HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA

Chia sẻ: Hong Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:140

10
7.239
lượt xem
1.429
download

HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để hạch toán được bằng phần mềm kế toán MISA-SME phiên bản 7.9 trên máy tính, sau thao tác cài đặt hệ thống kế toán doanh nghiệp MISASME phiên bản 7.9 người sử dụng phải khởi động phần.MISA-SME phiên bản 7.9 là phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp. phần mềm được thiết kế từ nhiều phân hệ độc lập, tích hợp với nhau tạo thành một hệ thống quản trị tài chính chặt chẽ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA

 1. HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA
 2. MỤC LỤC GIỚI THIỆU ................................................................................................................ 6 U BẢNG KÊ KÝ HIỆU, KIỂU CHỮ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU ........................ 10 U QUY ƯỚC VỀ KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG CÁC SƠ ĐỒ MÔ HÌNH HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN.......................................................................................... 11 CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU ............................................................................................. 12 U SƠ ĐỒ QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI MISA Mimosa.NET 2009 .................... 14 CHƯƠNG 01: BẮT ĐẦU VỚI MISA Mimosa.NET 2009 ...................................... 15 1. Khởi động MISA Mimosa.NET 2009................................................................ 15 2. Tạo Dữ liệu kế toán mới .................................................................................... 15 3. Mở Dữ liệu kế toán ............................................................................................ 16 4. Thiết lập chế độ tự động sao lưu dữ liệu kế toán............................................... 17 CHƯƠNG 02: CÁC TIỆN ÍCH TRONG MISA Mimosa.NET 2009 ....................... 18 1. Bàn làm việc....................................................................................................... 18 2. Sao chép chứng từ.............................................................................................. 19 3. Sinh chứng từ liên quan ..................................................................................... 20 4. Thêm nhanh danh mục....................................................................................... 21 5. Lọc dữ liệu ......................................................................................................... 21 6. Tìm kiếm ............................................................................................................ 22 7. Báo cáo nhanh.................................................................................................... 23 8. Nạp dữ liệu báo cáo ........................................................................................... 24 9. Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô..................................................................................... 26 10. Quản lý tài liệu................................................................................................. 26 11. Quản lý công việc ............................................................................................ 27 CHƯƠNG 03: THIẾT LẬP THÔNG TIN VÀ SỐ LIỆU KẾ TOÁN BAN ĐẦU ... 29 U 1. Thiết lập thông tin về hệ thống .......................................................................... 29 2. Khai báo danh mục ............................................................................................ 30 2.1. Tài khoản .................................................................................................... 30 1
 3. 2.2. Mục lục ngân sách ...................................................................................... 37 2.3. Phòng ban.................................................................................................... 42 2.4. Khách hàng, nhà cung cấp .......................................................................... 42 2.5. Cán bộ ......................................................................................................... 43 2.6. Lương cán bộ .............................................................................................. 44 2.7. Kho.............................................................................................................. 45 2.8. Vật tư, hàng hóa .......................................................................................... 46 2.9. Công cụ dụng cụ ......................................................................................... 47 2.10. Loại tài sản cố định ................................................................................... 48 2.11. Tài sản cố định .......................................................................................... 48 2.12. Quỹ tiền..................................................................................................... 50 2.13. Tài khoản kho bạc ..................................................................................... 51 2.14. Hoạt động sự nghiệp ................................................................................. 51 2.15. Dự án nhận kinh phí.................................................................................. 52 2.16. Nhiệm vụ................................................................................................... 52 2.17. Chương trình mục tiêu .............................................................................. 52 2.18. Mã thống kê .............................................................................................. 53 2.19. Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào ............................................................ 54 2.20. Loại chứng từ ............................................................................................ 54 3. Khai báo số dư ban đầu ..................................................................................... 55 3.1. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Quỹ tiền .................................................... 56 3.2. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Vật tư hàng hóa ........................................ 56 3.3. Số dư TK theo dõi chi tiết theo CCDC ....................................................... 57 3.4. Số dư TK theo dõi chi tiết theo TSCĐ........................................................ 57 3.5. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Đối tượng.................................................. 58 3.6. Số dư TK theo dõi chi tiết theo Hoạt động ................................................. 58 3.7. Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS....................................................... 59 3.8. Số dư TK theo dõi chi tiết theo MLNS và Dự án ....................................... 59 2
 4. 3.9. Số dư TK khác ............................................................................................ 60 CHƯƠNG 04: QUY TRÌNH HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TRÊN MISA Mimosa.NET 2009............................................................................................................................ 61 1. Kế toán Kho bạc................................................................................................. 69 1.1. Nội dung...................................................................................................... 69 1.2. Mô hình hóa hoạt động kế toán tại kho bạc................................................ 70 1.3. Quy trình thực hiện ..................................................................................... 70 2. Kế toán Tiền mặt................................................................................................ 75 2.1. Nội dung...................................................................................................... 75 2.2. Mô hình hóa hoạt động kế toán tiền mặt..................................................... 76 2.3. Quy trình thực hiện ..................................................................................... 77 3. Kế toán Tiền gửi ................................................................................................ 80 3.1. Nội dung...................................................................................................... 80 3.2. Mô hình hóa hoạt động tiền gửi.................................................................. 81 3.3. Quy trình thực hiện ..................................................................................... 82 4. Kế toán Vật tư, hàng hóa, CCDC ...................................................................... 86 4.1. Nội dung...................................................................................................... 86 4.2. Mô hình hóa hoạt động vật tư, hàng hóa, CCDC........................................ 86 4.3. Quy trình thực hiện ..................................................................................... 87 5. Kế toán Tài sản cố định ..................................................................................... 93 5.1. Nội dung...................................................................................................... 93 5.2. Mô hình hóa hoạt động kế toán TSCĐ ....................................................... 94 5.3. Quy trình thực hiện ..................................................................................... 95 6. Kế toán Tiền lương .......................................................................................... 101 6.1. Nội dung.................................................................................................... 101 6.2. Mô hình hóa hoạt động Tiền lương .......................................................... 102 6.3. Quy trình thực hiện ................................................................................... 102 7. Kế toán Mua hàng ............................................................................................ 106 3
 5. 7.1. Nội dung.................................................................................................... 106 7.2. Mô hình hóa hoạt động mua hàng ............................................................ 107 7.3. Quy trình thực hiện ................................................................................... 107 8. Kế toán Bán hàng............................................................................................. 111 8.1. Nội dung.................................................................................................... 111 8.2. Mô hình hóa hoạt động bán hàng ............................................................. 112 8.3. Quy trình thực hiện ................................................................................... 112 9. Kế toán Thuế GTGT ....................................................................................... 115 9.1. Nội dung ................................................................................................... 115 9.2. Mô hình hóa hoạt động thuế GTGT ......................................................... 116 9.3. Quy trình thực hiện ................................................................................... 116 10. Tổng hợp số liệu lập báo cáo ......................................................................... 119 10.1. Nội dung.................................................................................................. 119 10.2. Quy trình thực hiện ................................................................................. 119 11. Một số nghiệp vụ quan trọng cần lưu ý ......................................................... 122 11.1. Nghiệp vụ tạm ứng đã cấp dự toán ......................................................... 122 11.2. Nghiệp vụ tạm ứng chưa cấp dự toán ..................................................... 122 11.3. Nghiệp vụ ghi thu – ghi chi .................................................................... 122 11.4. Nghiệp vụ khôi phục dự toán ................................................................. 122 11.5. Nghiệp vụ điều chỉnh dự toán................................................................. 122 11.6. Nghiệp vụ hủy dự toán............................................................................ 122 11.7. Nghiệp vụ kết chuyển cuối năm.............................................................. 122 12. Tạo Dữ liệu kế toán từ dữ liệu năm trước (Kết chuyển số dư đầu năm)........ 123 CHƯƠNG 05: HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC VÀ MÃ HOÁ THÔNG TIN ............... 125 1. Mục đích và ý nghĩa......................................................................................... 125 2. Cách đánh mã thông tin ................................................................................... 125 2.1. Quy ước chung.......................................................................................... 125 2.2. Cách tổ chức mã hoá thông tin ................................................................. 126 4
 6. CHƯƠNG 06: QUẢN TRỊ DỮ LIỆU KẾ TOÁN................................................... 130 1. Sao lưu Dữ liệu kế toán.................................................................................... 130 2. Phục hồi Dữ liệu kế toán.................................................................................. 131 3. Chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa 2006..................................................... 132 4. Đổi mật khẩu.................................................................................................... 134 5. Sửa thông tin cá nhân....................................................................................... 134 6. Quản lý người dùng ......................................................................................... 135 7. Vai trò và quyền hạn ........................................................................................ 136 8. Nhật ký truy cập............................................................................................... 137 PHỤ LỤC: MỘT SỐ VƯỚNG MẮC THƯỜNG GẶP KHI SỬ DỤNG MISA Mimosa.NET 2009................................................................................................... 139 5
 7. Giới thiệu GIỚI THIỆU MISA là công ty có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xây dựng và triển khai các phần mềm phục vụ cho công tác quản lý tại các Bộ, Ngành, cơ quan nhà nước cũng như các ứng dụng trong công tác quản trị doanh nghiệp. Phần mềm MISA Mimosa.NET 2009 là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán của công tác hạch toán kế toán. Với MISA Mimosa.NET 2009 giờ đây công việc kế toán chỉ còn là việc nhập số liệu của các chứng từ gốc phát sinh hàng ngày, còn toàn bộ các công việc còn lại được tự động hóa hoàn toàn. Qua nhiều năm triển khai phần mềm, các sản phẩm của Công ty Cổ phần MISA đã được người dùng tín nhiệm và hiện nay đã có hơn 20.000 đơn vị trên khắp các tỉnh thành trong cả nước đang sử dụng. Với 15 năm phát triển, Công ty Cổ phần MISA và các sản phẩm của mình đã giành được những thành công với nhiều bằng khen và các giải thưởng chuyên môn uy tín. • 16 Bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực CNTT của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Bưu chính Viễn Thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), UBND Thành phố Hà Nội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh. • 03 Giải Sao Khuê năm 2005, 2008 do VINASA trao tặng. • 05 Cúp vàng CNTT-TT do Hội Tin học Việt Nam trao tặng. • 05 BITCup – Giải pháp CNTT-TT hay nhất trong năm (2004 – 2008) do khách hàng bình chọn thông qua khảo sát của Tạp chí Thế giới Vi tính và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG. • 08 Huy chương vàng ICT Việt Nam (2000 – 2008) và rất nhiều Cúp vàng, giải thưởng cao quý khác… 6
 8. Giới thiệu Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET 2009 cập nhật các chế độ kế toán, tài chính mới nhất: • Cập nhật Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ban hành theo Quyết định 33/2008/QĐ-BTC. • Cập nhật Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước ban hành theo Quyết định số 32/2008-QĐ-BTC. • Cập nhật Luật thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ ngày 01/01/2009, tuân thủ hướng dẫn về Luật Quản lý thuế theo Thông tư 60/2007/TT-BTC. • Cập nhật mẫu biểu kho bạc theo Quyết định 24/2006/QĐ-BTC. • Tuân thủ Quyết định 19/2006/QĐ-BTC về Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư 103/2005/TT-BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán. • Cập nhật Nghị định 43/2006/NĐ-CP và Nghị định 130/2005/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kinh phí. Để có thể học và sử dụng được MISA Mimosa.NET 2009, người sử dụng cần đọc các cuốn tài liệu sau: ♦ Hướng dẫn cài đặt: Hướng dẫn các bước cài đặt phần mềm. ♦ Hướng dẫn sử dụng: Hướng dẫn làm thế nào để thực hiện quy trình hạch toán các nghiệp vụ kế toán trong phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2009. ♦ Bài tập thực hành: Nêu ví dụ đầu vào cụ thể và sổ sách, báo cáo đầu ra từ MISA Mimosa.NET 2009. Cuốn "Hướng dẫn sử dụng" sẽ hướng dẫn người dùng về mặt hạch toán nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp bằng phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2009. Nội dung cuốn sách này bao gồm: - Chương 01: Bắt đầu với MISA Mimosa.NET 2009. - Chương 02: Các tiện ích trong MISA Mimosa.NET 2009. - Chương 03: Thiết lập thông tin và số liệu kế toán ban đầu. 7
 9. Giới thiệu - Chương 04: Quy trình hạch toán kế toán trên MISA Mimosa.NET 2009. - Chương 05: Hướng dẫn tổ chức và mã hóa thông tin. - Chương 06: Quản trị dữ liệu kế toán. Trong mỗi chương sẽ trình bày một số nội dung, trả lời các câu hỏi của người sử dụng xoay quanh vấn đề "Làm thế nào để hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp bằng phần mềm MISA Mimosa.NET 2009?". Chương 01: Trình bày các vấn đề: Khởi động phần mềm; Tạo dữ liệu kế toán; Mở dữ liệu kế toán; Thiết lập chế độ tự động sao lưu dữ liệu. Đây là những công việc cần thiết khi bắt đầu làm việc với phần mềm. Chương 02: Trình bày các tiện ích trong phần mềm như: cách sao chép để tạo nhanh các chứng từ mới; cách lọc, tìm kiếm nhanh chứng từ trong hệ thống; cách lập chứng từ với định khoản tự động,… Chương 03: Trình bày cách thiết lập các thông tin về hệ thống; khai báo các danh mục phục vụ cho công việc hạch toán như: Hệ thống tài khoản, Mục lục ngân sách, Phòng ban, Cán bộ, Vật tư hàng hóa…; và khai báo số dư ban đầu của đơn vị. Chương 04: Trình bày quy trình hạch toán từng phần hành kế toán trên MISA Mimosa.NET 2009 như: Kế toán kho bạc, Kế toán tiền mặt, Kế toán tiền gửi, Kế toán tiền lương,… Trong từng phần hành sẽ trình bày 03 nội dung: giới thiệu phân hệ, mô hình hóa hoạt động gắn với từng phân hệ và quy trình thực hiện trên phần mềm. Sau khi đọc xong Chương 04, người sử dụng sẽ nắm được: Mỗi phần hành kế toán trên sẽ xử lý các nghiệp vụ kế toán nào? (chứng từ kế toán gì? bút toán định khoản nào?) Nhập bút toán định khoản đó ở đâu? và nhập như thế nào? để có đầu ra là các sổ và báo cáo kế toán liên quan? Chương 05: Được viết nhằm mục đích gợi ý và hướng dẫn người sử dụng cách tổ chức và mã hóa các thông tin khi khai báo như: mã phòng ban, mã khách hàng, nhà cung cấp, mã vật tư, hàng hóa, tài sản cố định,… Chương 06: Hướng dẫn người sử dụng quản trị dữ liệu kế toán của mình như: sao lưu dữ liệu kế toán nhằm hạn chế tối đa rủi ro với dữ liệu kế toán của đơn vị, phục hồi dữ liệu kế toán trong trường hợp dữ liệu kế toán đang 8
 10. Giới thiệu Phụ lục: Đưa ra một số vấn đề có thể gặp phải trong quá trình sử dụng phần mềm và cách giải quyết các vấn đề đó. Với mong muốn sản phẩm ngày càng hoàn thiện, MISA rất mong nhận được các ý kiến đóng góp từ phía người sử dụng. Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ: TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN MISA Nhà I, Khách sạn La Thành, số 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Tel: 04 3762 7891; Fax: 04 3762 9746 Email: sales@misa.com.vn Website: http://www.misa.com.vn MISA KHU VỰC PHÍA BẮC Nhà I, Khách sạn La Thành, số 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội Tel: 04 3762 7891; Fax: 04 3762 9746 Email: sales@misa.com.vn MISA KHU VỰC PHÍA NAM Số 07 Nam Quốc Cang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Tel: 08 3925 4221; Fax: 08 3925 5262 Email: sales@hcm.misa.com.vn MISA KHU VỰC MIỀN TRUNG Số 37 Trần Phú, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng Tel: 0511 381 7831; Fax: 0511 381 7834 Email: sales@dng.misa.com.vn MISA KHU VỰC TÂY NGUYÊN Số 57A Mai Hắc Đế, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak Tel: 0500 381 7400; Fax: 0500 381 7402 Email: sales@bmt.misa.com.vn 9
 11. Ký hiệu, kiểu chữ trong tài liệu BẢNG KÊ KÝ HIỆU, KIỂU CHỮ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU Kiểu chữ Ý nghĩa BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế Chú ý Các thông tin cần chú ý trên hộp hội thoại. Người sử dụng phải đặc biệt lưu ý đến phần này. CCDC Công cụ dụng cụ CT Chứng từ DLKT Dữ liệu kế toán KB Kho bạc MLNS Mục lục ngân sách NS Ngân sách NSD Người sử dụng Thanh tác nghiệp Phần cột chạy dọc bên trái của màn hình, cho phép NSD thêm nhanh các danh mục hoặc chứng từ, hoặc xem nhanh các báo cáo liên quan,… TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định VD Ví dụ Vào menu Tệp\Báo Vào menu Tệp chọn phần Báo cáo cáo XDCB Xây dựng cơ bản 10
 12. Ký hiệu trên sơ đồ mô hình QUY ƯỚC VỀ KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG CÁC SƠ ĐỒ MÔ HÌNH HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN Ký hiệu Ý nghĩa Initial - Điểm bắt đầu một luồng sự kiện Final - Điểm kết thúc luồng sự kiện Action - Diễn tả một hành động nhỏ nhất trong đặc tả hành vi. Có nhiều đầu vào, đầu ra hoặc không có Control Flow - Diễn tả việc bắt đầu một hoạt động sau một hoạt động đã hoàn thành => giúp mô hình hóa chuỗi hoạt động không liên quan đến đối tượng cụ thể Fork - Diễn tả hoạt động có nhiều luồng ra và các luồng đồng thời xảy ra Join - Diễn tả hoạt động có nhiều đầu vào và các đầu vào xảy ra đồng thời Decision - Diễn tả hoạt động có một đầu vào và nhiều đầu ra. Sử dụng cho chọn lựa kiểu đúng, sai Note - Ghi chú 11
 13. Cách đọc tài liệu CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU Phần mềm kế toán MISA là một phần mềm ứng dụng CNTT trong lĩnh vực quản lý Tài chính - Kế toán. Khi đưa vào sử dụng, NSD cần phải biết định hướng các công việc phải làm, quy trình và các thao tác thực hiện để đạt được mục đích của việc làm kế toán máy. Vấn đề định hướng công việc và quy trình thực hiện các thao tác xử lý nghiệp vụ kế toán bằng phần mềm MISA Mimosa.NET 2009 sẽ được trình bày trong cuốn tài liệu này. Để đọc và hiểu được cuốn tài liệu này, yêu cầu NSD phải có một trình độ nhất định về nghiệp vụ kế toán. Khi đọc tài liệu này phải có sự đối chiếu so sánh giữa công việc của kế toán trước đây với công việc làm kế toán trên máy tính bằng MISA Mimosa.NET 2009. Từ đó hiểu được thực chất về phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2009 và đưa vào vận dụng một cách hiệu quả trong công tác tài chính kế toán. Thực chất với phần mềm MISA Mimosa.NET 2009, NSD chỉ cần khai báo và nhập các thông tin của nghiệp vụ kế toán, hệ thống sẽ tổng hợp lên các báo cáo kế toán liên quan... Cuốn tài liệu này sẽ giúp NSD trả lời các vấn đề theo từng bước công việc và trong từng phần hành kế toán cụ thể. Đối với NSD đã thành thạo về phần mềm kế toán (đã hiểu được khái niệm về kế toán trên máy tính hoặc đã sử dụng phần mềm kế toán khác), chỉ cần đọc hiểu khái quát quy trình thực hiện từng phần hạch toán kế toán và nắm một số chú ý đặc trưng của phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2009. Đối với NSD đã biết sử dụng máy vi tính nhưng chưa làm kế toán trên máy tính cần phải xem qua giao diện của phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2009, sau đó đọc cuốn tài liệu này để biết được trình tự công việc phải thực hiện. Đối với NSD chưa có kiến thức cơ bản về tin học, trước khi đọc tài liệu hướng dẫn của phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2009 cần phải học cách dùng chuột và cách gõ phím soạn văn bản tiếng Việt. Khi đọc tài liệu cần phải đọc kỹ từng phần, xem kỹ giao diện của phần mềm kế toán MISA 12
 14. Cách đọc tài liệu Tóm lại, tùy theo khả năng nắm bắt kiến thức về phần mềm kế toán mỗi NSD sẽ chọn cho mình một cách học và cách đọc tài liệu riêng sao cho việc vận dụng phần mềm kế toán MISA Mimosa.NET 2009 vào công tác tài chính kế toán có hiệu quả nhất, trong thời gian ngắn nhất. Cuốn tài liệu này được viết nhằm mục đích cho mọi đối tượng là kế toán có thể đọc và hiểu được cách hạch toán các nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp bằng phần mềm MISA Mimosa.NET 2009. 13
 15. Sơ đồ quy trình làm việc SƠ ĐỒ QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI MISA Mimosa.NET 2009 Công việc (1): Xem phần Tạo mới DLKT (trang 15). Công việc (2): Xem phần Mở DLKT (trang 16). Công việc (3): Xem phần Khai báo danh mục (trang 30). Công việc (4): Xem phần Khai báo số dư ban đầu (trang 55). Công việc (5): Xem Chương 04 (trang 61). Công việc (6): Xem Chương 04 (trang 61). Công việc (7): Xem phần Sao lưu DLKT (trang 130). Công việc (8): Xem phần Phục hồi DLKT (trang 131). Công việc (9): Xem phần Kết chuyển cuối năm (trang 122). Công việc (10): Xem phần Tạo DLKT từ dữ liệu năm trước (trang 123) 14
 16. Bắt đầu với MISA Mimosa.NET 2009 CHƯƠNG 01: BẮT ĐẦU VỚI MISA Mimosa.NET 2009 Để bắt đầu với MISA Mimosa.NET 2009, NSD cần phải thực hiện một số thao tác thường xuyên hàng ngày như việc khởi động phần mềm và thiết lập một số thông tin về hệ thống, thông tin về đơn vị trước khi thực hiện việc cập nhật các chứng từ gốc. Trong chương này giới thiệu các nội dung: - Khởi động MISA Mimosa.NET 2009. - Tạo Dữ liệu kế toán mới. - Mở Dữ liệu kế toán. - Thiết lập chế độ tự động sao lưu Dữ liệu kế toán. 1. Khởi động MISA Mimosa.NET 2009 Đây là thao tác thường xuyên mà NSD phải thực hiện hàng ngày khi bật máy tính và làm việc với MISA Mimosa.NET 2009. Cách khởi động phần mềm là: Chọn Start\Programs\MISA Mimosa.NET 2009\MISA Mimosa.NET 2009. Sau khi cài đặt MISA Mimosa.NET 2009, hệ thống tự động tạo ra biểu tượng của chương trình trên màn hình Desktop. NSD có thể khởi động MISA Mimosa.NET 2009 bằng cách kích đúp chuột vào biểu tượng này. 2. Tạo Dữ liệu kế toán mới Có 02 cách tạo DLKT mới để làm việc: - Tạo mới từ đầu: Cho phép NSD tạo ra một DLKT mới hoàn toàn, không có số liệu mà chỉ có một số danh mục đã được hệ thống thiết lập sẵn. - Tạo mới từ dữ liệu năm trước: Cho phép NSD tạo ra một DLKT với các thông tin ban đầu dựa trên DLKT năm trước đó. Sau khi được tạo, DLKT mới sẽ có đầy đủ các số dư đầu năm của các tài khoản như: Số dư công nợ đầu năm, Số tồn kho đầu năm, Giá trị tài sản cố định đầu năm,.... Ngoài ra, các danh mục đã được thiết lập trong DLKT của năm trước như: Hệ thống tài khoản, Phòng ban, Cán bộ, Kho, Vật tư hàng hóa,… 15
 17. Bắt đầu với MISA Mimosa.NET 2009 Thao tác chi tiết xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình bằng cách nhấn phím F1, sau đó trên cây thư mục Contents bên trái màn hình, kích chọn Tra cứu tính năng\Menu Tệp\Tạo dữ liệu kế toán mới. NSD có thể tạo nhiều DLKT trong một năm tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý, tuy nhiên các DLKT này chỉ chứa một số liệu kế toán riêng và độc lập với nhau. Ngoài 02 cách tạo DLKT trên, NSD có thể chọn tạo DLKT mẫu để học tập và tham khảo. 3. Mở Dữ liệu kế toán Để thực hiện được việc cập nhật số liệu kế toán, NSD cần phải mở DLKT cần cập nhật. Thao tác chi tiết xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình bằng cách NSD nhấn phím F1, sau đó trên cây thư mục Contents bên trái màn hình, kích chọn Tra cứu tính năng\Menu Tệp\Mở dữ liệu kế toán. Sau khi mở dữ liệu thành công, xuất hiện màn hình chính của chương trình: 16
 18. Bắt đầu với MISA Mimosa.NET 2009 Phần mềm MISA Mimosa.NET 2009 được tích hợp từ 10 phân hệ, mỗi phân hệ tương ứng với một phần hành kế toán, bao gồm: - Kế toán kho bạc (Phân hệ kho bạc) - Kế toán tiền mặt tại quỹ (Phân hệ Tiền mặt) - Kế toán tiền gửi ngân hàng (Phân hệ Tiền gửi) - Kế toán vật tư, hàng hóa, CCDC (Phân hệ Vật tư, hàng hóa, CCDC) - Kế toán TSCĐ (Phân hệ Tài sản cố định) - Kế toán tiền lương (Phân hệ Tiền lương) - Kế toán mua hàng (Phân hệ Mua hàng) - Kế toán bán hàng (Phân hệ Bán hàng) - Kế toán thuế GTGT (Phân hệ Thuế) - Kế toán tổng hợp số liệu lập báo cáo tài chính (Phân hệ Sổ cái) 4. Thiết lập chế độ tự động sao lưu dữ liệu kế toán MISA Mimosa.NET 2009 cung cấp tiện ích cho phép tự động sao lưu DLKT mỗi khi NSD thoát khỏi phần mềm nhằm đảm bảo an toàn cho DLKT của đơn vị. Để thực hiện chức năng này, vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn, tại phần Tuỳ chọn của đơn vị chọn trang Sao lưu, sau đó tích chọn vào ô “Tự động sao lưu khi kết thúc chương trình”. Thư mục sao lưu được thiết lập ngầm định là C:\Program Files\MISA Group\MISA Mimosa.NET 2009\Backup. Tuy nhiên, NSD có thể thay đổi đường dẫn này tại trang Sao lưu của hộp hội thoại Tùy chọn. Cách sao lưu và thông tin chi tiết về sao lưu dữ liệu, tham khảo phần Sao lưu dữ liệu trang 130. 17
 19. Các tiện ích trong MISA Mimosa.NET 2009 CHƯƠNG 02: CÁC TIỆN ÍCH TRONG MISA Mimosa.NET 2009 1. Bàn làm việc Nội dung Bàn làm việc là giao diện đầu tiên xuất hiện sau khi NSD mở dữ liệu kế toán thành công. Bàn làm việc có 02 dạng màn hình hiển thị: - Màn hình phân hệ: Giúp NSD tiếp cận nhanh nhất đến các phân hệ trong chương trình, lập nhanh các chứng từ của từng phân hệ bằng cách kích chuột vào các biểu tượng tương ứng trên màn hình. - Màn hình biểu đồ: Giúp NSD có cái nhìn tổng quát nhất, nhanh nhất, rõ nét nhất về tình hình kinh phí, kho bạc, số dư, nguồn thu… của doanh nghiệp thông qua các báo cáo dưới dạng biểu đồ; đồng thời nhắc nhở NSD về những lịch hẹn trong ngày và những nhiệm vụ cần thực hiện. 18
 20. Các tiện ích trong MISA Mimosa.NET 2009 Cách thực hiện - Để lựa chọn màn hình hiển thị cho Bàn làm việc, NSD vào menu Hệ thống\Tùy chọn, tại phần Tùy chọn của tôi chọn trang Tùy chọn chung, sau đó tích chọn “Hiển thị màn hình phân hệ” hoặc “Hiển thị màn hình biểu đồ” tùy theo nhu cầu hiển thị của NSD. - Cách thao tác và thông tin chi tiết về Bàn làm việc, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình. 2. Sao chép chứng từ Nội dung MISA Mimosa.NET 2009 cho phép NSD thêm mới nhanh một chứng từ với các nội dung tương tự một chứng từ khác đã có sẵn trong hệ thống. Chức năng này có tác dụng rất lớn trong trường hợp NSD cần thêm một loạt chứng từ cùng loại vào hệ thống. Ví dụ: Ngày 05/05/20XX, tại đơn vị A có phát sinh 05 nghiệp vụ chi tiền mặt. Khi đó, kế toán tại đơn vị A chỉ cần vào phân hệ Tiền mặt và thêm mới 01 phiếu chi. Với 04 phiếu chi còn lại, lần lượt thực hiện chức năng sao 19
Đồng bộ tài khoản