Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 25

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
97
lượt xem
23
download

Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết nối với dữ liệu bên ngoài Sử dụng cho Combo Box và Listbox từ file XML. Đối với Control Combo Box và Listbox ngoài cách sử dụng như trên còn có cách thực hiện khác bằng cách sử dụng TAB Data của Combo Box – List Box với tùy chọn là Get choices from an external data source

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 25

  1. InfoPath 2010 Kết nối với dữ liệu bên ngoài Sử dụng cho Combo Box và Listbox từ file XML. Đối với Control Combo Box và Listbox ngoài cách sử dụng như trên còn có cách thực hiện khác bằng cách sử dụng TAB Data của Combo Box – List Box với tùy chọn là Get choices from an external data source
  2. InfoPath 2010 Hính 160: sử dụng kết nối bên ngoài với ComboBox Việc sử dụng Data Soure từ file XML theo cấu trúc của Combo Box – List Box được xây dựng với cấu trúc tương tự như sau:
  3. InfoPath 2010 Save nội dung lại với tên file là filelistbox.xml, trong TAB Data, click nút Add và chuyển tới file filelistbox.xml tạo từ trước. Lúc này sẽ có các bước làm giống như bổ sung Connection Secondary như ở trên.
  4. InfoPath 2010 Hính 161: chọn file XML để bổ sung vào ComboBox Công việc tiếp theo để thể hiện là chọn giá trị thể hiện trên Combo Box – List Box bằng cách click vào biểu tượng ở mục Entries để chọn các giá trị. Hính 162: chọn lựa các Filed cần thiết. Ghi chú: phải chọn giá trị trong danh biểu tượng Repeat. Giá trị được chọn lựa sẽ thể hiện trên Combo Box – ListBox như trong Filler
  5. InfoPath 2010 Hính 163: thể hiện dữ liệu từ nguồn bên ngoài trong ComboBox Nội dung chình của phần này trính bày về hính thức sử dụng các Control với nguồn dữ liệu từ bên ngoài để phục vụ các mục đìch khác nhau như truy vấn thông tin từ các nguồn Web, từ các cơ sở dữ liệu hoặc đăng ký các thông tin trên Web. Việc tận dụng các nguồn thông tin từ các dữ liệu bên ngoài đem lại sự phong phú cho sự hiển thị và hữu dụng của các biểu mẫu. Mặc dù thế để tận dụng được các thế mạnh như trên môi trường Web cần rất nhiều đến việc lập trính và đó là việc không thể thiếu khi phát triển các ứng dụng trên môi trường Web hoặc Sharepoint Portal. Trong môi trường mạng hoặc khi xuất bản và triển khai InfoPath đến với người dùng thí việc xác định đúng người sử dụng, cập nhật thông tin là một vấn đề quan trọng ví đó liên quan tới chất lượng thông tin cũng như tình toàn vẹn của thông tin. Để giải quyết vấn đề đó, trong InfoPath phần tiếp theo trính bày về việc sử dụng Digital Signature hay còn gọi là chữ ký điện tử.
Đồng bộ tài khoản