Hướng dẫn QuickTest Professional cho desktop application

Chia sẻ: Trinh Hiep Hoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
946
lượt xem
136
download

Hướng dẫn QuickTest Professional cho desktop application

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn Quicktest professional cho desktop application cho mọi người tham khảo nhe.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn QuickTest Professional cho desktop application

  1. Hướng dẫn QuickTest Professional cho Desktop Application 1. Cài đặt (liên hệ CSE Team Testing): 2. Start QuickTest and open the Recording test: Start > Programs > QuickTest Professional > QuickTest Professional. 3. Tạo kịch bản test: - Chọn File\New\Test để tạo mới 1 kịch bản test. - Tạo Record : Chỉ đến đường dẫn chứa file EXE của ứng dụng (thông thường là trong Folder - Release) Lúc này trạng thái là Recording . Đồng thời ứng dụng Desktop - Application được Open.
  2. Thao tác với dữ liệu giả trên form theo cách mà chúng ta định test. Điều này cho - thấy chức năng của form. Sau khi thực hiện trên form xong ta quay lại với QuickTest: Lúc này mọi hoạt - động thực hiện trên form vừa rồi đều được ghi lại một cách chi tiết. Chú ý: Nhớ reset dữ liệu trên các trường về lại ban đầu trước khi stop record. Dừng Record, bấm stop - . Tạo File dữ liệu test: - + Mỗi trường dữ liệu đầu vào trên form sẽ tương ứng với mỗi cột dữ liệu trong bảng tính dạng Excel. (vd: Trường cntt sẽ tương ứng cột A) + Mỗi dòng là 1 trường hợp dữ liệu test.
  3. , chọn đường dẫn chứa kết quả - Run test Ứng dụng sẽ tự động chạy với dữ liệu test vừa xây dựng. - Kết quả sẽ xuất hiện cửa sổ: -
  4. Lưu kịch bản test: File/Save/TestName. -  Một số chú ý: - Khi thao tác trên form phải chính xác, rõ ràng, dứt khoát cho từng hoạt động. Như vậy sẽ tránh được lỗi do kịch bản test phát sinh (lỗi như hình dưới).
Đồng bộ tài khoản