Hướng dẫn Số : 01 /HD-GD&ĐT của Phòng Giáo dục - Đào tạo

Chia sẻ: Renho Phan Ren Ho | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
109
lượt xem
5
download

Hướng dẫn Số : 01 /HD-GD&ĐT của Phòng Giáo dục - Đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn V/v Hướng dẫn thi học sinh giỏi huyện cấp Tiểu học năm học 2009-2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn Số : 01 /HD-GD&ĐT của Phòng Giáo dục - Đào tạo

  1. UBND HUYỆN ĐIỆN BÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 01 /HD-GD&ĐT Điện Bàn, ngày 16 tháng 3 năm 2010 V/v Hướng dẫn thi học sinh giỏi huyện cấp Tiểu học năm học 2009-2010 Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường tiểu học trong huyện. Thực hiện Công văn số 3182/SGD&ĐT ngày 10/8/2009 của Sở GD&ĐT Quảng Nam và Công văn số 04/HD-GDĐT ngày 01/9/2009 của Phòng GD&ĐT Điện Bàn về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 cấp Tiểu học, nay Phòng GD&ĐT hướng dẫn tổ chức thi học sinh giỏi huyện cấp Tiểu học năm học 2009-2010 cụ thể như sau: I. Mục đích yêu cầu thi học sinh giỏi tiểu học: - Việc tổ chức thi học sinh giỏi là một trong các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng và phát huy khả năng đặc biệt của học sinh năng khiếu, tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện theo mục tiêu giáo dục tiểu học. - Thi học sinh giỏi tiểu học là một hoạt động bình thường được tổ chức nhẹ nhàng, đảm bảo sự phát triển tự nhiên, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi học sinh tiểu học. II. Đối tượng, điều kiện và số lượng dự thi: 1/ Đối tượng dự thi: Là học sinh lớp Năm đang học các chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành. 2/ Điều kiện dự thi: Là học sinh có đủ điều kiện sau: - Có kết quả đánh giá, xếp loại cuối học kỳ 1 về hạnh kiểm xếp loại Thực hiện đầy đủ (Đ) và HLM.K1 của hai môn học Tiếng Việt, Toán đạt loại Giỏi. - Đủ hồ sơ hợp lệ (Học bạ, Khai sinh và có tên trong sổ điểm theo mỗi lớp). Hồ sơ được lưu giữ tại trường. 3/ Số lượng dự thi: - Số học sinh dự thi của mỗi trường = Tổng số lớp Năm x 3 - Do điều kiện CSVC tổ chức thi còn hạn hẹp, số lượng học sinh giỏi lớp Năm đông nên các đơn vị trường học cần tổ chức khảo sát và xét chọn số lượng học sinh được tham gia dự thi theo đúng quy định và đảm bảo thủ tục nhằm tránh thắc mắc hoặc khiếu nại trong phụ huynh học sinh. III. Môn thi, chương trình thi, nội dung thi, đề thi: 1/ Môn thi: Học sinh dự thi học sinh giỏi Tiểu học phải làm hai bài thi bắt buộc: - Bài thi môn Tiếng Việt và môn Toán. 1
  2. - Ngoài ra phải thi cả về chữ viết được thể hiện trong từng bài làm của hai môn thi Tiếng Việt và Toán (sạch sẽ, rõ ràng, đúng cỡ chữ, chính tả, biết cách trình bày bài làm) 2/ Chương trình thi: Theo chương trình quy định hiện hành (chủ yếu chương trình lớp Bốn và lớp Năm) 3/ Nội dung thi: Giới hạn trong phạm vi kiến thức học sinh đã được học trước một tuần so với ngày tổ chức thi. a) Môn Tiếng Việt: Số lượng bài trong đề thi môn Tiếng Việt nhiều nhất là 08 bài, được đánh số từ 01 đến 08, bao gồm: - Luyện từ và câu: từ 04 đến 06 bài. - Cảm thụ văn học: 01 bài. - Tập làm văn: 01 bài (Viết một bài văn ngắn khoảng 25 dòng theo đề tài nhỏ, gần gủi với lứa tuổi học sinh tiểu học) b) Môn Toán: Số lượng bài tập trong đề thi môn Toán có từ 04 đến 05 bài, mỗi bài có thể có nhiều câu hỏi bao gồm: - Số và chữ số (Số tự nhiên và số thập phân) - Các phương trình về số tự nhiên, số thập phân, phân số. Dấu hiệu chia hết của các số. - Giải bài tập có lời văn. - Hình học (Chu vi và diện tích các hình) 4/ Đề thi, ngày thi, lịch thi và địa điểm thi: - Đề thi: Là đề thi chính thức do Phòng GD&ĐT ra. - Ngày thi chính thức: Ngày 21 tháng 4 năm 2010 - Lịch thi chính thức: Giờ phát đề Ngày thi Buổi thi Môn thi Thời gian làm bài (hoặc chép đề) Sáng Tiếng Việt 08 giờ 00 90 phút 21/4/2010 Chiều Toán 13 giờ 45 90 phút - Địa điểm thi: Trường Tiểu học Kim Đồng, Vĩnh Điện, Điện Bàn. IV. Lịch làm việc của Hội đồng coi thi: 1/ Ngày thứ nhất (20/4/2010): + 07h30: Họp lãnh đạo và thư ký. + 09h00: Họp toàn thể HĐ coi thi lần I. + 10h00: Kiểm tra hồ sơ thi, CSVC … phục vụ kỳ thi. + 14h00: Hoàn chỉnh hồ sơ thi, CSVC … Báo cáo kết quả cuối cùng về danh sách học sinh đủ điều kiện dự thi. 15h00: Niêm yết danh sách thi sinh phòng thi. 2/ Ngày thứ hai (21/4/2010): + 07h00 đến 07h30: Khai mạc kỳ thi. + 07h30 đến 16h30: Tổ chức thi theo lịch. Tổng kết kỳ thi. + 16h30 đến 17h30: Giao nộp bài thi, hồ sơ thi về PGD&ĐT. 2
  3. V. Lịch làm việc của Hội đồng chấm thi: - Hội đồng chấm thi bao gồm: Lãnh đạo Hội đồng, các tổ trưởng bộ môn, các giám khảo, bảo vệ phục vụ … - Thời gian: 04 ngày (từ ngày 22/4 đến 25/4/2010): Do Chủ tịch Hội đồng chấm thi lên lịch làm việc và phân công thành viên theo đúng chức trách. - Địa điểm chấm thi: Trường Tiểu học Kim Đồng, Vĩnh Điện, Điện Bàn. VI. Tổ chức và lãnh đạo kỳ thi: 1/ Trách nhiệm của Phòng GD&ĐT: a) Ra Quyết định thành lập Hội đồng coi, chấm thi và khen thưởng. b) Triệu tập người đi coi thi, chấm thi. c) Tổ chức việc thi, coi thi và chấm thi theo đúng quy chế. d) Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho Hội đồng coi, chấm thi và thủ tục hồ sơ thí sinh dự thi; lập danh sách thí sinh, phòng thi, bảng ghi tên ghi điểm. 2/ Trách nhiệm của các trường tiểu học: a) Cử giáo viên tham gia coi thi, chấm thi theo đúng tiêu chuẩn quy định (theo mẫu đính kèm). b) Lập danh sách học sinh dự thi của trường mình theo đúng điều kiện dự thi (theo mẫu đính kèm). c) Lập thẻ dự thi của thí sinh và có ký xác nhận của Hiệu trưởng (theo mẫu đính kèm). 3/ Tiêu chuẩn của cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi: Cán bộ, giáo viên tham gia các Hội đồng coi thi, chấm thi phải là người có các điều kiện sau: a) Có phẩm chất đạo đức tốt và có tinh thần trách nhiệm cao. b) Có năng lực chuyên môn và nắm vững nghiệp vụ làm công tác thi. c) Không có con hoặc em ruột dự thi. d) + Đối với công tác coi thi: Là giáo viên hiện đang dạy lớp 1, 2 ở trường tiểu học. + Đối với công tác chấm thi: Là CBQL hoặc giáo viên hiện đang dạy lớp 5 ở trường tiểu học. 4/ Việc cử người đi coi thi: Mỗi trường cử 01 giáo viên đi coi thi theo tiêu chuẩn và thành phần quy định. 5/ Việc cử người đi chấm thi: Mỗi trường cử 01 CBQL hoặc giáo viên đi chấm thi theo tiêu chuẩn và thành phần quy định. VII. Quy định xếp loại kết quả thi: 1/ Giải cá nhân: Kết quả các giải cá nhân của học sinh là tiêu chí làm căn cứ để nhà trường tự xét khen thưởng. Gồm các giải như sau: a) Giải xuất sắc: Tổng số điểm hai môn thi đạt từ 18 điểm trở lên, không có môn thi nào dưới điểm 9. b) Giải nhất: Tổng số điểm hai môn thi đạt từ 16 điểm trở lên, không có môn thi nào dưới điểm 8. 3
  4. c) Giải nhì: Tổng số điểm hai môn thi đạt từ 14 điểm trở lên, không có môn thi nào dưới điểm 7. d) Giải ba: Tổng số điểm hai môn thi đạt từ 12 điểm trở lên, không có môn thi nào dưới điểm 6. e) Giải khuyến khích: Tổng số điểm hai môn thi đạt từ 10 điểm trở lên, không có môn thi nào dưới điểm 5. 2/ Giải toàn đoàn: Căn cứ tổng trung bình cộng số điểm và điểm thưởng các giải cá nhân đạt được của mỗi trường để xếp vị thứ. Trung bình cộng số điểm mỗi trường được tính trên tổng số học sinh đăng ký dự thi. Trên cơ sở xếp vị thứ toàn đoàn, PGD&ĐT chọn 3 đơn vị có vị thứ cao nhất để tặng cờ và tiền thưởng. Gồm có 3 giải toàn đoàn: 01 giải nhất, 01 giải nhì và 01 giải ba. Ghi chú: Điểm thưởng mỗi giải cá nhân được tính như sau: - Giải xuất sắc: 1,00 điểm - Giải nhất : 0,75 điểm - Giải nhì : 0,50 điểm - Giải ba : 0,25 điểm VIII. Một số điểm lưu ý khác về chuẩn bị cho kỳ thi: 1/ Kinh phí và khen thưởng: - Kinh phí tổ chức thi, coi thi và chấm thi, giấy tờ, biểu mẫu, vật liệu … (giấy thi, giấy nháp, tờ ghi tên ghi điểm, bì hồ sơ, phù hiệu) cho kỳ thi do PGD&ĐT chi trả theo quy định hiện hành của nhà nước. - Phòng GD&ĐT tặng cờ và tiền thưởng cho các giải toàn đoàn và chỉ tặng giấy khen cho cá nhân học sinh đoạt giải xuất sắc, nhất, nhì, ba. - Các trường học có thể sử dụng kinh phí của đơn vị hoặc kinh phí từ nguồn xã hội hóa giáo dục để thưởng cho học sinh đạt giải cá nhân. 2/ Các trường lập danh sách thí sinh, danh sách cử CB, GV đi coi thi, chấm thi gửi về PGD&ĐT (bộ phận Tiểu học) hạn chót vào ngày 01/4/2010. Lưu ý: Khi gửi danh sách học sinh dự thi về PGD&ĐT, nhà trường nhớ mang theo sổ gọi tên ghi điểm của các lớp Năm để tiện việc kiểm tra. Ngoài danh sách thí sinh báo cáo bằng văn bản phải được đánh đúng theo mẫu quy định của PGD&ĐT (theo mẫu có sẵn ở file kèm theo văn bản này) và copy trong USB để chuyển nhập máy ở bộ phận Tiểu học. 3/ Các trường cần chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện thuận lợi về tinh thần và vật chất cho các học sinh dự thi. 4/ Phòng GD&ĐT giao cho Trường Tiểu học Kim Đồng chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị và các điều kiện khác theo yêu cầu của PGD&ĐT để tổ chức Kỳ thi học sinh giỏi tiểu học cấp huyện năm học 2009-2010 được tiến hành thuận lợi và đạt kết quả tốt. Nhận được công văn này, yêu cầu các ông (bà) Hiệu trưởng các trường tiểu học triển khai thực hiện nghiêm túc để công tác tổ chức kỳ thi học sinh giỏi tiểu học cấp huyện đạt được mục đích yêu cầu đề ra. 4
  5. Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG - Các trường tiểu học PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - Các tổ, bộ phận PGD&ĐT (Đã ký và đóng dấu) - Lưu VT-NV Nguyễn Đàn PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH …………………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THẺ DỰ THI (Kỳ thi học sinh giỏi huyện cấp Tiểu học) Năm học: 2009 – 2010 Số báo danh/phòng thi Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………. Ngày sinh: ………../……./……….. Nơi sinh: ………………………………………………………………… Đang học lớp: …… Học sinh Trường Tiểu học: ……………………….. ............................., ngày……tháng 4 năm 2010 HIỆU TRƯỞNG * Ghi chú: - Tên thí sinh: Đánh chữ in hoa, đậm - Kích cỡ thẻ : 13 cm x 17 cm - Nơi sinh : Chỉ ghi tên huyện, tỉnh. 5
  6. Đơn vị: Trường Tiểu học HOÀNG VĂN THỤ DANH SÁCH ĐỀ CỬ COI THI, CHẤM THI KỲ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN CẤP TIỂU HỌC NĂM HỌC 2009 – 2010 A. DANH SÁCH ĐỀ CỬ COI THI: Trình độ Hiện TT HỌ VÀ TÊN Chức vụ chuyên môn dạy lớp 01 Nguyễn Thị Kim Nga Giáo viên CĐTH 1/2 B. DANH SÁCH ĐỀ CỬ CHẤM THI: Trình độ Hiện dạy lớp TT HỌ VÀ TÊN Chức vụ chuyên môn (nếu có) 01 Nguyễn Văn Dũng Giáo viên CĐTH 5/1 Điện Tiến, ngày 01 tháng 4 năm 2010 Người lập bảng HIỆU TRƯỞNG Hồ Thị Bích Trần Quốc Hoàng 6
Đồng bộ tài khoản