Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 13

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
54
lượt xem
25
download

Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các rules và tính toán. Một số những hiệu chỉnh: Trong các bảng báo cáo của nhân viên kinh doanh, có thể bổ sung thêm các giá trị tình tổng số tiền của nhân viên bán được trong bằng cách sử dụng Footer của Repeating Table cùng với một Control là Calculated Value (biểu tượng fx trên Widget Controls). Việc này được tiến hành như sau:  Chọn Footer trong Tab Display của Control Repeating Table.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 13

  1. InfoPath 2010 Các rules và tính toán. Một số những hiệu chỉnh: Trong các bảng báo cáo của nhân viên kinh doanh, có thể bổ sung thêm các giá trị tình tổng số tiền của nhân viên bán được trong bằng cách sử dụng Footer của Repeating Table cùng với một Control là Calculated Value (biểu tượng fx trên Widget Controls). Việc này được tiến hành như sau:  Chọn Footer trong Tab Display của Control Repeating Table.
  2. InfoPath 2010 Đặt con trỏ vào trông cột Thành tiền (phần Footer) và chọn biểu tượng Calculated Value. Hính 65: sử dụng Calculated Value  Click vào biểu tượng fx và thiết lập bằng cách chọn Insert Function….
  3. InfoPath 2010 Hính 66: các hàm được hỗ trợ o Cột bên tay trái thể hiện phân loại các dạng hàm theo nhu cầu sử dụng như đối với ngày tháng (date), chuỗi (Text)… o Cột bên tay phải thể hiện các hàm hỗ trợ tương ứng với nhu cầu sử dụng ở phìa tay trái. Chọn hàm sử dụng, trong trường hợp này là sum Hính 67: sử dụng hàm Sum.  Double-click vào giữa 2 dấu ngoặc để chọn filed cần tình tổng.
  4. InfoPath 2010 Hính 68: bổ sung giá trị field cần tình vào hàm.  Chọn field thanhtien, kết quả sẽ như hính ảnh bên dưới: .Hính 69: công thức được thể hiện
  5. InfoPath 2010 Hính 70: công thức được thể hiện ở dạng XPath Xem lại kết quả trên Filler: Hính 71: kết quả thể hiện qua Calculated Value
  6. InfoPath 2010 Ghi chú: khi sử dụng các Rule Action nên kết hợp với các hàm tình toán như Sum, Average … hoặc các hàm tương tự như của Excel, điều này sẽ hỗ trợ cho việc tình toán tổng hợp sau này rất nhiều.
Đồng bộ tài khoản