: [tex] [/tex] Các ví dụ cơ bản: 1. Phân số HTML Code: [tex] \frac{x+2007}{x+2008}[/tex] Ta sẽ được: 2. Chỉ số trên dưới HTML Code: [tex]a_i[/tex] HTML Code: [tex]a^n[/tex] Kết hợp: HTML Code: [tex]a^n_i[/tex] Chỉ số trên dưới với nhiều kí tự: HTML Code: [tex]a^{2007}[/tex] HTML Code: [tex]a_{20072008}[/tex] HTML Code: [tex]a^{2007}_{2008}[/tex] HTML Code: [tex]a_{1}^n+a_2^{n+1}+a_{3}^{n+2}+...+a_{n+1}^{2n}[/tex] 3. Căn, mũ Căn bậc 2: HTML Code: [tex]\sqrt{a}[/tex] HTML Code: [tex]\sqrt{2007}[/tex]
  2. Căn bậc n: HTML Code: [tex]\sqrt[n]{A}[/tex] HTML Code: [tex]\sqrt[2007]{a}[/tex] Mũ: HTML Code: [tex]a^n[/tex] Nhiều kí tự ở phần mũ: HTML Code: [tex]a^{2007}[/tex] Kết hợp căn, mũ..v..v: HTML Code: [tex]\sqrt[2007]{a^{2008}}[/tex] 4. Tổng sigma, tích Tổng: HTML Code: [tex]\sum_{i=1}^k a_i^n [/tex] Tích: HTML Code: [tex]\prod_{i=1}^{n} a_u^k[/tex] 5. Kí hiệu hình học Vuông góc HTML Code: [tex]\perp [/tex] Song song HTML Code: [tex]\parallel [/tex] Kí hiệu góc: HTML Code: [tex]\hat{ABC} [/tex]

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản