intTypePromotion=1
ADSENSE

HƯỚNG DẪN LUẬT XÂY DỰNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

153
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

LUẬT XÂY DỰNG QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHẢI THỂ CHẾ HOÁ ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH TOÀN BỘ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THỪA KẾ VÀ PHÁT HUY NHỮNG ƯU ĐIỂM, KHẮC PHỤC NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL VỀ XÂY DỰNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DẪN LUẬT XÂY DỰNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

 1. HƯỚNG DẪN LUẬT XÂY DỰNG NG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CH NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƯU Ý KHI ÁP DỤNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 209/2004/ NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 1
 2. LUẬT XÂY DỰNG QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT PHẢI THỂ CHẾ HOÁ ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH TOÀN BỘ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THỪA KẾ VÀ PHÁT HUY NHỮNG ƯU ĐIỂM, KHẮC PHỤC NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG VĂN BẢN QPPL VỀ XÂY DỰNG BẢO ĐẢM NÂNG CAO HIỆU LỰC QLNN, NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QLNN & CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG; PHÂN ĐỊNH RÕ TRÁCH NHIỆM GIỮA QLNN VÀ QLSXKD TRONG XÂY DỰNG 2
 3. LUẬT XÂY DỰNG -LÀ CĂN CỨ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QLCLCTXD 209/CP VÀ MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT XÂY DỰNG. -THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC LXD: 1/7/2004 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG NƯỚC VÀ ĐỐI TƯỢNG NƯỚC NGOÀI- THỰC HIỆN TẠI VN: ÁP DỤNG + DA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH; + THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG. + CÁC HÀNH VI GIỮA TỔ CHỨC, CÁ PHẠM VI NHÂN TRONG HOẠT ĐỘNG XD. ĐIỀU CHỈNH + QUYỀN & NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ XDCT & HOẠT ĐỘNG XD. 3
 4. LUẬT XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG BAO GỒM: 1. LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG. 2. LẬP DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH. 3. QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐTXD CÔNG TRÌNH. 4. KHẢO SÁT XÂY DỰNG. 5. THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 6. THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 7. GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 8. LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XD. 9. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN XD. 4
 5. CĂN CỨ LUẬT XÂY DỰNG CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN LUẬT XD ĐÃ BAN HÀNH 1. NĐ 126/CP NGÀY 26.5.2004 VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG HĐXD. 2. NĐ 209/CP NGÀY 16.12.2004 VỀ QLCL CTXD; 3. NĐ 08/CP NGÀY 24.1.2005 VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG; 4. NĐ 16/CP NGÀY 07.2.2005 VỀ QLDAĐTXD; 5. NĐ 46/CP NGÀY 06.4.2005 VỀ TỔ CHỨC & HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA XÂY DỰNG; 6. NĐ 71/CP NGÀY 06.6.2005 QLĐT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ. 7. NĐ 95/CP 17.7.2005 GCN.QSH NHÀ Ơ; QSH CTXD 5
 6. NGHỊ ĐỊNH 08/2005/CP- 24.01.2005- VỀ QUY HOẠCH XD HIỆN TRẠNG VỀ QHXD: - VIỆC LẬP QHXD CHƯA ĐƯỢC TIẾN HÀNH ĐỒNG BỘ, QUẢN LÝ CHƯA CHẶT CHẼ. - QUY HOẠCH CHUNG CÁC ĐÔ THỊ ĐÃ CÓ NHƯNG QUY HOẠCH CHI TIẾT CHƯA THEO KỊP YÊU CẦU. - QHXD ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN CHƯA ĐƯỢC B TOC DO QUAN TÂM. CÔNG TÁC QHXD ĐÃ ĐƯỢC QUAN TÂM: - KHI BAN HÀNH LUẬT XD, CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN QHXD LÀ MỘT TRONG NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẦU TIÊN TRONG LUẬT XD. - CHÍNH PHỦ ĐÃ BAN HÀNH MỘT NGHỊ ĐỊNH RIÊNG HƯỚNG DẪN LUẬT XÂY DỰNG VỀ CÔNG TÁC QHXD. 6
 7. NGHỊ ĐỊNH 08/2005/CP- 24.01.2005- VỀ QUY HOẠCH XD TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG ĐỐI TƯỢNG CÔNG TÁC: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, ÁP DỤNG QUẢN LÝ QHXD. CÁC HÀNH VI GIỮA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN PHẠM VI THAM GIA HOẠT ĐỘNG XD. ĐIỀU CHỈNH QHXD ĐƯỢC THỂ HIỆN TRÊN QHXD ĐỒ ÁN QHXD THEO TRÌNH TỰ VÙNG 1- LẬP, PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QHXD QH CHUNG XDĐT QH 2- ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT CÁC SỐ ĐÔ THỊ QH CHITIẾT LIỆU VỀ ĐIỀU KIỆN TN & XÃ HỘI. XDĐT 3- LẬP ĐỒ ÁN QHXD. QHXD ĐIỂM 4- THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐỒ DÂN CƯ NT ÁN QHXD. 7
 8. NGHỊ ĐỊNH 08/2005/CP- 24.01.2005- VỀ QUY HOẠCH XD QHXD VÙNG NHIỆM VỤ: -DỰ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 5- 10 NĂM -TỔ CHỨC KHÔNG GIAN CÁC CƠ SỞ CN; HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KT, HẠ TẦNG XH TRÊN PHẠM VI VÙNG. - BẢN VẼ SƠ ĐỒ RANH GIỚI & MỐI QUAN HỆ LIÊN VÙNGTL:1/100.000&1/500.000 TRÁCH NHIỆM LẬP, THẨM THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT ĐỊNH NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN QHXD NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN QHXD VÙNG VÙNG 1- BXD TH.ĐỊNH QHXD VÙNG 1- THỦ TƯỚNG PHÊ DUYỆT TRỌNG ĐIỂM, VÙNG LIÊN NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN QHXD DO BXD TỈNH. THẨM ĐỊNH. 2- SXD (SỞ Q.HOẠCH- K.TRÚC) 2- UBND TỈNH PHÊ DUYỆT THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ, ĐA NHIÊM VỤ, ĐỒ ÁN QHXD VÙNG QHXD VÙNG THUỘC THẨM THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 8 QUYỀN PHÊ DUYỆT UBNDT. QUẢN LÝ.
 9. NGHỊ ĐỊNH 08/2005/CP- 24.01.2005- VỀ QUY HOẠCH XD QH CHUNG XD ĐÔ THỊ NHIỆM VỤ: -XÁC ĐỊNH T/C ĐÔ THỊ, QUY MÔ DÂN SỐ, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ & CÁC CT HẠ TẦNG KT, HẠ TẦNG XH. -XÁC ĐỊNH NHỮNG KHU VỰC PHẢI GIẢI TOẢ, KHU VỰC ĐƯỢC CHỈNH TRANG, BẢO VỆ. -BẢN VẼ SƠ ĐỒ VỊ TRÍ, RANH GIỚI TL: 1/25.000,- 1/100.000, TRÁCH NHIỆM LẬP, THẨM THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT ĐỊNH NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN QH NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN QH CHUNG CHUNG XD ĐÔ THỊ XD ĐÔ THỊ 1- BXD THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ, 1- THỦ TƯỚNG PHÊ DUYỆT Đ.Á QH CHUNG XD ĐÔ THỊ NHIỆM VỤ, ĐỒ ÁN QH CHUNG LOẠI ĐẶC BIỆT, LOẠI 1 & 2. XD ĐÔ THỊ DO BXD THẨM ĐỊNH. 2- SXD (SỞ Q.HOẠCH- K.TRÚC) 2- UBND TỈNH PHÊ DUYỆT THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ, ĐA QH NHIÊM VỤ, ĐỒ ÁN QH CHUNG CHUNG XD ĐÔ THỊ LOẠI 3, 4, 5. XD ĐÔ THỊ DO SXD THẨM ĐỊ9 NH.
 10. NGHỊ ĐỊNH 08/2005/CP- 24.01.2005- VỀ QUY HOẠCH XD QH CHI TIẾT XD ĐÔ THỊ NHIỆM VỤ: -XÁC ĐỊNH PHẠM VI, RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU VỰC TKẾ QH CH.TIẾT -XÁC ĐỊNH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH TRONG KHU VỰC Q.HOẠCH. -X.ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU K.TẾ- KT CHỦ YẾU VỀ SDĐ & HẠ TẦNG KT-XH -UBND HUYỆN LẤY Ý KIẾN ND- QUA ĐẠI DIỆN TỔ DP & UBND CẤP XÃ -TRÁCH NHIỆM VỊ TRÍ, ĐỊNH ĐỒ ỚI TL:ẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN BẢN VẼ SƠ ĐỒ THẨM RANH GI TH 1/5.000,- 1/10.000, ÁN Q.HOẠCH CHI TIẾT XD ĐÔ Q.HOẠCH CHI TIẾT XD ĐÔ THỊ TH CH 1- SXD (SỞ Q.HOẠỊ - K.TRÚC) 1- UBND TỈNH PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN THẨM ĐỊNH ĐA QH CHI TIẾT QUY HOẠCH CHI TIẾT XD ĐÔ XD ĐÔ THỊ LOẠI ĐẶC BIỆT & THỊ DO SXD THẨM ĐỊNH. 1,2,3. 2- CƠ QUAN QLXD CẤP HUYỆN 2- UBND HUYỆN PHÊ DUYỆT Đ.Á TH.ĐỊNH ĐA.QHCTXD ĐÔ THỊ QHCTXD ĐÔ THỊ LOẠI 4,5 VÀ LOẠI 4,5. NHỮNG Đ.Á DO UBND TỈNH UỶ 3- TỔ CHỨC T.VẤN B/C VỀ KẾT Q. 10 QUẢ LÂY Ý KIẾN ND- LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC PHÊ DUYỆT
 11. NGHỊ ĐỊNH 08/2005/CP- 24.01.2005- VỀ QUY HOẠCH XD QHXD ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN NHIỆM VỤ: -DỰ BÁO QUY MÔ DÂN SỐ THEO TỪNG GIAI ĐOẠN. -X.ĐỊNH MẠNG LƯỚI ĐIỂM DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ. -QHXD ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN VÀ TRUNG TÂM XÃ. -UBND HUYỆN LẤY Ý KIẾN ND- QUA UBND CẤP XÃ BẢN VẼ SƠ ĐỒ RANH GIỚI XÃ TL: 1/25.000; ĐIỂM DÂN CƯ TL: 1/5.000, TRÁCH NHIỆM THẨM ĐỊNH THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QH; ĐỒ ÁN QHXD NHIỆM VỤ QH; ĐỒ ÁN QHXD ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN 1- CƠ QUAN QLXD CẤP HUYỆN 1- UBND HUYỆN PHÊ DUYỆT THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QH, ĐỒ NHIỆM VỤ QH, Đ.Á QH ĐIỂM ÁN QHXD ĐIỂM DÂN CƯ DÂN CƯ N.THÔN- SAU KHI ĐƯỢC N.THÔN- TRÌNH UBND CẤP HĐND XÃ THÔNG QUA BẰNG HUYỆN PHÊ DUYỆT (KÈM NGHỊ QUYẾT. THEO K.QUẢ LẤY Ý KIẾN ND) 11
 12. NGHỊ ĐỊNH 08/2005/CP- 24.01.2005- VỀ QUY HOẠCH XD QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG SỞ XD (SỞ QH- K.TRÚC) GIÚP UBND TỈNH CƠ QUAN QLNN VỀ QHXD QLNN LĨNH VỰC: K.TRÚC, QHXD ĐÔ THỊ, (TTLT 01/BXD-BNV 16.01.04) QHXD ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN NỘI DUNG CHÍNH VỀ QUẢN LÝ QHXD - TRÁCH NHIỆM: NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QHXD BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ Q.LÝ QUY HOẠCH XD (GỒM Q.LÝ: QHXD VÙNG; QH CHUNG XD ĐÔ THỊ; QH CHI TIẾT XD ĐÔ THỊ; QHXD ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN) - MỖI LOẠI QHXD CÓ NỘI DUNG Q.LÝ KHÁC NHAU VÀ PHẢI ĐƯỢC QUY ĐỊNH CỤ THỂ CÁC NỘI DUNG ĐỂ QUẢN LÝ. - Q.LÝ QHXD GỒM NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH SAU: (ĐIỀU 34- LXD) A- BAN HÀNH CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH & K.TRÚC. B- QUẢN LÝ VIỆC XD CÔNG TRÌNH THEO QHXD (CÔNG BỐ QHXD). C- QUẢN LÝ CÁC MỐC GIỚI NGOÀI THỰC ĐỊA. D- ĐÌNH CHỈ XD; XỬ PHẠT HC; CƯỠNG CHẾ, PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH XD TRÁI PHÉP, XD KHÔNG TUÂN THEO QHXD. 12
 13. NỘI DUNG CHI TIẾT QUẢN LÝ QHXD CÔNG BỐ QHXD (ĐIỀU 38-NĐ08/) 1- QUY HOẠCH XD VÙNG: (TG; SAU 30 NGÀY QUY HOẠCH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT) - UBND TỈNH CÔNG BỐ QHXD VÙNG THUỘC THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT TTG -UBND CẤP HUYỆN, XÃ CÔNG BỐ QHXD VÙNG DO UBND TỈNH PHÊ DUYỆT. 2- QUY HOẠCH CHUNG XD ĐÔ THỊ: (TG= 30 NGÀY) UBND CÁC CẤP CÔNG BÔ QH CHUNG XD THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ. 3- QUY HOẠCH CHI TIẾT XD ĐÔ THỊ: -UBND CÁC CẤP CÔNG BỐ Đ.Á QH CHI TIẾT XD THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH Q.LÝ. -CÔNG BỐ TOÀN BỘ NỘI DUNG QH & QUY ĐỊNH QUẢN LÝ QHXD CỦA ĐỒ ÁN. 4- QUY HOẠCH XD ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN: (TG= 30 NGÀY) - UBND XÃ TỔ CHỨC CÔNG BỐ -CÔNG BỐ TOÀN BỘ NỘI DUNG QH & QUY ĐỊNH QUẢN LÝ QHXD CỦA ĐỒ ÁN. CẮM MỐC GIỚI XD NGOÀI THỰC ĐỊA (ĐIỀU 40) 1- TRÁCH NHIỆM: UBND CÁC CẤP (TG: HOAN THÀNH 60 NGÀY KỂ TỪ QH CÔNG BỐ) 2- NỘI DUNG: MỐC CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ; CHỈ GIỚI XD; CỐT XD; VÙNG CẤM XD CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QHXD (ĐIỀU 41) QL! 1- TRÁCH NHIỆM: CƠ QUAN QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÁC CẤP 2- NỘI DUNG: ĐỊA ĐIỂM XD; CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ; CHỈ GIỚI XD; CỐT XD; CHỨNG 13 CHỈ QHXD.
 14. NGHỊ ĐỊNH 209/CP- 16.12.2004 VỀ Q.LÝ CLCTXD MỞ ĐẦU - VỊ TRÍ QUAN TRỌNG CỦA CLCTXD THỂ HIỆN Ở VIỆC CHÍNH PHỦ BAN HÀNH MỘT NGHỊ ĐỊNH RIÊNG HƯỚNG DẪN LUẬT XÂY DỰNG. - NỘI DUNG QUẢN LÝ CLCTXD ĐƯỢC QUAN TÂM ĐỀ CẬP TRONG THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG: TỪ QUI HOẠCH XÂY DỰNG; LẬP DỰ ÁN ĐTXD; KHẢO SÁT TK XÂY DỰNG; THI CÔNG XD CÔNG TRÌNH; TỚI VIỆC KHAI THÁC SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH. 14
 15. NGHỊ ĐỊNH 209/CP- 16.12.2004 VỀ Q.LÝ CLCTXD THỜI GIAN CÓ HIỆU LỰC: 5/1/2005 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG CÔNG TÁC: KHẢO SÁT; TK; ĐỐI TƯỢNG THI CÔNG XD; BẢO HÀNH, BẢO TRÌ; ÁP DỤNG QLÝ VÀ SỬ DỤNG CTXD TẠI VN. CÁC HÀNH VI GIỮA TỔ CHỨC, CÁ PHẠM VI NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XD. ĐIỀU CHỈNH 15
 16. HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG CỦA VN - ĐIỀU 2- NĐ209/ CÁC QUY ĐỊNH BẮT BUỘC PHẢI ÁP DỤNG TRONG HĐXD; QUY CHUẨN CÓ TRƯỜNG HỢP LÀ TỐI ĐA QUY CHUẨN HOẶC TỐI THIỂU (MẬT ĐỘ XD & D.TÍCH CÂY XANH XÂY DỰNG HỆ BIỆT THỰ) + LÀM CƠ SỞ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XD THỐNG DN + LÀM CĂN CỨ ĐỂ BAN HÀNH CÁC TCXD TIÊU CHUẨN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN MỰC KỸ THUẬT; ĐỊNH XD MỨC KTẾ- KỸ THUẬT; CÁC PHƯƠNG PHÁP, CÔNG TIÊU CHUẨN THỨC TÍNH TOÁN, QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐỂ ĐẢM XÂY DỰNG BẢO CÁC YÊU CẦU CỦA QUY CHUẨN. B ẮT KHUYẾN BUỘC ÁP BU KHÍCH KH CH DỤNG AD AD + KHÍ HẬU XD CĂN CỨ QĐ SỐ 09/QĐ-BXD 07/4/2005 VỀ ÁP DỤNG TCXD + ĐỊA CHẤT TV; KHÍ NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG XD TẠI VN: TƯỢNG TV + CHỦ ĐẦU TƯ XEM XÉT LỰA CHỌN VÀ QUYẾT ĐỊNH + PHÂN VÙNG ĐỘNG ĐẤT ÁP DỤNG TRƯỚC KHI LẬP HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ; + PCCN + BỘ XÂY DỰNG HOẶC BỘ QUẢN LÝ CÁC CÔNG + BẢO VỆ MT 16 TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN NGÀNH CHẤP THUẬN. + ATLĐ
 17. GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN VỀ CLCTXD - ĐIỀU 3 NĐ209/ + GIÁM SÁT HÀNH VI THEO NỘI DUNG GHI TRÊN BIỂN NỘI DUNG VÀ BÁO PHƯƠNG + GIÁM SÁT HÀNH VI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG, GÂY THỨC GIÁM LÃNG PHÍ THẤT THOÁT TÀI SẢN CỦA NHÀ NƯỚC SÁT CỦA ND + PHƯƠNG THỨC TỰ NGUYỆN, PHẢN ÁNH TRỰC TIẾP VỀ CLCTXD BẰNG LỜI HOẶC VĂN BẢN TRÁCH CHỦ ĐẦU TƯ, UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ HOẶC CƠ QUAN NHIỆM GIẢI QLÝ CÓ THẨM QUYỀN VỀ XÂY DỰNG GIẢI QUYẾT, TRẢ QUYẾT LỜI BẰNG VĂN BẢN TRONG THỜI HẠN 15 NGÀY. 17
 18. ĐIỀU 8- LXD & ĐIỀU 3- NĐ 209/CP ĐÁ THỂ CHẾ HOÁ QUYỀN GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN, GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ XÂY DỰNG. QD 80-18.4.05 NỘI DUNG BIỂN BÁO: 1. TÊN CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH, TỔNG VỐN ĐẦU TƯ, NGÀY KHỞI NHÂN DÂN GIÁM SÁT CÔNG, NGÀY HOÀN THÀNH;ĐỊA CHỈ LIÊN THEO CÁC NỘI DUNG LẠC; SỐ ĐIỆN THOẠI; QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 2. TÊN ĐƠN VỊ THI CÔNG; TÊN NGƯỜI CHỈ 74 CỦA LUẬT XÂY HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG, ĐỊA CHỈ-SỐ DỰNG ĐƯỢC NÊU ĐIỆN THOẠI TRÊN BIỂN BÁO MÀ 3. TÊN ĐƠN VỊ THIẾT KẾ; TÊN CHỦ NHIỆM CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THIẾT KẾ, ĐỊA CHỈ- SỐ ĐIỆN THOẠI. TREO Ở VỊ TRÍ DỄ 4. TÊN TỔ CHỨC HOẶC NGƯỜI GIÁM SÁT NHÌN, DỄ ĐỌC THI CÔNG XÂY DỰNG C.TRÌNH-ĐỊA CHỈ, 18 SỐ Đ.THOẠI.
 19. CHƯƠNG II PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH (điều 4; Điều 5 – NĐ209) Đi Loại công trình theo Cấp công trình: theo quy nh nh: PHÂN CẤP CT TẠI NĐ209/CP: công năng sử dụng mô; VLXD; tuổi thọ mô; công + LÀM CƠ SỞ XẾP HẠNG VÀ CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DÂN DỤNG CẤP ĐẶC BIỆT TRONG HOẠT ĐỘNG XD; Nhà ở Công XÁC ĐỊNH SỐ BƯỚC TK; chung trình c ư và công THỜI HẠN BẢO HÀNH CT. riêng lẻ cộng CẤP I C.TRÌNH PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH TAI CÔNG NGHIỆP CẤP II CÁC TIÊU CHUẨN: C.TRÌNH + BUỘC NGƯỜI THIẾT KẾ GIAO THÔNG KHI THIẾT KẾ PHẢI ĐẠT CẤP III C.TRÌNH ĐƯỢC CÁC TIÊU CHÍ KỸ THUỶ LỢI THUẬT CỦA CẤP CÔNG C.TRÌNH CẤP IV TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 19
 20. PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH (điều 4; Điều 5 – NĐ209) Đi KHI CẤP CỦA CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO NHIỀU TIÊU CHÍ KHÁC NHAU, THÌ CẤP CỦA CÔNG TRÌNH ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO TIÊU CHÍ CAO NHẤT; THÍ DỤ CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA TUY CHỈ CÓ 1 DN TẦNG NHƯNG DO CÓ TỔNG DIỆN TÍCH SÀN 65000M2 NÊN CÔNG TRÌNH NÀY CÓ CẤP ĐẶC BIỆT. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2