Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 27

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
138
lượt xem
63
download

Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho biết cách tạo nhanh một Photo Album từ bộ sưu tập hình bằng chương trình PowerPoint 2010? Trả lời: Sử dụng chức năng Photo Abum trong PowerPoint chúng ta có thể tạo nhanh các slide hình với nhiều tùy chọn về số lượng hình trên slide, kiểu định dạng hình và có thể thực hiện một số thao tác chỉnh sửa hình rất nhanh chóng. Các bước thực hành như sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng powerpoint 2010 part 27

  1. PowerPoint 2010 Cho biết cách tạo nhanh một Photo Album từ bộ sưu tập hình bằng chương trình PowerPoint 2010? Trả lời: Sử dụng chức năng Photo Abum trong PowerPoint chúng ta có thể tạo nhanh các slide hình với nhiều tùy chọn về số lượng hình trên slide, kiểu định dạng hình và có thể thực hiện một số thao tác chỉnh sửa hình rất nhanh chóng. Các bước thực hành như sau: 1. Vào ngăn Insert, tại nhóm Images chọn Photo Album vàchọn New Photo Album…, hộp thoại Photo Album xuất hiện. 1
  2. PowerPoint 2010 nh Tạo Photo Album 2. Tại Album Content, nhấn nút File/Disk… để đưa h nh vào Album, hộp thoại Insert New Pictures xuất hiện. Bạn t m đến thư mục chứa h nh và chọn các h nh cần đưa vào Album Sau đó, nhấn nút Insert. nh Chọn h nh đưa vào Album 3. Chúng ta có thể chỉnh sửa độ sáng tối, xoay h nh và biến đổi màu sắc h nh trong hộp thoại Photo Album. 2
  3. PowerPoint 2010 nh Chỉnh sửa h nh trong Album 4. Tại Album Layout, bạn chọn số lượng ảnh sẽ hiển thị trên một slide tại hộp Picture layout Tùy chọn kiểu khung ảnh tại Frame shape và có thể chọn kiểu định dạng mẫu tại Theme nh ảnh minh họa cho các tùy chọn của bạn xuất hiện ngay bên cạnh. nh Tùy chọn cho Album 5. Nhấn nút Create để tạo Album. 3
  4. PowerPoint 2010 nh Photo Album Câu 3. Thiết lập thuộc tính mặc định về đường kẽ (outline) và màu nền (fill) của shape trên slide như thế nào? hi bạn tạo một hộp văn b n text box , PowerPoint s áp dụng các thuộc t nh m c định cho nó như font ch m c định, k ch thước ch và các định dạng cho ch như in đ m, nghiên, gạch ch n... hi bạn v một đối tượng, PowerPoint c ng áp dụng các thuốc t nh m c định cho đối tượng đó như: t màu nền fill color , đ bóng shadow , và kiểu n t v line style . ạn có thể thi t l p các thuộc t nh m c định cho đối tượng theo hướng d n sau: 4
  5. PowerPoint 2010 nh Đặt thuộc tính mặc định cho Textbox  một hộp văn b n trên slide  ịnh dạng font ch , c ch , màu s c, kiểu và k ch thước, và định dạng hộp văn b n như t nền, màu nền, đ bóng, theo mong muốn  Chọn hộp văn b n, sau đó nhấp ph i chuột và chọn Set as Default Text Box Thi 5
  6. PowerPoint 2010 nh Đặt thuộc tính mặc định cho Shape  Vẽ một h nh vẽ trên slide  Thay đổi các thuộc tính th o mong muốn như màu sắc, hiệu ứng, iểu n t v , ont ch , màu ch , iểu ch , ích thư c ch  Chọn h nh vẽ và nhấp phải chuột, sau đó chọn Set as Default Shape 6
Đồng bộ tài khoản