Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 6

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
81
lượt xem
30
download

Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế và sử dụng các Controls trong InfoPath Ô điều khiển dạng Rich Textbox: Control điều khiển dạng Rich Textbox có hầu hết cấc thuộc tình chung của Textbox ngoại trừ thuộc tình ở Tab Data là không chỉnh sửa được. Rich Textbox sử dụng định dạng là XHTML, định dạng cho phép thể hiện hầu hết các đối tượng như hính ảnh, văn bản…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng InfoPath 2010 part 6

  1. InfoPath 2010 Thiết kế và sử dụng các Controls trong InfoPath Ô điều khiển dạng Rich Textbox: Control điều khiển dạng Rich Textbox có hầu hết cấc thuộc tình chung của Textbox ngoại trừ thuộc tình ở Tab Data là không chỉnh sửa được. Rich Textbox sử dụng định dạng là XHTML, định dạng cho phép thể hiện hầu hết các đối tượng như hính ảnh, văn bản… Control RichTextbox tương đối giống với chương trính Microsoft Office Word do đó có đầy đủ các Format về định dạng như canh lề, hiệu chỉnh font chữ, ….
  2. InfoPath 2010 Ghi chú: các Control Rich Textbox thường ìt khi được thể hiện trên các biểu mẫu ngoại trừcác trường hợp sử dụng ghi lại các ý kiến của người dùng hoặc một vấn đề chi tiết cần có hính ảnh trên ứng dụng Web. Hiện tại, có thể thay thế Rich Textbox bằng Control File Attachment. Sử dụng các Control dạng ComboBox, Listbox Các Control dạng ComboBox, Listbo và DropDown ListBox cho phép chọn lựa những giá trị có sẵn trong ô tránh được việc nhập sai dữ liệu. Các thuộc tình của dạng Control này có những đặc điểm chung khá giống nhau. Các giá trị của các điều khiển này có 3 tùy chọn là: bổ sung các giá trị bằng tay (manual), lấy dữ liệu từ một nguồn khác (bao gồm từ field trong Form hoặc từ nguồn dữ liệu khác bên ngoài).
  3. InfoPath 2010 Hính 24: Thuộc tình dữ liệu của Combo Box Field name và Data type: giống với của Textbox. Bổ sung các giá trị bằng tay: Để bổ sung các giá trị vào trong ô điều khiển dạng ComboBox, ListBox, Drop- DownList bằng cách ấn nút Add… để bổ sung các giá trị
  4. InfoPath 2010 Hính 25: Bổ sung giá trị vào Combo Box Value: là giá trị sẽ được ô điều khiển dạng ComboBox lưu trữ chình. Display name: là giá trị thể hiện trên ô ComboBox. Chú ý: trong các Control ComboBox thí giá trị được lưu trữ sẽ là Value, không phải giá trị Display. Sau khi bổ sung các giá trị vào trong ô điều khiển, có thể đặt giá trị mặc định và sắp xếp lại thứ tự các giá trị trong ô điều khiển này.
  5. InfoPath 2010 Hính 26: Sắp xếp các giá trị thể hiện trên Combo Box Sử dụng nút Modify để hiệu chỉnh lại giá trị trong ô điều khiển. Khi sử dụng nút Modify này sẽ xuất hiện bảng điền thông tin giống như thêm dữ liệu. Sử dụng các nút ấn Move Up, Move Down để sắp xếp lại thứ tự của các giá trị. Remove để bỏ một giá trị trong ô điều khiển.
  6. InfoPath 2010 Nút Set Default để đặt giá trị mặc định của ô điều khiển. Khi đặt giá trị mặc định thí tại giá trị đó sẽ có chữ Yes. Hính 27: ComboBox và ListBox Với Control ComboBox và ListBox cũng không có nhiều sự khác biệt, ngoại trừ cách thể hiện dữ liệu trên Form. Đối với ComboBox thí dữ liệu được thể hiện gọn hơn và chỉ có một giá trị được chọn. Trong khi đó đối với Listbox sẽ thể hiện theo dạng danh sách và cũng chỉ có thể chọn một giá trị trong đó. Ghi chú: nếu muốn sử dụng nhiều hơn một lựa chọn trong Listbox thí Control Multiple- Selection Listbox đáp ứng được yêu này. Cách sử dụng
  7. InfoPath 2010 của Multiple-Selection Listbox cũng giống như Listbox nhưng cho phép chọn nhiều lựa chọn.
Đồng bộ tài khoản