intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn mã hóa hình ảnh phần 1

Chia sẻ: Sdfasfs Sdfsdfad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

114
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi từ mã được thiết kế theo đặc trưng thống kê của các khả năng thì phương pháp thiết kế gọi là mã hoá thống kê.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn mã hóa hình ảnh phần 1

  1. Các bước đơn giản để mã hóa hình ảnh Nguồn:www.ketnoibanbe.org
  2. ˆ f ˆ f Qf r di f di i 1
  3. ˆ f Qf f e Q ˆ e f f Q ˆ ˆ d f, f f p ˆ ˆ p ˆ d f, f f f f f ˆ d f, f ˆ ˆ D Ed f, f d f ,f p f df f 0 0 0 f 0 d d 1iL i i1 di d i1 r 1iL i 2
  4. ˆ f ˆ f 7 r4 8 5 r3 8 3 r2 8 1 r1 8 1 1 3 1 d4 0 d0 d d2 d3 1 4 2 4 ˆ f
  5. 2 ˆ ˆ E e2 D Ed f f Ef f Q 2 ˆ f f 0 df 0 p f 0 f f 0 ˆ f d L i 2 df D p fr f 0 f 0 i 0 i 1f d 0 i 1 D 0 1kL r k D 0 1k L1 d k d 0 d L d k fp f df 0 f 0 0 f d k 1 0 r , 1k L k d k p f df f 0 0 f d o k 1 r r k k 1 d , 1k L1 2 d 0 d L
  6. ˆ eQ f f
  7. 2f 0 2 e 2
  8. ˆ f ˆ f ˆ f
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2