Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 13

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
118
lượt xem
51
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyển PowerPoint sang định dạng PDF và XPS Đôi khi chúng ta muốn cố định các định dạng trong tập tin khi chia sẽ, in ấn phát cho khán giả thì chúng ta nên lưu PowerPoint sang định dạng PDF hoặc XPS. Bộ Microsoft Office 2010 tích hợp sẵn công cụ chuyển đổi sang định dạng PDF or XPS rất dễ dàng và nhanh chóng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 13

  1. PowerPoint 2010 n o e on n n d n Đôi khi chúng ta muốn cố định các định dạng trong tập tin khi chia sẽ, in ấn phát cho khán giả thì chúng ta nên lưu PowerPoint sang định dạng PDF hoặc XPS. Bộ Microsoft Office 2010 tích hợp sẵn công cụ chuyển đổi sang định dạng PDF or XPS rất dễ dàng và nhanh chóng.  Portable Document Format (PDF) là định dạng dữ liệu dùng để chiasẽ phổ biến nhất hiện nay. Định dạng PDF đảm bảo về định dạng của tập tin không bị thay đổi khi xem hoặc in ấn và khá khó khăn khi muốn thay đổi dữ liệu mà nó lưu trữ.Định dạng PDF cũng rất hữu ích cho các tài liệu xuất bản thương mại khi mang đi in ấn.  XML Paper Specification (XPS) cũng là định dạng tập tin có chức năng tương tự PDF nhưng do Microsoft xây dựng. 1
  2. PowerPoint 2010 h Chuyể bài thuyết tr h sa g PDF/XPS ác bư c chuyển PowerPoint sang định dạng PDF hoặc XPS: 1. Mở bài thuyết tr h muốn chuyể sa g định dạng PDF/XPS. 2. à File 3. Chọnlệnh Share 4. ại nhóm File Types chọn Create PDF/XPS Document 5. Nhấ út Create a PDF/XPS, hộp thoại Publish as PDF or XPS xuất hiện 6. Nhập tê bài thuyết tr h và hộ File name  Nếu chọ Open file after publishing th tậ ti PDF/XPS sau hi chuyể s đ c mở ê .  ại Optimize for có hai a chọ  Standard khi muốn phát hành trực tuyến v i chất lượng cao về hình ảnh hoặc dùng cho việc in ấn(kích thư c tập tin l n).  Minimum size dùng cho việc đ c trực tuyến là chủ yếu vì khi in ra các hình sẽ bị m (kích thư c tập tin nh ). 2
  3. PowerPoint 2010 7. hấ út Option để thiết ậ thêm c c t y chọ  ại Range chọ c c s ide c chuyể đ i h c có thể chọ t custom show mà bạ đã tạo tr ớc đó tr g bài thuyết tr h  ại Publish options: chọ h h th c mà s ide s i ra trê giấy h kiểu handout, slide, notes pages ho c à outline g ài ra cò có c c t y chọ h c h hu g ch s ide i c c s ide bị i c c th g ti chú th ch hay th g ti ch h s a  Tại Include non-printing information:  h n Document properties thì các thuộc tính của tập tin Powerpoint sẽ chuyển sang thành thuộc tính của tập tin PDF/XPS.  h n Document structure tags for accessibility đưa các thông tin về cấu trúc sang tập tin PDF/XPS.  PDF options: t y chọ v t h t g th ch với tiêu chu S và ui đị h c ch chuyể v b thà h dạ g ch bi ma àm t g ch th ớc tậ ti ếu c c f t h g thể hú g và tậ ti PDF đ c 8. Nhấ út OK sau khi thiết lậ x g c c t y chọ và đó g c a s Options 9. Nhấ út Publish để bắt đ u chuyể đ i. 3
  4. PowerPoint 2010 h C c t y chọn khi chuyể bài thuyết tr h sa g PDF/XPS Tù c ọn lư ữ ó một số tùy ch n khi lưu trữ đáng chú ý như thiết lập kiểu định dạng mặc định, thiết lập th i gian lưu tự động v i mục đích phục hồi khi có sự cố, qui định thư mục lưu trữ mặc định, thiết lập nhúng font chữ ngay trong bài thuyết trình,… Thay đổi định dạng tập tin mặc định Để thay đổi định dạng tập tin lưu trữ mặc định của PowerPoint hãy làm theo các bư c sau 1. à g File 2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện 3. Chọn Save t danh mục bê tr i c a s 4. Tại Save files in this format bạn chọn kiểu định dạng m c định t hộp x xuống kế bê 5. Nhấn OK h à tất việc thiết lập. Kể t thời điểm ày c c tập tin mới tạ hi đ c u s m c định chọn kiểu định dạng tậ ti ày 4
  5. PowerPoint 2010 h y chọ u tr Thiết lập thời gian lưu trữ tự động với mục đích phục hồi khi có sự cố 1. à g File 2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện 3. Chọn Save t danh mục bê tr i c a s 4. Chọn Save AutoRecover information every minutes và thiết lập lại kho ng thời gia mà P werP i t s th c hiện lệ h u tr . 5. Nhấn OK h à tất việc thiết lập. Thiết lập thư mục lưu trữ mặc định 1. à g File 2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện 5
  6. PowerPoint 2010 3. Chọn Save t danh mục bê tr i c a s 4. Tại Default file location nhậ và đ ờng dẫ đế th mục c u tr m c định. 5. Nhấn OK h à tất việc thiết lập. Nhúng font kèm theo bài thuyết trình Nhúng các font chữ đặc biệt mà bạn sử dụng trong bài thuyết trình là rất cần thiết vì có thể những người khác chưa cài đặt các font chữ này vào máy của họ. Các bước để thực hiện như sau: 1. à g File 2. Chọn Options, hộp thoại PowerPoint Options xuất hiện 3. Chọn Save t danh mục bê tr i c a s 4. Chọn Embed font in the file và chọn tiếp Embed all characters để cho hé h g g ời h c có thể hiệu ch nh với nh g f t đ c biệt tr g bài thuyết tr h 5. Nhấn OK h à tất việc thiết lập. 3. Bảo vệ b ế ìn bằng mật mã hi tập tin trình diễn có chứa các thông tin nhạy cảm thì bạn có thể dùng chức năng bảo vệ tập tin b ng mật mã của PowerPoint. ó hai loại bảo vệ là mật mã truy cập khi m ( pen password) và mật mã hiệu ch nh (Modify password) và bạn có thể s dụng cả hai nếu thấy c n thiết. 6
Đồng bộ tài khoản